De regering van Thailand heeft haar begrotingsplan voor het boekjaar 2024 gepresenteerd, met een sterke focus op transparant en efficiënt financieel beheer.

Premier en minister van Financiën, Srettha Thavisin, belichtte de kernprincipes van het begrotingsplan. Hierbij lag de nadruk op vijf sleutelpunten:

 • Afstemming van de begrotingstoewijzing met publieke verplichtingen.
 • Inspanningen optimaliseren om ontslagen te minimaliseren.
 • Handhaving van fiscale discipline.
 • Meetbare doelstellingen vaststellen voor alle projecten.
 • Gebruik van diverse financieringsinstrumenten.

Voor het komende jaar is de totale begroting vastgesteld op 3,48 biljoen baht.

Premier Srettha gaf aan dat er mogelijke vertragingen kunnen zijn in het begrotingsproces en benadrukte het belang van naleving door alle regeringsdepartementen van de wettelijke kaders en het versnellen van hun uitgaven. Elk agentschap moet zijn individuele begrotingsplan uiterlijk op 6 oktober indienen.

Om directe inkomstengroei te bevorderen, gaat de overheid 560 miljard baht in de economie pompen middels een digitaal portemonnee-initiatief, waarbij elke burger 10.000 baht ontvangt. Deze financiële impuls is gepland voor uitgifte in februari 2024 met als doel de lokale economieën te stimuleren en vervolgens overheidskassen aan te vullen via belastinginkomsten.

Premier Srettha benadrukte specifieke economische doelen, waaronder een beoogde groei van 5% van het bbp in de komende vier jaar en een plan om het minimumloon in 2027 te verhogen tot 600 baht per dag. Hij benadrukte dat succesvolle uitvoering van het beleid afhankelijk is van een florerende economie en het welzijn van de burgers, en riep alle sectoren op actief te communiceren met het publiek en hun strategieën helder uit te dragen.

De begroting voor 2024 markeert een belangrijke stap in de richting van verhoogde transparantie, economische groei en algemeen welzijn in Thailand.

2 reacties op “Thailand onthult begrotingsplan 2024: focus op transparantie en groei”

 1. Soi zegt op

  In Thailand’s begrotingsplan voor het jaar 2024 wordt inderdaad gesproken over veel geld nodig voor de 10K baht digitale uitgifte vanaf februari as. En dat als doel gesteld wordt 5% economische groei te realiseren, alsmede de ophoging van het minimumloon naar 600 baht per dag in 2027.
  Uiteraard zijn er dan direct de nodige kanttekeningen bij te maken.
  1- De Bangkok Post maakt toevalligerwijs vandaag melding van het gegeven dat de Wereldbank van Thailand niet meer verwacht dan een groei van rond de 3,5%.
  2- Over de digitale portemonnee van 10K baht is al het nodige gezegd, tot en met de zorgen die de Bank van Thailand heeft over het enorme bedrag dat ermee gemoeid is van ThB 560 miljard. PM Srettha is er speciaal een onderonsje over gaan wijden met de BoT-gouverneur.
  3- Voor dit jaar had Srettha een minimumloon van 400 baht in gedachten, maar Labour Minister Pipat Ratchakitprakarn kwam al met de nodige bedenkingen, en ook vanuit wetenschappelijke hoek werd abrupte invoering van ophogingen betwist.
  4- In de regeringsverklaring van 11 september jl. was nog gememoreerd dat Thailand kampt met torenhoge huishoudschulden en een fikse vergrijzing. De Wereldbank voorspelt lichte wijzigingen bij het terugdringen van de schulden, en ten aanzien van een ouderenbeleid is het wachten op concrete plannen als uitwerking van het begrotingsplan.

 2. Soi zegt op

  Voor de geïnteresseerden onder ons: een artikel in Bangkok Post van vandaag betreffende een speech van de PM, in welk artikel duidelijker omschreven wat de regering komende jaren ambieert: https://www.bangkokpost.com/business/general/2656286/nation-aims-to-be-upper-income-by-2027


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website