Lezersvraag: Met mijn Thaise vrouw van België naar Londen, visum nodig?

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags:
23 september 2014

Beste lezers,

Binnenkort zou ik graag met mijn Thaise vrouw van uit België op vakantie naar Londen gaan (via kanaal tunnel met de Eurostar). Zij heeft een F kaart  verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese unie).

Kan zij zonder probleem de UK binnen, of heeft ze een visum nodig? Heb al naar de UK ambassade gebeld, gemaild e.d. maar ze weten het zelf precies niet eens! Er is een nieuwe richtlijn sinds mei 2014 blijkbaar?

Kan er iemand meer informatie geven of heeft er iemand onlangs gereisd naar de UK?

Dank u,

John

No votes yet.
Please wait...

17 reacties op “Lezersvraag: Met mijn Thaise vrouw van België naar Londen, visum nodig?”

 1. Eric zegt op

  Nederlanders hebben geen visum nodig voor het Verenigd Koninkrijk. Maar mensen met een reisdocument en/of visumplichtige buitenlanders (die met een verblijfsvergunning of Schengenvisum in Nederland verblijven) moeten wèl een visum aanvragen. Dat kan niet meer via het Britse consulaat in Amsterdam. Sinds 1 maart 2011 moeten alle aanvragers persoonlijk naar het UK Visa Application Centre in Amsterdam of Düsseldorf (Duitsland). Het duurt 4 à 5 weken voordat het visum uiteindelijk is afgegeven. Wij kunnen helaas niets doen, iedereen moet zich persoonlijk melden.

  Procedure: op https://www.gov.uk/apply-uk-visa moet er online een aanvraagformulier voor een visum worden ingevuld en verzonden. Dat kan alleen maar in het Engels. U moet eerst een account aanmaken. Na verzending van de aanvraag komt er een link op het scherm naar het afsprakenbureau van het UK Visa Application Centre in Amsterdam of in Düsseldorf. Daar moet een afspraak gemaakt worden en op die datum moet de aanvrager persoonlijk naar een van beide adressen om zijn visumaanvraag af te ronden. De wachttijd bedraagt voor een afspraak is ongeveer een week. Daarna wordt de daadwerkelijke visumaanvraag in gang gezet en dan duurt het nog plm. 3 weken voordat het visum klaar is en het paspoort per koerier wordt teruggestuurd.

  NB: het is erg druk op deze website, het kan gebeuren dat U geen verbinding krijgt. Probeer het later dan nog eens. U moet in ieder geval eerst een account aanmaken voordat U verder kunt gaan.

  Houd er ook rekening mee dat een visumaanvraag geweigerd kan worden. De Britse Immigratiedienst beslist of U een visum krijgt of niet. Als ze bij de Immigratiedienst er niet van overtuigd zijn dat U na afloop van Uw visum het Verenigd Koninkrijk zult verlaten hoeven zij geen visum af te geven.

  Voor visumplichtigen die in België wonen worden de visumaanvragen -op afspraak- behandeld door Het UK visa Application Centre in Brussel, zie hier

  UK Visa Application Centre
  Regus Brussels South Station
  5th Floor South Centre Titanium
  Place Marcel Broodthaers 8/Box 5
  1060 Brussels
  Belgium

 2. Eric zegt op

  Aanvulling; Bronvermelding vergeten…. Visumdienst.com

 3. KhunJan1 zegt op

  Uitstekend verwoordt door Eric, een Thai heeft pertinent een visum nodig om de UK in te komen.
  Is ook de hoofdreden dat ik destijds ben afgehaakt om een tripje naar York te maken!

  • Rob V. zegt op

   Goed maar niet uitstekend verwoord door Eric. Wel een verkeerde link maar dat kan gebeuren (555) . Uiteraard wel mijn waardering aan Eric in zijn poging John zo correct mogelijk te infomeren. Visum aanvragen naar een ander EU land zijn helaas nog niet echt helder als je eigenlijk snel op het verkeerde been wordt gezet door officiele instanties/websites en zelf er verdragen/wetgeving op na moet slaan om te zien hoe het nu zit. Ik vind dat de EU hier ook wel wat aan mag doen, EU ambassades bijvoorbeeld zodat mensen snel weten of voor hun een visum nodig is en zo ja welke regels er spelen.

   Vooralsnog heeft John zijn vrouw dus in de praktijk een visum nodig, al hoeft dat in John’s specifieke geval volgens de EU verdragen eigenlijk niet Dit zal dit zeker veranderen zodra het EU hof het UK op de vingers tikt en de visum eis geschrapt zal worden voor alle mensen die in het bezit zijn van een EU/EEA familielid verblijfskaart (naast de huidige verblijfskaart van Duitsland en Estland die visum vrij toegang geven).

   Zie het verdrag 2004/38/EC over vrij verkeer waaruit blijkt dat men in John zijn geval visum vrij kan inreizen (dit respecteerd het UK nóg niet) of op zijn minst met een kosteloos afgegeven visum inreizen en elke medewerking verleent dit visum te bekomen (aan de grens dus zo’n mooie A1 stempel).

   —————————–
   Artikel 3
   Begunstigden
   1. Deze richtlijn is van toepassing ten aanzien van
   iedere burger van de Unie die zich begeeft naar
   of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan
   hij de nationaliteit bezit, en diens familieleden als
   gedefinieerd in artikel 2, punt 2), die hem begeleiden of zich bij hem voegen.

   (…)

   Artikel 5
   Inreisrecht
   1. Onverminderd het bepaalde met betrekking tot reisdocumenten bij nationale grenscontroles, laten
   de lidstaten de burger van de Unie die voorzien is van een geldige identiteitskaart of een geldig
   paspoort, alsmede familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten en die voorzien zijn
   van een geldig paspoort, hun grondgebied binnenkomen. Aan burgers van de Unie kan geen inreisvisumplicht of soortgelijke formaliteit worden opgelegd.

   2. Familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten, mogen slechts aan de inreis-
   visumplicht worden onderworpen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2001 of, in voor-
   komend geval, de nationale wetgeving. Voor de toepassing van deze richtlijn verleent een geldigeverblijfskaart als bedoeld in artikel 10 deze familieleden vrijstelling van de visumplicht.

   De lidstaten verlenen deze personen alle faciliteiten om de nodige visa te verkrijgen. Deze visa
   worden zo spoedig mogelijk via een versnelde procedure kosteloos afgegeven.

   (..)

   Artikel 10
   Afgifte van de verblijfskaart
   1. Het verblijfsrecht van de familieleden van een burger van de Unie die niet de nationaliteit van
   een lidstaat bezitten, wordt binnen zes maanden na de datum van indiening van een aanvraag
   terzake vastgesteld door de afgifte van een document, “verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie” genoemd. Een verklaring dat de aanvraag om een verblijfskaart is ingediend, wordt onmiddellijk afgegeven.

   ——————

   Bron: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038&from=EN

   Tot zover mijn bijdragen in deze materie.

 4. Rob V. zegt op

  Officieel onder de EU wetgeving heeft John’s vrouw GEEN visum nodig, want een houder van een verblijfskaart “familielid van een burger van de unie (EU/EEA)” heeft volgens het EU verdrag 2003/38/EC van vrij verkeer van personen en goederen recht op visum vrij reizen. Als je dit verdrag er op na slaat, wat ook van toepassing is op de UK, heeft een verblijfskaart houder ” familielid van een burger van de unie” visum vrij toegang tot alle EU/EEA landen. Niet-EU Familieleden van een EU burger die een gewone of geen verblijfsvergunning hebben dienen wel een visum aan te vragen maar dit moet geheel kosteloos en as soon as possible geschiedden.

  Echter heeft het UK sch**t aan dit EU verdrag en erkent men sinds eid 2013 slechts verblijfskaarten van Duitsland en Estland. Daarvoor geen enkel EU land. Andere EU landen zijn volgens de Britse migratie wetgeving nog uitgesloten met het argument dat die verblijfskaarten onvoldoende fraude bestendig zijn en/of niet in het Engels zijn opgesteld.

  De opties:
  1) Ga vanuit Brussel naar Calais met de Eurostar of auto en meld je bij de Britse grenspost aldaar met de huwelijksakte en een Engelse vertaling. Officieel is geen legalisatie vereist maar als er wel zo’n mooie stempel op zit wordt de grenswachter daar heel blij van. Je krijgt dan toegang tot het UK met een A1 stempel, welke een visum vervanger is, in het paspoort, wat 6 maanden toegang geeft tot het UK.
  2) Vraag een visum van te voren aan via UKVI, kies voor het EU/EEA family permit (en dus GEEN regulier visum!) Zou kosteloos moeten zijn maar naar ik hoor rekent men geheel ten onrechte wel servicekosten door (70 pond?).

  Meer info:
  – Op deze pagina zie je een recent bericht van iemand die met de huwelijkakte plus paspoorten binne gekomen is. Lees eventueel ook voorgaande bladzijden als je de wetgeving beter wilt begrijpen (mocht je een grenswachter treffen die niet op de hoogte van EU regels is, al moet een superieur dit toch minstens zijn):
  http://buitenlandsepartner.nl/showthread.php?50955-Vakantie-naar-Londen/page17

  EU webpage (voornamelijk over Schengen maar gaat ook over EU/EEA visa). Zie het stukje “◾Zij beschikken over een EU-verblijfskaart voor gezinsleden, die kan worden afgegeven door elk EU-land (behalve uw eigen land), en zij reizen naar een ander EU-land, ofwel samen met u ofwel om zich daar bij u te voegen. De verblijfskaart moet duidelijk vermelden dat de houder lid van het gezin van een EU-burger is.” :
  http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-family/index_nl.htm

  Het zou appeltje eitje moeten zijn maar helaas zijn sommige grenswachten onwetend, om over incheck personeel op luchthavens nog maar te zwijgen plus dat het UK dus maling heeft aan EU verdragen als deze en met kolder argumenten aan komen zetten.

  • Rob V. zegt op

   Overigens kunnen reguliere visa wel geweigerd worden. Een visum afgegeven voor familieleden van een EU/EEA burger kunnen officieel niet geweigerd worden. Dit visum MOET (gratis) worden afgegeven als men aantoont dat de niet EU burger directe familie in opgaande of neergaande lijn is van de EU burger. Aan te tonen door bijvoorbeeld de huwelijksakte, mooi meegenomen als deze ook officieel vertaald is en wat mooie legalisatiestempels heeft (zou niet perse noodzakelijk moeten zijn maar ambassades en grenswachten zien dit alles in de praktijk liefst wel en kunnen ten onrechten dwars gaan liggen als het hier aan ontbreekt). Ook moet men aannemelijk maken dat men samen met de EU burger reist, dit kan bijvoorbeeld door een verklaring van de EU burger. Het minimum noodzakelijk is dan ook:
   – huwelijksakte (en als het even kan dus vertaling en kekke stempeltjes)
   – paspoorten (reisdocumenten) van beiden
   – verklaring van de EU burger dat men samen reist of elkaar vergezeld na aankomst. Vaak wil men toch een vlieg/veer ticket reservering zien als is dit eigenlijk dus niet vereist.
   — Financiële middelen, reisverzekering, hotelboeking etc. kan nimmer gevraagd worden.
   — Men kan alleen afwijzen indien men oprechte vermoedens heeft dat er geen werkelijk familieband is. Denk dan aan fraude of schijnhuwelijken. Uiteraard kan je hier tegen in gaan. Afwijzen op vestigingsgevaar, reisdoel niet aannemelijk etc. kan dus niet.

   Reguliere visa kunnen wel geweigerd worden, zijn niet kosteloos, er is geen versnelde doorlooptijd van de aanvraag etc. Vandaar dat deze optie van een gratis visum voor EU/EEA lidstaten nog weleens gebruikt wordt voor gehuwden stelletjes die toch samen op vakantie willen. Je vraagt dan voor je buitenlandse echtgenoot of echtgenote een EU/EEA visum aan naar bijvoorbeeld Spanje, Italië of elk ander EU land waar jij zelf niet de nationaliteit van hebt. Dan kun je toch nog samen in Europa zijn, desnoods ook een kort uitstapje naar je eigen land maken als je dat wilt.

 5. John zegt op

  De UK valt niet onder de z.g.n. Schengenstaten zodat iedere Thai een Visum nodig heeft.
  Zelf heb ik een Brits paspoort,en moet iedere keer als ik mijn land bezoek,voor mijn Thaivrouw een Visum aanvragen. Het Visum is voor mij kostenloos,maar iedere keer met veel werk verbonden.
  John Chiangrai.

  • Rob V. zegt op

   Het klopt dat het UK niet onder Schengen valt, zodat je helaas met een standaard verblijfsvergunning niet visum vrij kan reizen. Officieel zou John zijn vrouw echter wél visum vrij naar bet UK mogen reizen omdat ze een “familielid van EU burger” verblijfskaart heeft.

   Daar (de EU verdragen) heeft de UK maling aan, al loopt er momenteel een rechtzaak bij het EU hof hierover, grote kans dat over enkele maanden het hof een uitspraak doet die de UK dwingt om EU/EEA verblijfskaarten de accepteren van alle EU/EEA landen en dus niet alleen de Duitse en Estlandse. Dat zou betekenen dat de vrouw van John, zoals het hoort, visum vrij kan reizen naar het UK. .

   Meer info over dit, zie het argument van de Account General:
   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0038

   Ga je pas volgend jaar naar het UK, dan is het zeker verstandig om de UKVI pagina goed in de gaten te houden.

   Kiest John niet voor een visumstempel aan de grens -wat met de huwelijksakte op zak prima te doen is als je via Calais naar Dover reist- en gaat hij al in de komende maanden, voordat het EU hof de UK op haar vingers heeft getikt betreffende de onrechtmatige visumplicht), dan rest de optie van een visum aanvragen op voorhand. Vraag dan dus NIET een gewoon visum aan (weblink van Eric) maar een EU/EEA permit:
   https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/eu-eea-commonwealth

   Mij advies blijft: ga met de huwelijksakte plus officiële vertaling naar Calais. Dat is het goedkoopst en makkelijkst want binnen enkele minuten moet het visum aan de grens geregeld zijn.

   • Rob V. zegt op

    Verkeede link, ik heb per ongeluk naar 2004/38/EC freedom of movement gelinkt. Ook handig, dat kun je uitprinten in diverse talen en dan de relevante artikelen markeren

    John (vraagsteller) zijn vrouw valt eigenlijk onder directive 2004/39/EC artikel 3 en 5 (lid 2), visum vrije doorgang (shall be excempt from visa requirement). De UK heeft daar vooralsnog maling aan, maar dan valt zijn vrouw nog onder artikel 5 en 6 dat recht op een visum aan de grens geeft.

    De correct link die ik wou plaatsen: De opinion of the account general kun je hier vinden over recht op visum vrij toegang met een EU/EEA verblijfskaart:
    http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CC0202&lang1=en&type=TXT&ancre=

 6. John zegt op

  Ik moet iedereen bedanken voor de nodige informatie , van Rob V heb ik veel bijgeleerd . Ik ga de huwelijksakte vlug moeten laten vertalen in het engels . Want zondag vertrekken we naar Londen .
  Kan iemand advies geven waar ik dit nog snel kan laten doen ? En de stempels van de ambassade ?
  Dank bij voorbaat. John

  • Damiaan zegt op

   Beste John,
   Je kan proberen om bij de gemeentediensten een uittreksel uit je huwelijksakte te bekomen conform de conventie van Wenen (Conventie van Wenen van 8 september 1976 betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand).
   Dat uittreksel is in 12 talen, waaronder ook het Engels.

   Ik woon in Antwerpen en ben hier ook getrouwd. Ik kon dit uittreksel online aanvragen en kreeg het enkele dagen later in de bus, gratis zelfs.

   Ik weet niet hoe het zit in de gemeente waar jij getrouwd bent en al helemaal niet indien je bv. in Thailand bent getrouwd, maar ik zou toch een poging doen bij de gemeente waar je huwelijk is geregistreerd.
   Succes ermee.

   • john zegt op

    beste
    Ondfertussen naar de gemeente geweest en heb een uittreksel van huwelijk gekregen in diverse talen .
    Gratis en direct . Bedankt voor je info , zondag vertrekken we londen .
    Grt

 7. JACOB zegt op

  Hallo John,
  wij hadden de zelfde wens, doch had voor mijn Thaise vrouw en kinderen een visa nodig voor de UK,
  overigens was dit geheel gratis, een zogenaamd familie visa, echter het was alleen mogelijk om gezamenlijk naar de UK te reizen, wij kregen dit visa destijds bij de Engelse ambassade in Amsterdam.
  succes en een fijn verblijf in Engeland.

 8. marc v. zegt op

  hoi

  2 weken terug ben ik ook met mijn thaise vrouw naar londen geweest met den eurostar vanuit brussel.
  Ik had mijn huwelijksakte bij, gezinssamenstelling van de gemeente, haar thais paspoort en belgische F kaart. (niets laten vertalen, gewoon in het nederlands.)
  ook treintickets heen en terug, en hotelboeking,
  Bij de grenscontrole een kwartiertje moeten wachten en ze kreeg haar paspoort terug met Visa voor 6 maanden op voorwaarde dat je samen reist en vergezeld van alle papieren.

  Vooraf had ik ook proberen een visum aan te vragen via VISA4UK , 107 euro betaald ,afspraak gemaakt, maar op den dag van de afspraak in brussel bleek dat ik ook nog eens 57 pond had moeten betalen op andere website voor de visaservice. gevolg afspraak werd gecancelled en het is niet mogelijk een 2de afspraak te maken voor dezelfde aanvraag op de site, teruggeweest zonder afspraak en men heeft mij vriendelijk buiten gestoken, tot op heden nog altijd geen geld terug gezien.
  Dan na wat verder zoeken pas gezien als je samen aan de grens komt en kunt aantonen dat je getrouwd bent ze gratis een visum moeten geven.
  Dus ja ik heb wa leergeld betaald vrees ik

 9. john zegt op

  Dit is de correctie informatie die ik bekomen heb van EU
  Dank aan iedereen voor de medewerking.
  mvg John

  Geachte heer/mevrouw,

  Hieronder vindt u het antwoord op uw adviesaanvraag. Ons onafhankelijk advies kan niet beschouwd worden als de mening van de Europese Commissie, een andere EU-instelling of hun personeel, en is niet bindend voor de Europese Commissie of andere EU- of nationale instellingen.

  Geachte heer

  Familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten, mogen slechts aan de inreisvisumplicht worden onderworpen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2001 of, in voorkomend geval, de nationale wetgeving. Voor de toepassing van Richtlijn 2004/38/EG verleent een geldige verblijfskaart als bedoeld in artikel 10 van Richtlijn 2004/38/EG, verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie genoemd, deze familieleden vrijstelling van de visumplicht.

  Heeft uw vrouw een Belgische verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, dan mag zij u begeleiden naar Engeland, mits zij haar geldig paspoort en haar verblijfskaart meeneemt (artikels 3 juncto 5 van Richtlijn 2004/38/EG). Reist u niet mee, dan zal zij een visum moeten aanvragen bij de diplomatieke vertegenwoordiging van het Verenigd Koninkrijk in België.

  Heeft uw vrouw een nationale verblijfskaart, dan zal zij een visum moeten aanvragen bij de diplomatieke vertegenwoordiging van van het Verenigd Koninkrijk in België. Dit visum moet zo spoedig mogelijk via een versnelde procedure kosteloos worden afgegeven in het geval dat zij met u naar Engeland zou reizen.

  Hier vindt u de links naar:
  – artikels 2, 3, 5, 6 en 10 van Richtlijn 2004/38/EG, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1403279299094&uri=CELEX:02004L0038-20110616; en
  – Verordening (EG) nr 539/2001, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LKD/?uri=CELEX:32001R0539&qid=1396526792911;
  – mededeling van de Europese Commissie over een betere omzetting en toepassing van Richtlijn 2004/38/EG (COM(2009) 313 final), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:NL:PDF;
  – gids over Richtlijn 2004/38/EG, http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/guide_2004_38_ec_en.pdf.

  Wij raden u aan om contact op te nemen met de diplomatieke vertegenwoordiging van het VK in België (http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten). Voor nuttige adressen en uitgebreide informatie over uw interne markt rechten, raden wij u aan de gidsen te raadplegen op http://ec.europa.eu/youreurope.

  Met vriendelijke groet,
  Uw Europa – Advies

  Hoogachtend,

  Uw Europa – Advies

  © 2014 Microsoft

 10. john zegt op

  Beste Vrienden,
  Het is mij gelukt om met mijn vriendin ( F kaart + geboorteakte + gezinssamenstelling ) naar Londen op vakantie te gaan . In Brussel Police Border Control UK deden ze wel lastig . De dame die de documenten controleerde was alles behalve vriendelijk en onderworp ons aan een interview . Alle vragen konden we correct beantwoorden . Ze vroeg ons ook waarom mij vrouw geen visum voor de Uk had . Ze ging een 10 tal minuutjes weg met onze papieren en kwam terug met een stempel in mijn vrouw haar paspoort . Ze mocht de UK binnen , visum voor 6 maand . Toen we vertrokken bij immigratie zij de vrouw dat we de volgende keer een visum moeten hebben en dat deze graties is . Waarop ik heb haar geantwoord dat volgens vordering 2004/38EG art.10 dit niet hoeft en dat gratis niet bestaat !
  Ze schrok dat ik de wetgeving kende en we stapten rustig door naar de trein …..
  Het was prettig in Londen maar toch duur .
  Veel geluk aan de farang die met zijn vrouw naar de UK gaat .
  Grt

  • Rob V. zegt op

   Beste John, bedankt voor je terugkoppeling. Fijn dat het gelukt is. 🙂

   Veel te vragen hebben ze niet immers is alleen relevenant: zijn jullie getrouwd? (ja), reizen jullie samen? (open je ogen…ja dus) en zijn jullie wie jullei zeggen dat jullie zijn? (zie het paspoort).

   Andere vragen zijn niet van belang (waar blijven jullie, hoelang blijven jullie, waarom hebben jullie geen visum bij voorhand aangevraagd etc.). Natuurlijk kun je ze wel beantwoorden als het niet te gek wordt. Waarom geen visum van te voren? Nou gewone aanvragers kunnen niet meer eventjes langs de ambassade voor een visumstickertje, dus dankzij de Britse bezuinigingsdrift (?) is de procedure omslachtiger (meer stappen, langere doorlooptijd etc.) en is het makkelijker je aan de grens te melden. Willen ze dat liever niet dan openen ze de ambassade maar weer… Gewone niet-EU burgers zijn dan wel visum plichtig maar hebben gewoon recht op een visum aan de grens. Men heeft liever dat je dit van te voren regelt maar het is niet verplicht, aan de grens heb je gewoon recht op toegang.

   In John’s geval waar zijn vrouw een ” gezinslid van een EU onderdaan” pasje heeft is een visum niet eens verplicht, ze mogen eigenlijk niet eens een A1 stempel (welke als visum telt) plaatsen. maarja dat is een detail, zo’n stempel doet geen pijn maar eigenlijk klopt het niet. Je antwoord was dan ook correct dat je vrouw volgens de EU verdragen (Directive 2004/38/EC) niet eens visumplichtig is. laat die Britten 10 jaar naar dato eerst maar eens die EU verdragen correct overnemen in hun wetgeving en werkinstructies, zou tijd worden!

   Volgende keer gewoon weer via Calais bij de grens melden zou ik zeggen. Via het vliegveld kan nog wel tegenvallen omdat checkin staff zelfs na bellen met UKVI (grenswacht) toch te horen kan krijgen dat een visum nodig is en van te voren had moeten worden geregeld. Kolder maarja onterecht je vlucht missen zit je ook niet op te wachten. Dus liefst leren die Britten het snel. Briefje aan EU Home Affairs kan nooit kwaad om je ervaring te delen met de EU Commissie dat de Britten nog steeds niet naar behoren werken.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website