De Nederlandse ambassade in Bangkok is op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie Assistent Politie Attaché Landelijke Eenheid. Reageren kan tot 1 juli 2015.

TAKEN EN RESULTAATGEBIEDEN

Omschrijving algemene karakteristieken LE

 • Procedures, werkafspraken en wet- en regelgeving zijn van belang bij het uitvoeren   van de werkzaamheden, binnen aangegeven kaders;
 • De assistent neemt zelfstandig beslissingen bij de interpretatie en concrete    uitvoering van de werkzaamheden;
 • De assistent legt verantwoording af aan de politieattaché op de post. Bij           (langdurige) afwezigheid en onbereikbaarheid van de politieattaché is de assistent in         staat om de dagelijkse gang van zaken op de post te continueren, en doet dat in           overleg met een politieattaché elders of de unitleiding in Nederland.

Omschrijving taken assistent(e) politie attaché LE:

Het zelfstandig behandelen van informatie- en rechtshulpverzoeken en het verlenen van secretarieel/administratieve ondersteuning aan de politieattaché.

 • Het accuraat vastleggen, bewerken, verwerken en archiveren van recherche-   informatie in overeenstemming met geldende voorschriften en procedures;
 • Het doorgeleiden en verwerken van en bemiddelen bij informatie- en      rechtshulpverzoeken op politieel en justitieel niveau
 • Het verzorgen en registreren van in- en uitgaande post, het bijhouden, vastleggen       en bewaken van afspraken;
 • Het leggen en onderhouden van contacten met de relevante politie-en   justitiefunctionarissen in Nederland en het betreffende werkgebied;
 • Het assisteren van de politie attaché en senior assistent bij zijn/haar      werkzaamheden;
 • Het ondersteunen bij bezoeken, ontvangst van delegaties en vergaderingen;
 • Het ondersteunen bij recepties, werklunches en diners;
 • Het verrichten van beleidsondersteunende activiteiten
 • Het aanleveren van gegevens ten behoeve van rapportages, planning en verslagen;
 • Het selecteren en verwerken van relevante publicaties ten behoeve van de post, de    dienst en de ketenpartners in Nederland;

WERKOMGEVING

De werkzaamheden worden verricht vanaf de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Bangkok. De politie-attaché is buiten Thailand ook geaccrediteerd voor Birma, Laos, Cambodja, Sri Lanka, Maldiven, Vietnam en Singapore en is werkzaam in een extra beveiligde zone van de kanselarij.

VEREISTEN VOOR DE FUNCTIE

Kennis en ervaringsvelden:

 • Werk- en denkniveau op HBO niveau
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse, Thaise *en Engelse taal
 • Basiskennis archiefinstructie
 • Goede representatieve en contactuele eigenschappen

Competenties

De volgende competenties zijn vooral van belang voor het succesvol vervullen van de functie:

 • Integer
 • Zelfstandig
 • Betrouwbaar
 • Interculturele sensitiviteit
 • Initiatief
 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel.

Een assistent(e) van de Politie Attaché LE is servicegericht en blijft klantvriendelijk functioneren. De assistent(e) is integer, stressbestendig en zeer flexibel en heeft niet een 08.00-17.00 uur mentaliteit. De assistent kan omgaan met het feit dat voor wat betreft zijn/ haar werkzaamheden hij/zij inhoudelijk dit werk niet met anderen  kan delen, dan met de LO en diens andere assistent(e).

De totale functie betreft 40 uur per week en wordt in beginsel uitgevoerd in 5 werkdagen van 8 uur per dag.

 • De assistent(e) moet affiniteit hebben met automatisering en bereid zijn daartoe aanvullende opleidingen te volgen in Nederland om politionele geautomatiseerde     bestanden te kunnen bewerken.
 • De assistent(e) moet zelfstandig Nederlandse teksten kunnen lezen en interpreteren.

Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectie procedure

Bent u geïnteresseerd in deze functie schrijf dat een motiveringsbrief, voorzien van een curriculum vitae voor 01 juli 2015. De brief en CV gaarne in de Nederlandse taal.

De brief en CV zenden  naar BAN-KLPD@minbuza.nl.

Bron: Website Nederlandse Ambassade, Bangkok


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website