Oud-premier Thaksin en 26 anderen kunnen hun borst nat maken. Zes jaar nadat er onderzoek naar is gedaan, wordt het KTB-leningschandaal voor de rechter gebracht. Thaksin, de toenmalige president van de Krung Thai Bank en de leidinggevenden van drie firma’s worden beschuldigd van een ambtsmisdrijf c.q. plichtsverzuim.

De KTB-zaak is een van de 13 corruptiezaken, die na de coup van 2006 zijn onderzocht. Daarvan zijn er 5 afgehandeld, resulterend in een veroordeling van Thaksin tot een gevangenisstraf van 2 jaar, een arrestatiebevel tegen hem en confisquering van 46,37 miljard baht van zijn vermogen. De overige zaken zijn in behandeling of moeten nog beginnen.

Het KTB-leningschandaal heeft betrekking op een lening van 11,58 miljard baht die de Krung Thai Bank via drie dochtermaatschappijen verstrekte aan vastgoedbedrijf Krisdamahanakorn Plc. Dit bedrijf had het geld nooit mogen ontvangen omdat het geklassificeerd was als ‘non-performing debtor’ van de bank. Van de lening verdween 1,9 miljard baht in de zakken van leidinggevenden van het bedrijf en 100 miljoen baht werd wellicht overgemaakt aan Thaksin’s zoon Panthongae en zijn collega’s.

Het onderzoek naar het schandaal werd in eerste instantie gedaan door de Assets Scrutiny Commission (ASC), een commissie die door het militair bewind in het leven was geroepen, en na opheffing van de ASC voortgezet door de National Anti-Corruption Commission. Volgens de NACC heeft Thaksin de bank onder druk gezet de lening te verstrekken en daarmee een ambtsmisdrijf gepleegd.

Noppadon Pattama, Thaksin’s juridisch adviseur, zegt dat zijn baas zich geen zorgen over de zaak maakt omdat hij er niet bij betrokken was en er ook geen bewijs voor zijn betrokkenheid bestaat.

De eerste hearing van de zaak vindt plaats op 11 oktober. De zaak dient voor de Criminal Division for Political Office Holders van de Hoge Raad.

– Priewpan Damapong, hoofd van de landelijke politie, ligt onder vuur omdat hij premier Thaksin in Hong Kong heeft ontmoet en verzuimd heeft Thaksin te arresteren, die immers op de vlucht is voor een gevangenisstraf van 2 jaar. Volgens Thaksin-critici zou hij daarmee de wet of zijn beroepsethiek hebben overtreden.

Vice-minister-president Chalerm Yubamrung tilt er niet zo zwaar aan. Priewpan had verlof opgenomen om zijn zwager te feliciteren met diens verjaardag. ‘Onze wetten gelden niet in Hong Kong’, vergoeilijkte Chalerm gisteren het bezoek. Hij zei niet van plan te zijn disciplinaire maatregelen tegen de politiechef te nemen.

Volgens Wanchai Sornsiri, lid van de Lawyers Council of Thailand, heeft Priewpan niets verkeerd gedaan. Alleen wanneer Thaksin in Thailand is, heeft hij de plicht hem te arresteren, maar het arrestatiebevel tegen Thaksin geldt niet in een ander land. Hooguit kan via diplomatieke kanalen om uitlevering worden gevraagd. Niettemin vindt Wanchai dat Priewpan onethisch heeft gehandeld en ‘dat is een ernstig probleem voor een overheidsfunctionaris’. Ook oppositieleider Abhisit hekelde het bezoek.

– Uit een klinische proef in Thailand is gebleken dat een door de Franse medicijnfabrikant Sanofi SA ontwikkeld vaccin bescherming biedt tegen drie van de vier virusstammen die verantwoordelijk zijn voor knokkelkoorts. De ziekte die ook wel bekend staat als ‘breakbone fever’ bedreigt 3 miljard mensen. Naar de oorzaak waarom het vaccin geen invloed heeft op het vierde type, wordt nog verder onderzoek gedaan. Naar verwachting komt het vaccin in 2014 of 2015 op de markt.

– Minister Sukumpol Suwanatat (Defensie) heeft zaterdag in Hong Kong met oud-premier Thaksin overlegd over de komende overplaatsingsronde in het leger, de zogeheten ‘reshuffle’. Thaksin heeft hem verteld wie permanent secretaris van het ministerie van Defensie en wie de nieuwe luchtcommandant wordt. Tijdens de jaarlijkse reshuffle worden tientallen officieren overgeplaatst.

– Vijf politieagenten zijn gisteren om het leven gekomen toen een autobom in Raman (Yala) ontplofte. De autoriteiten denken dat de aanslag een wraakoefening was voor de recente arrestatie van drugsverdachten. De bom explodeerde toen de pickup truck met de agenten een kanaal naderde. Door de kracht van de explosie belandde de wagen in het water. Eén agent werd ernstig gewond. Na de explosie maakten de aanvallers de klus af met een salvo aan geweervuur. Ze gingen er vandoor met de wapens van de agenten.

– Teeradej Meepian is senaatsvoorzitter af, nadat hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar heeft gekregen. Hij had zichzelf en twee medewerkers tegen de regels in een vergadertoelage toegekend, toen hij in 2004 chef-Ombudsman was. De medewerkers kregen ook voorwaardelijke straffen van de Criminal Court.

Teeradej was sinds mei 2011 senaatsvoorzitter. De vice-voorzitter heeft laten weten in te zijn voor het voorzitterschap. Op 10 of 14 augustus weet hij of hij dat wordt.

– De National Anti-Corruption Commission heeft 13 panels gevormd om de controversiële aankoop van GT200 en Apha 6 bomdetectoren te onderzoeken. Het Department of Special Investigation (DSI) heeft om een onderzoek door de NACC gevraagd omdat ze tot de conclusie is gekomen dat er destijds te veel betaald is voor de detectoren. Mogelijk was ook corruptie in het spel bij de aanschaf. Elf overheidsdiensten schaften de detector aan voor een totaalbedrag van 683 miljoen baht.

In Engeland wordt de producent van de ADE 651, een detector die volgens hetzelfde principe werkt, vervolgd wegens fraude. Gebleken is dat die niet functioneert.

– Geef je kind geen medicijnen op steroïde-basis als bescherming tegen mond- en klauwzeer (HFMD). Die medicijnen hebben een tegengestelde werking en kunnen de ontwikkeling van de ziekte juist versnellen.

Die waarschuwing aan ouders uitte directeur Wilawan Juengprasert van het Medical Services Department tijdens een bijeenkomst van artsen om hen op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen. Vooral wanneer een kind een chronische ziekte heeft, zoals astma, bloedarmoede of een hartaandoening, dienen de ouders een arts te raadplegen wanneer ze het vermoeden hebben dat hun kind geïnfecteerd is.

Inmiddels is het aantal patiëntjes met HFMD opgelopen tot 16.860. [Uit het artikel wordt niet duidelijk naar aanleiding waarvan tegen de steroïde-medicijnen is gewaarschuwd.]

– De Assembly of Non-Governmental Organisations on Environmental Protection wil dat de regering haar anti-overstromingsprogramma van 350 miljard baht opschort. De groep van milieuactivisten is bang dat de geplande projecten geen effect hebben en dat er zich bij de aanbesteding onregelmatigheden zullen voordoen. Ze is teleurgesteld dat de regering de maatregelen erdoor wil jassen zonder inspraak van de bevolking.

– Duangjai Jansanoi, die tijdens een aflevering van Thailand got talent met ontblote borsten een schilderij maakte, heeft een boete gekregen van 500 baht. De man die haar huurde voor de show, kan dezelfde boete tegemoet zien, aldus de politie. Kanaal 3 dat de schandelijke act uitzond, is door de National Broadcasting and Telecommunications Commission beboet met 300.000 baht.

– Topeconomen hebben weinig waardering voor het rijsthypotheeksysteem, dat de regering Yingluck van stal heeft gehaald. Het levert geen bijdrage aan verkleining van de inkomenskloof en leidt tot aanzienlijke kosten die een forse aanslag doen op ‘s lands financiën.

De overheid moet stoppen met haar marktinterventies, vinden ze, alsmede met verhoging van het minimumloon, belastingvoordelen voor kopers van een eerste huis en auto en schuldsanering.

Het rijsthypotheeksysteem, waarin de regering 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor een ton Hom Mali (jasmijnrijst) betaalt, heeft volgens Niphon Poapongsakorn, president van het Thailand Development Research Institute, geleid tot een gigantische voorraad van 18 miljoen ton, waar de overheid maar moeilijk vanaf komt, omdat de marktprijs circa 40 procent lager ligt.

De huidige marktprijs van gemalen rijst bedraagt US$600 per ton, waardoor het onmogelijk is de Thaise rijst te verkopen voor de prijs van US$800, die de regering voor de paddy heeft betaald. Bovendien profiteert slechts 1 miljoen van de 3,8 miljoen rijstboeren van de hoge garantieprijs; de overige boeren produceren alleen voor eigen consumptie.

‘Small-scale farmers have not benefited from the paddy pledging programme. Some of them have come to realise they’ve been misled, thinking they would be eligible for the programme’, aldus Niphon.

De verhoging van het minimumdagloon naar 300 baht (althans in 7 provincies; in de overige provincies gaat het pas volgend jaar naar 300 baht) heeft volgens hoogleraar Panupong Nitiprapa, deken van de faculteit Economie van de Thammasat universiteit, geen zoden aan de dijk gezet omdat de lonen exclusief inflatie de laatste twintig jaar zijn gedaald.

Supavud Saicheua, directeur van Phatra Securities, noemt de hoop van de regering dat verlaging van de bedrijfsbelasting de pijn van verhoging van het minimumloon kan verzachten, naïef omdat kleine bedrijven te weinig winst maken om daarvan te kunnen profiteren.

[Volgens dit bericht bedraagt de marktprijs US$600 per ton; een eerder bericht houdt het op $450 tot $500. De omvang van de voorraad komt ook niet overeen met eerdere berichten. Kan Bangkok Post weer eens niet rekenen?]

– PTT Exploration and Production Plc (PTTEP), een dochter van staatsoliemaatschappij PTT Plc, is op de gasjacht in Oost Afrika. Volgende week weet ze of de aandeelhouders van het Engelse bedrijf Cove Energy Plc akkoord gaan met de aandelenverkoop aan haar. PTTEP heeft dan een aandeel van 8,5 procent in een gasveld voor de kust van Mozambique dat vermoedelijk 66 biljoen kubieke meter gas bevat. Het veld gaat binnenkort produceren. Een deel van de productie gaat geëxporteerd worden naar Thailand om aan de stijgende vraag naar LNG te voldoen.

Met die eerste aandelenkoop houdt het niet op. PTTEP wil verder haar vleugels uitslaan naar andere gasvelden voor de kust van Mozambique en Kenia. Cove heeft ook een aandeel van 10 procent in een onshore veld in Mozambique en aandelen variërend van 10 tot 25 procent in zeven diepwater olievelden in Kenia. PTTEP is geïnteresseerd, zegt Asdakorn Limpiti, vice-president strategie en business development van PTTEP.

www.dickvanderlugt.nl – Bron: Bangkok Post


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website