Evenals vorige regeringen negeert de regering Yingluck de milieuproblemen. Ze houdt zich alleen bezig met de vraag hoe aan de macht te blijven en haar populariteit te behouden. En uit vrees dat ze hun productiebasis verplaatsen naar andere landen legt ze buitenlandse investeerders in de watten. 

In haar column in Bangkok Post roept Kultida Samabuddhi het jaarverslag 2012 van het Pollution Control Department in herinnering met de onheilspellende boodschap: op alle fronten is vorig jaar het milieu achteruit gegaan. De kwaliteit van het zeewater holt schrikbarend snel achteruit, de afvalbergen nemen toe en de luchtverontreiniging verergert.

Veelzeggend vindt Kultida het dat Yingluck geen voorzitter is geworden van de National Environment Board en de National Health Commission. Ze heeft die taak aan haar vice-premiers gedelegeerd. ‘Het is zonneklaar dat de premier niet voorzitter van elke raad hoeft te worden, maar door voorzitter van die twee instanties te worden zou ze een signaal afgeven aan de bevolking en overheidsdiensten dat de regering de milieukwestie serieus neemt’, schrijft Kultida.

De afgelopen 18 maanden heeft de Pheu Thai regering slechts oppervlakkig over milieukwesties gepraat en dan alleen nog wanneer zich een incident voordeed. Ze heeft gefaald om een heel essentiële taak te vervullen, namelijk om het milieu te beschermen en strikte naleving van milieuwetgeving af te dwingen.

– Twintig miljoen Thais staan op de zwarte lijst van het National Credit Bureau, waardoor ze geen lening kunnen afsluiten. Althans bij commerciële banken, want geldwoekeraars doen niet zo moeilijk. En in sommige gevallen nemen de gedupeerden hun toevlucht tot illegale activiteiten, zodat ze hun schulden kunnen betalen.

En daar wringt nu precies de schoen, vindt een groep die zich inzet voor ‘rights and liberties’. [De krant noemt geen naam.] De groep heeft zich daarom tot de Ombudsman gewend met de vraag of de Credit Information Business Act van 2002 in strijd is met de grondwet. Want volgens de grondwet hebben mensen het recht ‘to make a living and do business in a free and fair manner’.

– Opperbevelhebber der strijdkrachten Tanasak Patimapragorn vindt dat de internationale gemeenschap Thailand in de kou laat staan bij de opvang van de Rohingya vluchtelingen. Alhoewel internationale organisaties de noodzaak benadrukken om de Rohingya te helpen, verlenen ze onvoldoende directe hulp zodat Thailand gedwongen is de last alleen te dragen.

De afgelopen twee weken zijn in totaal 949 Rohingya aangehouden. Zij zijn uit Myanmar gevlucht omdat ze daar vervolgd worden en door mensenhandelaren Thailand binnen gesmokkeld. Thailand is evenwel geen eindbestemming, want ze willen naar Indonesië of Maleisië.

Premier Yingluck zei gisteren dat het opzetten van opvangkampen geen oplossing is, omdat de Rohingya zich niet in Thailand willen vestigen. De regering gaat met de VN overleggen hoe de instroom van vluchtelingen uit Myanmar kan worden gestopt en in welke landen de Rohingya zich zouden kunnen vestigen.

Vice-minister-president Chalerm Yubamrung, niet de meest tactische persoon in het kabinet, zei zowaar dat de kwestie delicaat is en dat strikte toepassing van de immigratiewetten Thailand in een verkeerd daglicht zou stellen. ‘Als we te streng zijn, zien we er slecht uit in de ogen van de internationale gemeenschap. Maar tegelijkertijd moeten we onze nationale belangen verdedigen.’ Chalerm hield wel de mogelijkheid van een opvangkamp open, maar dat zou afhangen van het aantal vluchtelingen.

– De Thaise bevolking laat zich intussen van haar beste kant zien. Tal van mensen zijn met voedsel, geld en andere benodigdheden de Rohingya te hulp geschoten, die zijn ondergebracht in Narathiwat, Trang, Yala, Songkhla en Pattani.

In het Trang Shelter for Children and Families zijn 12 Rohingya kinderen en een volwassene medisch onderzocht. De meesten bleken ondervoed te zijn en sommigen hadden tijdens hun lange reis verwondingen opgelopen.

In Bang Klam (Songkhla) helpen Rohingya dorpelingen bij het opknappen van een leegstaand deel van het politiebureau, zodat ze daar kunnen verblijven in plaats van in een politiecel.

– In waterbronnen bij het 304 Industrial Park in Prachin Buri zijn vorige week geen gevaarlijke concentraties kwik gevonden, aldus een bron bij het Pollution Control Department (PCD). De PCD  heeft negen monsters van sediment en aarde onderzocht en elf monsters uit het Shalongwaeng kanaal dat met het industrieterrein is verbonden. De bemonstering is een reactie op een onderzoek van de organisatie Earth, die eerder deze maand bekend maakte te hoge concentraties kwik te hebben gevonden.

Het hoofd van de PCD wil de resultaten van het eigen onderzoek nog niet bevestigen. ‘Ik wil eerst de resultaten grondig bestuderen en een toelichting voor de bevolking voorbereiden voor het geval de resultaten van de PCD tegengesteld zijn aan die van de milieugroep.’

– Roodhemden dreigen later deze maand een rally te houden om de regering te dwingen amnestie te verlenen aan alle politieke gevangen alsmede degenen die zijn vrijgesproken, te compenseren. Volgens hen wordt de beloofde compensatie uiterst traag uitbetaald.

Voor de volgende ronde uitbetalingen komt slechts een tiental vrijgesproken personen in aanmerking, zegt Arthit Baosuwan, die is vrijgesproken van brandstichting in CentralWorld [op 19 mei 2010]. Volgens hem zijn destijds 1.800 personen op basis van de Noodverordening vanwege kleine vergrijpen aangehouden. ‘Deze mensen dienen ook compensatie te ontvangen.’

Jiam Thongmak, gearresteerd in verband met diefstal in CentralWorld en eveneens vrijgesproken, heeft nog geen cent gezien ondanks een toezegging van het ministerie van Justitie. Compensatie is niet alleen goed voor het verzoeningsproces, zegt ze, maar helpt ook mensen de draad van hun leven weer op te pakken. ‘Velen hadden al schulden voordat ze gevangen werden gezet en omdat ze gevangen zaten, konden ze ook niets afbetalen.’

De geplande rally is een initiatief van de ‘Friends of Thai Political Prisoners’, ook wel Street Justice beweging geheten. Ze wil op 29 januari 10.0000 supporters op de been brengen om druk op de ketel te zetten.

– Morgen en maandag vergadert het kabinet in Uttaradit. Zoals altijd bij deze periodieke regionale vergaderingen ligt er ook nu weer een verlanglijstje van provinciale autoriteiten. De provincie Uttaradit vraagt 130 miljoen baht voor diverse ontwikkelingsprojecten. Buurprovincie Tak komt met een voorstel voor de aanleg van een snelweg en spoorbaan. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt voor Mae Sot in Tak te ontwikkelen tot een speciale economische zone.

De provincie zet 3.500 politieagenten in ter beveiliging van het kabinet. Een delegatie onder leiding van premier Yingluck brengt een bezoek aan het Huay Ree en het Bueng Chor reservoir, twee projecten die door het koningshuis zijn geïnitieerd.

– Blijft Thailand op de zogeheten ´donkergrijze lijst´ van de Financial Action Task Force (FATF) staan of wordt het op 18 februari in Parijs van de lijst gehaald? Het Anti-Money Laundering Office heeft er vertrouwen in dat dit laatste gaat lukken.

Twee wetsvoorstellen over het witwassen van geld en financiële steun aan terrorisme zijn door beide Kamers goedgekeurd en behoeven alleen nog de handtekening van de koning. Die moeten de FATF overtuigen dat het Thailand menens is met de bestrijding van die uitwassen.

In februari vorig jaar beschouwde de FATF Thailand als een van de vijftien landen met een hoog risico. Het deed te weinig tegen witwassen en financiering van terrorisme. In juni kreeg Thailand nog een waarschuwing.

– Schiet nou eens op met het National Savings Fund, dat al in mei 2011 onder de toenmalige regering Abhisit bij wet is ingesteld, zegt het Informal Workers Network. Veel van de 30 miljoen mensen die werkzaam zijn in de informele sector, wachten met smart op het fonds, waardoor ze kunnen gaan sparen voor hun pensioen.

De vertraging wordt veroorzaakt door de regering Yingluck die de desbetreffende wet wil veranderen. Daarbij gaat het om het bedrag dat de overheid bijdraagt, de maximumleeftijd waarop iemand lid kan worden van het fonds en de keuzemogelijkheid van een lumpsum of een maandelijks pensioen.

– Bang Sue krijgt een nieuw station en een treindepot. Gisteren heeft de State Railway of Thailand het contract voor de bouw getekend. Het (eind)station komt te bestaan uit vier perrons voor forenzentreinen, twaalf perrons voor andere afstanden en acht perrons voor toekomstig gebruik, een parkeergarage en een verbinding met het metrostation. Met de bouw, die tweeënhalf jaar duurt, is een bedrag van 29 miljard baht gemoeid.

Politiek nieuws

– Van vier kanten wordt gestreden om de gunst van Seree Supratid, die in 2011 veel gezag verwierf met zijn analyses van de overstromingen. Twee onafhankelijke kandidaten voor het gouverneurschap van Bangkok, regeringspartij Pheu Thai en oppositiepartij Democraten hebben hem gevraagd vice-gouverneur te worden.

Seree, directeur van het National Research Centre van de Rangsit universiteit, zegt nog geen besluit te hebben genomen wie van de vier hem mag inlijven. ‘Eigenlijk kan ik met iedereen werken die mijn ideeën voor verbetering van de hoofdstad deelt – met name op milieugebied.’

Alle kandidaten kunnen van hem informatie over watermanagement in de hoofdstad krijgen en hij wil hen allemaal wel helpen om beleidsdoelstellingen te formuleren op het gebied van de bestrijding van milieuverontreiniging en het overstromingsvrij maken van Bangkok.

De Democratische partij maakt pas na de verkiezingen bekend welke partijleden worden genomineerd voor de functie van vice-gouverneur om een interne breuk te voorkomen. Binnen de partij wordt een felle strijd gevoerd voor die vier posten. Wanneer Sukhumbhand Paribatra wordt herkozen, zullen hij en het partijbestuur gezamenlijk beslissen wie vice-gouverneur wordt.

Pongsapat Pongcharoen, kandidaat voor regeringspartij Pheu Thai, liet zich gisteren adviseren door Sudarat Keyuraphan, die eerder door partijgenoten in Bangkok naar voren was geschoven als kandidaat. Sudarat zei bereid te zijn Pongsapat te helpen. Ze zal niet, zoals de media eerder berichtten, maandag het woord voeren wanneer PT’s verkiezingskaravaan neerstrijkt voor het gemeentehuis, maar wel aanwezig zijn ‘als uiting van morele steun’.

Op 3 maart kiezen de inwoners van Bangkok een nieuwe gouverneur. Er zijn zeven kandidaten: Pongsapat (regeringspartij Pheu Thai), Sukhumbhand Paribatra (oppositiepartij Democraten; hij gaat voor herverkiezing) en vijf onafhankelijke kandidaten. In de peilingen ligt Sukhumbhand voor, maar de meeste kiezers houden nog een slag om de arm. Bangkok telt 4,3 miljoen kiesgerechtigde inwoners. De Kiesraad voert campagne om de mensen naar de stembus te krijgen; ze hoopt op een opkomst van 67 procent.

Economisch nieuws

– De koersstijging van de baht is iets vertraagd, maar de centrale bank waarschuwt de markt en investeerders dat nieuwe ontwikkelingen in het buitenland die trend abrupt kunnen ombuigen. Gouverneur Prasarn Trairatvorakul van de Bank of Thailand sluit uit dat in de nabije toekomst maatregelen worden genomen om koersstijgingen te dempen.

Sinds het begin van het jaar is de snelheid van de koersbewegingen onregelmatig – op sommige dagen snel, op andere dagen langzaam, zegt Prasarn. Marktspelers doen er volgens hem goed aan voorzichtig te zijn, nu signalen over korte-termijnspeculatie zichtbaar worden. Ze moeten niet factoren in de wereldmarkt over het hoofd zien, zoals nieuws dat onmiddellijk trends op de financiële markt kan veranderen.

Vergeleken met andere valute in de regio verliep de koersstijging van de baht vorig jaar langzamer. Als oorzaak noemt Prasarn Thaise investeringsportfolio’s en directe investeringen in het buitenland, respectievelijk $8 en $10 miljard, vergeleken met met een totale instroom aan buitenlands kapitaal van $20 miljard.

Volgens minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) neemt de binnenlandse druk op de baht af omdat de economie in tegenstelling tot voorgaande jaren geen handelsoverschot vertoont. De plannen van de regering voor infrastructurele investeringen vereisen importen en die zullen de druk op de baht verder verminderen.

– De vijf particuliere jet chartermaatschappijen Mjets, Siam Land Flying Co, AC Aviation, Advance Aviation en Kan Air hebben er een concurrent bij. De Prayoonwitt Group heeft een dochtermaatschappij opgericht, Jaras Aviation, die zich op de zakenmarkt gaat richten. De nieuwe loot biedt met twee toestellen, een Cessna 550 Citation Bravo en Cessna Grand Caravan, zowel binnenlandse als internationale vluchten aan.

De Prayoonwitt Group is eigendom van de familie Liptapanlop, die haar fortuin in de bouw en het vastgoed heeft vergaard. De oprichting van Jaras Aviation wordt beschouwd als complementair aan het vijfsterren Inter Continental Hua Hin Resort, dat eigendom van de familie is. Volgens Jaraspim Liptapanlop (81), oprichter van het familie-imperium, zal de behoefte aan vervoer met de komst van de Asean Economic Community enorm toenemen, waarbij zakenlui vooral gebaat zijn bij flexibiliteit in plaats van aangewezen te zijn op lijnvluchten. Jaras gaat vanaf Don Mueang vliegen.

– Vorig jaar is een record aantal motorfietsen verkocht: 2,13 miljoen, 6 procent meer dan het jaar ervoor. Honda verkocht de meeste en behield daarmee haar al 24 jaar durende koppositie.

www.dickvanderlugt.nl – Bron: Bangkok Post


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

9 reacties op “Nieuws uit Thailand – 19 januari 2013”

 1. Dick van der Lugt zegt op

  Breaking News
  Vietnam en Cambodja hebben Laos opgeroepen te stoppen met de bouw van de Xayaburi dam. Dit zegt International Rivers (IR) in een verklaring, uitgegeven na een vergadering van de Mekong River Commission (MRC), een intergouvernementeel overlegorgaan van de vier Mekonglanden.

  Op de vergadering, woensdag en donderdag, heeft Cambodja tijdens een verhitte discussie Laos ervan beschuldigd nagelaten te hebben de overige landen te consulteren, aldus IR, een in New York gevestigde milieuorganisatie die zich bezighoudt met de conservering van rivieren.

  Vietnam heeft Laos gevraagd de werkzaamheden, die in november zijn begonnen, stil te leggen totdat de milieustudie is afgerond, waarover vorig jaar in een vergadering van de Mekong River Council overeenstemming is bereikt.

  In de MRC overleggen de vier landen over ontwikkelingen in de Mekong, maar geen enkel land heeft vetorecht. De bouw van de Xayaburi dam is omstreden. Volgens milieuorganisaties wordt de visstand bedreigd en daardoor het levensonderhoud van miljoenen mensen.

 2. teun zegt op

  Twintig miljoen Thais op zwarte lijst bij krediet-instellingen. Dat is dus ca. 30 % van de totale bevolking. Geen wonder, dat vele Thais hun toevlucht moeten nemen tot “loan-sharks”.

  Overigens. Het is ook een indicatie over de degelijkheid waarmee banken en andere officiele kredietverleners in het verleden hun werk niet naar behoren hebben gedaan. Want 30 % is in feite een brevet van onvermogen voor bankiers. En het wordt nog gekker als je kinderen en bejaarden weg laat. Want die krijgen immers (nog) geen krediet (meer).

  Nou weet ik niet hoeveel bejaarden (>70 jaar bijvoorbeeld) en kinderen Thailand telt, maar als we voorzichtigheidshalve hun aantal op 15 miljoen inschatten dan wordt die 30 % opeens 40 % van de werkende bevolking.

  Je vraagt je dan helemaal af wat die banken en krediet-instellingen in de afgelopen decennia hebben zitten doen: slapen?

  Wordt dus hoog tijd dat er maatregelen worden getroffen.

 3. willem zegt op

  Sorry;Dick maar ik begin nu echt een gevoel te krijgen dat je een”soort of”antipathie koestert ten aanzien van Taksin/sorry Yingluck die het heft als vrouw zijnde prima van Taksin heeft overgenomen! Tevens lijkt het mij als advies naar jouw toe je mening neutraal te houden bij het vertalen van het laatste nieuws;daar ik ook tussen de Thai in Isaan regelmatig vertoef merk je pas echt wat Thaksin voor de echte arme Thai in werking heeft gesteld,dus geef Yingluck een kans. Wie zijn wij als farang zijnde om commentaar op hun functioneren te geven;toch? Hoop dat je wat aan deze let wel;opbouwende kritiek hebt! Gr: Willem.

 4. Dick van der Lugt zegt op

  @ Willem Beste Willem, don’t shoot the messenger. Dat is het enige wat ik op jouw reactie kan zeggen.

  • Jacques zegt op

   Ik ga niet op Dick schieten. Stel je voor dat ik raak schiet, ben ik m’n contactpersoon kwijt.
   Bovendien ten onrechte, het nieuws wordt heel genuanceerd gebracht, daarom leest het zo prettig.
   Het punt van Willem kan ik wel volgen. Binnen mijn Thaise familie laait de discussie over voor of tegen Thaksin regelmatig op. In mijn dorp in het Noorden leeft men van de rijstopbrengst. Pheu Thai is de partij van Thaksin, Yingluck wordt gezien als zetbaas. Thaksin is de man die heeft gezorgd voor hogere inkomsten uit de rijst. Dat is het enige wat hier telt.
   Het “Bangkok” deel van mijn familie inclusief mijn vrouw moet van Thaksin en zijnrood hemden helemaal niets hebben. Begrijpelijk, ik heb ook bij het compleet uitgebrande winkelcentrum bij Victory monument gestaan. Mijn schoonzus heeft haar kapsalon daar vlakbij.
   Als Yingluck iets wil betekenen voor Thailand moet ze duidelijk afstand nemen van haar broer. Dat lijkt onmogelijk dus zal de politieke impasse voortduren.

   • Cornelis zegt op

    Ik zie juist geen mogelijkheid het punt van Willem te volgen. De kern van zijn reactie is dat Dick het nieuws niet neutraal brengt en van antipathie tegen het onderwerp blijkt geeft. Daar is naar mijn bescheiden mening geen sprake van.

   • math zegt op

    Verdiept de Thai uit de Isaan zich uberhaupt wel in de politiek? Weten ze een beetje waar de geel en rood hemdem het over hebben en wat ze beloven tijdens de verkiezingscampagne? Of zijn ze alleen maar geinteresseerd in die paar bahtjes die Thaksin bied voor een stem wat voor hem een peuleschilletjes is? Laat ik duidelijk zijn, ik weet niks van de politiek in Thailand in het algemeen, ik verdiep mij daar niet in. Waar ik mij wel verdiep in de Nederlandse en het nieuws in het algemeen in de wereld en dus ook Thailand.

 5. willem zegt op

  Beste Dick;nog dank voor je reaktie op mijn schrijven maar het ging mij alleen om de aanhef(het beginstukje dus).Het leek mij zoals het op mij overkwam,dat dit stukje uwerzijds was.Mocht dit niet het geval zijn,alsnog mijn welgemeende…….! Je weet dat ik je verder”hoog”heb zitten Dick en respect heb hoeveel tijd je in je dagelijkse Thaise nieuwsflits steekt!No hart feelings;mr Messenger?

  • Dick van der Lugt zegt op

   @ Willem Het beginstuk is een citaat uit de column van Kultida Samabuddhi. Strikt genomen had ik die tekst tussen aanhalingstekens moeten zetten, dus zo vreemd is je gedachte nu ook weer niet dat die tekst mijn gedachten weergeeft. Overigens wijs ik erop dat in die tekst ook voorgaande regeringen wordt verweten het milieu ernstig verwaarloosd te hebben, dus ook de regering Abhisit.

   De bron van mijn artikelen is doorgaans Bangkok Post en ik moet toegeven dat die niet betrapt kan worden op veel sympathie voor de huidige regering of de roodhemden. Maar toen de regering Abhisit de scepter zwaaide, was ze vaak even kritisch op Abhisit. En ik kom in de krant nu ook veel kritiek tegen op de oppositierol van de Democraten. Die bakken er niet veel van en stappen voor elk wissewasje naar de rechter.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website