De nutteloosheid van de conserverende aanslag…

Door Hans Bos
Geplaatst in Column, Hans Bos
Tags:
30 januari 2015

Dat was even schrikken toen ik begin december van de Belastingdienst een zogeheten conserverende aanslag kreeg opgelegd van maar liefst 397.236 euro. Ja, u leest het goed: bijna 4 ton in euro’s, over het jaar 2011. Nee, leuk was dat zeker niet…

Een volkomen foute berekening en daarnaast volkomen nutteloos. Weliswaar had de Belastingdienst het bij mij pensioenaanspraken bij emigratie op 1 januari 2011 bij het rechte eind, de waarde van lijfrentes was gewaardeerd op de begindata van uitbetaling en niet op die van het moment vaan emigratie. Over het hele gezamenlijke bedrag was gedurende tien jaar inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen berekend (286.533), naast 110.703 euro revisierente. Ja. Zo kom je wel aan de 400.000 euro die ik moest ophoesten.

Gelukkig had ik al bijna twee jaar geleden een M-formulier ingevuld met, ik meen, dik duistere 100 vragen. Dit, zo meldde de Belastingdienst, wordt beschouwd als een verzoek tot uitstel van betaling.

Voor alle zekerheid heb ik (aangetekend) bezwaar aangetekend tegen deze aanslag, die overigens tien jaar na emigratie wordt kwijtgescholden. Daar heb ik nog niets op gehoord.

Groot was mijn verbazing toen ik vanmorgen wederom een blauw envelop aantrof in mijn Thaise brievenbus.: de conserverende aanslag zelf van dik 397.000 euro. Met aangehecht een acceptgiro. Of ik maar eventjes het bedrag op de rekening van de ®overheid wilde overmaken….

Nog afgezien van het feit dat dit bedrag mijn vermogen vele malen te boven gaat, ben ik überhaupt niet van plan te betalen. Dus maar even Heerlen gebeld (niet Apeldoorn, waar de aanslag vandaan kwam…). “O”, zei de dame die me te woord stond. “We sturen altijd een acceptgiro, voor het geval dat u uw pensioenaanspraken meeneemt naar het buitenland”. Mijn verweer dat zulks helemaal niet is toegestaan, viel op dorre bodem bij de dame. Ik hoef toch niet te betalen.

Aanmaningen en dwangbevelen komen er in de toekomst niet, zo verzekerde de belastingdame mij. De angst voor arrestatie bij aankomst op Schiphol is ook onterecht. Dat valt nog te bezien, want de ene hand bij de dienst weet niet wat de andere doet. In 2021 wordt mijn conserverende aanslag kwijtgescholden, maar daar moet ik wel eerst om vragen.

Feit blijft dat dit hele gedoe met een conserverende aanslag een nutteloze en overbodige exercitie is, omdat het wettelijk niet is toegestaan je pensioenaanspraken mee te nemen naar het buitenland. Helaas, want dat weet je in ieder geval wat je hebt…

Inmiddels zitten de nodige ambtenaren bij de belastingdienst volstrekt onzinnig werk te doen. Maar dat is niets nieuws.


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

19 reacties op “De nutteloosheid van de conserverende aanslag…”

 1. Sjaak S zegt op

  Nou, ik was al een paar maanden geleden geschrokken toen ik mijn aanslag van 2011 kreeg. Lang niet zo hoog, maar ongeveer wel een jaarinkomen.
  De “zeer slimme” ambtenaren van de belastingdienst in Nederland blijven maar blauwe brieven sturen. Zo kan het geld ook wel op. Ik heb jarenlang in Duitsland gewerkt en ook daar mijn belasting betaald. Toch moest ik in Nederland IEDER jaar weer een belastingaangifte doen en ook IEDER jaar weer duidelijk maken dat ik in Nederland geen belasting hoefde te betalen. Daarbij moest je op de aangifte een hokje aanvinken ter voorkoming van dubbele aanslag.
  De laatste grote aanslag was echter het toppunt. Ik kreeg zelfs een dwangbevel gestuurd en dat ik te laat was met het indienen van een bezwaarschrift. Gelukkig had ik dit al in 2012 gedaan en lag de fout alleen maar bij de belastingdienst. Maar 23 jaar lang ieder jaar dit te moeten doen, vind ik belachelijk.
  Vorige week kreeg ik weer een blauwe brief, ook in mijn Thaise brievenbus, de aanslag voor 2012: 0 Euro. Eindelijk hadden ze het begrepen.
  En nu voordat er mensen in de war raken en zich afvragen waarom ik in Nederland geen belasting betaal: ik ben uitgeschreven en krijg mijn inkomsten van mijn oude Duitse werkgever…. 🙂

  • edward zegt op

   Had ik ook mee gemaakt en gelukkig had ik een retourje thailand genomen
   en orde op zaken gesteld in nederland . Ze noemen me nu bij de belastingdienst
   de vliegende nep flying dutch men omdat ik wat bleekjes uitzag

 2. Franky R. zegt op

  Beste Hans Bos,

  Dat is zeker geen leuk bericht. En inderdaad weet je niet wat een andere -overijverige- ambtenaar allemaal gaat verzinnen om je toch te laten betalen.

  Gevolg van een wildgroei van regeltjes zodat de dames en heren ambtenaren het zélf helemaal niet meer begrijpen!

  Hopelijk loopt het goed af, meneer Bos! Ik zou er wel een vinger aan de pols blijven houden.

  Mvg,

  Franky R.

 3. Cor van Kampen zegt op

  Hans,
  Ik heb dat in de begin periode dat ik in Thailand woonde ook meegemaakt.
  Ging over een bedrag van 125.000 Euro.
  Ik ben me kapot geschrokken. Als ik het nog goed heb, kon ik na een periode van 10 jaar vrijstelling
  aanvragen. Ik heb mij toen al afgevraagt, stel je gaat er geestelijk wat achteruit (zou toch mogelijk zijn)
  als je wat ouder word en je vergeet dat. Wat gebeurd er dan?
  Ga binnenkort het papier wel even opzoeken.
  Inderdaad. De nuttenloosheid van de conserverende aanslag.

  Cor van Kampen.

 4. Gringo zegt op

  Conserverende aanslag? Wat is dat?
  Natuurlijk heb ik er wel van gehoord en ik heb naar aanleiding van dit artikel nog eens nagelezen. Ik woon nu al meer dan 10 jaar in Thailand en heb nooit een conserverende aanslag ontvangen.

  Ik ben destijds verhuisd, heb mij laten uitschrijven bij de gemeente en toen ik hier woonde een aanvraag bij de Belastingdienst ingediend om als niet-belastingplichtig in Nederland te worden aangemerkt. Dat is toegestaan en ik heb vrijstelling “voor onbepaalde tijd zolang ik in Thailand woon”. Sindsdien heb ik geen enkel contact meer met de Belastingdienst. Zij laten mij met rust.

  Een conserverende aanslag is in mijn ogen onzinnig. Ik zou wel eens een geval uit de praktijk willen horen, waaar die conserverende aanslag inderdaad moest worden betaald.

  Daar komt nog bij, dat veel mensen, die hier zijn komen wonen, net als ik vrijgesteld zijn van IB. Zou iemand toch door omstandigheden terug naar Nederland moeten, dan kan de Belastingdienst over de jaren in Thailand niet alsnog belasting heffen. Er is immers vrijstelling verleend!

  • Somchai zegt op

   Je krijgt alleen ‘n conserverende aanslag als je bedrijfspensioen(en) en/of lijfrente(s) en/of kapitaalverzekering eigen woning en/of aanmerkelijk belang in ‘n nederlandse vennootschap hebt.
   Mogelijk had je die niet. De 10-jaars periode voor vrijstelling gaat pas in vanaf het moment waarop je de conserverende aanslag krijgt, dus niet op moment van emigratie.
   Ben zelf voor de komende 5 jaar vrijgesteld van IB, onder voorbehoud van geen wets en/of verdrags wijzigingen en wijzigingen in mijn persoonlijke (fiscale) situatie.
   Betalen van de conserverende aanslag zou voor mij ‘n onmiddellijk bankroet inhouden.
   Voor emigratie binnen Europa wordt al enige tijd geprocedeerd voor afschaffing. Voor buiten Europa zal het wel gehandhaafd blijven.

  • hendrikus zegt op

   @Gringo, ik dacht dat je over de uitkeringen van ABP wel belasting (IB) moet betalen of heb ik dat mis?

  • NicoB zegt op

   Gringo, dat ga ik ook eens proberen te doen, vrijstelling voor onbepaalde tijd zolang ik in Thailand woon.
   Want, ik begrijp iets niet, misschien kun je een tipje van de sluier oplichten? Goed voor een ieder dat zeker te weten. Dat je je bij de belastingdienst hebt aangemeld als niet-belastingplichtig in Nederland kan. Als je aow hebt, en dat lijkt me zeker het geval, je hebt meerdere , wel 6 zei je eens op dit blog, pensioen bronnen, dan ben je in elk geval over de aow altijd IB verschuldigd in NL.
   Dat de Belastingdienst je geen aangifte meer laat doen kan voortkomen uit het feit, dat de ingehouden Loonheffing op de aow tevens Eindheffing is, dus geen aangifte nodig en ook geen aanslag. Conclusie, m.i. ben je niet geheel buitenlandsbelastingplichtige, maar doordat je overige pensioenen niet in NL belast worden gezien het verdrag met Thailand en op de aow Eindheffing van toepassing is, heb je geen enkel contact meer met de belastingdienst in NL? Juist?
   Over de conserverende aanslag is hier al veel geschreven, een ieder kan voor zichzelf bepalen of die noodzakelijk is en soms is dat zo, ter voorkoming dat mensen na emigratie niet doen wat bv. de dan geldende polissen aangeven, bv. lijfrentepolissen; doe je wat de polis aangeeft, dan heb je die aanslag nooit te betalen, wachttijd is 10 jaar geen afwijkingen van de polis, lees hier afkopen binnen de 10 jaar, terwijl dat volgens de polis niet mag; dat terwijl je wel de premies voor die polis in NL van je inkomen aftrok en aldus ib bespaarde.
   Dankjewel voor enige nadere uitleg.
   NicoB

   • Gringo zegt op

    @Nico: jouw redenering klopt wel, er is wel een loonheffing op mijn AOW en mijn pensioen van het ABP, maar kennelijk te gering voor een aanslag. Ik hoor of zie nooit iets van de Belastingdienst en dat moest maar zo blijven, vind ik.

    Mijn vrijstelling komt van een regionaal belastingkantoor en niet van Heerlen. Ik weet niet meer waarom, want het is inmiddels al 10 jaar geleden.
    Ik denk, dat het te maken had met het feit, dat ik nog niet officieel uitgeschreven was uit de gemeente. Mijn aanvraag in Heerlen werd terugverwezen naar het regionaal kantoor.

 5. theo hua hin zegt op

  Ik heb ook na al dit geschrijf nog steeds geen idee wat een conserverende aanslag is… ?

 6. B.Harmsen zegt op

  Waarom men een Conserverende aanslag krijgt!!!

  Conserverende aanslag bij emigratie

  Als u vanuit Nederland verhuist naar een ander land, kunnen er bijzondere regelingen voor u gelden. Zijn een of meer van deze bijzondere regelingen op u van toepassing, dan leggen wij u een aparte aanslag op. Dit is een zogenoemde conserverende aanslag.

  Een conserverende aanslag leggen wij op om recht te behouden op de belasting over uw inkomen. U betaalt de belasting over dit inkomen namelijk nu nog niet, maar u moet dat in de toekomst misschien wel. Dat inkomen heet te conserveren inkomen. Het te conserveren inkomen valt meestal in box 1. In de conserverende aanslag staat hoeveel belasting u verschuldigd bent. Meestal wordt daarnaast revisierente in rekening gebracht. U betaalt de conserverende aanslag niet meteen.

  Een conserverende aanslag heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Doet u binnen deze geldigheidsduur iets wat niet mag volgens de Nederlandse belastingregels, dan moet u de conserverende aanslag direct betalen. U mag bijvoorbeeld geen lijfrenteaanspraak afkopen.

  Wanneer krijgt u een conserverende aanslag bij emigratie?

  Als u door uw emigratie te conserveren inkomen hebt, krijgt u een conserverende aanslag. U kunt een conserverende aanslag krijgen in de volgende gevallen:
  U hebt in de periode dat u in Nederland woonde pensioenrechten opgebouwd.
  U hebt recht op uitkeringen uit een lijfrenteverzekering waarvan de premies in het verleden ten laste van het inkomen zijn gebracht.
  U hebt recht op het voordeel uit een kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning.
  U hebt een aanmerkelijk belang in een vennootschap die in Nederland is gevestigd.

  Hoe berekenen wij de conserverende aanslag?

  Het bedrag van uw conserverende aanslag berekenen wij door de belasting over het reguliere inkomen in box 1 op te tellen bij de belasting over het te conserveren inkomen. Dit bedrag verminderen wij vervolgens met de belasting die u op de gewone aanslag verschuldigd bent. Het te conserveren inkomen valt daardoor in het hoogste belastingtarief.

  Uitstel van betaling voor conserverende aanslag

  U krijgt meestal uitstel van betaling voor uw conserverende aanslag. Dit uitstel van betaling krijgt u zonder voorwaarden en automatisch als u verhuist naar een land binnen de Europese Unie. Over de uitstelperiode hoeft u geen invorderingsrente te betalen.

  groetjes ben

 7. jasmijn zegt op

  Je zou toch een zwak hart hebben…
  Je valt ter plekke dood op de grond….
  Oke dan is ook de aanslag van de baan, want je bent niet meer in staat hem te betalen….haha

 8. Ron Bergkotte zegt op

  Foutje Jasmijn, dan zijn de erfgenamen aan de beurt….. haha.

 9. Leo Th. zegt op

  De spreuk op het tegeltje bij je artikel vond ik bijzonder geinig! Ja, het wordt tijd dat de Belastingdienst het makkelijker gaat maken. In de eerste plaats voor ons als cliënt maar ook voor hen zelf. Zeker bij de Belastingtelefoon zien ze vaak door de bomen het bos niet meer. Radar of Kassa heeft onlangs nog vastgesteld dat de medewerkers van de Belastingtelefoon vaker onjuiste/onvolledige informatie verstrekken dan een correct antwoord op de gestelde vragen. Heb dat zelf ook al diverse malen ondervonden. Hans, ik weet niet of je een Thaise schoonfamilie hebt (gaat me ook niet aan), maar zo ja laat die converserende aanslag dan niet slingeren. Als ze het bedrag zien gaan ze nog denken dat je een multimiljonair bent. Zelfs in Bathjes zou het al een bijzonder hoge aanslag zijn.

 10. janbeute zegt op

  Hier ben ik weer Janneman .
  Ook ik heb er een , de conserverende aanslag van de fiscus .
  Ook ik heb toendertijd een blauwe brief gekregen met M nog wat oid er op .
  Heb alles netjes ingevuld , pensioen lijfrente aanspraken enz enz enz .
  Volgend jaar hoop ik hier dan ook van af te zijn .
  Ik denk dat de mijne correct was af gegeven door de belastingdienst in Heerlen .
  Daar die hoge bedragen die ik hier zie op dit blog mij duizelen voor de ogen .
  Moeten wel hele rijke expats zijn die hier op dit webblog inloggen .
  Kan natuurlijk altijd .
  Voorheen misschien wel een groot bedrijf of venootschap oid gehad .
  Of vele miljoenen op de bank in Holland aan aandelen en depositoos .
  Maar voor een simpele expat zo als ik , viel het bedrag mee .
  Zelf mijn koopsompolis ( oude regiem polis ) is met behulp van een assurandeur met grote kennis van zaken .
  En met hulp van een belasting accountant ook met grote kennis van zaken zeker in het belasting recht systeem tot een voor mij kompleet onverwachte en zeer positiefe uitkomst gekomen .
  Waardoor het gehele bedrag van de polis en dat was niet weinig , netto uitgekeerd werd .
  Ja zo kan het ook vergaan .

  Jan Beute .

 11. erik kuijpers zegt op

  Hans Bos, je vergeet iets.

  Er zijn mensen die wel hun pensioen kunnen meenemen naar een buitenland. Mensen die het pensioen in ‘hun eigen’ BV hebben zitten. Die zijn baas in eigen BV. Voor hen heeft dit betekenis. Het geeft de belastingdienst een handvat ze aan te pakken bij misbruik, zowel in de BV als in prive.

  Dit had je kunnen lezen in het belastingdossier postactieven dat in dit blog staat. Zo nutteloos is die conserverende aanslag niet en dat had je best even kunnen vermelden.

 12. Hans Bos zegt op

  Beste Erik, het gaat in mijn artikel over mijn persoonlijke ervaring. Ik heb geen pensioen in een eigen BV en ben ook geen DGA (directeur groot aandeelhouder). Dan had ik me bij de conserverende aanslag van bijna 4 ton in euro’s nog iets kunnen voorstellen. Ik neem toch aan dat zulks ook voor de meeste Nederlandse emigranten geldt. Ik was in mijn werkzame leven een gewone ‘loonslaaf’, die volgens de geldende regel een pensioentje opbouwde bij de Stichting Pensioenfonds Elsevier Ondernemingen. Pensioenmatig dus gewoon een gepensioneerde Jan Modaal.

  Een deskundige: Mijn standpunt is dat bij emigratie over opgebouwde niet ingegane pensioenrechten alsmede over de waarde in het economisch verkeer van ingegane pensioenen geen conserverende aanslagen kunnen worden opgelegd daar in feite een aanslag wordt opgelegd over iets wat niet bestaat. Belastingplichtige kan nimmer beschikken of misbruik maken van de opgebouwde rechten.

  Daar gaat het in mijn geval over. Met dank en waardering voor jouw werk voor het belastingdossier Postactieven op dit blog.

  • B.Harmsen zegt op

   Dat kan dan wel jouw mening zijn maar je vergeet dat je pensioen mede is opgebouwd door dat de betaalde premie in mindering werd gebracht van je bruto loon en er dus een belasting voordeel was.
   En als je alles volgens de spelregels doet is er niks aan de hand en om nu te voorkomen dat men zich niet aan de spelregels houd legt men deze conserverende aanslagen op.

   groetjes ben

   • Hans Bos zegt op

    Dit begrijp ik niet: voorkomen dat men zich niet aan de spelregels houdt? Het is niet eens mogelijk en toegestaan om me niet aan de spelregels te houden. Dan zijn dergelijke aanslagen in mijn ogen volkomen zinloos.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website