Beste lezers,

Ik heb een conserverende aanslag van de belasting gehad van € 312.000,- Tegelijk een uitstel tot betaling gehad tot 2024. Ten eerste zijn dit bedragen waar je steil van achteroverslaat. Ten tweede betaal ik belasting over mijn pensioen en AOW. Dat vind ik niet erg, tenslotte heb ik het verdiend in NL en in Thailand hebben we weinig rechten.

Wat gebeurt na 2024, krijg je dan weer uitstel? Ik moet zeggen de begeleidende brief was enigszins dreigend. Als dit niet, als dat niet, dan ……. gaan we invorderen.

Wie heeft hier ervaring mee ?

Met vriendelijke groet,

Dick


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

14 reacties op “Lezersvraag: Conserverende aanslag van de Nederlandse belastingdienst”

 1. Khun Peter zegt op

  Hans Bos heeft er een keer wat over geschreven: https://www.thailandblog.nl/column/nutteloosheid-conserverende-aanslag/

  • Dick zegt op

   Khun Peter ,
   bedankt voor de reactie.

 2. erik kuijpers zegt op

  Dick, die zaak is in beweging en de stand is thans dat de Rechtbank in Middelburg wacht op een uitspraak van de Hoge Raad. Er is reparatiewetgeving geweest en die staat nu ter beoordeling bij de rechter.

  De aanslag vervalt over 10 jaar en dan kun je een verzoek doen tot vernietiging.

  Ik heb hem meer dan tien jaar en ingelijst en indien er extra middelen aan mij gevraagd worden dan wijs ik met een ernstig en bezorgd gezicht naar die kolossale aanslag en zeg dat ik geen geld heb. Tot nu toe werkt dat…… Zo’n aanslag kan kalmerend werken….

  Dus maak je geen zorgen; zolang jij jouw pensioenaanspraken afwikkelt zoals is bepaald in polis en nationale wetgeving wordt die aanslag niet ingevorderd.

  Je zegt dat je belasting betaalt over jouw pensioen; dat zal dan overheidspensioen zijn?

  • Ger zegt op

   Kun je voor de leek en anderen verduidelijken wat je bedoelt in de 1e alinea ? Bedoel je dat er sprake is dat misschien een conserverende aanslag niet meer wordt opgelegd in de toekomst ?

   • erik kuijpers zegt op

    Ger, de rechter is eerst aan het woord en ik stel voor dat af te wachten. Maar ik denk dat de procedure gaat over de rechtmatigheid van de conserverende aanslag. En daarna zien we wel verder; dit soort zaken kan jaren aanslepen en de politiek kan daarna weer andere reparatiewetgeving bedenken.

  • Dick zegt op

   Erik ,
   bedankt voor de reactie.

  • Lammert de Haan zegt op

   Erik, Rechtbank Zeeland – West-Brabant heeft inderdaad een prejudiciële vraag gesteld aan de Hoge Raad. Deze vraag was trouwens niet afkomstig van de vestiging Middelburg maar van de vestiging Breda. Daarbij ging het om een in Frankrijk wonende Nederlander. Het antwoord van de Hoge Raad zal dan ook geen effect hebben op de aan Dick, zoals zal blijken, terecht opgelegde conserverende aanslag en de eventuele beschikking t.a.v. de revisierente.

   De reparatie wetgeving die jij aangeeft was naar aanleiding van een drietal arresten van de Hoge Raad van 19 juni 2009. Daarin kwam de Hoge Raad tot de conclusie dat het opleggen van een conserverende aanslag in verband met pensioenaanspraken bij emigratie van een pensioengerechtigde vanuit Nederland naar Frankrijk, Korea en de Filippijnen in strijd is met de goede trouw die in acht moet worden genomen bij de toepassing van artikel 18, lid 1, van de belastingverdragen die Nederland met die landen heeft gesloten. In deze drie verdragen is het heffingsrecht toegewezen aan de emigratiestaat. Het op grond van de Nationale wet (voor een deel) terughalen van deze heffingsbevoegdheid is in strijd met het te goeder trouw uitvoeren van deze verdragen.

   Echter in het “geval Dick” liggen de zaken duidelijk anders. Zoals jij ook al constateert moet het hierbij gaan om een bij het ABP opgebouwd overheidspensioen. Op grond van artikel 19 van het Belastingverdrag Nederland-Thailand is de heffing van belasting hierover voorbehouden aan Nederland. Daarop is de Nederlandse belastingwetgeving van toepassing.

   Mocht in de aan Dick opgelegde conserverende aanslag ook een bedrag begrepen zijn ter zake van een lijfrente uitkering, ook dan is de conserverende aanslag rechtmatig opgelegd.
   Het met Thailand gesloten Verdrag kent een definitie ter zake van de lijfrente uitkering, luidend als volgt:

   “Artikel 18. Pensioenen en lijfrenten
   3. De uitdrukking „lijfrente” betekent een vaste som, periodiek betaalbaar op vaste tijdstippen, hetzij gedurende het leven, hetzij gedurende een vastgesteld of voor vaststelling vatbaar tijdvak, ingevolge een verbintenis tot het doen van betalingen, welke tegenover een voldoende en volledige tegenprestatie in geld of geldswaarde staat.”

   Zo’n bepaling kom je slechts in een beperkt aantal door Nederland gesloten verdragen tegen. Mocht Dick tot afkoop van z’n lijfrente uitkering overgaan, dan is sprake van “besmette handeling” als bedoeld in artikel 25, lid 4, slotzin van de Invorderingswet 1990. Een afkoop valt immers niet binnen de definitie van een lijfrente, met als gevolg dat je geen verdragsbescherming geniet voor deze afkoop, daar het Verdrag hierop niet van toepassing is maar de Nationale (Nederlandse) wet. In dat geval mag de Nederlandse Belastingdienst een conserverende aanslag opleggen ter bescherming van haar heffingsbevoegdheid bij het doen van een “besmette handeling”. Zie in dit verband het op 15 april gewezen arrest van de Hoge Raad betreffende het met België gesloten Verdrag (nr. 10/00990, BNB 2011/160, ECLI:NL:HR:2011:BN8728).

   Dit zou anders zijn, mocht Dick niet in Thailand maar in de Filippijnen wonen. Het met de Filippijnen gesloten Verdrag bevat geen definitie van een lijfrente. Dat betekent dat het heffingsrecht over lijfrente uitkeringen onder alle omstandigheden en in z’n volle omvang is toegewezen aan de Filippijnen, waarop Nederland geen inbreuk mag maken. Er is dan weliswaar een belastbaar feit (de emigratie), echter geen heffingsgrondslag (een belastbare som).

   • Lammert de Haan zegt op

    Even voor de volledigheid.

    Het in mijn reactie aangehaalde arrest van de Hoge Raad van “15 april” moet zijn “15 april 2011”.

 3. paul vermy zegt op

  Hallo Dick,
  Hoe groot i het bedrag waarom je deze aanslag hebt gekregen. Ik heb dit ook aan de hand gehad.

  Bij mij ging het om E. 300.000,– aan lijfrente. De aanslag was zo ongeveer E. 265.000,–. Mijn bel.
  adviseur heeft alles keurig in orde gemaakt. Als je hun adres wilt hebben dan mail je me maar.
  paulvermy@windowslive.com.

  Groeten,
  Paul

 4. john zegt op

  ben geen expert maar wel goed geinformeerde ervaringsdeskundige.
  Er zijn een aantal bezittingen waarover je in principe belasting dient te gaan betalen als je die te gelde maakt.
  B.v. een bv waarin je geld hebt zitten, een stamrecht oid. Als je het land verlaat zou je hierover dienen af te rekenen, belastring betalen dus. Dat betalen wordt uitgesteld. De fiscus legt daarvoor een conserverende aanslag op hetgeen betekent dat je die bezittingen niet te gelde mag maken. Praktisch gesproken merk je er niets van al je er maar voor zorgt dat je eraf blijft. Daar dienen dus die strenge woorden voor!

 5. loe zegt op

  Ik had ook een conserverende aanslag van € 250.000 op basis van in de toekomst uit te keren
  lijfrente uitkering.
  Ik heb de aanslag voor kennisgeving aangenomen 🙂
  Na 10 jaar kreeg ik de mededeling dat de aanslag was vervallen en dat als ik geen uitstel zou
  aanvragen, deze automatisch door de belastingdienst zou worden afgehandeld.
  Na de aanslag, waarbij mijn hart even oversloeg, heb ik er nooit meer iets over gehoord,
  behalve de brief, dat de aanslag was vervallen.

 6. Albert zegt op

  Een conserverende aanslag over pensioen en/of lijfrente opbouw vervalt na 10 jaar of eerder als de betreffende opbouw volgens de regels in een uitkerings periode is overgegaan.
  De regeling dient om bij afkoop van pensioen of lijfrente, wat bij de meeste overeenkomsten niet eens kan, belasting en revisierente te kunnn innen.

  Bij elke polis die volgens de regels tot uitkering overgaat, moet deze aanslag worden aangepast.
  Telkens dus een brief naar de belastingdienst,.

  Daar de conserverende aanslag via het M-formulier verloopt en het soms een paar jaar duurt voordat deze aanslag in de bus valt, kan het zijn dat pensioen en/of lijfrentes al zijn overgegaan in periodieke uitkeringen.
  Verzoek dan de belastingdienst om de aanslag te laten vervallen.

  • ruud zegt op

   In 2016 is een lijfrente (waarop een conserverende aanslag van toepassing was) tot uitkering overgegaan.
   Begrijp ik uit uw opmerking, dat ik dat ook nog apart zou moeten melden bij de belastingdienst, los van het feit dat ik over 2016 aangifte heb gedaan, waarin de lijfrente staat opgegeven als belast in Thailand?

   • Lammert de Haan zegt op

    Beste Ruud,

    Omdat ik nog geen reactie van Albert op jouw vraag lees, veroorloof ik het mij om hierop te antwoorden, daar ik aanneem dat de door Dick gestelde vraag morgen niet meer beschikbaar is om daarop te antwoorden.

    Het heeft geen enkele zin om jaarlijks aanpassing te vragen van het bedrag van de opgelegde conserverende aanslag. Ik heb dat nog nooit gedaan en bij mijn weten is dat ook niet zelf gedaan door een van m’n klanten.

    Het is zelfs zeer de vraag wat de betekenis is van het bedrag van deze conserverende aanslag. Als jij niet alle premies of stortingen in je aangifte voor de inkomstenbelasting hebt afgetrokken c.q. hebt kunnen aftrekken, dan hoef je daar, mocht je een zgn. “besmette handeling” verrichten zoals de afkoop van je lijfrente, geen inkomstenbelasting over te betalen.
    Ik kom dat in mijn belastingadviespraktijk veelvuldig tegen.

    Als je in een jaar te weinig pensioen opbouwt is er sprake van een pensioentekort. Dit noemen we de “jaarruimte”. En deze jaarruimte mag je gebruiken voor extra pensioenopbouw met bijv. een lijfrentepolis.

    Het is dan ook van belang om te weten welke premie of storting je wel en welke je niet hebt afgetrokken in je aangifte inkomstenbelasting. Dit geldt zeker, mocht je later toch besluiten tot afkoop over te gaan of als je weer terugkeert naar Nederland. Als je daar zelf onvoldoende zicht op hebt (omdat je bijv. niet meer beschikt over de aangiftes inkomstenbelasting), zou je kunnen overwegen om een “Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen” (ook wel “saldoverklaring” genoemd) aan te vragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst beschikt nog over jouw aangiftegegevens vanaf 2001.

    Meer informatie hierover vind je op de website van de Belastingdienst:
    https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/sparen-voor-extra-inkomen/u-krijgt-een-uitkering-uit-een-lijfrente/u-hebt-niet-alle-premies-of-stortingen-afgetrokken/

    Mocht je toch nog met vragen blijven zitten, neem dan gerust contact met me op via:
    l.haan14@chello.nl of via het e-mailformulier op m’n website:
    http://www.lammertdehaan.heerenveennet.nl.

    Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen)


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website