Lezersvraag: Vrijstelling van loonheffingen in Nederland

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags: ,
25 november 2017

Beste lezers,

Ik ben een Nederlandse zeevarende in dienst bij een Nederlandse rederij. Gehuwd met een Thaise en wonend in Thailand in onze eigen woning. Ben uitgeschreven GBA in Nederland.

Nu kreeg mijn werkgever bij de aanvraag bij de Belastingdienst op vrijstelling van loonheffingen het antwoord dat dit helaas niet mogelijk was.

Maar is dit wel zo? Zou ik daar een bezwaar tegen kunnen maken bij de Belastingdienst?

Groet,

Casco


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

7 reacties op “Lezersvraag: Vrijstelling van loonheffingen in Nederland”

 1. stevenl zegt op

  In dienst van een Nederlandse rederij, dus naar ik aanneem in Nederland belastingplichting:
  “De meeste belastingverdragen bepalen dat het werkland van de werknemer het recht heeft belasting te heffen over het loon dat de werknemer daar verdient. “.

  • Pieter zegt op

   Lijkt me dat het belastingverdrag Nederland Thailand (art 18) heeft bepaalt da belasting wordt tegen in het woonland.

   • Lammert de Haan zegt op

    Artikel 18 van het Verdrag handelt over pensioenen en lijfrenten, Pieter.

 2. Rene zegt op

  U hebt nog inkomen in Nederland

  Als u niet in Nederland woont, maar wel inkomen uit Nederland hebt, moet worden beoordeeld of u verplicht verzekerd bent voor de Nederlandse volksverzekeringen. Dit is afhankelijk van het inkomen dat u in Nederland hebt. In de volgende situaties bent u verplicht verzekerd voor alle volksverzekeringen:

  Uw inkomsten uit werkzaamheden die in Nederland in dienstbetrekking worden verricht, vallen onder de loonbelasting. Voorwaarde is dat de arbeid uitsluitend in Nederland verricht wordt. Ook in de perioden dat uw arbeid tijdelijk wordt onderbroken wegens ziekte, zwangerschap, ongeval, werkloosheid, betaald verlof, staking of uitsluiting, blijft u verzekerd.
  U woont niet in Nederland, maar u verricht als zelfstandige uw werkzaamheden wel uitsluitend in Nederland.
  U behoort tot het personeel op vervoermiddelen van een Nederlandse onderneming (ook in de binnenvaart en de Rijnvaart). Aanvullende voorwaarden zijn dat u niet uitsluitend in uw woonland arbeid verricht en u niet werkt bij een buitenlands filiaal of een buitenlandse vaste vertegenwoordiging van een Nederlandse onderneming.
  In enkele bijzondere situaties blijft uw verplichte verzekering voor de volksverzekeringen in Nederland bestaan. Voorbeelden hiervan zijn:

  U wordt uitgezonden als militair of andere ambtenaar.
  U wordt als werknemer uitgezonden met een detacheringverklaring (een verklaring van de Sociale Verzekeringsbank waaruit blijkt dat u in Nederland sociaal verzekerd bent gedurende de periode van detachering).

  Voordeel is dat je nu een zorgverzekering in Nederland kan afsluiten en je nog steeds AOW opbouwd

 3. Rob Tha Mai zegt op

  Bij zeevarende is het zo: De vlag waar het schip ondervaart is verplicht de “loon”belasting te innen. Dus is het een Nederlandse vlag, dan is Nederland het belastingland. Is het een andere “goedkopere”vlag dan is dat land belastingplichtig, maar denk dan wel aan de 2% AOW per jaar die je later mist

 4. Lammert de Haan zegt op

  Beste Casco,

  Ik ga ervan uit dat jij, wonend in Thailand, voor een Nederlandse reder werkt aan boord van een schip, wat vaart in internationaal verkeer. Dat is iets wat ik in mijn belastingadviespraktijk veelvuldig tegenkom. En dan is het antwoord van de Belastingdienst correct.

  In artikel 15, lid 3, van het Belastingverdrag Nederland-Thailand is dit als volgt geregeld:

  “Artikel 15. Persoonlijke arbeid
  3. Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van dit artikel mag de beloning ter zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een schip of luchtvaartuig in internationaal verkeer, worden belast in de Staat waar de plaats van de werkelijke leiding van de onderneming is gelegen.”

  De eerste twee leden zijn niet van toepassing daar het daarin gaat om andersoortige beloningen.

  Het verbaast me trouwens dat jouw werkgever hiervan niet op de hoogte is.

  • Lammert de Haan zegt op

   Beste Casco,

   Om elk misverstand te voorkomen even nog als aanvulling op m’n eerdere bericht het volgende.

   In jouw vraagstelling spreek je over het weigeren door de Belastingdienst van vrijstelling van inhouding van “loonheffing”. Hun antwoord is correct. Maar bedenk hierbij wel dat “loonheffing” bestaat uit twee componenten, nl. de loonbelasting en de premie volksverzekeringen. Dit laatste behoort niet door jouw werkgever te worden ingehouden, daar jij niet valt binnen de kring van verplicht verzekerden voor de volksverzekeringen. Ik neem echter aan dat jouw werkgever hiervan wel op de hoogte is.

   Ingaande 2018 komt hier voor zeevarenden in internationaal verkeer trouwens verandering in.

   Dat de Belastingdienst daar geen vrijstelling voor geeft is volkomen duidelijk. Mijn vrouw heeft geen auto. Deze staat op mijn naam. Zij betaalt dus ook geen motorrijtuigenbelasting. Maar daarbij kun je niet spreken van een aan haar verleende vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting. Zij valt immers niet binnen de kring van belastingplichtigen voor deze belasting.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website