Beste lezers,

Ik lees dat er meerdere pensionado’s zijn die problemen hebben met het aanvragen van belastingontheffing in Heerlen. Oorzaak is vaak dat documentatie niet klopt of niet volledig is. Maar ook als de documentatie wel klopt maakt Heerlen problemen. Hier volgt mijn ervaring.

Ik ben gepensioneerd, woon 12 jaar in Thailand, ben hier getrouwd, en ben 11 jaar geleden in NL. uitgeschreven en heb derhalve belastingontheffing op mijn pensioen. Bij mijn aanvraag om bel.ontheffing destijds en bij verzoeken op verlengingen daarvan, heb ik steeds aan kunnen tonen met een “Certificate of Residence” dat Thailand mijn woonland is, en dat ik dus fiscaal inwoner van Thailand ben en heeft Heerlen mij tot nu steeds ontheffing verleend.

Mijn laatste verlenging loopt 31 december 2016 af en ben ik van af 23 oktober bezig om verlenging van ontheffing te krijgen.

Omdat ik weet dat Heerlen moeilijk begint te doen over dat Certificate of Residence als bewijs voor fiscaal inwoner, heb ik ditmaal ook het volgende bij mijn aanvraag meegestuurd om aan te tonen dat Thailand mijn woonland is.

Kopieën van:

 • Mijn paspoort met in en uitreisstempels.
 • Het “gele huisboekje” met reg.nr. waarin mijn status als resident is vermeld.
 • Uittreksel uit het Thaise huwelijksregister.
 • Thaise ID kaart voor buitenlanders.
 • Thaise rijbewijzen.

Dit wordt in Heerlen niet geaccepteerd, men verlangt van mij een aangifte of aanslag van de Thaise belatingdienst als bewijs van fiscaal inwoner. Ik heb hier bezwaar tegen gemaakt.

Ik ben van mening en volgens mij ook menig belastingadviseur, dat het Heerlen niet aangaat hoeveel belasting de Thaise Belastingdienst heft of überhaupt belasting heft. Vervolgens heeft Heerlen mij een in het Engels opgesteld document toegestuurd, waarin de Thaise belastingdienst verklaart dat ik bij hun als fiscaal inwoner sta geregistreerd.
Dit moet dan ondertekend naar Heerlen worden opgestuurd.

Ik heb de Hr. Heringa geraadpleegd en hij was het volkomen met mij eens dat Heerlen hier niet het recht toe heeft en buiten haar boekje gaat , maar dat er tegen een weigering van belastingontheffing geen beroep mogelijk is. Als mogelijkheid gaf hij aan om in 1917 door het pensioenfonds belasting te laten heffen en dit in de loop van 1918 bij de IB met een C-formulier terug te vorderen. Bij weigering is hier wel beroep mogelijk. Maar dit lijkt mij een heilloze weg.

Ook een mogelijkheid was om een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman. Dit laatste heb ik gedaan. De Ombudsman gaf aan dat een klacht over de overheid eerst tussen de overheid en de klager geklaard moest worden en de Ombudsman heeft mijn klacht in Heerlen gedeponeerd. Is het resultaat niet bevredigend, dan kan ik opnieuw de Ombudsman inschakelen.

Ik wacht nu op een reactie uit Heerlen. Heerlen is verplicht mijn klacht binnen 6 weken af te handelen. Dit kan een probleem worden i.v.m. het aflopen van de termijn van mijn ontheffing eind december. Mocht Heerlen de poot stijf houden, dan heb ik geen tijd meer om met de Thaise belastingdienst naar een oplossing te zoeken.

Ik heb op Thailandblog gelezen dat de hr. Kuijpers aangaf dat Heerlen, als je maar blijft aandringen, uiteindelijk toch altijd belastingontheffing verleent. Heeft de Hr. Kuijpers de indruk dat dit nog steeds zo is? En weet de Hr. Kuijpers misschien of Heerlen geneigd is de belastingheffing bijvoorbeeld een maand op te schorten als de termijn van ontheffing is verstreken?

Ik wacht graag Uw antwoord af,

Met vriendelijke groet,

Leo


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

27 reacties op “Lezersvraag: Belastingontheffing op mijn pensioen en problemen met Heerlen”

 1. erik kuijpers zegt op

  Mijn ervaring en die van collega’s is dat als je blijft aandringen je de ontheffing krijgt.

  Lees het belastingdossier in dit blog en elders en je ziet een email van een beleidsmedewerker van ‘Heerlen’ van zomer 2014 waarin de ambtenaar, drs …, uitlegt dat NL niet het recht heeft een dergelijke inschrijving, aanslag of aangifte te vragen. Zie vraag 6 tot en met 9 van dat dossier dat mede van mijn hand is.

  Bij mijn weten is de rechtspraak in NL niet gewijzigd. Heerlen is wakker geschud omdat een aantal belastinginspecties in Thailand je willen registreren. Maar ook de ‘mijne’ nog steeds niet en simpel omdat men artikel 18 lid 2 van het verdrag verkeerd uitlegt; voorts omdat ik, ik heb een klein pensioen, binnen de gewone vrijstellingen + de vrijstelling voor ‘ouden van dagen’ + de nul-procent-schijf val en ik, al zou ik aangifte doen, niets hoef te betalen. Zie mijn opmerkingen in, uit mijn hoofd, vraag 9.

  Heerlen werpt chicanes op en in meergenoemde email staat nou net dan men die zou slechten. Een schrijver heeft in dit blog eens het woord ‘chantage’ laten vallen.

  Wat ik aanbeveel is dat je nog een keer een brief stuurt met bewijsstukken van feitelijk verblijf. Jouw paspoort heeft in-en uitreisstempels, het mijne al 12 jaar niet. Maar er zijn meer dingen van feitelijk verblijf.

  Ziektekostennota’s op jouw naam, polissen van auto of brommer op jouw naam, tegoeden op klantenkaarten idem, de 90-dagen briefjes (ik kopieer ze iedere 90 dagen voor mezelf) idem, de TM30 als die jaarlijks wordt vernieuwd en daar staat jouw naam op, en meer dingen. ‘Pinnen’ is ook een teken van feitelijk verblijf. Wordt het een pak papier? Nou, dan wordt het maar een pak papier.

  Bewijs dat Thailand het centrum is van jouw sociaal leven en jouw economisch leven en dat laatste betekent: waar geef je jouw centen uit. In meergenoemd dossier staat een opsomming. Een huisboek is geen bewijs dat je hier feitelijk woont; een ID ook niet. Vroeger werkte dat wel, bij mij ook, ik ben hier bijna 15 jaar.

  Wil Heerlen niet dan rest je, het is al verteld, inhouding af te wachten in 2017 en bezwaar aan te tekenen en dan moet de Dienst een beslissing nemen waarvan ze weet dat je naar de rechter kunt stappen. Let op de termijnen en zeker op de trage postbezorging. Je hoeft geen jaar te wachten; je kunt bezwaar aantekenen tegen de inhouding van loonbelasting. Je kunt dus in februari al aan de bel trekken.

  Wat je dan nog boven het hoofd kan hangen is de remittance base; uit commentaren in dit blog leer ik dat kleine pensioenen niet daardoor worden getroffen al ken ik geen grens. Maar ik heb de indruk dat men pensioenen van AOW-niveau ongemoeid laat want die worden toch wel overgemaakt om van te leven. Zie meergenoemde email.

  Je kunt dat voorkomen als je de pensioenbetalers (niet bij AOW en staatspensioen) vraagt jouw pensioen maandelijks rechtstreeks naar Thailand te boeken. Dat mag naar een euro-rekening.

  Volhouden. Heerlen vraagt iets dat niet maatgevend mag zijn en ik heb wel eens de indruk dat daar geen ambtenaar meer naar kijkt maar een computer. En daarmee is het slecht argumenteren.

  Voorts: maak niet de (ook in dit blog) veelgemaakte denkfout dat belastingplicht ook ‘betalen’ omvat.

  Ik heb eens uitgerekend dat een 64+ of invalide farang met een niet-verdienende partner en geen kinderen -etc- ten laste zodanige vrijstellingen heeft en voorts een nul-procent-schijf van 150.000 baht dat op heden bij koers 37,30 de eerste 1.000 euro per maand vrij van heffing is. Is jouw pensioen van die omvang dan hoef je ondanks belastingplicht niets te betalen.

  Ik heb vrijstelling van 65 tot 75 en ben nu 70; mijn handen jeuken maar ik ben nog niet aan de beurt.

  Tegen die tijd is mogelijk een nieuw verdrag gesloten en dan betaal je over alle pensioenen in NL, is mijn verwachting. Of men wijzigt het verdrag zoals Noorwegen deed (zie het dossier….) en dan moet Thailand wel met de billen bloot. Nu ben je helaas overgeleverd aan de lokale ambtenaar en zijn of haar niet volledige kennis van verdragen. En of Thailand nu zit te wachten op onderhandelingen over een belastingverdrag betwijfel ik; het land heeft andere zorgen.

  • Christian van de vin zegt op

   mijn vraag een euro rekening hoe regel ik dat en waar?
   met vriendelike groet Christian van de Vin.
   cajdevin@hotmail.com

   • john zegt op

    eurorekening kun je bij bank aanvragen waar je al een rekening hebt. Iedere bank vraag een aantal gegevens. Ik herinner me dat de bangkokbank op haar website de eurorekening vermeld en aangeeft wannneer je die kunt aanvragen.

  • ruud zegt op

   Hoe intepreteert u artikel 23-5 van het belastingverdrag?
   Dat lijkt te zeggen, dat als je een bijvoorbeeld in Thailand belast pensioen en bijvoorbeeld een in Nederland belaste AOW hebt, dat de Thaise belastingdienst De belasting over het in Thailand belaste pensioen, mag berekenen, als of de AOW ook in Thailand belast zou zijn.

   Dus stel u hebt 1000 Euro AOW en 500 Euro Pensioen.
   Dan berekent Thailand de belasting over pensioen + AOW en trekt daar van af de belasting, die u over de AOW zou betalen, als die in Thailand belast zou zijn.

   Dan kom je aan een aanmerkelijk hoger bedrag voor de belasting in Thailand.

   • erik kuijpers zegt op

    Ruud, je bedoelt progressievoorbehoud. Ik heb nergens gelezen dat Thailand dit toepast maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik alleen feiten ken van mensen die geen ‘overige inkomen’ hebben als in dat lid 5 bedoeld.

 2. jack zegt op

  Leo,

  Ik heb zelf, naast gele boek, rijbewijs, een document laten tekenen dat bevestigd dat ik permanent in het dorp woon.

  kan je wel copy sturen

  jfelthuis@hotmail.com

  • Christian van de vin zegt op

   dit zou je me toe kunnen sturen.
   zou fijn zijn ,cajdevin@hotmail.com
   met vriendelijke groet,
   Christian van de Vin

 3. Leo Bosch zegt op

  @Erik,

  Bedankt voor de uitgebreide informatie.
  Ik ga zien hoe ik hiermee uit de voeten kan.

  Vr. groet,
  Leo

 4. mat zegt op

  Ik ben net als Leo van mening dat de NL overheid helemaal geen bemoeienis heeft met de belastingdienst hier in Thailand, en of wij al dan niet belasting betalen hier. Ik ben uitgeschreven uit NL, dus ik kan ook geen enkele aanspraak maken op wat voor uitkering dan ook, dat is de reden dat ik vrijstelling heb gekregen. Het lijkt er een beetje op dat er een ambtenaar is die een beetje jaloers is op mensen die geen belasting betalen, en daarom moeilijk doet. Misschien moeten wij ons verenigen, en samen een zaak aanspannen bij de ombudsman. strenght in numbers noemen ze dat hier!!!

  • Jan Ponsteen zegt op

   Misschien is het handig om jurisprudentie op te vragen van uitspraken van zaken die al gedaan zijn.
   Kan je goed gebruiken als argument.

 5. Ton zegt op

  Het is geen probleem als je vrijstelling wat later komt.
  Zeg twee maanden, je betaald dan twee maanden belasting.
  Met je vrijstelling stort je pensioenfonds de belastng van die twee maanden weer terug.

 6. jan bekkering zegt op

  In het belastingverdag staat heel duidelijk dat Nederland heffing van belasting overdraagt aan Thailand betreffende Nederlanders die uitgeschreven zijn en in Thailand wonen.
  Maar aangezien Thailand geen belasting heft over pensioen gaan ze hun boekje ver tebuiten met al dit bewijs over belasting betalen in Thailand.
  Ik heb als gepensioneerde Nederlander een paar weken geleden geprobeerd aaangifte te doen hier in Thailand,en het werd niet eens geaccepteerd,omdat ik niet belastingplichtig ben!!

  • erik kuijpers zegt op

   Je bent een van velen; veel ambtenaren kennen hun eigen wetten niet (pensioen is wel degelijk belast in Thailand) en de verdragen niet. Ze zijn matig opgeleid en ook de helpdesk kent de details niet.

   Een Belgische vriend en ik hebben tegelijk een vraag gesteld aan het Revenue Department: Is buitenlands pensioen belastbaar in Thailand? Wanneer? Ik denk maanden terug maar er is nog geen antwoord en ik heb de hoop daarop maar opgegeven.

   Maar ik mag niet met het vingertje alleen naar Thailand wijzen. Ook de helpdesk van de Belastingdienst in NL blinkt niet uit door feitenkennis over de verdragen.

  • john zegt op

   als je niet belastingplichtig bent heeft een aangifte weinig zin, Dat ziet deze thaise ambtenaar toch wel juist.

   • erik kuijpers zegt op

    John, misschien nog eens nalezen? Als je belastingplichtig bent moet je aangifte doen. En dan bestaat de kans dat de vrijstellingen hoger zijn dan het inkomen en betaal je niks. Maar dan heb je wel gedaan wat de wet voorschrijft. In NL doe je ook wel eens aangifte en is de aanslag nihil.

    • john zegt op

     Erik, dank voor je correctie. Je hebt gelijk dat is de juiste weg. Maar de thai hebben soms andere logica en nemen dan een korte route. Wil daarmee niet zeggen dat ik dit bedoelde. Was van mij inderdaad te kort door de bocht.

  • theoS zegt op

   @jan bekkering, klopt want je woont hier ook niet. Je verblijfsstatus is toerist. Je mag hier verblijven, ga ik uit van, op een non-immigrant visa met een jaarlijkse extension. Als toerist betaal je geen belasting aan Thailand. Degene die hier belasting betalen zijn ex-pats met een werkvergunning. Dat men stompzinnig in Nederland volhoud dat je “geemigreerd” bent is ook fout. Men kan niet emigreren naar Thailand. Je visum kan a la minuut ingetrokken worden zonder opgaaf van redenen. Een visum geeft je geen recht op verblijf. Je bent en blijft een toerist en bent dus niet belasting plichtig aan Thailand.

   • Goort zegt op

    Da’ S echt onzin Theo, je bent resident ook met een jaarlijks senioren visum, en als je resident bent ben je ook belastingplichtig in dat land. Alleen ben ik van mening dat Thailand geen inkomsten, niet vanuit Thailand, belast , dus ook je pensioen niet. Ook beleggingswinsten gemaakt buitenThailand worden niet belast. Wel bijv.je renteinkomsten bij een Thaise bank(15% upfront).

    • Rene Chiangmai zegt op

     Dat zou dus betekenen dat een oplossing voor het probleem dat je in Thailand geen belasting hoeft te betalen (en in Nederland dus wel) zou zijn: open een rekening met rente-inkomsten en je bent belastingplichtig en kunt dus een belastingnummer krijgen.
     Of zie ik dat te eenvoudig?

 7. Facttester zegt op

  Ik woon al bijna 5 jaar in Thailand, ben 69 en ontvang AOW en enkele pensioentjes. Bij mijn pensionering en emigratie naar Thailand kreeg ik, op mijn verzoek, voor de pensioenen vrijstelling van inkomstenbelasting, maar ZONDER tijdslimiet! Ik hoef die vrijstelling dus nooit meer te verlengen. En ik ben niet de enige die dit heeft, want ik ken meer pensionado’s hier die ook niet hoeven te verlengen. De Belastindienst is dus niet conconsequent of consistent in het bepalen wie een tijdelijke vrijstelling krijgt. Er is willekeur! Misschien is dit ook een argument dat de Ombudsman kan gebruiken, Leo?

 8. jan bekkering zegt op

  Dat is waar,maar Heerlen wil bewijs dat je fiscaal inwoner bent en belasting betaald.
  Een vriend van mij in Hua Hin heeft na 3 maanden discussie hier aangifte gedaan over een klein bedrag(wat toen wel werd geaccepteerd!) en daar was Heerlen heel erg blij mee en verstrekte onmiddellijk 5 jaar vrijstelling!! Wat een poppenkast toch allemaal!
  En nog een vraag voor de hr Kuijpers : In het buitenland uitgekeerd pensioen is volgens mij (en mijn belastingconsulent) vrijgesteld van belastingheffing in Thailand,temeer daar pensioen in Thailand niet wordt belast.
  Kunt u aangeven waarom u denkt dat dit dit pensioen hier wel belast zou moeten worden!
  Bij voorbaat dank voor uw antwoord!

  • jan bekkering zegt op

   ik ben middels een aangehechte strook in mijn paspoort van immigratie met woon-en verblijfplaats geregistreerd als inwoner (verblijf langer dan 180 dagen)
   Die heeft u blijkbaar niet!

  • erik kuijpers zegt op

   Kijk eens op deze site:

   http://www.siam-legal.com/Business-in-Thailand/thailand-income-tax.php
   en er zijn er meer. Ook de ervaringen van bloglezers die in Thailand aangifte doen bevestigen dit. De belastingdienst waar ik me ging melden bevestigt dat ook maar legt artikel 18 lid 2 verkeerd uit….

   Het kan onder andere verdragen dan dat tussen NL en TH anders zijn, maar onder het verdrag dat voor Nederlands pensioeninkomen van kracht is is NL bedrijfspensioen toegewezen aan Thailand mits .. en nu verwijs ik naar artikel 18.

   Maar, ik heb dat al opgemerkt, de Thaise dienst reageert niet op twee vragen daarover en ik zag een mededeling van de Thaise ambassade in Zwitserland die zegt dat je alleen belasting betaalt over IN Thailand verdiend inkomen. En dat stemt weer niet overeen met de tekst van de wet hier.

   Kortom, het is lastig adviseren als iedere ambtenaar eigen regels maakt al verbaast me in dit land wat betreft de uitleg van wetten niets meer. Maar ik zal niemand adviseren dan maar geen aangifte te doen; de boete bij navordering bedraagt hier geen 100 maar 200 procent.

   Nu een vraag terug aan Jan Bekkering:

   Dat Heerlen wil dat je belasting BETAALT, waar staat dat? Ik kan me niet voorstellen dat Heerlen belastingplicht en belasting betalen door elkaar haalt.

   • jan bekkering zegt op

    Hr. Kuijpers,Ik weet van enkele gevallen waar Heerlen bewijs vroeg dat er belasting was betaald en een fiscaal registratienummer. Geheel onterecht,maar ze doen het wel,en in het geval van mijn vriend in Hua Hin werd de vrijstelling geweigerd,totdat hij bewijs liet zien dat hij een klein bedrag had betaald,en op basis hiervan kreeg hij de vrijstelling wel!! Compleet belachelijk!!

    • erik kuijpers zegt op

     Het wordt tijd dat iemand weigert, het op inhouden laat aankomen en dan bezwaar aantekent. Dan moet de Dienst wel. Tegen de weigering van een vrijstelling staat geen beroep open en men blijft maar vragen, helaas. Maar het bevestigt wel dat Thailand heft over pensioenen; Heerlen weet dat net zo goed. Anders zou Heerlen aandringen op illegale heffing aan Thaise kant…..

     Die vraag is al eens behandeld in dit blog; Thailand heft over pensioen al zal er echt wel ergens een ambtenaar zijn die daar anders over denkt….. Zie vraag 9 van het belastingdossier, mijn eigen ervaring.

 9. NickSurin zegt op

  Erik
  Je zegt in je eerste e-mail:
  “Of men wijzigt het verdrag zoals Noorwegen deed (zie het dossier….) en dan moet Thailand wel met de billen bloot”.
  Ik heb het verdrag Van Noorwegen vluchtig bekeken, maar ziet niets nadeligs of problematisch voor Thailand.
  Wat bedoel je met je opmerking ?

 10. erik kuijpers zegt op

  NickSurin, voor mensen met Noors pensioen is een regeling afgesproken tussen TH en No en de belastingkantoren zijn op de hoogte van het feit dat mensen met dergelijk pensioen recht hebben op een verklaring van de Thaise belastingdienst.

  Noorwegen geeft slechts vermindering of vrijstelling over Noors pensioen (art 23-3-e van het verdrag) indien en voorzover de genieter van dat pensioen een verklaring van de Thaise fiscus kan overleggen; daarin staat welk deel van het pensioen hij/zij in Thailand heeft aangegeven. Die verklaring krijg je pas als je bent geregistreerd als belastingplichtige (en aangifte hebt gedaan) en juist die registratie is iets waar veel NL-ers tegen aan lopen: de deur wordt dichtgeslagen. Mensen met Noors pensioen kunnen daarentegen op ‘hun’ verdrag wijzen.

  Dat is overigens een aangename regeling; je kunt met beperkt rekenwerk het pensioen zo over twee landen verdelen dat je de goedkoopste regeling kiest; in beide landen in een goedkope schijf.

  Zouden wij met NL pensioen ook zo’n regeling hebben dan lag die regelgeving op ieder Thais belastingkantoor en werd je netjes geregistreerd als belastingplichtige. Nu is het vaak maar net hoe de wind waait ….. en vaak waait er helemaal geen wind.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website