Maarten Zeehandelaar / Shutterstock.com

Thailandblog lezer Han, woont weliswaar niet in Thailand maar wel in het buitenland en hij maakt zich zorgen om de aanpassingen in de inkomstenbelasting die nadelig gaan uitvallen voor Nederlanders in het buitenland. Daarom heeft hij een brief naar de CDA fractie in de tweede kamer gezonden, die hij met ons wil delen.


Geachte CDA-leden van de 2e kamer,

Zoals besloten gaat we binnenkort in Nederland van drie naar twee belastingschijven.

De huidige laagste belastingschijf 8,9% verdwijnt. Degenen die nu in de laagste belastingschijf vallen en straks in de 1e schijf, ruim 30% moeten gaan betalen, worden daarvoor gecompenseerd door een verhoging van de Algemene heffingskorting.

Zelf woon ik om gezondheidsredenen bijna 3 jaar in Noord Portugal en val als gepensioneerde thans in het laagste Inkomstenbelastingtarief in Nederland. Omdat ik echter niet in Nederland woon, heb ik geen recht op de Algemene heffingskorting.

Binnenkort val ik dus in een hogere Inkomstenbelasting en zal, zonder compensatie te verkrijgen via de verhoogde Algemene heffingskorting, jaarlijks zo’n € 4.200,- extra Inkomstenbelasting moeten gaan betalen. Mijn echtgenote heeft geen inkomen en mede gezien het feit dat mijn pensioenuitkering al sedert het jaar 2005 “bevroren” is, kom ik met deze belastingmaatregel er bovenop, straks in de financiële problemen.

Vraag: “Is bij de besluitvorming over het terugbrengen van het aantal belastingschijven, door u ook gedacht aan een belastingcompensatie voor in het buitenland wonende Nederlanders die in Nederland inkomstenbelasting verschuldigd zijn en krijgen ze dan bijvoorbeeld ook recht op de/een Algemene heffingskorting of….?”

Zo neen, kan van uw zijde nog een voorstel tot compensatie verwacht worden voor deze groep Nederlanders? Of, wat ik niet verwacht, is deze belastingmaatregel bedoeld om in het buitenland wonende Nederlanders financieel te benadelen?

Alvast bij voorbaat hartelijk dank voor uw antwoord en zo nodig, uw aandacht hiervoor in de 2e Kamer.

Met hartelijke groet,


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

25 reacties op “Lezersinzending: Wijziging Inkomstenbelasting ingaande 2019 e.v.”

 1. Ik denk dat Nederlanders in Thailand een soortgelijke brief moeten sturen naar de politieke partij van hun voorkeur om zo meer aandacht te vragen voor dit probleem.

 2. RobN zegt op

  Peter,
  die vraag heb ik al op 19 september gestuurd aan diverse politieke partijen. Kreeg ondermeer van CDA en PvdA onderstaand antwoorden.

  “Hartelijk dank voor uw mail aan het CDA met wat vragen over uw situatie.

  Het tarief van de eerste schijf blijft door de vlaktaks gelijk, m.a.w. ook zonder de vlaktaks zou het tarief van de eerste schijf naar 37,05% gaan. Dat ligt vast in wetten over de verhouding tussen zorgkosten en het belastingtarief.

  Het tarief van 8,9% stijgt in het belastingplan tot 9%, dus dit is het nieuwe belastingpercentage voor u. Nogmaals ook zonder de vlaktaks zou het tarief deze 0,1% stijgen ivm afspraken over zorgkosten.

  Overigens hebben wij als CDA tegen de wijziging gestemd in 2015 waarbij Nederlanders in het buitenland, buiten de EU, geen recht meer hebben op heffingskortingen.”

  “In antwoord PvdA staat een tabel die ik niet kan plaatsen maar die luidt als volgt:
  In artikel 2.10, eerste lid, komt de tarieftabel te luiden>
  Tot Euro 20.384 – 9% Belasting.”

  Volgens CDA/PvdA enz. komen er voor werkenden 2 belastingschijven maar voor AOW-ers 3 belastingschijven. Voor Nederlanders permanent verblijvend in Thailand gaat het belastingpercentage voor AOW dus omhoog van 8,9% naar 9%. Minimale verhoging en m.i. niets om je druk over te maken.

 3. Ed & Noy zegt op

  Heeft volgens mij geen enkele zin, de Nederlandse politiek is halsstarrig, eigenwijs,en vooral dulden ze geen commentaar van hun onderdanen, het land word geregeerd door eurofielen die op hun beurt vechten voor een plaats in de reddingboot naar rijkdom en een zorgeloos oude dag, Schaamteloze zelfverrijkers dus. Dat wij als geemigreerden buiten de boot worden gehouden is al een tijd duidelijk, en dit is niet hun laatste truc geloof mij, mijn plan is dus ook om, na jaren in Thailand te hebben gewoond, samen terug te migreren naar Nederland, om niet nog verder financieel gekort (lees uitgekleed) te worden, om daar onze laatste jaren van ons pensioen te hopen genieten, dus denk een dikke vinger naar den Haag, dat is “mijn” plan hier tegen.

  Ed & Noy.

  • Nok23 zegt op

   Beste Ed, als je weer in Nederland wil komen wonen, ben je veel duurder uit dan je zo tussen neus en lippen meent te suggereren. Je dient weer te huren of te kopen, je betaalt 19 resp 37 % belasting, en naast 2x een hoge verplichte ziekenfondspremie ook nog een bijdrage ZVW, en een hoog eigen risico. Het BTW tarief op basislevensbehoeften stijgt van 6 naar 9 %, gas wordt fors duurder plus belasting op energie, de prijzen aan de benzinepomp worden onbetaalbaar. Dieselrijden is sowieso uit de gratie. Gelukkig is er een Aldi. Kortom: als iemand met onvoldoende inkomen/reserves naar Thailand is vertrokken, kun je de Nederlandse overheid er niet verantwoordelijk voor houden.

 4. Nok23 zegt op

  Het is al veel langer bekend dat voor gepensioneerden via de nieuwe belastingmaatregelen een 9 % tarief betaald moet gaan worden. Een vraag aan parlementsleden aangaande een kwestie als deze is enkel van belang als terdege voorbereiding is gedaan. Op de eerste plaats wegens een aanname dat van de een op het andere belastingjaar het tarief omhoog schiet naar meer dan 3 x zo veel. Op de tweede plaats omdat er een vraag gesteld wordt naar het “repareren” van de algemene heffingskorting. Maar vooral omdat weer eens in het buitenland wonende gepensioneerden weggezet worden als minimaal draagkrachtigen voor wie speciale aandacht nodig is. Als je niet je eigen broek kunt ophouden, moet je in Nederland blijven wonen, want aldaar is het beste vangnet denkbaar. Overigens is wonen in Portugal niet gegeven aan mensen met een smalle beurs. Kortom: ik pleit ervoor kritisch te blijven, en op te houden met jammeren.

  • RobN zegt op

   Hi Nok23,

   ik wist ook al een tijdje dat het 9% zou worden. Alleen maar bevestiging gevraagd aan Nederland. Overigens jammer ik nergens, toch?

  • RobN zegt op

   Beste Nok23,
   nog wat aanvullingen als dat mag tenminste.
   Jouw eerste plaats: kon ik mij ook niet voorstellen maar in gelekte begroting stond er niet echt iets duidelijks over in.
   Jouw tweede plaats: was een reactie van Cda zelf niet n.a.v. een vraag van mij.
   Overigens kan ik wel 4 broeken ophouden hoor, dus maak je maar geen zorgen. Ik plaatste de info ten behoeve van andere Nederlanders die hier in Thailand wonen en zich wellicht wel druk maken. Het achteraf commentaar leveren op een reactie is passief en niet pro-actief en dat is wat ik geprobeerd heb te doen. Maar zal mij wat terughoudender gaan opstellen en wat ik denk dat bijdraagt aan info hier maar niet meer gaan doen. Echt geen zin in reacties dat ik jammer enzo.

  • RON zegt op

   Nok,

   Geen commentaar geven alvorens eerst GOED te lezen, de briefschrijver schrijft “dat hij om gezondheid’s reden in Portugal woont. Kan reuma zijn.

   • TH.NL zegt op

    Maar ook kan Jan modaal met bijvoorbeeld reuma in Nederland niet hoor.

 5. Jacques zegt op

  Zonder klagers en mensen die in opstand komen tegenover het etablissement zouden er nu veel meer mensen met een bestaansminimum te vinden zijn in Nederland. Geld zoekt en vindt geld. Dat er geklaagd wordt over de huidige kabinetten van Rutte kan toch niet uitblijven. Goed te lezen dat de dividend belasting nu toch een andere bestemming zal krijgen dan te eindigen in de zakken van de sommige aandeelhouders.
  Dat er met twee maten gemeten wordt en dat de gepensioneerde die het wat verder op gaan zoeken ten einde hun laatste dagen te kunnen slijten in een warmer oord, door een bepaalde groep Nederlanders, wordt nagekeken zijn ook feiten waar we niet onder uit kunnen komen. Nare jaloerse mensen die ook hun eigen wijsheid pretenderen als het ware te zijn. Egoïsme zit toch in een behoorlijk deel van de bevolking en het stuit mij op de borst, hier toch telkens weer gewaar van te worden. Wanneer wordt er weer voldoende gezorgd voor elkaar en vinden we onze naasten belangrijk. Nog steeds zijn er voedselbanken en wordt dit onrecht niet opgelost. Geen geld voor. Laat mij niet lachen. Keuzes maken voor het welzijn van de bevolking dat moet voorop staan, maar oordeelt u zelf over dit huidige kabinet. Willen we dit zo houden of de volgende keer wegstemmen. Ik hoop dat de meerderheid van onze bevolking tot inkeer komt en voldoende inzicht toont voor de broodnodige verandering in het politieke klimaat en in onze omgang met de multinationals. Dus mijn oproep is vooral veel blijven klagen en meningen uiten, dit is toch het minste wat je kan doen om je stem te laten horen.

 6. Peter de jong. zegt op

  Beste nok 23
  Reageer je niet een beetje te kort door de bocht
  Portugal is eu en het goedkoopste land hier van
  In Nederland lukt het niet om me je aow zonder toeslagen rond te komen als alleenstaande
  vandaar dat de smalle beurs dus maar daar naar uitwijkt ,of naar een ander land als bv Thailand uitwijkt
  Niet iedereen heeft zin om achter de garaniums met een glasje water het Nederlandse leven aan tezien
  En ja als de maatregelen doorgaan komen er vele terug .Dit kost het vangnet zoals jij het noemt veel meer .
  Gr peter

  • TH.NL zegt op

   Sorry hoor maar als alleenstaande met een netto AOW van 1116 Euro hoor je echt niet in bv Thailand thuis. De gezondheidskostenverzekering kost al meer dan de helft als je al dan niet uitgesloten bent van allerlei “kwalen”.Nee hoor, het zou zeer slecht zijn om die stap te wagen als dit al zou kunnen.

   • chris zegt op

    Niet iedereen is hetzelfde. Sommige expats hebben een Thaise vrouw die redelijk tot goed verdient; en sommige expats zijn via hun vrouw verzekerd.

   • TheoB zegt op

    Pardon?!
    En wie bent U dan wel dat U voor een ander bepaald of hij/zij in bv Thailand thuis hoort?
    Kent U alle omstandigheden en prioriteiten van elk individu?

 7. Kees zegt op

  Misschien raadzaam om eens te kijken op Google wat een “briefadres” voor u zou kunnen betekenen. En brief adres is totaal iets anders dan een postadres
  Om precies te weten te komen zou u kunnen zoeken op: Hoe lang in het buitenland verblijven”
  Mij is toen een hele hoop duidelijker geworden! Succes

 8. teun zegt op

  Ik heb er zelfs een brief over geschreven aan de heer M.Rutte. En die antwoordde, dat hij het spijtig vond dat belastingverhoging niet gecompenseerd kon worden door heffingskorting.

  Men weet het dus wel (althans?), maar men doet er gewoon niks aan.

  En Nok 23, het gaat gewoon om het principe van gelijke behandeling van alle onderdanen en dus niet over de vraag of je ongelijke behandeling wel of niet financieel kan dragen.

 9. fernand zegt op

  aan Nok 23

  ik denk dat wonen in Portugal of nederland wel vergelijkbaar is,denkelijk is in Portugal de levenstandaard nog iets lager als je niet in de dure toeristische centra verblijft.wat heeft dit te maken met je broek kunnen ophouden?moet iedere nederlander dan gestraft worden omdat hij niet in Nederland wil wonen,EU vrij verkeer van mensen en goederen,maar je word wel financieel gestraft als je niet in je eigen land wil wonen,terwijl migranten rijkelijk beloond worden om naar Europa te komen.

  Nok23,jij moet bij de belastingen gaan werken en je eigen landgenoten nog meer uitzuigen

 10. Harry Romijn zegt op

  Waarom zou het Nederlandse parlement en regering rekening MOETEN houden met Nederlanders, die zo duidelijk voor vestiging in een ander land hebben gekozen – bijv Thailand met een veel lagere kosten van levensonderhoud – maar WEL staan op de Nederlandse uitkeringen, gebaseerd op de veel hogere Nederlandse kosten van levensonderhoud ? En dan na jaren NIET te hebben bijgedragen in de Zorgkosten wel de hand komen ophouden als de situatie op medische gronden in bijv Thailand onhoudbaar geworden zijn ? ( zie Ed & Noy )

  • Ed & Noy zegt op

   Moet ik daar nog op reageren, denk het wel!, beste Harry Romijn wat of je naam ook wel mag zijn, heb op dit moment nog een WAO uitkering, al had ik officieel al AOW moeten hebben, maar daar heeft de Nederlandse regering een stok voor gestoken, 16 maanden x 1.300 Euro reken zelf maar uit, jij stelt hier dat ik niet bijdraag aan de kosten van levensonderhoud en NIET bijdraag aan de zorgkosten, fout!, waarom worden deze kosten wel ingehouden op mijn WAO terwijl ik momenteel in Thailand verblijf ?, daarbij heb ik, geloof het of niet totaal nu “50” werkbare jaren opgebouwd voor mijn toekomstige AOW, en als Nederlander heb ik al het recht, ook al denkt jij daar anders over, om weer terug te keren naar mijn vaderland.

  • RichardJ zegt op

   @Beste Harry,

   Iedereen die in NL woont, betaalt tijdens zijn productieve leven belastingen en sociale premies. De meeste migranten in Thailand zijn pensionados die 30-40 jaar lang hebben bijgedragen aan de belastingen en sociale voorzieningen in Nederland.

   Bij vertrek ziet een emigrant echter veel van deze bijdrages verloren gaan. Geld betaald aan belastingen en besteed aan de infrastructuur in Nederland (bijv. wegen) ben je kwijt. Je kunt immers moeilijk een stuk “straat” of een lantarenpaal meenemen en ook ontvangt je hiervoor bij vertrek geen enkele compensatie.
   En, in de periode dat je in NL woonde, was je nog jong en nooit ziek, dus toen deed je nooit een beroep op de medische en zorgvoorzieningen, maar je betaalde wel altijd het volle pond aan premies. Ook hiervan ontvang je bij emigratie geen compensatie.

   Kortom, je zou gerust kunnen stellen dat Nederland een dikke schuld heeft openstaan aan elke burger die emigreert, een schuld die groter is naarmate de emigrant ouder is.
   Het is daarom n.m.m. ten allen tijde en volledig gerechtvaardigd wanneer een emigrant terugvalt op de medische voorzieningen in NL (zie Ed & Noy). Dit is geen hand ophouden maar het inlossen van een openstaande schuld!

   • Walter zegt op

    Ik woon in Thailand maar ben nu in Nederland om medische redenen. In Thailand heb ik een zgn. expatverzekering afgesloten die alleen dekking biedt voor ziekenhuisopname en alles wat daar bij hoort. Poliklinische behandeling en de daarbij voorgeschreven medicijnen moet ik zelf betalen en het prijsniveau van medicijnen zijn vergelijkbaar met die in Nederland. De kosten die ik in Nederland maak kan ik niet betalen dus doe/ga ik een beroep (doen) op de niet verzekerden regeling, waardoor de staat een stukje van de openstaande schuld aan mij inlost.

    Een van de mensen die reageerde beweerde dat de kosten van levensonderhoud in Thailand beduidend lager zijn, niets is minder waar. Op nederlandse wijze leven in Thailand is vrijwel net zo duur als in Nederland. Normaal huis, onze dochters goed kleden, de oudste studeert aan een universiteit en ga maar door. Alleen auto’s zijn stukken goedkoper door een lagere belasting heffing want in Nederland is de auto nog steeds een melkkoe. Ik heb besloten in Thailand bij mijn gezin te gaan wonen omdat ik geen familie heb in Nederland maar wel in Thailand. Vrouw en kinderen laten overkomen naar Nederland is het ergste wat je een gezin kunt aandoen.

  • teun zegt op

   Haarry, je krijgt niet de mogelijkheid om bij te dragen. Je ziektekostenverzekering wordt – zodra je naar bijvoorbeeld Thailand verhuist – direct stop gezet.
   En aan de andere kant wordt door Belastingdienst zo moeilijk mogelijk gedaan om vrijstellingen te verlenen.
   Tot slot wordt er zodanig aan knoppen gedraaid door Haagse kliek, dat je als Nederlander in bijvoorbeeld Thailand wel de verhoging krijgt, maar niet de compensatie.
   Den Haag heft kortom geen idee hoe hun gedraai aan de knoppen uitdraait voor Nederlanders in buitenland. Maar intussen wel roepen “iedereen (!!) gaat er op vooruit”. Nou dat is dus gewoon niet waar.

  • ruud zegt op

   Misschien zou de overheid rekening met mij MOETEN houden, omdat ik door mijn geboorte voor 1/17.000.000 deel eigenaar ben van Nederland.
   Of dacht u dat Nederland privebezit was van Koning Willem?

 11. Albert zegt op

  Voor 65 plus is er dus ook in 2019 gewoon nog een 3 schijven belastingsysteem.
  Dat de eerste schijf 0,1% hoger is zegt op zich niet zo veel, omdat de drempels van de schijven ook aangepast zijn.
  Recht op heffingskortingen bestaat al sinds 2015 niet meer voor Nederlanders buiten de EU.

 12. Lammert de Haan zegt op

  Dit bericht van Han raakt kant nog wal.

  De overgang naar een soort van vlaktax gaat niet over van 3 naar 2 schijven maat van 4 naar 3 schijven.

  Daarbij komt de 1e schijf echt niet te vervallen. Zij stijgt wel van 8,9% in 2018 naar 9,4% in 2021. Maar daarbij moet onmiddellijk vermeld worden dat de huidige 2e schijf van 13,20% daalt naar 9,4% in 2021. De lengte van de huidige 1e en 2e schijf is tezamen € 33.994. Voor 2021 bedraagt zij (maar dan als 1e schijf) € 35.286.

  Voor de huidige 3e schijf (met een belastbaar inkomen van maximaal € 68.507 geldt voor 2018 een percentage van 40,85% tegen 37,05% voor 2021(maar dan als 2e schijf), terwijl de huidige 4e schijf daalt van 51,95% naar 49,50% (naar dan als 3e schijf).

  Ik vermoed dat schrijver appels met peren vergelijkt en daarbij voor 2018 uitgaat van het tarief voor de inkomstenbelasting en voor de latere jaren van het totaaltarief, nl. dat van de inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen tezamen. Dat komt nl. behoorlijk in de richting van zijn ruim 30%.

  Het wetsvoorstel Belastingplan 2019 kun je met de volgende link downloaden.

  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/18/belastingplan-2019


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website