Lung Addie heeft een update gemaakt van het volledige dossier voor Belgen. Daarmee is vandaag het oude dossier vervangen door update versie 01-2022.

In elke rubriek, en er is er ook een bijgekomen, zijn wijzigingen aangebracht.

De redactie dankt Lung Addie voor het vele werk wat hij er in gestopt heeft.

Bekijk hier het dossier voor Belgen.


» Laat een reactie achter


Rating: 5.00/5. From 7 votes.
Please wait...

16 reacties op “Dossier uitschrijven Belgen update versie 01-2022”

 1. rene zegt op

  Voor zover ik heb kunnen nagaan is het onmogelijk een itsme code te verkrijgen met een buitenlands telefoonnummer. Enkel een Belgisch nummer wordt aanvaard.

  • Marc zegt op

   Dan is het beste dat je Belgisch nr behoud en er 5 euro per jaar online opzet
   Kun je met alle tel maatschappijen
   En dan kun je weer een jaar voort met hetzelfde tel mr

  • Lung addie zegt op

   Beste Rene,
   dat is trouwens de reden waarom ik in mijn dossier aangeef het ITSME aan te vragen VOOR je vertrek. Eenmaal je dit hebt hoef je, zolas hier lager geschreven, het nummer van de Belgische telefoon totaal NIET te behouden. Je kan namelijk via de laptop inloggen en die heeft geen telefoonnummer.

  • emiel zegt op

   Een token maken is me gelukt ,
   Its me installeren niet , zowel op iphone als android

   grtjs

   • Lung addie zegt op

    Beste Emoiel,
    dat ‘token’ bekomen is toch reeds een tijdje geleden daar het nu niet meer uitgegeven wordt. Je kan het wel verder blijven gebruiken, dus heb je die ‘ITSME’ nu ook niet meer nodig.

  • Winlouis zegt op

   Beste Rene en Lung Eddie, het werkt WEL met een Thais Mobiel Nummer.
   Ik heb verleden week mijn echtgenote haar itsme account geactiveerd met haar Thais mobiel nummer van AIS provider. Alles werkt perfect
   Je moet wel ingeschreven zijn bij de Belgische Ambassade te Bangkok.
   Want het adres van de Ambassade wordt gebruikt voor Uw Belgische ID kaart te activeren voor te kunnen gebruikn met een kaartlezer op Uw laptop of PC.
   Mvg. Winlouis.

   • Lung addie zegt op

    Beste Winlouis,
    ik heb nergens beweerd dat het met een Thais telefoonnummer niet lukt. Ik schrijf enkel dat je het ITSME moet aanvragen VOOR je zich laat uitschrijven daar er anders problemen kunnen optreden. Het is trouwens niet verplicht je in te schrijven bij de Belgische ambassade.
    Betreffende het adres: op de ID kaart van een uitgeschreven Belg staat GEEN adres meer want heeft er geen meer in Belgie. De kaart wordt wel door de ambassade geactiveerd en is bruikbaar met de kaartlezer. Doch bij het gebruik van een ITSME heb je de kaartlezer of ID kaart niet nodig.

    • Winlouis zegt op

     Beste Lung Eddie, je bent inderdaad niet verplicht voor U te laten inschrijven bij de Ambassade maar er zijn wel veel voordelen aan verbonden.
     Je hebt wel Uw geactiveerde Belgische ID kaart nodig voor het Itsme account te activeren met een kaartlezer via Uw laptop of PC.
     Ik moet er wel bij vermelden,!
     “Indien” je geen klant bent bij de opgegeven Bankinstellingen die reeds samenwerken met Itsme of als je geen bankrekening meer hebt bij 1 van deze Banken in België.
     Zoals mijn echtgenote, omdat er sedert April 2014 geen kindergeld meer uitbetaald werd heeft zij ook geen bankrekening meer nodig in België.
     Ik heb dus met haar Belgische ID kaart en een kaartlezer haar Itsme Account moeten activeren via mijn laptop.
     De bedoeling van mijn reactie was alleen voor de leden van Thailandblog.nl te informeren dat het wel mogelijk is voor met een Thais tel. nr. Itsme te activeren en de app te gebruiken in Thailand.
     Mvg. Winlouis.

 2. endorfun zegt op

  Kunnen de Belgische nationaliteit verkrijgen door een verklaring af te leggen overeenkomstig artikel 15 :

  12bis § 1. 1° de vreemdeling die :
  a) de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt;
  b) en in België geboren is en er sedert zijn geboorte wettelijk verblijft;
  12bis § 1. 2° de vreemdeling die :
  a) de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt;
  b) en vijf jaar wettelijk verblijf in België heeft;
  c) en het bewijs levert van de kennis van één van de drie landstalen;
  d) en zijn maatschappelijke integratie bewijst door :
  – hetzij een diploma of getuigschrift van een onderwijsinstelling opgericht, erkend of gesubsidieerd door een Gemeenschap of de Koninklijke Militaire School en dat minstens van het niveau is van het hoger secundair onderwijs;
  – hetzij een beroepsopleiding van minimum 400 uur erkend door een bevoegde overheid te hebben gevolgd;
  – hetzij een inburgeringscursus te hebben gevolgd waarin wordt voorzien door de bevoegde overheid van zijn hoofdverblijfplaats op het tijdstip dat hij zijn inburgeringscursus aanvat;
  – hetzij gedurende de voorbije vijf jaar onafgebroken als werknemer en/of als statutair benoemde in overheidsdienst en/of als zelfstandige in hoofdberoep te hebben gewerkt;
  e) en zijn economische participatie bewijst door :
  – hetzij als werknemer en/of als statutair benoemde in overheidsdienst gedurende de voorbije vijf jaar minimaal 468 arbeidsdagen te hebben gewerkt;
  – hetzij in het kader van een zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdberoep de voorbije vijf jaar gedurende minstens zes kwartalen de verschuldigde sociale kwartaalbijdragen voor zelfstandigen in België te hebben betaald;
  De duur van de opleiding gevolgd tijdens de vijf jaar voorafgaand aan het verzoek bedoeld in 2°, d), eerste en/of tweede streepje, wordt in mindering gebracht van de duur van de vereiste beroepsactiviteit van minstens 468 dagen of van de duur van de zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdberoep.

  12bis § 1. 3° de vreemdeling die :
  a) de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt;
  b) en vijf jaar wettelijk verblijf in België heeft;
  c) en het bewijs levert van de kennis van één van de drie landstalen;
  d) en gehuwd is met een Belg, indien de echtgenoten gedurende ten minste drie jaar in België hebben samengeleefd, of de ouder is van een Belgisch minderjarig of niet-ontvoogd minderjarig kind;
  e) en zijn maatschappelijke integratie bewijst door :
  – hetzij een diploma of getuigschrift van een onderwijsinstelling opgericht, erkend of gesubsidieerd door een Gemeenschap of de Koninklijke Militaire School en dat minstens van het niveau is van het hoger secundair onderwijs;
  – hetzij een beroepsopleiding van minimum 400 uur erkend door een bevoegde overheid te hebben gevolgd en in de voorbije vijf jaar als werknemer en/of als statutair benoemde in overheidsdienst gewerkt te hebben gedurende ten minste 234 arbeidsdagen of in het kader van een zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdberoep gedurende minstens drie kwartalen de verschuldigde sociale kwartaalbijdragen voor zelfstandigen in België te hebben betaald;
  – hetzij een inburgeringscursus te hebben gevolgd waarin wordt voorzien door de bevoegde overheid van zijn hoofdverblijfplaats op het tijdstip dat hij zijn inburgeringscursus aanvat;

  12bis § 1. 4° de vreemdeling die :
  a) de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt;
  b) en vijf jaar wettelijk verblijf in België heeft;
  c) en het bewijs levert omwille van een handicap of invaliditeit geen betrekking of economische activiteit te kunnen uitoefenen of de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;

  12bis § 1. 5° de vreemdeling die :
  a) de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt;
  b) en tien jaar wettelijk verblijf in België heeft;
  c) en het bewijs levert van de kennis van één van de drie landstalen;
  d) en het bewijs levert van zijn deelname aan het leven van zijn onthaalgemeenschap. Dit bewijs kan door alle rechts-middelen geleverd worden, en bevat elementen waaruit blijkt dat de aanvrager deelneemt aan het economische en/of socioculturele leven van die onthaalgemeenschap.

  art. 16 §2-1° W.B.N. :
  De vreemdeling die huwt met een Belg of wiens echtgenoot gedurende het huwelijk de Belgische nationaliteit verkrijgt kan, indien de echtgenoten gedurende ten minste drie jaar in België samen hebben verbleven en zolang zij in België samenleven, door een overeenkomstig artikel 15 afgelegde verklaring de staat van Belg verkrijgen.

  art. 16 §2-2° W.B.N. :
  De vreemdeling die huwt met een Belg of wiens echtgenoot gedurende het huwelijk de Belgische nationaliteit verkrijgt kan, indien de echtgenoten gedurende ten minste zes maanden in België samen hebben verbleven en zolang zij in België samenleven, door een overeenkomstig artikel 15 afgelegde (…) verklaring de staat van Belg verkrijgen, op voorwaarde dat hij op het ogenblik van de verklaring, sedert ten minste drie jaar, gemachtigd of toegelaten werd tot een verblijf van meer dan drie maanden of om zich te vestigen in het Rijk.

  Met bijkomende onderzoek
  1) één van de 3 landstalen spreken (tegenwoordig is niveau 2 (dit is 1.2) voldoende)
  2) geen crimineel zijn
  3) geen potentiele terrorist zijn
  4) geen openstaande boetes hebben

 3. Marc zegt op

  Toch wel een vraagje ,
  Velen onder ons blijven “plakken ” ze verlengen hun visum en blijvengemakkelijk een jaar of langer en dikwijls zonder zich uit te schrijven in Belgie op hun gemeente .
  Ze wensen niet om reden van dat model 8 naar Belgie terug te keren .
  Nu is mijn vraag of het mogelijk is de gemeentediensten via internet te contacteren voor dat model 8 ?

  • Lung addie zegt op

   Beste Endorfun,
   bedankt voor uw uitgebreide uitleg van hoe je, als ‘buitenlander” Belg kan worden. Dit hoort echter niet thuis in een dossier als ‘UITSCHRIJVEN’. Ik ga niet een half wetboek in een dossier zetten waarin het eigenlijk niet thuishoort. Het hoort zelf niet thuis in het dossier bij het topic: ‘OPNIEUW INSCHRIJVEN’ daar dit enkel mensen betreft, welke reeds BELG zijn, niet Belg zijnde hoef men zich niet uitschrijven daar men niet als Belg ingeschreven is. Deze mensen hebben enkel te melden dat ze opnieuw vertrekken naar hun thuisland.
   Het ware mogelijk wel interessant moest jijzelf een dossier maken met als onderwerp: ‘HOE KAN JE BELG WORDEN ALS BUITENLANDER?

  • Lung addie zegt op

   Beste Marc,
   deze vraag werd vandaag beantwoord via de redactie en zal weldra verschijnen.

 4. Willem Verpoest zegt op

  ‘vraag dossier uitschrijven voor Belgen.
  Het dossier uitschrijven voor Belgen is zeker heel interessant voor Belgen die plannen maken om zich uit te schrijven. Dikke proficiat voor de auteur(s). Suggestie: misschien is het interessant om bij de volgende update ook te vermelden wat het gevolg is van de uitschrijving in relatie met erfrecht en schenkingsrecht. Indien men volledig uitgeschreven is zijn er aanzienlijke voordelen wat betreft erfrecht (roerende goederen) en schenkingsrecht (wat betreft taxatie).

  • Lung addie zegt op

   Beste Willem,
   kan je mij de bron van deze voordelen meedelen? Ik wel dat wel eens bekijken en zien of het nuttig is en steunt op wetgeving.

   • Willem Verpoest zegt op

    Ik ben lang bezig geweest met het uitpluizen van de Belgische wetgeving, maar alles is heel vaag wat betreft deze materie. Uiteindelijk heb ik een notaris gevonden die zijn thesis geschreven heeft over schenkingsrecht vanuit het buitenland naar België. Ik heb die man opgespoord en we hebben emails uitgewisseld die voor mij zeer nuttig waren. Ik wil die wel wat opkuisen (persoonlijke zaken eruit halen) en die naar jou doorsturen.

    • Lung addie zegt op

     Beste Willem,

     deze info is zeer welkom maar ik vraag me af of dit gaat over:

     -ben je Nederlander? Ik denk dus JA
     -gaat het, indien Nederlander, over schenkingen/bezittingen in Belgie of bezittingen in Nederland?
     -is die Nederlander uitgeschreven in Nederland of is die Belg uitgeschreven in Belgie of beiden???

     Ik vraag dit omdat je, in deze gevallen ofwel, onder de Belgische, ofwel onder de Nederlandse wetgeving komt te staan en deze zijn betreffende erfenissen/schenkingen wel anders.

     info kan naar: eddy.decooman@gmail.com
     groeten,
     lung addie.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website