Beste lezers,

De Dienst Vreemdelingen van de afdeling Bevolking te Gent heeft mij meegedeeld dat ik mij na terugkeer uit Thailand binnen één jaar weer bij het loket moet melden om te vermijden dat ik wordt uitgeschreven uit het bevolkingsregister.

Zijn er Belgen of Nederbelgen die diezelfde ervaring hebben en toestemming kregen langer weg te blijven dan 1 jaar? Ging dat gemakkelijk?
Normaal wordt de duur van je verblijf niet gecontroleerd, maar ik antwoordde bij mijn aanvraag voor een nieuwe id- kaart dat ik voor langere tijd op reis ging naar Thailand.

Ik had beter daarover gezwegen.

Groet,

Niek

Redactie: Heb je zelf een vraag aan de lezers van Thailandblog? Gebruik het contactformulier.


» Laat een reactie achter


Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...

5 reacties op “Lezersvraag: Wordt ik uitgeschreven uit het Belgische bevolkingsregister?”

 1. Ronny zegt op

  Beste,

  De dienst bevolking van de stad Gent werkt correct, zie onderstaande betreffende wetgeving.

  Bron : https://www.vlaanderen.be/melding-van-tijdelijke-afwezigheid

  Elke persoon moet worden ingeschreven in de registers van de gemeente waar die persoon zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft, op de plaats waar deze werkelijk gedurende het grootste deel van het jaar verblijft. Het is ook die gemeente waar u terecht moet voor uw officiële documenten (bv. identiteitskaart, rijbewijs).

  Als u tijdelijk en kortstondig buiten de gemeente van uw hoofdverblijfplaats verblijft moet u de dienst Burgerzaken van uw gemeente op de hoogte brengen. Uw hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd door uw tijdelijke afwezigheid. U blijft ingeschreven in de registers van uw gemeente.
  Op deze pagina

  Voorwaarden
  Procedure
  Wetgeving
  Meer info
  Ook interessant

  Voorwaarden

  De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid (binnen- of buitenland) worden strikt beperkt tot:

  verblijf in een verpleeginrichting, rusthuis of psychiatrische instelling
  minder dan 1 jaar afwezig zijn voor:
  vakantieverblijf
  reizen in verband met uw gezondheid
  studie- of zakenreizen
  beroepsopdrachten in binnen- of buitenland
  studenten
  gedetineerden
  beroepsmilitairen en burgerpersoneel
  dienstplichtigen (enkel voor niet-Belgen)
  personeel van de federale politie en meer dan 1 jaar afwezig
  Belgische diplomatieke ambtenaren
  personen waarvan de verdwijning sinds 6 maanden of langer gesignaleerd werd aan de lokale of federale politie.

  Bijkomend moet u een hoofdverblijfplaats hebben waar u op elk ogenblik naar kunt terugkeren.
  Procedure

  U moet uw tijdelijke afwezigheid aangeven bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente. Om een afvoering uit het bevolkingsregister te vermijden, is de mogelijkheid voorzien om aangifte te doen van elke tijdelijke afwezigheid van meer dan 3 maanden.

  Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan 1 jaar duren. U kunt de afwezigheid eenmalig verlengen met 1 jaar. Na die periode kan de gemeente aannemen dat u niet langer tijdelijk afwezig bent, maar daadwerkelijk in een andere Belgische gemeente of in het buitenland verblijft. In dat geval wordt u afgevoerd uit het bevolkingsregister.

  Wanneer u meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig bent op uw hoofdverblijfplaats zonder melding te maken van uw tijdelijke afwezigheid, kan dit aanleiding geven tot een afvoering van ambtswege door het college van burgemeester en schepenen, voor zover uw huidige woonplaats niet gekend is.
  Wetgeving

  De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid worden strikt beperkt tot de categorieën van personen die opgenomen zijn in artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 9 maart 2017).

 2. Niek zegt op

  Dank voor je uitgebreide reactie, Ronny.

 3. David H. zegt op

  Inderdaad telt het voor vakantie ook , in bijgaande de link van de Vlaamse Overheid . (want sommige gemeenten durven dit al wel eens vergeen te vermelden , maar is regel!)

  https://www.vlaanderen.be/melding-van-tijdelijke-afwezigheid

 4. Lung addie zegt op

  Beste Niek,
  ik ben de auteur van het dossier ‘Uitschrijven voor Belgen’, wat je hier links kan terugvinden en je best even zou lezen. Waarom wordt in uw topic niet vermeld hoe lang U werkelijk zinnens bent in Thailand te verblijven? Ik veronderstel dat dit geen geheim is. Ook wordt nergens vermeld wat uw inkomstenbron is, iets wat zeer belangrijk is, vooral voor de gevolgen bij het het niet naleven van de wetgeving.

  Wat Ronny hier, als reactie, schrijft kopt volledig en is met kennis van zaken geschreven.
  Ik kan daar enkel aan toevoegen dat:
  – indien U langer dan 3 maanden en minder dan 6 maanden buiten Belgie verblijft er wel degelijk een MELDINGSPLICHT is. Dit houdt niets in, heeft geen gevolgen voor om het even wat, dus vraag ik me af waarom je het niet zou doen? Het heeft enkel gevolgen indien U het NIET doet.
  – indien langer dan 1 jaar is er wel degelijk een UITSCHRIJFPLICHT en ook dit heeft weinig of geen gevolgen daar je achteraf, op eenvoudige wijze, je steeds opnieuw kan inschrijven. Ook dit heeft wel degelijk gevolgen indien U het niet doet.

  Ik zou echt niet vertrouwen op het feit dat er toch niet gecontroleerd wordt op de duur van uw afwezigheid. Kleine, onvoorziene gebeurtenissen kunnen gemakkelijk als gevolg hebben dat uw afwezigheid wel opgemerkt wordt en dan zou je voor heel zware problemen kunnen komen te staan.

  Bewandel de wettige weg, dat is nog steeds het beste.

  • niek zegt op

   Gelijk heb je, lung addie, en dank voor je reactie.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website