Deze week heb ik een klacht ingediend bij SKGZ met onderstaande tekst. Mogelijk kan het anderen ertoe zetten in hun eigen bewoordingen ook een klacht in te dienen. Met velen kunnen we een grotere vuist maken dan individueel.
Indien we bij afwijzing de zaak moeten voorleggen aan de civiele rechter kan het ook nuttig zijn dat met meer mensen te doen. Als er mensen zijn die de behoefte voelen te reageren, mijn email adres is theo_groenewegen@hotmail.com

Dossiernummer: 202102113 OHRA Zorgverzekeringen N.V.

Verschillende overheden, waaronder de Thaise, hebben vanwege de corona pandemie de voorwaarde gesteld dat alleen toegang tot het land kan worden verleend indien aangetoond kan worden dat de betrokken reiziger voldoende is verzekerd tegen de gevolgen van ziekte (waaronder COVID-19), ongevallen ed.

Aangezien ons publieke verzekeringssysteem tegen ziektekosten een zeer uitgebreide werelddekking kent mag dat geen probleem zijn ware het niet dat de Thaise overheid specifieke eisen stelt aan de verzekeringspolis (statement of insurance). Onze polissen dekken indien wordt voldaan aan de verzekeringsvoorwaarden (voornamelijk de voorwaarde spoedeisende hulp) en normen (max. Nederlandse normbedragen bij de basisverzekering) de in het buitenland verleende zorg ongelimiteerd. Wat de Thaise overheid vraagt is namelijk het specifiek vermelden van een bedrag op de polis, te weten een dekking van USD 100.000 of 3.500.000 Thaise Baht en daar zit nu net het probleem dat eigenlijk geen probleem is. In Thailand is men gewend aan zgn. sommenverzekeringen, zeker ook waar het ziektekostenverzekeringen betreft. Echter indien een Nederlandse ingezetene in Thailand ziek wordt en daar moet en kan worden behandeld betaalt onze ziektekostenverzekering de volledige behandeling ongeacht het bedrag, ook indien dit meer dan USD 100.000 kost.
Dus je zou zeggen wat is het probleem om een nauwkeurige omschrijving te geven van de Nederlandse dekkingsvoorwaarden en daarbij te vermelden dat indien nodig ook USD 100.000 of meer zal worden vergoed. Ongelimiteerd is nu eenmaal meer dan USD 100.000, indien noodzakelijk.

Echter ondanks zeer vele pogingen door mij en vele anderen lukt het ons niet de meeste verzekeringsmaatschappij zover te krijgen de statement of insurance met de gewenste tekst af te geven. Naar mijn mening heeft mijn verzekeringsmaatschappij OHRA de plicht mij te garanderen dat mijn polis wereldwijd dekking geeft zodat ik onbelemmerd om welke reden dan ook de landen die ik wil kan bezoeken om voor mij relevante redenen. De gebeurt dus niet. Tot op heden is het mij gelukt om tegen hoge kosten een andere (reis)verzekering in Thailand te sluiten. Deze verzekering voldoet wel aan de voorwaarden. Echter over niet al te lange tijd ben ik 75 jaar en dat is de leeftijd waarop deze verzekeringsmaatschappijen geen nieuwe klanten aannemen en ik mij dus niet meer kan verzekeren. Dit geldt overigens voor alle ouderen en/of voor mensen met een slechte gezondheid.

Kortom, ondanks het feit dat ik betaal voor een verzekering met werelddekking weigert mijn maatschappij mee te werken om de tekst van de dekking – binnen de voorwaarden en normen – aan te passen aan de wens van in dit geval de Thaise overheid OHRA voldoet hierdoor volgens mij niet aan haar zorgplicht. Hun excuus varieerde in het verleden van is wettelijk niet mogelijk via ieder land kan zijn eigen eisen stellen en daar beginnen we niet aan tot wij bieden geen sommenverzekering en een aantal dingen daar tussenin. In het begin werd ook aangegeven dat men bang was dat er dan al snel een bedrag van USD 100.000 zou worden gedeclareerd of naar dit bedrag zou worden toegewerkt. Echter indien een verzekerde in Thailand in een ziekenhuis wordt opgenomen neemt dat ziekenhuis altijd direct contact op met de vertegenwoordiger van een maatschappij om een garantie voor behandeling te krijgen. Het ziekenhuis moet hierbij een behandelplan en kostenraming overleggen dus dat argument houdt geen steek en ik heb dit later dan ook niet meer gehoord.

Het levende bewijs dat al deze argumenten nergens op stoelen wordt gegeven door de verzekeringsmaatschappij DSW. Die geeft namelijk in een appendix de door de Thaise overheid gevraagde verklaring met bedrag uit. Wij nemen aan dat DSW niet onwettelijk opereert anders was deze maatschappij al lang op de vingers getikt door haar overkoepelend orgaan zorgverzekeraars Nederland en/of de Nederlandse overheid.

Conclusie is mijn maatschappij OHRA ontneemt mij de mogelijkheid optimaal gebruik te maken van mijn verzekering en belemmert mij daardoor buiten Europa te reizen of nu nog alleen tegen hele hoge extra, onnodige kosten.
Ik ben nogmaals van mening dat de verzekeringsmaatschappijen de (zorg)plicht hebben hun verzekerden maximaal gebruik te kunnen laten maken van hun verzekering, uiteraard binnen de verzekeringsvoorwaarden.
Dat de vraag om specifiek een dekking te vermelden van USD 100.000 binnen die voorwaarden valt bewijst de houding van DSW, een maatschappij die exact dezelfde verzekering uitvoert als alle andere maatschappijen, het betreft hier namelijk een wettelijke verzekering en geen maatschappij gebonden verzekering.

In eerste instantie leg ik dit geschil voor aan u de SKGZ. In het verleden is in een soortgelijk geschil al negatief beslist heb ik begrepen. Ik beargumenteer en onderbouw mijn klacht mogelijk op een andere manier. Indien ook op deze klacht negatief wordt beslist zal de zaak aan de civiele rechter worden voorgelegd.

Om vragen te voorkomen waarom ik niet gewoon naar DSW ben overgestapt. Als ik dat doe verlies ik mijn recht te procederen omdat ik dan geen belanghebbende meer ben. Ik wil dat deze kwestie in zijn algemeenheid wordt opgelost en dat niet iedere maatschappij zijn eigen koers vaart en willekeurig kan beslissen in het voor- maar in de praktijk gezien verreweg in de meeste gevallen in het nadeel van de klanten. Het gaat tenslotte om en door de overheid ingestelde verzekering waarbij voorwaarden ed. voor alle maatschappijen precies hetzelfde zijn. En nogmaals de zorgplicht komt steeds vaker terug in een aantal aanhangig gemaakte rechtszaken en beslissingen en overwegingen door de civiele rechter hetgeen voornamelijk banken, werkgevers ed. in toenemende mate aan den lijve ondervinden. Ik denk dat ook hier de maatschappijen de plicht hebben ervoor te zorgen dat hun klanten zich vrijelijk kunnen bewegen, zij betalen niet voor niets een tamelijk hoge jaarlijkse premie voor een werelddekking. Dat sommige landen niet gewend zijn aan ongelimiteerde dekkingen maar aan maximale bedragen (sommenverzekeringen) en daar dus ook om vragen mag geen belemmering zijn.

Een tip of eigenlijk twee. Mogelijk kan het overkoepelend orgaan Zorgverzekeraars Nederland een poging wagen om een zowel door de Thaise overheid als een door de verzekeringsmaatschappijen acceptabele tekst voor een statement of insurance op te stellen of 2 in overleg te treden met de Thaise overheid in persoon van de Thaise ambassade om te trachten hen ervan te overtuigen de Nederlandse statements of insurance te accepteren omdat onze verzekering nu eenmaal een veel verdergaande dekking biedt. Het verschil zit hem simpelweg in gelimiteerd (USD 100.000) hun wens en ongelimiteerd, onze dekking.

Wij hebben destijds ook veelvuldig contact gehad met mevrouw Aukje de Vries, lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Zij verzekerde ons dat Zorgverzekeraars Nederland met deze zaak bezig was. Helaas hebben wij nooit iets concreets hierover gehoord.
Het is maar een suggestie.


» Laat een reactie achter


Rating: 5.00/5. From 11 votes.
Please wait...

20 reacties op “Klacht SKGZ over Statement of insurance afgifte door OHRA (lezersinzending)”

 1. Hans van Mourik zegt op

  Zoals bekend heb ik bij VGZ universeel compleet, met als woonland Thailand sinds ik uitgeschreven was 2009.
  Heb ongeveer een maand geleden, met hun telefonisch contact gehad.
  Gevraagd hoe het nou zit, als ik positief wordt getast voor de pandemie.
  Zij vertelde mij toen, indien ik positief wordt getest, en medische hulp nodig had deze volledig wordt vergoed.
  Maar niet wordt vergoed, als ik daar maar alleen moet liggen, het is hun bekend dat Thailand nogal snel is om mensen die posietief getest zijn in het ziekenhuis in Quarantenne plaatsen.
  En niet thuis in quarantenne.
  Dit is mij mondeling verteld.
  Hans van Mourik

 2. ruud zegt op

  Je kunt je afvragen hoe ongelimiteerd het begrip ongelimiteerd is.
  Ook in Nederland wordt niet alles vergoed, bijvoorbeeld met preferente medicijnen en medicijnen van tienduizenden, of honderdduizenden Euro’s.
  Ik kan me dan ook voorstellen, dat verzekeringsmaatschappijen terughoudend zijn met garanties voor een bedrag van 100.000 Dollar.
  Zeker, omdat het een belachelijk hoog bedrag is.

  • Mattheus zegt op

   Ach ja, zo lust ik er ook nog een paar.
   Inderdaad bijvoorbeeld niet in Nederland geregistreerde medicijnen worden niet door de basisverzekering vergoed wel door de reisverzekering. Kosten boven Nederlandse normen worden ook niet vergoed echter weer wel door de aanvullende verzekering.
   Als je in een ziekenhuis wordt opgenomen wordt er direct contact gezocht met de verzekeringsmaatschappij om een garantie te krijgen.
   Er moet dan een behandelplan en kostenraming worden overlegd en die moet worden goedgekeurd. Nog nooit gehoord dat deze – indien de hulp spoedeisend is – niet is goedgekeurd.
   Als de “tonnen” kostende medicijnen worden voorgesteld zal de verzekeringsmaatschappij alternatieven geven.
   Overigens als je echt ziek bent is 100.000 usd een schijntje waar je heel snel aan komt.

 3. Hans van Mourik zegt op

  Aanvullend.
  Ben na het gesprek,niet meer door gegaan met vragen.
  Omdat ik vanaf 2019 hier ben gebleven, maar wil dit jaar wel terug, en dus weet wat mij te doen staat.
  Mijn vermoeden, maar kan helemaal er naast zitten.
  Als ze de bedragen er op zetten, en men wordt positief getest is, maar wel in Quarantenne moet zonder medische behandeling, willen ze dat niet betalen.
  En kan het ziekenhuis of de overheid het claimen, bij de verzekering.
  Daar zijn ze angstig voor.
  Zo denkt ik er over.
  Hans van Mourik

  • Cornelis zegt op

   Je mag er van uitgaan dat geen enkele Nederlandse zorgverzekeraar de ziekenhuisrekening zal betalen als je zonder medische noodzaak – dus uitsluitend voor isolatie-doeleinden – in een ziekenhuis wordt geplaatst.
   De schadeverzekering voor je auto zal ook niet betalen als je geen schade hebt, maar je toch de auto een paar weken in de werkplaats moet achterlaten, vermoed ik zo………

  • Erik zegt op

   Welnee Hans. Als er niet betaald wordt dan kom jij het ziekenhuis gewoon niet uit…..

   Laten we maar afwachten hoe dit gaat eindigen. Zal een lang verhaal worden, vrees ik…

   • mattheus zegt op

    Exact voor de pure COVID dekking asymptomatisch of met milde klachten zul je inderdaad een afzonderlijke verzekering af moeten sluiten. Maar dat is te doen.

    Wat nu bekend is over thuisquarantaine is het volgende (nog geen besluiten zijn overwegingen):
    1. geldt niet voor personen die van buiten het Koninkrijk zijn binnengekomen, in die gevallen altijd quarantaine hoewel dat mogelijk niet in een duur ziekenhuis hoeft te gebeuren:

    2. in andere gevallen moeten de volgende voorwaarden gelden:
    A. leeftijd 65 of jonger;
    B. geen ernstige onderliggende ziekten;
    C. moet ruimte aanwezig zijn waar de besmette persoon zich kan afzonderen.

    Nogmaals er is nog niets definitief en zoals overal alles kan ieder moment weer veranderen.

    Fijne week.

 4. Jos zegt op

  Wanneer je een klacht indient moet je natuurlijk wel met de juiste bedragen komen. Die 100.000 USD is al lang niet meer van toepassing en is USD 50.000 geworden. Verder begrijp ik echt niet dat iedereen zo moeilijk doet over die verzekering. Ik ben overgestapt van CZ naar DSW ( een zeer goede zorgverzekeraar) en krijg zonder problemen de gewenste verklaring. Kost dus geen cent extra !! Maar ja, overstappen kan na 31 december niet meer.

  • mattheus zegt op

   Misschien moet u zich beter in de materie verdiepen. 100.000 usd is nodig voor het verkrijgen van een O-A visum en daar wordt ook een gelijk bedrag aan dekking inpatient zowel als outpatient gevraagd.
   Waar u het over heeft is de dekking voor de Thailand Pass en dat is heel wat anders. En ik schreef al dat ik gebleven ben bij OHRA alleen om te proberen alle verzekeringsmaatschappijen op een lijn te krijgen van DSW. Als dat niet lukt – ook niet via de civiele rechter – stap ik natuurlijk over naar DSW.
   Het is toch te belachelijk voor woorden dat de een doet wat de ander weigert terwijl het om dezelfde verzekeringen gaat.

 5. Frank zegt op

  Ik heb hetzelfde probleem bij VGZ. ik krijg wel een brief met de tekst dat alle gezondheid- en tandheelkundige behandelingen betaald worden dus ook COVID gerelateerde, tenzij ik om cosmetische redenen deze reis maak. Vorige keer kreeg ik zo m’n test en go bewijs. Aanvullend heb ik nu wel een brief van mijn reisverzekering (ASR) gekregen waarop specifiek de kostendekking mbt COVID 19 vermeld staat plus een bedrag van €100.000 vermeld staat. Ik vind dit ook iets wat door de Nederlandse ambassade aangekaart moet worden, zeker omdat het zo velen betreft. Zij vertegenwoordigen onze belangen in Thailand.

  • Han zegt op

   Berichten uit Phuket geven het probleem van de verzekering ook al aan. Zeker nu de Omnikron variant begint op te duiken. De (milde) klachten die deze meestal veroorzaakt maakt dat toeristen niet naar een ziekenhuis willen, omdat de kosten ook niet met de noodzakelijke verklaring van 50.000 dollar wordt vergoed. Men begint nu al te spreken over een noodzakelijke verklaring van een Thaise verzekeringsmaatschappij. Op Phuket begint met hotels geschikt te maken voor quarantaine bij milde klachten.

   Zie ook https://www.bangkokpost.com/business/2242283/phuket-preps-hotel-guest-isolation en ander publicaties afgelopen week.

   Volgens mij geeft dit al aan waarom Nederlandse ziektekostenverzekerings maatschappijen geen bedrag willen noemen.

  • Chris zegt op

   Apart om dit te lezen omdat wij na aanvraag werden teruggebeld dat ze geen verzekering bieden in oranje of rode landen op de corona map. Men noemde de verzekering trouwens Rusland/Cuba verzekering waar dus wel bedragen in genoemd worden. Wij hebben nu de Enirates plus een Axa Thailand verzekering.

 6. Jaap Koning... zegt op

  Ik hoop toch dat ik als lid van de Ohra zeker een “gunstige toelating” in Thailand krijg wat de healthservice betreft. Om als 80 jarige een verzekering af te sluiten voor ongeveer 800 euro bij de AA voor 90 dagen is voor mij niet te doen. Mijn hoop blijft gevestigd op de Ohra. Ben nu al 2 jaar niet meer bij mijn vrouw op bezoek geweest……en ik blijf dit abnormaal vinden. Hoewel….Hulde aan DSV.

 7. Hans van Mourik zegt op

  Erik waar je wel gelijk in heb.
  Als ik niet betaald, komt je het ziekenhuis niet uit.
  Ervaring ondanks mijn ZKV een bankgarantie geeft, maar het geld, nog niet binnen heeft.
  Paspoort in leveren , of betalen, of wachten in het ziekenhuis.
  Hans van Mourik

 8. Reisverzekering zegt op

  Hallo beste meedelezers
  Ik heb een doorlopende reisverzekering bij de ANWB afgesloten. Zij verstrekken een Engelstalige verklaring met het benodigde bedrag. Deze wordt door de Ambassade geaccepteerd. Ze stellen geen leeftijdsgrens. Voor mijn vrouw en mijzelf betaal ik 168 per jaar .voor mijn broer, hij is 75 jaar was de premie 114 euro per jaar.
  Mvg Dik Lenten.

  • Cornelis zegt op

   Beste Dik, zou je de tekst van je verklaring kunnen geven? Lijkt me een zeer betaalbaar alternatief.

 9. Mattheus zegt op

  Dank reisverzekering voor je antwoord. Een deel van mijn bedoeling was en is reacties te krijgen van mensen die het wel gelukt is om – tegen hopelijk redelijke prijzen – een geaccepteerde verzekering te krijgen. Hierdoor kunnen anderen daar misschien weer van profiteren.

  Het zou nog beter zijn als degenen die dat is gelukt niet alleen de maatschappij maar ook de tekst van de verklaring publiceren.

  Ik heb namelijk de indruk dat in een flink aantal gevallen de verzekering niet is gecontroleerd bij het aanvragen van de Thailand Pass alleen de QR code van de vaccinaties.

  De Pass van kennissen was binnen enkele seconden nadat de aanvraag was ingezonden binnen, nog voordat de ontvangstbevestiging er was. Vandaar.

  • Cornelis zegt op

   Mattheus, net als jij heb ik ook het vermoeden dat er in een flink aantal gevallen de verzekeringsverklaring niet aan controle is onderworpen, maar er in een automatische procedure is doorgerold. Anders zouden verklaringen zonder bedragen nooit worden geaccepteerd (terwijl dat nu wèl voorkomt) en zou het niet kunnen dat – zoals enkele lezers meldden op dit blog – zelfs uitsluitend een scan van een verzekeringspasje als voldoende bewijs werd geaccepteerd.
   Heb je dus het geluk dat de computer je Thailand Pass aanvraag niet selecteert voor handmatige controle, dan heb je inderdaad de kans je goedkeuring razendsnel binnen te krijgen.

 10. haki zegt op

  Beste Theo!

  Zoals je wellicht zult herinneren, heb ik een jaar terug ook hetzelfde geschil voorgelegd bij het SKGZ (dossierno.: 202101169)

  Men heeft uiteindelijk mijn verzekeraar (CZ, zuster-/moedermij van OHRA) gelijk gegeven en beriep zich daarbij op een heleboel jurudisch geneuzel. Allemaal terecht, maar men ging voorbij aan het feit dat de verzekerden, wij dus, ook recht hebben op enige coulance, klantenservice! Dat feit kwam helemaal niet naar voren in het besluit van de commissie van SKGZ. Ook niet dat er wel degelijk een zorgverzekeraar, DSW (tevens lid van de groep Zorgverzekeraars Nederland), is, die geen enkel probleem kent om de gewenste verklaring af te geven en daarmee dus ook het besluit van de SKGZ commissie, duidelik niet volgt!
  En vergeet ook niet in je betoog mee te nemen dat wij, alle in NL geregistreerde Nederlanders, wettelijk verplicht zijn om een zorgverzekering bij een NL-zorgverzekeraar af te sluiten! We hebben dus geen keus!

  Dan wil ik je dringend verzoeken om een eventueel besluit “NIET bindend” te maken (die keus krijg jij automatisch bij het SKGZ), anders zou je het gras voor de voeten van anderen kunnen wegmaaien. Ik heb dat bij mijn “geschil” ook gedaan waardoor jij nu dus onbezorgd Zorgverzeraars Nederland weer kopzorgen kunt geven. Anders hadden ze je gewoon de deur kunnen wijzen.

  Verder moet je weten dat ik nu kort voor het Kerstreces, tijdens mijn aanwezigheid in Thailand, de kwestie hier heb voorgelegd. Of dat succesvol zal zijn, is nog geheel onbekend.

  Wens ik je veel succes in jouw poging om de zorgverzekeraars “het licht te laten zien”.

  Haki

 11. Mattheus zegt op

  Beste Haki,

  Ja ik herinner me dat en heb er in mijn betoog ook naar verwezen zoals je kunt lezen.

  Ook ik zal aangeven geen bindende uitspraak te willen en dan hoop ik dat er massaal individueel bewaar gemaakt gaat worden zodat de verzekeringsmaatschappijen en zorgverzekeraars Nederland nog eens na gaan denken.

  Als SKGZ het beroep afwijst, zelfs voorbijgaande aan de zorgplicht die ondernemingen nu eenmaal hebben en waar ik de nadruk op leg, staat mij de gang naar de civiele rechter nog open.

  Banken, werkgevers en vele andere hebben in het recente verleden al ondervonden dat de rechter veel belang hecht aan het feit dat een bedrijf als een goed huisvader voor haar klanten, werknemers ed. moet zorgen.

  DSW is het levende bewijs dat zonder problemen tegemoet kan worden gekomen aan de gerechtvaardigde wensen van de verzekerden. Het is een kwestie van de juiste formulering vinden.

  Het probleem blijft dat de Thaise overheid een andere COVID dekking wenst (opname ook bij het ontbreken van klachten) dan de Nederlandse zorgverzekering kan bieden en daar kunnen wij niets aan doen.

  Dat zullen wij als verzekerden zelf op moeten lossen waarschijnlijk door een extra verzekering te sluiten alleen tegen opname bij een positieve test op COVID-19.

  Gezien wat wij op dit moment weten over de Omicron variant is dat extra actueel, het lijkt erop dat heel veel besmettingen asymptomatisch of met milde verschijnselen verlopen.
  Achteraf of vooraf moet worden vastgesteld wie moet betalen, de Nederlandse zorgverzekering of de extra COVID verzekering.

  Groeten en een fijne week.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website