Op de Facebook pagina van de Nederlandse Vereniging Thailand lezen we, dat er een partnerschap is aangegaan met de Stichting GOED (Grenzeloos Onder Een Dak).

De essentie van Stichting GOED – vermeldt het bericht –  is brede steun te verwerven voor het behartigen van de belangen van Nederlanders in het buitenland, inzake specifieke belemmeringen of beperkingen die samengaan met het wonen of werken in het buitenland en met het instandhouden van het Nederlanderschap.

Stichting GOED

Op de website www.stichtinggoed.nl staat, dat de Stichting GOED in januari van dit jaar werd opgericht met als doel zoveel mogelijk Nederlandse verenigingen, stichtingen, organisaties, clubs, online sociale netwerken e.d. in het buitenland, onder één koepel te laten samenwerken. Met elkaar en voor elkaar bereik je veel meer, zonder dat dit de partners – voor hen die hun deelnemers geen lidmaatschapsgelden vragen – een cent kost en ook nauwelijks intensieve inzet vergt.

Kortom, Stichting GOED zet zich in voor de gezamenlijke belangenbehartiging inzake rechten en plichten voor de leden of deelnemers bij al die partners. Ook het oplossen van belemmeringen van Nederlandse oorsprong die het als Nederlander in het buitenland wonen of werken met zich meebrengen, behoren tot het aandachtsgebied van de Stichting GOED.

Nederlandse Vereniging Thailand

Het Facebook bericht gaat uit van de Nederlandse Vereniging Thailand  in Bangkok, maar ik ben geneigd aan te nemen, dat het partnerschap met de Stichting Goed in overleg is gebeurd met de zusterverenigingen in Pattaya en Hua Hin. Hoe dan ook is het lovenswaardig, dat de NVT zich nu naast de vele sociale activiteiten ook gaat inzetten voor de belangenbehartiging van Nederlanders in Thailand.

Partnerschap

Het partnerschap van de Stichting Goed wordt op hun website als volgt omschreven:

“Partners kunnen met volledig behoud van eigen identiteit, profilering en aanpak inzake overkoepelende belangen voor Nederlanders die zich bij hen aangesloten hebben of zich met hen verbonden voelen, invloed uitoefenen op de prioriteitstelling in die belangen. Dat doet de Stichting door periodiek de prioriteiten met elkaar af te stemmen en vervolgens de partners regelmatig op de hoogte te houden over de vorderingen in die beïnvloeding. De partners bepalen zelf in hoeverre zij mee willen en kunnen werken aan projecten.”

Actieve deelname

Ik verwacht, dat de NVT zich nu actief gaat opstellen en niet, nu als partner, achterover gaat leunen en zien wat er van komt. De Stichting Goed is nog maar net begonnen en verdient alle steun om het goede werk, dat zij van plan zijn te gaan doen, te kunnen uitvoeren.

De NVT zal zich zich ongetwijfeld bij de Nederlandse gemeenschap in Thailand melden om een overzicht te kunnen maken van de zaken, die vanuit dit land prioriteit zouden moeten krijgen.

Laten we de NVT maar alvast helpen in deze. Wat zou uw prioriteit  zijn, dat de NVT bij de Stichting Goed zou moeten aandragen? Let wel, het gaat natuurlijk niet om een persoonlijke prioriteit, maar om zaken, die Nederlanders in Thailand in het algemeen aangaan.

Tenslotte mijn prioriteit

Ik ben mij er bewust van, dat mijn prioriteit een Europese illusie zal zijn, maar toch hoop ik, dat het verschil tussen Nederlanders in landen van Europa en de Nederlanders buiten Europa meer aandacht krijgt. Het is mijn overtuiging, dat de laatste groep gediscrimineerd wordt in belangrijke zaken zoals de verzekering voor ziektekosten en andere sociale zaken.

Dus, laat u horen!

Bron: websites van NVT en Stichting Goed

No votes yet.
Please wait...

16 reacties op “De NVT en de Stichting GOED (Grenzeloos Onder Een Dak)”

 1. ruud zegt op

  Het lijkt me verstandig, eerst eens uit te zoeken wie, wat en waarom de stichting GOED is, wie de stichting aan geld helpt, en hoe en hoeveel.
  Voorlopig lees ik alleen maar een wat vaag mooi verhaal.

  • Gringo zegt op

   Je hebt volkomen gelijk, Ruud, maar dat is aan de NVT. Daar zal toch wel zijn nagedacht
   alvorens zich als partner te hebben opgegeven?

   Ik heb nog wel maar vraagtekens, hoor, maar laten we de reactie van NVT afwachten!

 2. Antonius zegt op

  Tja Gringo,
  Triest maar waar. De Nederlandse Overheid cre”eert werk voor een aantal kanslozen welke afspraken maakt met z.g.n. verdragslanden. Thailand hoort hier niet bij.Je vraagt je af waarvoor. Het gaat dan meestal om de export van de rechten van sociale verzekeringen en ziektekosten verzekeringen.. Bedenk wel dat over door Nederland betaald uitkeringen/pensioen/inkomen je belasting betaald in Nederland.. Deze club kijkt ook naar de hoogte van de ziektekosten in Andere verdragslanden. Als jij hier woont of verblijft zeggen ze je recht op de Nederlandse ziektekosten verzekering op en verwijzen je dan naar de verzekeraar in het verdragsland. Vanzelfsprekend wordt hierdoor flink bespaard.Bij een 2 x modaal inkomen kost de ziektekosten verzekering Totaal 12x ca 125 euro +het eigen risico van 365+ De werkgevers bijdrage dit is ca 9000 euro/jaar of 750,– euro/mnd. Dus als in een verdragsland de gemiddelde kosten voor medische hulp 50% lager ligt besparen zij 375,-/mnd . Als jij leeft in een niet verdargsland als Thailand is dit 9000.- euro/jaar. Tel daarbij op de zorgtoeslag die lager wordt of die je niet meer krijgt dan weet dan weet je hoeveel men op de grote groep A.O.W.ers met pensioen rechten die buiten Nederland woont/verblijft bespaart.

  • chris zegt op

   Voor het afsluiten van verdragen zijn twee landen nodig. Wie zegt dat Nederland in gebreke is? Ik weet het gewoon niet.
   Wel heb ik een hekel aan mensen die alleen maar in 1 richting denken. Basis levensonderhoud is in Thailand goedkoper, autorijden, huis kopen of huren, water, elektriciteit, bekeuringen, (vrouwen?)……..en ja, de ziektekostenverzekering is duurder dan in Nederland. Moeten we nu alle aandacht vestigen op dat laatste en ons verongelijkt voelen? Denk je niet dat je verwijt krijgt dat je ook eens naar die andere dingen moet kijken? MIsschien worden we op het gebied van ziektekosten negatief gediscrimineerd, maar op vele andere gebieden positief gediscrimineerd. Dat laatste wordt al gauw gezien als vrije keuze.
   Denk eens na als in een verdrag tussen Thailand en Nederland zou worden afgesproken dat Nederlanders hier hetzelfde zouden moeten betalen voor allerlei produkten en diensten als in Nederland terwijl zij ook verzekerd blijven volgens de Nederlandse normen? Zou u hier (kunnen) wonen?

 3. ruud zegt op

  Ik kan de berekening en de aannames om eerlijk te zijn niet helemaal volgen, maar emigreren doe je zelf en je doet het vrijwillig.
  Als je de banden met je geboorteland doorsnijdt, kun je je ook niet beroepen op allerlei rechten.
  Als het de overheid geld bespaart, als je gaat emigreren, is dat prettig voor de achterblijvende belastingbetaler.
  Maar ik vind niet – wat een beetje de lijn van het stukje lijkt te zijn – dat de overheid op moet draaien voor allerlei kosten, die een emigrant in het buitenland maakt, en waarop de overheid geen invloed kan uitoefenen.
  Als je in bijvoorbeeld Thailand gaat wonen, ben je daar verantwoordelijk voor je eigen ziektekosten, net als je zelf verantwoordelijk bent, voor je eigen boodschappen, en je eigen electra.
  Ook een ziektekostenverzekering is een soort consumptieartikel, net als je eten.

  • Antonius zegt op

   Beste Ruud,
   Je vergelijkt de ziektekosten verzekering met je eten . Van mij mag dat maar dat is dan wel verplicht voedsel. Als je niet bent verzekerd ben je strafbaar. Als je de boodschappen niet opeet niet.
   Oh en het begrip emigreren is er ook zo een ik ben van mening dat je pas bent ge”emigreerd als je een andere Nationaliteit aanneemt.
   En de overheid int wel de belasting, Je verblijft als Nederlander alleen op andere plek op de wereld.
   Ik ben van mening dat de overheid geen onderscheid moet maken tussen mensen met dezelfde Nationaliteit.
   Daar gaat het om.

   • Sjaak S zegt op

    Daar ben ik het mee eens. De overheid maakt het zich gemakkelijk. Je hebt vrijwel alle verplichtingen, maar nauwelijks tegemoetkomingen.
    Ik ben getrouwd en wanneer ik in Europa zou wonen, had ik een andere belastinggroep en zou veel minder belasting betalen. Echter omdat ik in Thailand woon, wordt ik gewoon als single belast. Dan komt er nog bij: toen het om alimentatie ging, werd er ook nog vrolijk gezegd: je vrouw kan gaan werken als je te weinig geld hebt.
    Dus dubbel: zij mag werken, maar geen tegemoetkoming. Ik denk dat wanneer je ongeacht waar je woont, belasting in je thuisland betaalt, je ook daarvan vruchten moet kunnen plukken en gelijk behandeld moet worden als iemand die in het thuisland woont.
    Per slot van rekening betaal je mee aan de economie en aan het geld dat de regering uitgeeft, maar voor jou niet over heeft.
    Als ik dan al al mijn rechten op vergoedingen verspeel door in het buitenland te wonen, dan moeten ze ook de ingehouden belasting teruggeven.

   • chris zegt op

    beste Antnius,
    In Thailand ben je niet verplicht je te verzekeren.

    De overheid (zowel de Nederlandse als de Thaise) doet eigenlijk niets anders dan onderscheid maken tussen mensen met dezelfde nationaliteit: op basis van gehuwd of niet gehuwd zijn, de plaats waar je woont, het type huis, hoeveel kinderen je hebt, je leeftijd, de auto die je rijdt, waar je kinderen naar school gaan, hoeveel inkomen je hebt……………moet ik doorgaan?
    Als Nederlander die in Thailand woont en werkt krijg ik inkomstenbelasting terug omdat ik officieel met een Thaise getrouwd ben. Mijn Nederlandse kennis die al enkele jaren langer met zijn vriendin samenwoont krijgt nooit iets terug. Sterker: de meeste jaren moet hij bijbetalen. Heb daarom ook vrijstelling loonheffing op mijn prive-pensioen dat ik ontvang sinds mijn 65-ste. Zwart op wit van de Belastingdienst.

   • ruud zegt op

    De overheid int belasting, maar betaalt u ook een AOW.
    Waarom zou de Nederlandse overheid in uw onderhoud moeten voorzien, als u niet in Nederland woont en uw AOW niet in Nederland uitgeeft, zodat Nederland ook weer iets terugkrijgt, van de AOW die u ontvangt?
    Hetzelfde met de zorgkosten.
    U betaalt in Thailand alleen belasting aan Nederland, en geen sociale verzekerings premies, dus waarom zou u dan van die sociale verzekeringen mogen profiteren?
    Over uw spaargeld dat eventueel in Nederland op de bank staat, betaalt u geen vermogensrendementheffing meer, in tegenstelling tot de Nederlanders in Nederland.
    Ook in Thailand betaalt u daar geen belasting over.

    @Sjaak: hoe het met de AOW zit, weet ik niet precies, maar kunt u een goede reden noemen, waarom de Nederlandse overheid uw Thaise vrouw in Thailand in de kost zou moeten nemen?
    Zij is uw verantwoordelijkheid, en die van haar zelf.
    Als u in Nederland zou wonen, zou u voor zover ik het systeem begrijp, gewoon uw eigen deel van de gehuwden AOW ontvangen (is dat 70% van de AOW van een alleenstaande?) en uw vrouw zou niets krijgen, omdat ze nooit AOW in Nederland heeft opgebouwd.

    Verder is het ook in Nederland normaal, dat als het inkomen van de kostwinner niet volstaat, dat dan de partner ook een baan zoekt.
    Waarom zou dat in Thailand anders moeten zijn?

    Ik vind dat er erg geklaagd wordt over de Nederlandse regels, maar ik lees maar weinig over de fiscale voordelen van de regels.

 4. Gringo zegt op

  Het was helemaal niet de bedoeling om een discussie uit te lokken over belasting,
  AOW, ziektekostenverzekering en zo.

  Het gaat over de NVT en een Stichting Goed, die zich willen inzetten voor de
  belangenbehartiging van Nederlanders in ruime zin. De vraag is dus, vindt u dat
  een goed idee en zo ja, wat zou u dan als een prioriteit zien om uit te zoeken en
  eventueel recht te zetten?

  • Antonius zegt op

   Beste Gringo,
   Vanzelfsprekend de gelijke behandeling van mensen met de Nederlandse Nationaliteit.Dus ook de groep A.O.W. ers en arbeidsongeschikten die buiten Nederland verblijven/wonen. En daar niet werken !!!!. ,Geen gebruik maken van allerlei voorzieningen die in het thuisland zijn en hun eigen boontjes kunnen doppen. Hiertoe reken ik ook de groep oudere vrouwen die in de landen langs de Middellandse zee verblijven. In de meeste artikelen lees ik over mannen in Thailand. Ik denk wereldwijd.!!!! Ik heb er trouwens geen probleem mee als je ook een onderdeel opricht (vakbond) voor werkende buiten Nederland.
   Ik heb getracht enkele belangrijke verschillen onder de aandacht te brengen zodat de stichting zich daar voor kan inzetten.

   Groet Antonius

  • Frits zegt op

   Dat moge onderhand toch duidelijk zijn: rondom de AOW is er langer bestaande ergernis dat die steeds later in iemands leven pas wordt uitgekeerd. Maar dat heeft niets van doen met Thailand. In Nederland geldt exact dezelfde situatie. Het geklaag over de AOW-systematiek betreft dan ook de ontevredenheid met overheid. Wacht maar als de pensioenen moeten worden gekort: ik voorzie grote onrust.

   1- Wat GOED zou kunnen doen is pleiten/bewerkstelligen dat de (straf)maatregelen rondom belastingheffing cq afschaffing heffingskortingen worden ingetrokken als je als gepensioneerde buiten de EU bent gaan wonen. Deze stap kent immers voor Nederland ook vele kostenbesparing.
   2- Ook zou de NL-Fiscus gepensioneerden behulpzaam moeten zijn bij hun overstap naar bv de Thaise Fiscus. Nu wordt bestuurlijk/administratief deze overstap bemoeilijkt/tegengewerkt/vertraagd. Wil de NL-Fiscus dit alles niet, zeg dan het belastingverdrag met Thailand op, hetgeen de situatie verduidelijkt.
   3- Het meest belangrijkste is wel gepensioneerden die ervoor kiezen buiten Europa te gaan wonen de keus te geven in een NL-basis”ziekenfonds” te blijven, tegen een redelijke premie. Redelijk is dan ook dat die gepensioneerden geen zorgtoeslag wordt verstrekt.
   4- Een laatste prioriteit zou moeten zijn het oprichten van een data- en kennisbank betreffende SVB,
   Pensioenfondsen, Belastingdienst, (Mijn)Overheid/DigiD, toegang Ambassades, aanvraag Schengenvisa, Paspoortvernieuwing, Repatriëring, etc etc. Dat levert op dat er één loket is waar relevante eenduidige informatie is te verkrijgen over zaken die de gepensioneerden aangaan, en voorkomt allerlei vreemdsoortige discussies en cowboyverhalen. Het valt mij altijd op dat hoewel de site van bv de SVB overduidelijk is, er mensen zijn die niet goed lezen, niet contact weten te maken met een dergelijke instantie, en vaak dan op basis van annames maar wat gaan verkondigen.

   • ruud zegt op

    2. Een belastingnummer aanvragen in Thailand (op een hoofdkantoor), lijkt me toch echt uw eigen verantwoordelijkheid.

    3. Als Nederland een verplichte basis ziektekostenverzekering voor u zou moeten regelen, zou u wel eens terug kunnen gaan verlangen naar de commerciele verzekeraars in Thailand.

    Een ziekenfonds is onredelijk, want dat hebben de Nederlanders in Nederland ook niet.
    Dan zou het dus een soort commerciele verzekeraar moeten worden, die een kostendekkende premie heeft, met allerlei beperkingen, die in Nederland ook bestaan.
    En ze zouden ook nog al uw uitgaven voor uw ziektekosten moeten controleren.
    En dat zou dan moeten voor alle landen op de wereld, ook voor die landen waar 1 verdwaalde Nederlander woont.
    Het lijkt me geen haalbare/ betaalbare zaak.

 5. Antonius zegt op

  Beste Mensen,

  Nog een leuke. al vele jaren is het zo dat je de A.O.W. rechten in 50 jaar opbouwt. 2 % per jaar. Door het verhogen van de a.o.w. leeftijd naar 67 jaar wordt dit voor sommige onder ons 52 jaar. krijg je dan ook 104 % van de A.O.W.?

  • Frits zegt op

   Neen, want de opbouw van de AOW begint dan ook 2 jaar later, dus vanaf dat iemand 17 jaar oud is. Nu is het ook zo dat je van iemand van 17 jaar niet bepaald al AOW premies betaald. Zo ben ik zelf al met 61jaar en 6 maanden met vervroegd pensioen gegaan, kreeg AOW toen ik 65 jaar en 3 maanden oud was, heb ik opleidngen gedaan tot mijn 21ste, ben dus vanaf mijn 21 ste gaan bijdragen, terwijl mijn opbouw op mijn 15e al begon. Je hoort mij niet klagen. Zouden meer mensen moeten doen!

   • Antonius zegt op

    Beste Frits.

    ook ik klaag niet. Maar A.O.W. is een recht op gelden. Door de datum 2 jaar te verschuiven gaat dit gelden voor de mensen die over 48 jaar recht op a.o.w. hebben. De groep waar ik over praat heeft al vanaf hun 15e jaar opgebouwd. dus bij pensionering op 67e jaar is de opbouw 52 jaar x 2%=104%.
    Men kan door wetgeving mensen hun opgebouwde rechten niet ontnemen. Vandaar


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website