Het leven van Charly zit gelukkig vol prettige verrassingen (helaas soms ook minder prettige). Sinds een aantal jaren woont hij, met zijn Thaise vrouw Teoy, in een resort niet ver van Udonthani. In zijn verhalen probeert Charly vooral meer bekendheid te geven aan Udon, maar gaat hij ook in op tal van andere zaken in Thailand. Tevens geeft hij een kijkje in zijn belevingswereld in Thailand.

Vervanging retirement door marriage – deel 1

Wie mijn escapades de afgelopen weken hier heeft gevolgd, weet dat ik met mijn Teoy inmiddels ben getrouwd. Zie anders mijn vorige afleveringen “Een week in Bangkok, deel 1 tot en met 5”.

Wat ons betreft was er niet zo’ n behoefte aan het boterbriefje. Na bijna zes jaar samen werden we hiertoe echter min of meer gedwongen door een besluit van de Thaise regering dat op 1 november 2019 van kracht werd. Wat houdt dat besluit in? Buitenlanders die in Thailand verblijven op oorspronkelijke basis van een visum Non Immigrant O – A retirement, moeten vanaf die datum een ziektekostenverzekering kunnen overleggen om voor een nieuwe verblijfstatus van weer een jaar in aanmerking te komen. En laat ik nu in het bezit zijn van een jaarlijkse verblijfsvergunning op basis van zo’ n visum O – A retirement. Bingo dus.

Als ik het goed heb begrepen verlangt de Thaise overheid een ziektekosten- verzekering die jaarlijks een dekking geeft van 400.000 baht inpatient en 40.000 baht outpatient. Gemakshalve heeft de Thaise overheid een aantal ziektekosten- verzekeraars aangewezen die aan hun eisen voldoen, zoals Pacific Cross en nog een aantal andere verzekeraars. AA Insurance Brokers kan je daar alles over vertellen en je aanbiedingen, op basis van je persoonlijke situatie, doen toekomen. Grootste showstoppers: een verplichte medische keuring, het uitsluiten van alle eerder opgelopen medische problemen, een leeftijdsmaximum en een behoorlijke jaarpremie.

Zelf heb ik een inpatient verzekering bij AXA met een redelijk hoog eigen risico, maar geen outpatient verzekering. Ik heb gekozen voor een hoog eigen risico (ruim euro 6.000 per contractjaar) omdat ik daarmede de jaarlijkse premie op een aanvaardbaar niveau kan houden (euro 2.300). Bovendien ben ik van mening dat je alleen datgene moet verzekeren dat je zelf nooit zou kunnen betalen.

Het gaat hier om een zeer willekeurige en ondoordachte maatregel van de Thaise overheid. Willekeurig omdat er zonder enige onderbouwing een bepaalde groep pensionado’s plotseling mee wordt geconfronteerd. Waarom nu juist de Non-Immigrant O – A retirement eruit gelicht? Dat is nu net de categorie buitenlanders die verplicht is om 800.000 baht op een Thaise bankrekening aan te houden. Waarom geen eisen stellen aan alle andere hier verblijvende buitenlanders, voor zowel korte als lange termijn? Dus ook voor toeristen.

Ik begrijp best dat de Thaise overheid af wil van alle onverzekerde buitenlanders die hier rondlopen. Maar op deze manier is het simpelweg de spelregels veranderen tijdens de wedstrijd. Als overheid zou je natuurlijk veel betrouwbaarder overkomen als je deze maatregel van toepassing verklaart op alle nieuwe gevallen. Zodat eenieder rekening kan houden met deze nieuwe maatregel. Dus voor buitenlanders die vanaf 1 november 2019 Thailand binnenkomen op basis van een visum O – A. Deze onbetrouwbaarheid is overigens geen exclusief fenomeen van de Thaise overheid. Het lijkt wel of die onbetrouwbaarheid een wereldwijd geaccepteerd virus is om eigen falen van de overheid te corrigeren.

Ondoordacht omdat diezelfde overheid geen oplossing aandraagt voor een aantal problemen waarmede buitenlanders in Thailand worden geconfronteerd als ze een dergelijke ziektekostenverzekering willen aanschaffen. Kom dan als overheid met een ziektekostenverzekering die voldoet aan de gestelde minimale dekking voor in- en outpatient, zonder leeftijdsgrenzen, met een redelijke premie en zonder uitsluitingen. En stel die ziektekostenverzekering gewoon verplicht voor iedereen die in Thailand voor langere tijd wil verblijven. Voor toeristen kan worden volstaan met de eis dat er een reisverzekering, inclusief ziektekosten, moet zijn afgesloten die minimaal de periode dekt die men in Thailand zal verblijven. Maar als je als Thaise overheid helemaal geen prijs stelt op buitenlanders die hier in Thailand willen verblijven, dan is het natuurlijk een weloverwogen en fantastisch besluit. En zullen er binnen dit kader de komende jaren nog wel meer besluiten volgen.

Om onder de nieuwe regel uit te komen waren er voor mij vijf mogelijkheden:

 1. Een elite visum aanschaffen, maar dat vind ik onredelijk prijzig. Ruwweg 53 keer zo duur in vergelijking met een jaarlijkse verlenging van de verblijfsperiode. Plus natuurlijk de vraag of het elite visum de komende jaren onveranderd blijft of dat ook daar de grillen van de overheid onvoorziene criteria doen ontstaan;
 2. Het O – A-visum vervangen door een O visum. Daar moest ik Thailand voor verlaten. Dat zal inmiddels wel lukken, maar Thailand weer binnen komen is momenteel toch echt heel lastig;
 3. In het huwelijk treden, waardoor deze eis voorlopig niet van toepassing is;
 4. Het afsluiten van een ziektekostenverzekering waarmee aan de nieuwe eis zou worden voldaan. Deze optie heb ik wel uitgezocht via AA Insurance Brokers maar hier zitten voor mij te veel nadelen aan. Een hogere jaarpremie dan ik nu betaal aan AXA, een maximale jaarlijkse dekking van 5 miljoen baht (nu heb ik een jaardekking van 45 miljoen baht), een verplichte keuring en uitsluitingen voor eerder opgelopen medische problemen;
 5. Thailand verlaten en teruggaan naar Nederland, of een ander land.

Op dinsdag 8 september, direct na de alternatieve Songkran dagen, naar Immigration Udon getogen met de bedoeling retirement om te zetten naar marriage. Dat loopt echter eventjes anders dan ik had gepland. De dienstdoende immigration officer ziet dat mijn huidige verblijfsperiode op 22 oktober afloopt. Hij vindt het niet nodig om nu al retirement om te zetten in marriage, alhoewel je dit volgens mij het hele verblijfsjaar kunt doen. Nee, hij ziet er meer in dat een maand voordat mijn verblijfsperiode afloopt en derhalve verlengd moet worden, in een keer te doen. We krijgen een formuliertje in onze handen gefrommeld waar alle eisen op staan voor een verblijfsperiode van een jaar op basis van marriage en worden het kantoor min of meer uitgewezen. De officier loopt weg ten teken dat het gesprek is afgelopen. Het meisje bij wie ik aan de balie zit, knikt instemmend als ik zeg dat die wijziging toch ten alle tijden kan plaatsvinden. Maar ja, de officier is de baas en het meisje hoedt zich er wel voor om de officier tegen te spreken.

Nu dus op 22 september weer terug naar Immigration.

Welke eisen stelt Immigration Udon?

 1. Het ingevulde formulier T.M. 7 met daarop een recente pasfoto;
 2. Kopieën van het paspoort en van alle pagina’ s met het huidige visum, re-entry visa, stempel verblijfsperiodes, aankomst stempels en het formulier T.M. 6;
 3. Geldig visum Non Immigrant O or B;
 4. In het geval dat je werkzaam bent in Thailand, een minimaal inkomen van 40,000 baht per maand. Plus een working permit plus Income Tax papers van het afgelopen jaar;
 5. Of, in het geval je van een pensioen geniet, aantonen dat dit pensioen maandelijks minimaal 40.000 baht bedraagt. Het bewijs dient te bestaan uit een letter of certification, afgegeven door je ambassade, en gelegaliseerd door het Thaise Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Tevens zou je moeten aantonen over een banksaldo te beschikken op een Thaise bankrekening van 400.000 baht, minimaal gedurende de laatste twee maanden.

Volgens mij gaat het om of 40.000 baht per maand als inkomen OF om een banksaldo van 400.000 baht. Niet EN EN;

 1. Een bankstatement van je Thaise bank dat het banksaldo inderdaad 400.000 baht bedraagt, gedurende minimaal de laatste twee maanden.

Dit bankstatement moet op dezelfde dag worden afgegeven, als de dag waarop je naar Immigration gaat. Plus een kopie van alle bladzijden van je bankboek;

 1. Huwelijksakte;
 2. De ID-kaart en het house registration book van je echtgenote;
 3. Twee pasfoto’ s van 4 bij 6 cm;
 4. Geboorteaktes van je Thaise (stief)kinderen;
 5. Routebeschrijving om naar je huis te komen;
 6. Foto’ s van jou met jouw echtgenote voor het huis waar je woont, met zichtbaar het huisnummer, foto’ s van de woonkamer en slaapkamer;
 7. Overige documenten waarvan het Immigration behaagt om ernaar te vragen.

In Udon valt onder dit artikel blijkbaar dat je een getuige mee moet nemen.

Correctie: er zijn twee getuigen vereist. Zie mijn volgende posting.

De week van 14 september gebruik ik om weer eens rond te kijken in Udon. We overnachten een drietal dagen in het Pannarai hotel. Opvallend: het Pannarai hotel is in de dagen dat wij er verblijven stijf uitverkocht. Het reduceren van de overnachtingsprijs van 1.500 baht naar 999 baht zal daar wel toe hebben bijgedragen. Normaliter is de gedachte bij Thai dat als het minder gaat, de prijs

verhoogd moet worden. Zo hoor ik van een vriend, die deze week ook naar Udon komt, dat het Basaja hotel in Pattaya zijn prijs heeft verhoogd van 1.000 naar 1.200 baht. Pannarai heeft dit op niet Thaise wijze goed opgelost. Waarschijnlijk geen Thaise maar een Chinese directeur. Grapje hoor. Ik hoor van de hotelmanager dat ze toevallig een grote groep verpleegkundigen voor twee overnachtingen in huis hebben voor een of ander congres.

Laatste nieuwtje: het Pannarai hotel zou te koop staan voor 400 miljoen baht.

In de volgende posting mijn afsluitende verhaal over het vernieuwen van mijn verblijfsperiode op basis van huwelijk in plaats van retirement.

Charly www.thailandblog.nl/tag/charly/

Rating: 4.09/5. From 22 votes.
Please wait...

25 reacties op “Vervanging retirement door marriage – deel 1”

 1. RonnyLatYa zegt op

  Hallo Charly

  1. “De dienstdoende immigration officer ziet dat mijn huidige verblijfsperiode op 22 oktober afloopt. Hij vindt het niet nodig om nu al retirement om te zetten in marriage, alhoewel je dit volgens mij het hele verblijfsjaar kunt doen..”

  De immigratieofficier heeft hier gelijk, maar heeft wel strikt gehandeld binnen de voorschriften van de regels die daar van toepassing zijn. Wat soepeler omspringen daarmee had je een reis bespaard. Echter ook het meisje had gelijk, want ook zij antwoordde correct op je vraag i.v.m. “omzetten”.

  Waarom beide nu gelijk hebben is te verklaren door het feit dat jij een verkeerde denkpiste volgde. Jij gaat er immers van uit dat je iets gaat “omzetten”.
  Maar dat is niet zo. Je gaat enkel je huidige verblijfsperiode verlengen. Net zoals je dat voordien deed, alleen ga je dat nu op een andere basis doen. Je gaat nu een verlenging vragen op basis van “Thai Marriage” i.p.v. “Retired” en dan wordt er niks “omgezet”.

  “Omzetten” wil zeggen veranderen van verblijfsstatus. Van een “Tourist status” (Visa exemption, SETV, METV) naar een “Non-immigrant” status. Eigenlijk verander je dan van basisvisum waardoor je een nieuwe verblijfsperiode bekomt. Als je hier verblijft als “Tourist” moet je dit wel doen, want anders kan je geen jaarverlenging bekomen. Dit kan je in principe inderdaad altijd vragen (het meisje heeft hier correct op je vraag geantwoord). Er moet wel minstens nog een week (kan meer zijn indien je immigratiekantoor dat beslist) verblijf resten wanneer je de aanvraag gaat indienen. Je bekomt dat immers niet onmiddellijk maar duurt even. Vervolgens en indien toegestaan bekom je eerst 90 dagen verblijf, net alsof je met een Non-immigrant O zou zijn binnengekomen. Die 90 dagen kan je dan later weer verlengen met een jaar. Dat kan dan weer gebeuren op basis van o.a. “Retired”,“Thai marriage”, etc..
  Omzetten van een Non-immigrant visum naar een ander Non-immigrant visum kan (normaal) niet bij immigratie. Je schrijft dat trouwens ook correct “2. Het O – A visum vervangen door een O visum. Daar moest ik Thailand voor verlaten.”

  In jouw geval moet er echter niks “omgezet” worden, want die immigrant status heb je al verkregen met je Non-immigrant O-A. Wat jij nu eigenlijk komt vragen bij immigratie is een jaarverlenging van je huidige verblijfsperiode, maar dan op een andere basis. Op basis van “Thai Marriage” i.p.v. “Retired”. Dat kan normaal zonder problemen al zijn de voorwaarden en eisen natuurlijk wel anders. Maar “verlengen” wil ook zeggen dat je aan het tijdstip van indienen van de aanvraag moet voldoen. (Hier heeft de immigratieofficier gelijk). Dit is meestal standaard 30 dagen voor afloop, al zijn er wel meerdere immigratiekantoren die de aanvraag 45 dagen voor aflopen aanvaarden. Als men wat soepeler had geweest had men gewoon de aanvraag aangenomen i.p.v. strikt naar die 30 dagen te kijken.

  2. “Volgens mij gaat het om of 40.000 baht per maand als inkomen OF om een banksaldo van 400.000 baht. Niet EN EN”.
  Mee eens. Dat zou inderdaad moeten “OF” zijn en niet “EN”.

  3. Ik ga niet teveel op je vervolgverhaal vooruitlopen, maar ik verwacht dat je eerst een “Under consideration” stempel zal bekomen hebben van 30 dagen. Niets om ongerust over te zijn. Is iets dat de meeste immigratiekantoren toepassen bij een “Thai Marriage’. Het geeft ze de tijd om je aanvraag te onderzoeken. Normaal komen ze dan ook eens langs bij je thuis. Duurt meestal niet zo lang en normaal krijg je eerst een telefoon wanneer ze langskomen. Indien alles normaal is kan je dan je definitieve jaarverlenging ophalen op de datum dat in je “under consideration” stempel staat. Die definitieve jaarverlenging zal normaal aansluiten op je vorige einddatum van je verlenging. Je doet m.a.w. geen winst of verlies door die “Under consideration” stempel.
  Maar misschien is het nu een uitzondering en heb je geluk en laten ze je volgende jaarverlenging op 1 november ingaan ipv 22 oktober gezien een huidige maatregel. Een weekje winst dan

  Succes alvast.

  • RonnyLatYa zegt op

   Moet zijn “In jouw geval moet er echter niks “omgezet” worden, want die Non-immigrant status heb je al verkregen met je Non-immigrant O-A.

  • Victor Kwakman zegt op

   Wederom een ongekend nauwkeurig en 100% kwalitatief antwoord Ronny. Je ben van onschatbare waarde op dit Blog. Dat wilde ik gewoon even kwijt!

 2. Charly zegt op

  @RonnyLatYa
  Bedankt voor je uitvoerige toelichting Ronnie. En ja, je hebt helemaal gelijk. Ik heb inderdaad als vanzelfsprekend aangenomen dat er iets omgezet zou worden. Dan is dus niet zo, zojuist je correct uitlegt.

  Met vriendelijke groet,
  Charly

 3. Steven zegt op

  Is het niet mogelijk om een Thaise 400.000 inpatient + 40.000 outpatient-verzekering te krijgen voor een premie tussen 10-20.000 baht per jaar (zodat het betaalbaar is om je oorspronkelijke expatverzekering ernaast kunt houden)?

  Ik ken het geval van iemand van 70+ die 16.000 baht betaalde voor bovengenoemde dekkingen (geen keuring). En zijn NLse verzekeraar erbij aanhoudt. Hij werd verrast tijdens verlenging van zijn O-A visum maar kon deze Thaise verzekering binnen een paar uur regelen.

  Ik heb via de FB-pagina “Foreigners strande abroad due to lockdown Thailand” premies gezien van onder de 10.000 baht.

  • Rene Martin zegt op

   Welke verzekeraar is het die voor deze premie bovengenoemde verzekering aanbied ?

 4. Charly zegt op

  @Steven
  Ik ben geen ziektekostenverzekeringen expert. In mijn geval kwam AA met een aanbieding in de orde van grootte van 120.000 baht per jaar bij Pacific Cross met een verplichte keuring en met uitsluiting van mijn medische voorgeschiedenis. Ik zou deze vraag gewoon aan AA Brokers Insurance voorleggen. Of misschien dat AA hier op deze posting kan reageren.

  Met vriendelijke groet,
  Charly

 5. Rob zegt op

  Pfff wat een gedoe, dit weerhoud mij er dan ook van te emigreren naar Thailand, dan is het in Nederland nog niet zo gek geregeld.
  Thai moeten inburgeren, maar als ze eenmaal een mvv hebben kunnen ze gewoon een ziektekosten verzekering afsluiten en aan het werk gaan.

 6. rno zegt op

  Hi Charly,
  goed uitgebreid verhaal geschreven. Mag ik een kleine kanttekening maken bij één alinea?

  Qte
  Het gaat hier om een zeer willekeurige en ondoordachte maatregel van de Thaise overheid. Willekeurig omdat er zonder enige onderbouwing een bepaalde groep pensionado’s plotseling mee wordt geconfronteerd. Waarom nu juist de Non-Immigrant O – A retirement eruit gelicht? Dat is nu net de categorie buitenlanders die verplicht is om 800.000 baht op een Thaise bankrekening aan te houden. Waarom geen eisen stellen aan alle andere hier verblijvende buitenlanders, voor zowel korte als lange termijn? Dus ook voor toeristen.
  Unqte

  Zin: waarom geen eisen stellen aan alle hier verblijvende buitenlanders, voor zowel de korte als lange termijn? Neem dan aan dat je Non-O visa bedoelt? Ik begrijp zeker wel dat je baalt van die verplichting van een verzekering voor Non-A maar is het niet wat kort door de bocht? Voorbeeld: Ik woon hier nu ruim 13 jaar op een Non-O. Heb jaren verzekering gehad, nooit hoeven gebruiken maar boven de 70 ging premie zodanig omhaag dat het niet meer aantrekkelijk was. Ook ik heb medische restricties, ben 74 dus niet meer te verzekeren.. Als Thaise regering dus jouw stelling zou aannemen zal ik Thailand moeten gaan verlaten, niet echt leuk meer. Overigens alle medische kosten ontstaan na stoppen verzekering gewoon contant betaald. Denk dat er velen met een Non-O visum hier wonen die er niet aan moeten denken dat verzekering ook voor hen verplicht zou worden. Als de Thaise regering slim was zou men een standaard verzekering voor hier lang verblijvende buitenlanders invoeren. Met een dekking van Thb 400.000 in-patient en Thb 40.000 out-patient. Wil je toch naar een privé ziekenhuise meerdere kosten zelf bij betalen. Bij een premie tussen de 40.000 en 75.000 Thb zijn er velen geïnteresseerd vermoed ik. Thaien hebben staatsverzekering voor weinig geld maar gaan ook naar privé ziekenhuizen. Dat staat bijdraagt middels belastingen ontvangen van Thaien valt ook wel weer mee. Ik betaal meer belasting dan standaard werkende Thai, dit ondanks alle aftrekposten. Enfin dit wilde ik even kwijt.
  Groeten

  • Charly zegt op

   @Mo

   Lees mijn posting nog eens door. Dan zul je zien dat ik de Thaise overheid verwijt dat ze niet met een dergelijke ziektekostenverzekering komen.

   Met vriendelijke groet,
   Charly.

  • ruud zegt op

   Quote: Als de Thaise regering slim was zou men een standaard verzekering voor hier lang verblijvende buitenlanders invoeren. Met een dekking van Thb 400.000 in-patient en Thb 40.000 out-patient. Wil je toch naar een privé ziekenhuise meerdere kosten zelf bij betalen.

   Kunt u ook uitleggen, waarom dit slim zou zijn?
   Met al die bejaarde expats in Thailand, zou het met die premie wel eens een schip van bijleggen kunnen worden.

   • RonnyLatYa zegt op

    Je kan ook verkiezen om niks te doen en vele dan onverzekerd te laten rondlopen.
    Er zou alvast dan toch al 400 000 Baht gedekt zijn wat ze anders ook dan mis lopen.

    Zal het alle gevallen financieel dekken? Neen dat zeker niet maar zo heeft iedereen toch al een zekere eerste buffer voor als het eens mis gaat en waarop men alvast kan terugvallen.

    • Lung addie zegt op

     Het filmpje met die Duitser, verleden week verschenen op het blog, illustreert wat de gevolgen van onverzekerd zijn kunnen zijn. Een ongeval, ziekte…. niemand is er vrij van hoewel velen denken: ja kan iedereen geburen, behalve mij.
     Zoals Ronny schrijft: 400.000THB dekking zal mogelijk niet alles kunnen dekken, maar het is toch al een degelijke financiele zekerheid en buffer.

 7. kees zegt op

  Ik wil het ook kwijt. Ronny, dank voor je tomeloze inzet, en zeer gedetailleerde informatie. Chapoo!

 8. Jos M zegt op

  Ik vind punt 5 nogal vreemd.
  De Inkomens verklaring brief die ik van de NL ambassade kreeg hoefde hier in Khon Kaen volgens de Immi niet gelegaliseerd te worden, werd direct geaccepteerd.

  • Charly zegt op

   @Jos M
   Dit zijn de eisen zoals door immigration Udon op papier aan mij zijn kenbaar gemaakt.
   Mogelijk dat Khonkaen andere eisen stelt.

   Met vriendelijke groet,
   Charly

 9. ergens in Thailand zegt op

  Dag Charly,
  ik heb al 11 jr een trouwvisum en heb een aantal punten waar het bij mij anders is.

  Punt 5
  5. Of, in het geval je van een pensioen geniet, aantonen dat dit pensioen maandelijks minimaal 40.000 baht bedraagt. Het bewijs dient te bestaan uit een letter of certification, afgegeven door je ambassade, en gelegaliseerd door het Thaise Ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Ik heb mijn visumonderstuensbrief nooit hoeven te legaliseren door de Thaise Ministerie we hebben dat vaak nagevraagd en de Immigratiie in Udon en die zeggen nee hoeft niet.
  Visumonderseuningsbrief is genoeg als het tenminste 400000 bath is of meer.
  Ben in Juni terug geweest en in Juli mijn visum opgehaald.

  Punt 10
  Geboorteaktes van je Thaise (stief)kinderen;

  Ik heb een stiefdochter en heb in die 11 jr nog nooit een geboorteakte van haar hoeven te laten zien bij de immigratie Udon en er is ook nooit na gevraagd..
  Wel geboorteakte van mijn eigen dochter.

  Punt 13
  In Udon valt onder dit artikel blijkbaar dat je een getuige mee moet nemen.
  Correctie: er zijn twee getuigen vereist. Zie mijn volgende posting.

  Ik neem elk jr 1 getuige mee en ze vragen nooit waar is getuige 2
  Ik neem vaak dezelfde dame/Man mee en ze doen daar niet moelijk over.

  En de Immigratie Udon is in die 11 jr nog nooit komen kijken waar ik woon.

  Groetjes
  Pekasu

  • Charly zegt op

   @ ergens in Thailand
   Ik geef slechts een relaas van mijn ervaringen. Zelfs binnen het zelfde immigratie kantoor kan dat, om welke reden dan ook, anders uitpakken.

   Met vriendelijke groet,
   Charly

  • Koos zegt op

   Even een reactie op Pekasu,
   In Udon zijn 2 getuigen nodig. 1e is je vrouw en 2 e in ons geval meestal de buurman.
   Ik heb tot nu toe 3x bezoek gaat in 17 jaar.
   Eerste keer toen ik in Udon ging wonen.
   2e keer was na een jaar of 10 en laatste keer van de winter.
   Toen kregen alle buitenlanders in ons dorp bezoek.
   Praatje en uiteraard foto,s gemaakt met zijn alle voor het archief.

 10. Jacques zegt op

  In het eerste gedeelte van uw stukje is er sprake van de ziektekostenverzekering die nodig zijn zijn voor de aanvraag. U bent hier mee bezig geweest en laat de uitkomst in het ongewisse, want u heeft een verzekering die niet het out-patiënt deel dekt.
  Bij het lijstje met eisen van de immigratiemedewerker staat deze verzekeringseis niet vermeldt en lees ik dit niet terug. Kennelijk is dit voor hun niet van belang. Dat scheelt weer wat aan die waslijst. Laten we hopen dat het EN-EN verhaal (40.000 baht per maand als inkomen en 400.000 baht op een bankrekening), een bedenksel is van de medewerker en niet standhoudt, want dan komen er velen in Thailand in de problemen, als dit al niet aan de orde is.

 11. Charly zegt op

  @Jacques
  Misschien nog eens goed lezen. De eisen hebben betrekking op een verlenging op basis van huwelijk.
  Vandaar geen eis voor een verplichte verzekering.

  Met vriendelijke groeten,
  Charly

  • Jacques zegt op

   Inderdaad ik ging mee in in uw verhaal en onderzoek ter zake de ziektekosten. Dit was dus totaal overbodig en voor mij misleidend in uw geval. Ronny corrigeerde u en hij schreef dat er geen omzetting in uw geval plaatsvindt, maar een verlenging op andere basis (marriage). Veel van de oude voorwaarden blijven dus hetzelfde alleen uw relatie daar worden aanvullende eisen voor gesteld. Uw OA visum blijft gewoon de basis van alles wat er na wordt verlangd. Zo creëren we uiteindelijk wel de duidelijkheid die er voor nodig is toch. Overigens bedankt voor uw inbreng, want dit soort onderwerpen zijn best wel om kopzorgen van te kunnen krijgen. Succes met de verlengingsaanvraag.

 12. Jozef zegt op

  Beste,

  Als ik dit alles lees, heb ik toch een paar bedenkingen.
  Dat ieder land mensen uit een ander land kan/mag om de toegang te verlenen begrijp ik.
  Maar als ik lees wat voor ridicule regels erbij komen zelfs als je in Thaialnd woont, dan vraag ik me af of de bijkomende informatie die geeist wordt wel wettelijk is.
  Kan een land waartoe je emigreert, waar je gehuwd bent, gebouwd hebt en de familie onderhoud, de bijkomende info eisen zoals verplicht een bepaald bedrag op je bank in land van herkomst hebben staan ??
  Als ik het zo lees heb ik besloten om de stap naar vast verblijf in Thailand nooit te zetten, deze droom is stuk.
  Indien je daar je partner hebt, neem haar desnoods mee naar een ander land, waar je niet als crimineel behandeld wordt. Er zijn nog plaatsen waar het goed is. Voor mij hoeft Thailand niet meer, dan hebben ze meteen wat ze willen, een “farang-vrij” land.
  Zoooo,jammer allemaal,

  • teun zegt op

   Beste Jozef,

   Waar haal jij info vandaan, dat je om een visum te krijgen cq te verlengen (extension of stay) in Thailand, je verplicht bent “een bepaald bedrag op je bank in land van herkomst te hebben”?
   Dat is voor mij geheel nieuw na 11 jaar verblijf in Thailand.

   Thai Immigration wil zeker weten, dat iemand in zijn/haar onderhoud kan voorzien. Dat kan je op 2 manieren aantonen t.w.:
   1. je hebt aantoonbaar een bepaald saldo op je THAISE bankrekening of
   2. je hebt een minimaal inkomen per maand. Aan te tonen d.m.v. een inkomensondersteuningsbrief van de ambassade.

   Ben benieuwd ook hoe je denkt dat Immigration kan / wil controleren wat jij in het buitenland voor banksaldo hebt.

   • Jozef zegt op

    Teun,
    Sorry, idd spreekt men enkel van en Thaise bankrekening.
    Excuus, Jozef


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website