De grote gele kwikstaart (Motacilla flava) is een zangvogel uit de familie kwikstaarten en piepers (Motacillidae). Deze vogel komt niet alleen in Thailand voor maar ook in Nederland en Belgie.

De grote gele kwikstaart heeft een grijze rug en een gele buik. Mannetjes hebben ‘s zomers bovendien een zwarte keel. De grote gele kwikstaart is een vogelsoort die behoort tot de familie van de lijsters (Motacillidae). Deze vogel is ook bekend onder de naam gele kwikstaart en komt voor in Europa, Noord-Afrika, Azië en Noord-Amerika. De grote gele kwikstaart is een kleine vogel met een lengte van ongeveer 15 centimeter en een gewicht van ongeveer 20 gram.

In het voorjaar en ‘s zomers zijn ze te vinden in de buurt van waterstroompjes, vooral in de bergen en heuvels. De vogel nestelt in holten in de buurt van water. ‘s Winters bevinden ze zich bij lager gelegen water en aan de kust. Net als andere kwikstaarten kwispelen ze vaak met hun staart en vliegen laag met golvingen en hebben ze een scherpe roep die vaak tijdens de vlucht wordt gegeven. Ze foerageren afzonderlijk of in paren op weilanden of in ondiepe watermoerassen. Ze gebruiken ook rotsen in water en zullen vaak op bomen zitten.

De vogel is wijd verspreid over het Palearctische gebied met verschillende goed gemarkeerde populaties. De vogels overwinteren in Afrika en Azië. Het broedseizoen is van april tot juli en het nest wordt geplaatst in de buurt van snelstromende beken of rivieren op een dijk tussen stenen en wortels.

Deze vogels voeden zich met een verscheidenheid aan ongewervelde waterdieren, waaronder volwassen vliegen, eendagsvliegen, kevers, kreeftachtigen en weekdieren. Het is bekend dat overwinterende vogels elk jaar terugkeren naar dezelfde locaties, soms een kleine stadstuin. De grote gele kwikstaart is een gewone broedvogel en is te vinden in een breed scala aan habitats, waaronder stedelijke gebieden, parken, tuinen, weiden en bosranden. Hij is een zeer geschikte vogel voor de menselijke omgeving en is vaak te zien op voederplaatsen en in parken en tuinen.

De grote gele kwikstaart is een veel voorkomende vogel en is niet bedreigd. Hij is echter wel onderhevig aan bepaalde milieuproblemen, zoals luchtvervuiling en het verlies van leefgebieden. Om de grote gele kwikstaart te helpen, kun je voederplaatsen aanleggen in je tuin of park en proberen om schadelijke chemicaliën te vermijden.

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website