De Politieke en Economische afdeling van de ambassade in Bangkok is op zoek naar twee enthousiaste, initiatiefrijke, en veelzijdige stagiaires voor de periode van 28 augustus 2017 t/m 23 februari 2018 en van 4 september 2017 t/m 2 maart 2018.

De organisatie

Een ambassade behartigt de Nederlandse belangen in het buitenland. Daartoe onderhoudt de ambassade contacten met diverse instanties tot op het hoogste niveau van de regering. De kerntaken van de ambassade in Bangkok betreffen drie landen -Thailand, Cambodja en Laos – en liggen op het gebied van economie en handel, landbouw, consulaire zaken, publieksvoorlichting, pers en cultuur en in mindere mate mensenrechten en politiek.

De afdeling

De economische en politieke afdeling heeft een breed takenpakket. De afdeling richt zich op de economische, politieke en culturele belangenbehartiging van Nederland in Thailand, waarbij de nadruk op economische werkzaamheden ligt.
Hierbij zijn met name activiteiten in het kader van handelsbevordering, het rapporteren over algemene economische en sectorspecifieke ontwikkelingen, en het onderhouden van een breed netwerk op niveau van overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties van belang.
Daarnaast zijn het voeren van publieksdiplomatie en het promoten van onderwerpen zoals Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) taken van de afdeling. In verband met prioriteitsstelling krijgen Laos en Cambodja minder aandacht.

De functie-inhoud

De stagiair(e) zal in een dynamische omgeving terechtkomen, waar inzicht verkregen kan worden in de rol van de ambassade en haar medewerkers door het uitvoeren van een scala aan werkzaamheden.

Werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Het assisteren van de ambassademedewerkers bij economische en handelsaangelegenheden, politieke aangelegenheden en publiekdiplomatieke en culturele activiteiten;
 • Het verstrekken van informatie aan beleidsmedewerkers voor berichten aan het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere relevante ministeries en samenwerkingspartners. Het gaat om berichten over de economische financiële, commerciële, politieke en sociale situatie in Thailand en over relevante wet- en regelgeving;
 • Het bijhouden en innoveren van sociale media, het actualiseren van de webpagina’s economie en politiek, en het updaten van het nieuwsarchief;
 • Het vergezellen van ambassadewerkers tijdens bijeenkomsten en het bijwonen van briefings en lezingen en het leveren van een bijdrage aan de verslaggeving hiervan;
 • Het leveren van een bijdrage aan het uitbreiden en onderhouden van een voor de ambassade relevant netwerk;
 • Het assisteren bij de beoordeling van subsidieaanvragen en het organiseren van (publieksdiplomatieke) evenementen;
 • Indien gewenst kan, in overleg, een kleinere, eigen opdracht gedaan worden, zoals toegepast onderzoek, mogelijk als onderdeel van de studie.

Profiel van de stagiair(e)

De stagiair(e) dient:

 • in een vergevorderd stadium te zijn van een voor de functie relevante universitaire studie (masters niveau).
 • een algemene interesse in Thailand en affiniteit met de regio Zuidoost-Azië te hebben;
 • zowel de Nederlandse als Engelse taal uitstekend te beheersen;
 • goede communicatieve, representatieve en analytische vaardigheden te bezitten, alsmede een uitstekend schriftelijk uitdrukkingsvermogen;
 • te beschikken over eigen inbreng, initiatief en zelfstandigheid. Dit dient te blijken uit de motivatiebrief en het CV;
 • te beschikken over een flexibele instelling vanwege de veelzijdigheid en diversiteit van taken en actuele ontwikkelingen;
 • bij voorkeur behendig te zijn met sociale media, andere multimediatechnieken en graphic design;
 • de volledige stageperiode beschikbaar te zijn;
 •  bij voorkeur eerder langdurig in het buitenland te hebben verbleven.

Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarden en vergoedingen zijn te vinden op  www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl/stages

De kandidaat dient de Nederlandse nationaliteit te hebben en tijdens de volledige stageperiode aan een onderwijsinstelling ingeschreven te staan. De kandidaat mag niet eerder bij het ministerie van Buitenlandse Zaken stage hebben gelopen.

Solliciteren

Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 30 april 2017 hun motivatiebrief en CV sturen naar ban-ea@minbuza.nl t.a.v. Martin van Buuren o.v.v. INTERNSHIP/NAAM. Kandidaten ontvangen binnen twee weken na sluiting van de deadline uitsluitsel.
Vermeld in je motivatiebrief in ieder geval wat je specialisaties en interesses zijn en de reden waarom je stage wilt lopen bij de ambassade in Thailand.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met ban-ea@minbuza.nl.

Bron: Facebook pagina van de Nederlandse ambassade in Bangkok

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website