Beste mensen,

Door politieke conflicten is ons land in de afgelopen 10 jaar veel schade toegebracht.

Nadat ik werd gekozen om de regering te leiden, geloofde ik, dat elke Thaise burger het er mee eens was, dat het land geen vooruitgang zou boeken als het conflict maar aan zou houden.

Toen deze regering aantrad, kondigde ik een duidelijk beleid aan om te komen tot verzoening binnen onze rechtsstaat. Recent heb ik op een politiek platform aangedrongen, waar alle verschillende partijen de handen ineen konden slaan om “de schade te repareren” en een vorm te vinden voor het bevorderen van de eenheid.

Onder het democratisch beginsel van een evenwichtige verdeling van de bevoegdheden, heeft de overheid – vooral ikzelf als minister-president – afgezien van bemoeienis met de wetgevende macht, zoals te doen gebruikelijk bij een wijziging van de Grondwet . 

Ik ben ten onrechte beschuldigd van het verwaarlozen van mijn huidige plicht als minister-president, omdat ik in feite de wetgevende macht vrij zijn werk laat doen.

In verband met de recente stemming in het Huis, die de Amnestiewet heeft aangenomen, is veel publiek debat ontstaan maar ik wijs op het feit, dat landen waar door politieke conflicten verlies van levens en eigendommen te betreuren zijn, eens amnestie dienen te verlenen. Thailand moet zich daarbij aanpassen. 

In principe is amnestie een optie dat het overwegen waard is. Als alle partijen bereid zijn elkaar te vergeven geloof ik dat het conflict verdreven kan worden en het land de vooruitgang kan voortzetten.

Het is te betreuren dat honderden mensen werden gedood en duizenden gewond raakten bij het ​​politieke geweld, veroorzaakt door pogingen om een gekozen regering omver te werpen .

Amnestie betekent niet dat we deze pijnlijke les moeten vergeten. Wij zijn verplicht om er van te leren en het te begrijpen, zodat onze kinderen niet worden geconfronteerd met een herhaling van dergelijke tragedies.

In de tussentijd moeten we samenwerken met elkaar om het conflict te overwinnen en het land vooruit te helpen.

De hervatting van de vrede: alle partijen moeten elkaar vergiffenis schenken – zonder vooringenomenheid of emotie – en een open oor hebben voor afwijkende meningen. Ik begrijp dat dit moeilijk is maar we moeten het grotere goed boven persoonlijk belang stellen.

Vandaag werd het wetsvoorstel voor amnestie aangenomen door het Huis en doorgestuurd naar de Senaat voor de verdere behandeling. Dit is in overeenstemming met de normale wettelijke procedure. 

Betrokken partijen hebben verschillende opvattingen over amnestie. Ze benadrukken de grote verschillen in de samenleving en binnen politieke partijen. Ondanks de aanname van het wetsvoorstel door het Huis lijken verschillende groepen niet bereid tot verzoening en blijven hameren op de meningsverschillen.

Ik wil niet dat de amnestiewet zodanig wordt gepolitiseerd dat het doel is om de huidige gekozen regering omver te werpen en de democratie daardoor opnieuw ontspoort.

Het wetsvoorstel wordt afgeschilderd als een middel voor het witwassen van corruptie, maar dat is bezijden de waarheid. Amnestie is bedoeld om slachtoffers van de machtsovername, hetgeen buiten de wet is gebeurd, van elke blaam te zuiveren en degenen vrij te spreken die worden beschuldigd van het plegen van strafbare feiten ten aanzien van het leven, lichamelijk letsel en eigendommen.

Ik bevestig dat de regering ernaar zal streven de nationale belangen te behartigen en dat het haar meerderheid niet zal gebruiken tegen de zin en gevoelens van het volk.

Ik zal gehoor geven aan de standpunten van voor-en tegenstanders. Belangrijkste doel van de overheid is om te komen tot verzoening. In het licht van de heersende verschillen zou de overheid willen dat alle partijen ophouden met het veroorzaken van verdere verdeeldheid. Volgens de Grondwet is het wetsvoorstel nu in behandeling in de Senaat.

Ik wil pleiten voor de senatoren die benoemd werden of verkozen om hun goeddunken te gebruiken tijdens de beraadslagingen over het wetsvoorstel. Het is bekend dat de Senaat dat zal doen zonder inmenging van buitenaf.

Dus ik hoop dat de senatoren zullen beraadslagen over het wetsvoorstel op basis van vergeving en compassie om zo recht te doen aan de mensen die zich gedupeerd voelen en hun pijn te verlichten.

De beraadslagingen over amnestie dienen een factor te zijn in het belang van het land. Ongeacht de uitkomst van de beslissing van de Senaat waarbij de beslissing kan zijn: oneens, uitstellen of het wetsvoorstel herzien, geloof ik dat de de leden van het Parlement die hebben gestemd voor aanname van het wetsvoorstel het resultaat van de Senaat omwille van de verzoening zullen aanvaarden.

De wetgevende procedures moeten boven alles prevaleren en iedereen dient dit te respecteren om de vrijheid van iedere Thaise burger te beschermen.

Tot slot wil ik graag iedereen van de wetgevende macht bedanken voor het streven naar verzoening. Het is nu tijd voor alle Thaise burgers om zich te verenigen en te beslissen over de manier om begrip voor elkaar te krijgen zonder vooringenomenheid en emotie. Openhartigheid en mededogen moeten de basis voor verzoening zijn.

Dank u.


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

5 reacties op “De toespraak van premier Yingluck Shinawatra naar aanleiding van de Amnestiewet”

 1. Rob V. zegt op

  Mooie woorden over vergeving maar als ze uit is op stabiliteit en een betere toekomst voor het land dan vraag je je toch af waarom dat niet blijkt uit de diverse voorstellen en plannetjes van haar partij. Schrijf dan een amnestie voorstel die echt alleen de coup plegers etc. vrijwaard van alle acties die daar direct aan te koppelen zijn (zou ik nog mijn bedenkingen bij hebben hoor, moord plundering e.d. zou ik niet ongestraft laten), senaatshervormingen waar de huidige senaat geen enkel voordeel bij te halen heeft, echt onafhankelijke onderzoeken naar de gevolgen van diverse dammen, om nog maar van de noodzakelijke hervormingen betreffende het onderwijs, de landbouw etc. Mooie woorden dus en misschien dat ze als persoon oprecht uit is naar een beter Thailand voor de doorsnee Thai maar haar partij (en met name haar broer) zeker niet. Van echte hervormingen en starten met een schone lei in belang van het volk, dat zie ik nog niet gebeuren helaas. Teveel mensen die bang zijn macht, geld, belangen en andere voordeeltjes te verliezen.

 2. chris zegt op

  De Thai regering zou wijze lessen kunnen (en moeten) trekken uit de geschiedenis van de “Truth and Reconciliation Commission” in Zuid-Afrika, onder het voorzitterschap van bisschop Desmond Tutu. Ik zal niet verhullen dat er ook op de werkwijze van deze commissie wel wat aan te merken valt maar het was vele malen beter dan een blanco amnestie. Een van de zaken die mij aansprak in het werk van de commissie was dat alleen mensen amnestie konden krijgen die ook toegaven verkeerde dingen te hebben gedaan. Zoals premier Yingluck zegt krijgt iedereen amnestie die van misdaden VERDACHT wordt. Dat betekent dat men niet eens op zoek wenst te gaan naar de waarheid en dus altijd onbekend zal zijn wie nu wat en wanneer verkeerd heeft gedaan. Uitermate onbevredigend en voor een groot deel van de Thai bevolking (en niet alleen de Democratische partij, zoals de Pheu Thai ons wil doen geloven) onacceptabel, blijkt uit de protesten.

 3. LOUISE zegt op

  Hartverscheurend die hele toespraak.
  Kon mijn ogen niet droog houden.

  Dit hele verhaal gaat maar om 1 ding en een ding alleen.
  En wij allemaal weten wat dat is.

  LOUISE

 4. Marco zegt op

  Wat een schitterende vrouw ik weet zeker dat als ze zonder werk komt te zitten in Thailand ze in politiek Den Haag zo aan de slag kan.
  Op zo iemand zitten onze volksvertegenwoordigers te wachten iemand die strijd voor de verzoening,perfect.

 5. Franky R. zegt op

  Ik lees altijd tussen de regels door.

  Dat komt ook door mijn werk, maar ik lees [mits goed vertaalt] nogal vaak “Ik wil’, “Ik zal”…Uit ervaring weet ik dan dat mensen die vaak “Ik wil/zal/moet/kan” zeggen, een beetje moeten worden vermeden.

  Danwel dat je met zo iemand moet oppassen.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website