Beste lezers,

Ik heb een aantal jaren geleden mijn huis verkocht, geëmigreerd naar Thailand en mijn geld op een Nederlandse bankrekening laten staan. Moet ik hier nu vermogensbelasting over betalen en stuurt de belastingdienst automatisch een formulier naar mij toe? Tot nu toe heb ik nog niets gehoord, maar ben bang dat als er niets gebeurd ik misschien een boete kan krijgen.

Wat kan of moet ik doen?

Groet,

Dirk


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

12 reacties op “Lezersvraag: Vermogensbelasting betalen in Nederland na emigratie naar Thailand?”

 1. Cornelis zegt op

  Vermogensbelasting, als afzonderlijke belasting, is in Nederland in 2001 afgeschaft. Als onderdeel van de heffing van inkomstenbelasting hebben we nu een vermogensrendementheffing. Wanneer je in Nederland geen inkomstenbelasting meer verschuldigd bent omdat je geen in Nederland belast inkomen meer geniet, word je ook niet ‘geraakt’ door deze rendementsheffing.

  • ruud zegt op

   Wat u schrijft suggereert, dat als je bijvoorbeeld een in Nederland belaste AOW uitkering hebt, je wel een vermogensrendementheffing zou moeten betalen.
   Volgens mij is dat niet juist, maar ik geef toe, dat ik nog geen AOW krijg, dus ik heb mij er nog niet in verdiept.

  • Lammert de Haan zegt op

   Het antwoord van Cornelis is niet helemaal correct. Je wordt wel degelijk in de inkomstenbelasting betrokken wanneer je in Nederland gelegen onroerend-goed bezit, zoals je voormalige zgn. eigen woning.

   Zo’n woning wordt belast in box 3 – sparen en beleggen en telt mee voor de vermogensrendementsheffing.

   Je in Nederland aangehouden spaartegoed is echter niet belast in Nederland. Daar mag Thailand over heffen.

   Overigens vind ik de door Dirk gebezigde term van “vermogensbelasting” nog helemaal niet zo fout. “Vermogensrendementsheffing” suggereert dat je deze heffing (ruimschoots) kunt betalen vanuit het verkregen rendement maar daar is al lang geen sprake meer van: je betaald in Nederland domweg weer de ordinaire vermogensbelasting, gelijk aan de situatie van voor 2001!

  • Erik zegt op

   Na emigratie kun je wel degelijk inkomstenbelasting verschuldigd zijn in box 3! Er zijn enkele in de wet genoemde bestanddelen van het vermogen waarover NL kan heffen. Zonder uitputtend te zijn vallen hieronder onroerende zaken die niet in box 1 vallen en bedrijfsvermogen.

   Voorts is van toepassing de tekst van het verdrag.

  • Kees 2 zegt op

   Een eigen huis in Nederland wordt nog steeds belast in box 3 voor iemand die uitgeschreven is, echter spaargeld + eventuele aandelenportefeuille op een Nederlandse bank sinds een jaar of 4-5 niet meer.

   Ik heb hiermee te maken gehad. Ik had in ongeveer 2013 of 2014 braaf mijn spaargeld + waarde verhuurd huis ingevuld (NLse belastingdienst). Tot mijn verbazing was de aanslag die ik moest betalen duidelijk lager dan ik berekend had. Ik heb daarover vervolgens informatie ingewonnen bij de belastingdienst (afdeling buitenland) en en kreeg te horen dat met ingang van een van die jaren de belastingheffing op cash geld op een NLse bankrekening toegewezen was aan het nieuwe woonland, in ons geval dus Thailand.

   Dus niets aan de hand voor Dirk, als die geen eigen huis heeft. En als Dirk twijfelt: gewoon even belastingdienst buitenland bellen of schrijven.

   • Lammert de Haan zegt op

    Beste Kees 2,

    De vrijstelling voor de inkomstenbelasting van je in Nederland aangehouden banktegoeden dateert al van 1 januari 1976.
    Ik hoop toch niet dat jij daarover nadien nog vermogensbelasting dan wel vermogensrendementsheffing hebt betaald.

    Vanaf het belastingjaar 2015 kun je het al niet eens meer opnemen in je aangifte als buitenlands belastingplichtige. Voordien was dat wel mogelijk als je koos voor de optie van behandeling als binnenlands belastingplichtige. Maar ook in dat geval was er geen sprake van heffing van inkomstenbelasting over je in Nederland aangehouden spaartegoeden, tenzij je je aangifte voor de inkomstenbelasting over de jaren tot 2015 foutief hebt gedaan.

    Hiervan is nl. sprake als je in je aangifte inkomstenbelasting niet hebt aangegeven dat jouw banktegoeden niet in Nederland belast zijn.

    En als ik jouw bericht lees dan lijkt het erop dat hier inderdaad sprake van is geweest en dat de Belastingdienst dit in 2013 of 2014 heeft gecorrigeerd. Mocht dezelfde fout zijn gemaakt over de jaren vóór 2013, zonder dat dit door de Belastingdienst is opgemerkt en gecorrigeerd, dan kun je daar niets meer tegen beginnen.

 2. PaulV zegt op

  Als je buitenlands belasting plichtig bent wordt er over vermogen uit sparen en beleggen geen vermogensrendement belasting opgelegd. Wél over onroerend goed.

  “Als u in Nederland woont, betaalt u in Nederland belasting over uw inkomsten uit sparen en beleggen in box
  3. Woont u niet in Nederland, dan belasten wij niet al uw vermogen. Wij belasten meestal wel uw onroerende zaken in Nederland, zoals uw vakantiewoning. Maar bijvoorbeeld uw Nederlandse bankrekening, of een in Nederland afgesloten lijfrenteverzekering, belasten wij niet.“
  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/internationaal/fiscale_regelingen/buitenlandse-belastingplicht/welke_gegevens_vult+u_in_uw_aangifte_in/bezittingen_box3/

 3. Jacques zegt op

  In het jaar dat u uw huis heeft verkocht en u het daarvoor ontvangen geld bedrag (vermogen) op uw Nederlandse bankrekening heeft gezet dan dient dit te worden aangegeven op uw aangiftebiljet inkomstenbelasting in box 3 over dat jaar. Indien u dit heeft nagelaten en u boven een bepaald bedrag komt/kwam dan bent u belasting verschuldigd. U kunt hierdoor wel degelijk met de belastingdienst in conflict komen.
  Ik vond dit op internet:

  Belastingen 2018 – box 3

  In box 3 worden uw (fictieve) inkomsten uit sparen en beleggen belast. De belasting die in box 3 geheven wordt noemen we vermogensrendementsheffing. Uw inkomsten uit vermogen worden berekend met een forfaitair rendement. Het werkelijke rendement dat u behaalt is voor de fiscus niet relevant. Dit forfaitaire rendement was voorheen één vast percentage van 4%, per 2017 is het afhankelijk van de hoogte van uw totale vermogen.
  Over het berekende rendement wordt een vast belastingpercentage van 30% berekend. Daarmee komt de heffing over het vermogen voor het jaar 2018 uit op een percentage variërend van 0,60% tot en met 1,61%.
  Iedere belastingplichtige heeft een vrijstelling in box 3: een bedrag waarover u geen belasting hoeft te betalen. Dit heffingsvrije vermogen is voor 2018 € 30.000 (in 2017 € 25.000).

  belasting op box 3 vermogen vanaf 2018 Forfaitair Rendement 30% Belasting
  Schijf Vermogen uit sparen en beleggen* Percentage 0,36% Percentage 5,38% Effectief
  0 Eerste € 30.000 Vrijstelling 0,00%
  1 Boven vrijstelling, vanaf € 1 tot en met € 70.800 67% 33% 0,60%
  2 Van € 70.801 tot en met € 978.000 21% 79% 1,30%
  3 Vanaf € 978.001 0% 100% 1,61%

  *Uitgangspunt is het vermogen per persoon: de waarde van bezittingen minus de schulden van iedere belastingplichtige op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet. Voor de eerste € 30.000 geldt een vrijstelling: daarover hoeft geen vermogensbelasting betaald te worden. Dat is in bovenstaande tabel middels schijf 0 weergegeven. (Voor getrouwden 2x 30.000 euro is 60.000 euro aan vrijstelling.)

  Kennelijk bent u in het jaar na de verkoop geëmigreerd naar Thailand. Of u nu nog belastingplichtig bent is aan u om te beoordelen. Het nalaten of onvolledig infomeren van de belastingdienst is strafbaar

  Dit vond ik over navorderingaanslag.

  Definitieve belastingaanslag is soms toch niet definitief

  Als je denkt dat je belastingaangifte is goedgekeurd door de fiscus, omdat je daarvan schriftelijk bericht hebt gekregen d.m.v. een definitieve aanslag, kijk je gek op indien men daar (dikwijls na vele maanden) alsnog op terugkomt en een navorderingsaanslag oplegt. Maar mag de Belastingdienst dat. Definitief betekent toch definitief en niet voorlopig?

  Voorlopige aanslag of definitieve aanslag
  Indien een voorlopige aanslag het laatste bericht is geweest van de fiscus over dat betreffende belastingjaar, is het natuurlijk wel logisch dat er alsnog een definitieve aanslag wordt vastgesteld. De belastingopgave was dan immers nog niet definitief goedgekeurd. Heb je echter wel een definitieve aanslag ontvangen dan geldt de regel dat de fiscus daarop in principe niet meer kan terugkomen. Maar er zijn uitzonderingen.
  fouten in de aangifte
  Zijn er in de aangifte bewust fouten gemaakt, dan mag de fiscus daar zonder enige discussie op terugkomen. Bijvoorbeeld als er zaken zijn verzwegen of onjuiste informatie is gegeven. Als je bijvoorbeeld bepaalde inkomsten of vermogensbestandsdelen niet hebt opgegeven wordt dit natuurlijk als een bewuste fout beoordeeld. Behalve dat de te weinig betaalde belasting alsnog wordt gevorderd, is de kans op een boete heel groot.

  Maar je kunt ook fouten per ongeluk maken, onbewuste fouten dus. Je hebt bijvoorbeeld inkomsten uit vroegere dienstbetrekking, per ongeluk ingevuld onder de rubriek inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking, waardoor je zonder het te realiseren, ten onrechte arbeidskorting hebt genoten. Wie kan dit nu weten. Er is in dit voorbeeld duidelijk sprake van een onbewuste fout, en de belastingdienst zal ook op de eerdere definitieve aanslag kunnen terugkomen.
  Indien belastingdienst reeds over alle informatie beschikte
  Als de belastingdienst deze onbewuste fout zelf makkelijk kon traceren, bijvoorbeeld omdat de uitkeringsinstantie een pensioenfonds is en de belastingdienst dus op haar klompen kon aanvoelen dat het hier om inkomsten uit een vroegere dienstbetrekking ging, zou je bezwaar tegen de aanslag kunnen maken. De regel is namelijk dat de belastingdienst niet op een eerdere definitieve aanslag mag terugkomen, indien zij op dat moment zelf reeds over alle juiste informatie beschikte.

  Als je per ongeluk een fout hebt gemaakt, mag de belastingdienst wel een navordering doen op een eerdere definitieve aanslag, indien er sprake is van een nieuw feit. Informatie dus, die de belastingdienst niet voorhanden had op het moment van behandeling van jouw opgave

  Als de belastingdienst te weinig belasting heeft opgelegd door een eigen fout, die een gemiddelde belastingbetaler redelijkerwijs wel had moeten opvallen, dan kan de dienst daar ook op terugkomen. Als je meer dan 30% te weinig belasting hebt betaald kent de dienst geen pardon, ook wanneer je als doorsnee belastingbetaler onmogelijk kon weten, dat de belastingdienst een fout heeft gemaakt. Maar wat zou het voor kwaad kunnen tegen een dergelijke beslissing in beroep te gaan.
  Hoe lang kan de fiscus op een eerdere aanslag terugkomen
  Voordat een navorderingsaanslag wordt opgelegd stuurt de belastingdienst trouwens eerst een brief met tekst en uitleg.
  • De fiscus mag niet tot in den treure doorgaan met het opleggen van een navordering. De dienst kan een navorderingsaanslag sturen tot maximaal 5 jaar na afloop van een belastingtijdvak (meestal het kalenderjaar). Over 2016 kan men dus tot 31 december 2021 een navorderingsaanslag opleggen.
  • Gaat het om een door de belastingdienst gemaakte fout die men wil herstellen, dan moet men binnen 2 jaar na eind van het tijdvak waarin de belastingschuld is ontstaan, de navorderingsaanslag opleggen.
  • Heb je echter inkomsten in of vanuit een ander land dan Nederland? Dan kan men een navorderingsaanslag opleggen tot maximaal 12 jaar na afloop van het belastingjaar.

  Advies
  Mocht je met een correctie op een definitieve aanslag worden geconfronteerd, ga dan na of er sprake is van een onbewuste fout en of de belastingdienst die fout logischerwijze, op basis van de informatie die zij op moment van aangifte had, eerder had moeten zien. Is dat zo, ga dan in beroep. Nee heb je en ja kun je krijgen.
  Raadpleeg voor alle details belastingdienst.nl en zoek op “navorderingsaanslag”.

  • edo zegt op

   Definitieve aanslag is wel definitief
   Men heeft hier te maken met bestuursrecht zie ook vertrouwensbeginsel
   Ik heb een procedure gewonnen hier-omtrent

 4. teun zegt op

  Dat geld in Euro’s overmaken naar een thaise Euro-rekening?

 5. edo zegt op

  definitieve aanslag is wettelijk wel definitief
  Men heeft hier te maken met vertrouwensbeginsel namelijk bestuursrecht
  Ik heb in dit geval een procedure gewonnen

  • Erik zegt op

   In jouw specifiek geval mogelijk wel maar de wet voorziet er wel degelijk in, Edo. Kijk gerust eens hier:
   http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2018-01-01#HoofdstukIII_Artikel16


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website