Premier Yingluck is in haar wiek geschoten. Ze heeft Supa Piyajitti, permanent secretaris van het ministerie van Financiën, uitgedaagd haar claim van corruptie in alle fases van het hypotheeksysteem voor rijst hard te maken. Supa die aan het hoofd staat van een onderzoekscommissie van het ministerie, heeft dit verklaard tijdens haar verhoor door een senaatscommissie. 

Supa moet man en paard noemen, vindt Yingluck. ‘Praten in algemene termen over corruptie baart mij zorgen. Dus ik wil meer details over waar die corruptie plaatsvindt, zodat ik opdracht kan geven voor een onderzoek.’

Yingluck geeft toe dat bij een recente inspectie van tweeduizend magazijnen 27 gevallen van corruptie zijn ontdekt. Er zou onder andere rijst ontbreken. Een commissie zal binnenkort de officiële cijfers bekendmaken: echte cijfers, geen schattingen, aldus de premier. Tegen de beheerders van vier magazijnen in Pathum Thani, Chai Nat, Songkhla en Phattalung wordt aangifte gedaan. De andere gevallen zijn nog in onderzoek.

Yingluck verdedigt het besluit van het National Rice Policy Committee (NRPC) om af te zien van de verlaging van de garantieprijs van 15.000 naar 12.000 baht per ton paddy. Ze wil het geen ‘flip-flop’ noemen, zoals de krant gisteren kopte. Niettemin hamert ze op de noodzaak om de garantieprijs en de prijzen op de wereldmarkt in balans te brengen. De prijzen op de wereldmarkt waren eerder aanleiding voor het NRPC om de garantieprijs te verlagen.

Een sub-panel van de National Anti-Corruption Commission gaat Supa oproepen om informatie te geven over verliezen in het hypotheeksysteem en vermeende onregelmatigheden. Volgens Supa bedragen de verliezen sinds de introductie in 2011 tot 31 januari van dit jaar 220,96 miljard baht en ze kunnen nog veel hoger zijn wanneer de cijfers tot mei worden meegerekend.

Foto: Verpakte rijst wordt gecontroleerd bij CP Rice Co in Ayutthaya. Alle 87 monsters kregen het groene licht.

– De recalcitrante roodhemdleider Jatuporn Prompan [lange tijd niets van gehoord] beschuldigt de regering ervan de roodhemden in de kou te laten staan. Hij waarschuwde gisteren dat de Pheu Thai regering het gevaar loopt de steun van de roodhemden te verliezen. ‘Tot nu toe hebben de roodhemden niet gekregen wat ze van de regering verwachtten, waar ze voor gevochten hebben en waarvoor ze offers hebben gebracht.’

Jatuporn signaleeerde dat de anti-regeringscampagne sterker wordt, doelend op de Thai Spring beweging, de Democratische partij en V for Thailand (witte maskers). ‘Wanneer de regering wil dat de roodhemden helpen deze aanvallen te pareren, dient ze af te zien van corruptie en machtsmisbruik en haar belofte na te komen amnestie te verlenen en andere wetten aan te nemen.’

De roodhemdleider toonde zich teleurgesteld dat de regering het voorstel tot wijziging van de grondwet niet doorzet [waarbij een burgerassemblee wordt gevormd die de gehele grondwet gaat herzien], dat ze het Internationaal Strafhof niet bevoegd acht de gevechten tussen roodhemddemonstranten en het leger in 2010 te onderzoeken en dat ze draalt met amnestie voor roodhemddemonstranten.

Politieke analisten vermoeden dat Jatuporn boos is omdat hij weer gepasseerd is bij de wijziging van het kabinet, maar dat ontkent hij. Hij spreekt ook berichten tegen dat hij zich zou kandideren voor de functie van voorzitter van het UDD (United Front for Democracy against Dictatorship). ‘Daar kom ik niet voor in aanmerking, want ik heb gezondheidsproblemen.’

– Het wetsvoorstel om 2 biljoen baht te lenen voor infrastructurele werken is in strijd met de grondwet en zadelt het land in de toekomst met een enorme schuldenlast op, zegt voorzitter Kanit na Nakorn van de Law Reform Commission of Thailand.

Kanit citeert artikel 169 van de grondwet om zijn bewering te staven. Wanneer het wetsvoorstel is aangenomen, heeft de wetgevende macht [lees: het parlement] geen mogelijkheden meer om de besteding door de uitvoerende macht [lees: het kabinet] te controleren. Een volgende regering zou niet eens de projecten kunnen schrappen of nieuwe voorstellen, omdat de projecten voor zeven jaar vastliggen.

– Thai Airways International neemt dit jaar de eerste van zeventien nieuwe toestellen in gebruik. Omdat de passagierscapaciteit daardoor met 9 procent toeneemt, wil THAI de ticketverkoop in de tweede helft van het jaar opkrikken.

Vanwege veranderde omstandigheden [?] en het voornemen de schuld terug te brengen, wordt het aantal te kopen vliegtuigen in de tweede fase teruggebracht van 38 naar 21. Die worden tussen 2018 en 2022 geleverd.

Volgens een bron bij het ministerie van Transport is de omzet het tweede kwartaal tegengevallen vanwege een ongunstige wisselkoers en een teruggang in het vrachtvervoer. De vooruitzichten voor het derde kwartaal zijn somber. Vluchtroutes en –schema’s worden binnen een week herzien om de verdiensten te stimuleren.

– Een politieagent is gisteren gewond geraakt toen een bom voor een elektriciteitswinkel in Bannang Sata (Yala) ontplofte. De winkeleigenaar had de autoriteiten gewaarschuwd voor een verdacht uitziende metalen kist. De agent was bezig het gebied af te zetten toen de bom ontplofte en zijn been verwondde.

In hetzelfde district werd voor een filiaal van de Krung Thai Bank een verdacht pakket gevonden. Het werd met succes ontmanteld.

– Honderden universitaire docenten en leraren vragen het ministerie van Onderwijs pas op de plaats te maken met de herziening van het nationaal curriculum. Ze zeggen dat er meer onderzoek moet worden gedaan en dat publieke participatie gewenst is.

De herziening van het curriculum was een initiatief van de vorige minister van Onderwijs, die in oktober aantrad. Een panel ging aan het werk en heeft onder andere voorgesteld het aantal kernvakken van acht naar zes terug te brengen, het aantal contacturen te verminderen en het aantal zelfstudie-uren te vermeerderen.

Volgens Sompong Jitradup, lector aan de onderwijsfaculteit van de Chulalongkorn universiteit, is de opdracht aan de verkeerde mensen gegeven en neemt zo’n herziening doorgaans drie jaar in beslag. Hij zei dit gisteren op het seminar ‘New Curriculum: Crisis or Opportunity’ en hij kreeg er de handen mee op elkaar van de twee- tot driehonderd aanwezigen.

– De anti-regeringsgroep V for Thailand (witte maskers) schort haar acties in Bangkok even op omdat een andere groep zou proberen ‘to lead them off course’ [?]. De acties in de provincie gaan wel door.

– Circa 7 procent van de kandidaten in 24 onderwijszones is geslaagd voor het recruteringsexamen voor onderwijsassistent. De rest zag geen kans meer dan 60 van de 100 punten te scoren. Het examen werd van 22 tot 24 juni in 79 onderwijszones gehouden.

– 87 procent van de ouderen verwacht financiële steun van hun kinderen, blijkt uit een onderzoek van het National Statistical Office in 2010. Maar hoeveel kinderen kunnen het zich veroorloven om voor hun ouder wordende ouders te zorgen, vraagt Worawan Chandoevwit, directeur Social Security van het Thailand Development Research Institute, zich af in een column in Bangkok Post.

Een eerder onderzoek uit 2007, ook van de NSO, liet zien dat slechts 46 procent van de kinderen die met oudere familieleden samenwonen, hen geld geven, en 70 procent van de kinderen die niet met ouderen samenwonen, sturen geld. Maar die ouderen kunnen weinig verwachten. Degenen die met een oudere samenwonen, geven 5.000 baht per jaar; de anderen 10.000 baht. Slechts 10 procent van de kinderen geeft meer dan 30.000 baht per jaar.

Nog meer cijfers: Slechts 3 procent van de ouderen kan van hun eigen spaargeld leven en 4 procent (die voor de regering werkten) is afhankelijk van hun pensioen. Uit een social welfare onderzoek uit 2010 blijkt dat 80 procent van de respondenten voor hun pensioen wil sparen: 55 procent wil het doen, 24 procent weet niet zeker of ze regelmatig zouden kunnen sparen.

Worawan vindt het dan ook spijtig dat het National Savings Fund, ingesteld door de vorige regering, nog steeds niet functioneert. Via dit fonds kunnen mensen voor hun pensioen sparen. De regering legt er afhankelijk van hun leeftijd een bedrag bij, variërend van 50 tot 100 procent van de deelnemersbijdrage. De Pheu Thai-regering heeft nog steeds geen goede verklaring gegeven waarom de instelling van het fonds stagneert, aldus Worawan.

Ingezonden brief

– De Tourism Authority of Thailand (TAT) heeft zijn huiswerk slecht gemaakt, schrijft Fred Prager in een ingezonden brief in Bangkok Post. Maandag meldde de TAT meer high-end toeristen uit de VS te willen trekken met een jaarinkomen tussen US$20.000 en 60.000. Prager wijst erop dat dit lage inkomens zijn. Het mediaan inkomen in de VS bedraagt $50.054; het armoedeniveau van een gezin van vier ligt op $23.050.

Over het trekken van first-time bezoekers maakt Prager ook nog een aardige opmerking. Wanneer een eind wordt gemaakt aan het oplichten van toeristen in de populaire toeristenplaatsen, komen die mensen misschien een tweede en derde keer terug.

Politiek nieuws

– Premier Yingluck is niet van plan het parlement te ontbinden. ‘Het nieuwe kabinet is net gevormd. Laat het alsjeblieft zijn werk doen. Ontbinding van het Huis [van Afgevaardigden] is niet aan de orde.’ De premier geeft toe dat niet iedereen in de partij tevreden is met de reshuffle, maar ‘de partij kan die problemen oplossen’.

Chalerm Yubamrung, vice-minister-president af en nu minister van Werkgelegenheid, gaf gisteren toe dat hij teleurgesteld is over de overplaatsing. ‘Maar ik ben 30 jaar actief in de politiek en begrijp dat niets zeker is.’ De minister, die vandaag begint met zijn nieuwe job, beloofde zijn best te zullen doen.

Legerbevelhebber Prayuth Chan-ocha verwacht dat Yingluck als kersverse minister van Defensie een oplossing voor het geweld in het Zuiden kan versnellen. Hij denkt niet dat ze zal ingrijpen bij de jaarlijkse overplaatsingsronde van leidinggevende militairen, alhoewel ze daar wel invloed op heeft.

De nieuwe minister van Natural Resources and Environment zei gisteren satellietbeelden te gaan gebruiken om een goed beeld te krijgen van de staat van bossen en het maritiem milieu. Verder zei hij zich te zullen concentreren op rampenmanagement . Een waarschuwingssysteem moet de ergste gevolgen van rampen temperen. Voorts beloofde hij illegaal gebruik van bossen te zullen bestrijden.

Economisch nieuws

– Narongchai Akrasanee, lid van het Monetary Policy Committee van de Bank of Thailand (BoT), schat dat de economie dit jaar met hooguit 4 procent groeit als gevolg van verminderde consumptieve bestedingen.

Hij wijt dit aan het eerste-autoprogramma van de overheid. Circa 1,2 miljoen Thais hebben zich laten verleiden voor het eerst in hun leven een auto te kopen. Na één jaar krijgen ze de betaalde belasting terug. Velen hebben daarvoor een lening moeten afsluiten waardoor ze minder geld hebben voor andere aankopen.

De centrale bank maakt op 19 juli haar prognose bekend. Eerder voorspelde ze 5,1 procent, maar dat percentage zal ongetwijfeld gekortwiekt worden omdat de bestedingen sinds maart zijn verminderd.

De schatting van Narongchai komt overeen met die van de adjunct-secretaris-generaal van de National Economic and Social Development Board. Die noemde vorige week een percentage in de orde van grootte van 4,2.

BoT-gouverneur Prasarn Trairatvorakul maakt zich zorgen over de sterke stijging van huishoudschulden. Eind 2010 bedroegen die 63 procent van het bruto binnenlands product, eind vorig jaar 78 procent.

– Thaise garnalenexporteurs hebben de Europese Unie gevraagd de belasting privileges onder het Generalised System of Preferences (GSP) te verlengen. De exporteurs lijden momenteel zware verliezen vanwege het early mortality syndrome (EMS) dat eind vorig jaar de kop heeft opgestoken. Het GSP voor bewerkte Thaise garnalen loopt op 1 januari af, waardoor het importtarief omhoog gaat van 7 naar 12 procent.

Afgelopen jaren was Thailand goed voor 500.000 tot 550.000 ton garnalen; dit jaar wordt hooguit 250.000 ton gehaald. Het record was 640.000 ton in 2010. Beëindiging van de GSP zal tot nog grotere verliezen lijden, zeggen de exporteurs.

Volgens cijfers van Eurostat is de Thaise garnalenexport naar de EU de eerste vijf maanden van dit jaar in geld uitgedrukt met 34 procent gedaald en in volume met 38 procent.

– Thaise exporteurs zeggen nadeel te ondervinden van een voortdurende stijging van de vrachttarieven alhoewel scheepvaartmaatschappijen brandstofkosten uitsparen door een gebruik dat ‘slow steaming’ heet. Daarbij vaart het schip met een snelheid van 18 tot 20 knopen in plaats van 20 tot 25 knopen.

Door de lagere snelheid kunnen schepen 40 procent meer vracht meenemen, maar die wordt wel vier tot zeven dagen later afgeleverd. Zo duren verschepingen naar Europa 31 dagen in plaats van 24 en naar de westkust van de VS 26 in plaats van 19. Singapore ligt op drie dagen varen, Indonesië op vijf dagen en Japan op zeven.

Volgens Paiboon Ponsuwanna, honorair adviseur van de Thai National Shippers’ Council en bron van bovenstaande informatie, verhogen scheepvaartmaatschappijen vrachttarieven en toeslagen, alhoewel hun brandstofkosten met bedragen tot 80 procent verminderen.

Precious Shipping Plc doet niet aan ‘slow steaming’, omdat het alleen voor grote schepen voordeel oplevert. Maar diverse containerlijnen doen het wel, waardoor hun verliezen afnemen. Directeur Khalid Hashim gelooft overigens niet dat besparingen tot 80 procent mogelijk zijn en de bewering dat schepen vier tot zeven dagen langer onderweg zijn, doet hij af als ‘pure onzin’.

– President Bakery Plc (PB), producent van Farmhouse producten, gaat een nieuwe bakkerij bouwen. De huidige fabriek in Bang Chan heeft een reserve-capaciteit van 20 tot 30 procent, waarmee die het nog enkele jaren kan uitzingen. PB is op zoek naar een geschikte lokatie in Bang Chan of Lat Krabang. In de nieuwe bakkerij die tegen 2015 in bedrijf zou moeten komen, gaat brood en cake gebakken worden.

Dit jaar gaat PB haar producten promoten, met name doughnuts en cake. Het machinepark in Bang Chan wordt uitgebreid met verpakkingsmachines en extra productielijnen voor brood en cake.

PB heeft ook plannen voor de bouw van een bakkerij in Myanmar. Exporteren vanuit Thailand is geen optie vanwege de korte houdbaarheid van bakkersproducten.

www.dickvanderlugt.nl – Bron: Bangkok Post


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website