Zijn de overstromingen een natuurramp of zijn ze het gevolg van menselijk handelen? De experts zeggen beide, maar – alhoewel ze erkennen dat er dit jaar meer regen is gevallen – leggen ze verschillende accenten.

De meesten noemen als belangrijkste factoren ontbossing, armzalig waterbeheer, mismanagement en urbanisatie. Slechts één zegt dat de natuur de hoofdrol speelde. Een overzicht:

– Smith Dharmasarojana, voormalig directeur-generaal van het Meteorological Department en huidig voorzitter van de National Disaster Warning Council Foundation, is het meest uitgesproken. De Irrigation Department en Egat, het elektriciteitsbedrijf van Thailand, hebben veel te veel water in hun stuwmeren opgeslagen toen de regens kwamen. Die regens duurden lang en waren zwaar. Een irrationele beslissing, zegt hij.

‘These two agencies did not know the right amount of water that should be stored, how much was too much and when they should drain the water. Even now with the country inundated with flooding, water continues to be discharged from the Bhumibol (foto), Sirikit and Pasak Jolasid dams. Why?’

Smith zegt dat de lozingen niet nodig zijn, omdat elke dam bestand is tegen een zwaardere waterdruk dan de maximumcapaciteit van het stuwmeer. ‘The water should be allowed to overflow from these dams naturally. When the flood recedes, we must figure out why the responsible state agencies did what they did.’

– Adis Israngkura, deken ontwikkelingseconomie aan het National Institute of Development Administration, noemt als belangrijkste factoren armzalig drainage management en ontbossing. ‘Hong Kong and Singapore face immens levels of rainfall each year, but there are no floods in those countries. […] Even though rainfall this year has been heavy, it’s actually manageable and shouldn’t cause severe flooding. But here, the water levels have risen two- or three-fold.’

Ontbossing is een belangrijke reden. Bossen, die regen kunnen absorberen, hebben moeten plaatsmaken voor landbouw en veeteelt, waardoor de kwetsbaarheid voor overstromingen is toegenomen.

Mismanagement is een tweede factor. De waterwegen uit het Noorden komen samen in Nakhon Sawan en Ayutthaya; het water stroomt de Chao Praya in en vervolgt zijn weg naar zee. Meer wegen zijn volgens Adis nodig om de efficiëntie van de waterafvoer te verbeteren.

– Thaweewong Sriburi, directeur Chula Unisearch van de Chulalongkorn universiteit, noemt verkeerde beslissingen op het gebied van ruimtelijke ordening. De afgelopen tientallen zijn wegen aangelegd, huizen gebouwd en industrieterrein aangelegd, die ofwel de natuurlijke waterwegen belemmeren ofwel ruimte in lager gelegen gebieden innemen, die vroeger dienst deden als wateropslag. De zeven industrieterreinen in Ayutthaya en Pathum Thani, die nu onder water zijn gelopen, liggen allemaal in laagland in het stroomgebied van de Chao Praya. Ze worden weliswaar beschermd door dijken en waterpompen, maar die waren niet voldoende om de 12 miljard kubieke meter water die de centrale provincies instroomde, tegen te houden.

– Sasin is het met Thaweewong eens dat het ruimtelijk ordeningsbeleid moet veranderen. Laagland, zoals Ayutthaya en Pathum Thani, is ongeschikt voor industrieterreinen. Maar gezien de investeringen die er al gedaan zijn, is de enige optie nu belangrijke investeringen te doen in infrastructuur tegen overstromingen. Woningen dienen op een verhoging te worden gebouwd of er moeten kanalen worden gegraven om het water te geleiden.

– Adis snijdt nog een belangrijk punt aan. Het waterbeheer moet landelijk aangestuurd worden. ‘I oppose having each province erect its own dykes. As one province builds flood walls, it only shifts the burden to other areas.’

– Chawalit Chantarat, directeur bij de consultancy Team Group, legt in tegenstelling tot de vorige experts de nadruk op de natuur als hoofdschuldige. De hoeveelheid water is dit jaar 1,4 zo groot als gemiddeld. ‘These large volumes of water followed a series of tropical storms and monsoon rains that began hitting the North and Central regions, oddly at the end of the monsoon season.’

De Team Group heeft het voorstel gedaan om een water motorway aan te leggen: acht meter diep, 180 meter breed en 100 km lang (zie Circle of Safety). Deze waterweg zou langs de geplande outer ring road 3 moeten komen. De aanleg duurt 7 jaar, de kosten bedragen 220 miljard baht.

www.dickvanderlugt.nl


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website