De Peetvader van Chon Buri, zoals zijn bijnaam luidt, heeft gisteren zegge en schrijve 5 minuten in de gevangenis van Chon Buri doorgebracht en is daarna overgebracht naar een VIP-kamer in het ziekenhuis van Chon Buri. De overplaatsing van Bangkok naar Chon Buri gebeurde op verzoek van zijn zoon, de minister van Cultuur.

Somchai Khunploem (75), zoals zijn echte naam luidt maar beter bekend als kamnan Poh, verhuisde ’s avonds naar de intensive care. Volgens de artsen had hij ademhalingsmoelijkheden en hij lijdt aan hoge bloeddruk. ’s Middags had hij bezoek gekregen van twee van zijn zonen. Een is president van de PAO (provincie) van Chon Buri, de ander burgemeester van Saen Suk. Somchai heeft nog een zoon en die is burgemeester van Pattaya.

Somchai, veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf wegens moord en corruptie, werd vorige week woensdag gearresteerd nadat hij bijna zeven jaar op de vlucht was geweest. De politie doet onderzoek naar personen, waaronder agenten, die hem geholpen moeten hebben al die tijd uit handen van de wet te blijven. Somchai leefde een normaal leven in een huis in Chon Buri en reisde ook ongestoord naar andere delen van het land.

In haar hoofdredactioneel commentaar prijst Bangkok Post de politie, maar ze constateert wel dat dit soort arrestaties [van belangrijke personen] uitzondering zijn. ‘Belangrijke en invloedrijke personen ontkomen te vaak aan berechting’, schrijft de krant. Volgens de politie helpt de arrestatie haar image te herstellen, maar de krant stelt vast dat invloed, familie en geld de kern vormen van de gigantische misstanden bij de politie.

– Het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Culture Watch Centre gaan YouTube vragen een video te verwijderen, waarin de spot wordt gedreven met de Thaise seksindustrie. De clip is een parodie op de Rosetta Stone taalcursus en geproduceerd door een Amerikaanse late-nightshow. Via de video leren buitenlanders hoe je in het Thais zegt: Hoeveel? Is dat voor de hele nacht? Hoe kan ik je kleren uittrekken? (bekijk de video onderaan dit artikel).

De regering gaat ook de Amerikaanse ambassade vragen de producent uit te leggen dat de video het image van Thailand bezoedelt. Volgens Bangkok Post heeft de parodie veel negatieve reacties van zowel Thais als buitenlanders opgeroepen.

– De vier noordelijke provincies Lampang, Lamphun, Chiang Rai en Phayao zijn zondagavond getroffen door hevige hagelbuien met zware schade en uitval van elektriciteit tot gevolg. Vierhonderd ambtenaren en vrijwilligers zijn gisteren gemobiliseerd om de rommel op te ruimen.

Dorpelingen in Soem Ngam (Lampang) rapporteerden hagelstenen ter grootte van eieren. De schade in dat district wordt geschat op 40 miljoen baht. Meer dan duizend huizen zijn beschadigd. Tien dorpen in tambon Soem Sai zijn tot rampgebied verklaard, zodat de bewoners snel financiële hulp krijgen.

In de provincie Lampang kregen de bewoners van de districten Muang, Ban Thi en Li het voor hun kiezen. Daken werden van huizen afgeblazen en meer dan 2.000 rai aan boomgaarden liep schade op.

In Chiang Rai werden elf districten getroffen. Het zwaarst gedupeerd zijn de boeren die watermeloenen telen. Ze waren rijp om geoogst te worden. Hagelstenen ter grootte van golfballen vernielden 1.000 rai, voornamelijk in het district Thoeng. De schade wordt geschat op 10 miljoen baht.

In Phayao raasde de hagelstorm door twaalf dorpen in tambon Phu Sang; 1.200 huishoudens werden getroffen.

– Leerlingen die tijdens hun schooltijd deelnemen aan de zogeheten ‘territorial defence training’, worden in de toekomst wellicht niet meer vrijgesteld van de dienstplicht. Dit zei legerbevelhebber Prayuth Chan-ocha gisteren tijdens de herdenking ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van het Army Reserve Command.

Het leger overweegt de vrijstelling te laten vervallen omdat een tekort aan recruten dreigt. Jaarlijks heeft het leger 80.000 recruten nodig. Wanneer het aantal ‘territorial defence’ leerlingen toeneemt, zoals de regering wil, komt het leger niet aan een voldoend aantal recruten, aldus Prayuth.

In Thailand moeten jongeren zich op 21-jarige leeftijd melden voor de dienstplicht. Via loting wordt bepaald wie in dienst moet. De leerlingen die tijdens hun schooltijd een militaire training volgen, zijn daarvan vrijgesteld. Velen ontlopen op die manier de dienstplicht. Wanneer de vrijstelling vervalt, zegt Prayuth, zouden ze korter dienst kunnen doen, indien ze ingeloot worden.

De bevelhebber vindt dat de leerling-soldaten een grotere rol moeten spelen bij de ondersteuning van militaire operaties. Hij roept bedrijven op om hun werknemers te stimuleren aan het programma deel te nemen en de daaraan verbonden kosten voor hun rekening te nemen.

– Premier Yingluck heeft gisteren premier Hun Sen van Cambodja bedankt voor de vrijlating van Ratree Pipatanapaiboon, die ruim twee jaar gevangen heeft gezeten in Phnom Penh. Ook bedankte ze hem voor de strafvermindering van zes maanden voor Veera Somkwamkid, coördinator van het militante Thai Patriots Network.

Beiden werden in december 2010 gevangen gezet wegens betreding van Cambodjaans grondgebied. Ratree kreeg gratie ter gelegenheid van de dood en crematie van de voormalige Cambodjaanse vorst Norodom Sihanouk. Veera zit een straf van acht jaar (minus zes maanden) uit.

Premier Yingluck woonde de crematie gisteren bij en condoleerde de weduwe en haar zoon, koning Norodom Sihamoni, in het Khemarin paleis in de Cambodjaanse hoofstad.

– Een senator vraagt het ministerie van Buitenlandse Zaken te stoppen met de distributie van een boek over Hindu-tempel Preah Vihear. Een bepaalde passage in dat boek zou Thailand’s claims op grensgebieden in gevaar kunnen brengen.

Volgens de tekst in het boek kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat de Dangrek klif [waarop de tempel staat] de feitelijke waterscheiding [watershed line] is. [Dus dat de tempel op Thais grondgebied staat] Daarvoor zouden instrumenten nodig zijn. Maar begin vorige eeuw kwamen Frankrijk en Siam juist overeen dat de waterscheiding de grens was.

Het Internationale Hof van Justitie in Den Haag negeerde in 1962 echter die afspraak toen het de tempel aan Cambodja toewees. Het baseerde zich op een door Franse officieren getekende kaart, die zoals later is gebleken fouten bevatte, maar waar Thailand lange tijd niet tegen had geprotesteerd.

– In de zaak van de afgebroken bouw van 396 politiebureaus en de bouw van 163 dienstflats komt enige schot. Gisteren sprak een onderzoekscommissie van de politie met de aannemer. Die kon geen gedetailleerd bouwplan overleggen. De commissie wacht nog op de rapportages van de getroffen politiekorpsen voordat het zal adviseren het contract met de aannemer te verbreken.

De bouwwerken hadden medio juni vorig jaar klaar moeten zijn, maar volgens de aannemer stagneerde het werk vanwege de overstromingen in 2011. De president van het bedrijf ontkent dat het werk werd stilgelegd vanwege liquiditeitsproblemen. Hij ontkent ook de opdracht te hebben gekregen dankzij hulp van politici.

Volgens dit bericht is de bouw van de dienstflats niet onderbroken en kan die worden voortgezet, aldus het hoofd van de landelijke politie.

Het Department of Special Investigation (DSI) meent dat de Anti-Price Collusion Act is overtreden. De aannemer won de aanbesteding op een prijs die 247 miljoen baht lager was dan de prijs van zijn rivaal en ook nog eens lager dan de mediaanprijs van de regering. De DSI denkt dat de aannemer nooit van plan is geweest het werk af te maken maar dat hij aanstuurde op een faillissement.

Volgens vice-minister-president Chalerm Yubamrung blijkt uit documenten dat 800 miljoen baht uit het budget in de zakken is verdwenen van de schoonvader van een politicus in Chiang Mai.

– De opiniepeilingen in de aanloop naar de gouverneursverkiezing in Bangkok misleiden de kiezer, zeggen twee onafhankelijke kandidaten. Ze hebben de Kiesraad gevraagd de peilingen te verbieden. De peilingen zouden de populariteit van bepaalde kandidaten, met name de kandidaten die door de grote landelijke partijen worden gesteund, vergroten.

Krit Suriyapol heeft ook twijfels over de politieke neutraliteit van enkele bureaus. ‘Sommige enquêteurs zitten dicht bij de regering. Ze worden ook gehuurd om voor de regering onderzoek te doen.’

Thaweesak Tuchinda, voorzitter van de lokale Kiesraad, dreigde gisteren met juridische actie tegen enquêteurs, wanneer mocht blijken dat ze de uitslagen manipuleren. ‘Ze mogen peilingen uitvoeren, maar daarbij moeten ze zich strikt aan academische principes houden. Het is in strijd met de wet om valse informatie te verstrekken. Dat komt neer op misleiding van de bevolking over kandidaten.’

Op 3 maart gaan de inwoners van Bangkok naar de stembus. De week ervoor zijn peilingen verboden. Op de verkiezingsdag zelf zijn exit-polls toegestaan, nadat kiezers hebben gestemd.

– De pickup truck van het districtshoofd van Mayo (Pattani) is gisteren onder vuur genomen, maar zowel hij als drie defensievrijwilligers bleven ongedeerd. De kogels ketsten af op het kogelvrije voertuig. Een 17-jarige student werd licht gewond door een verdwaalde kogel. Ze zat op een motorfiets achter de pickup truck.

– De boeren die deelnemen aan het landbouwproject in Yaring (Pattani), dat werd opgeschrikt door een moordaanslag, zijn gisteren weer aan het werk gegaan op hun rijstvelden, maar deze keer onder bescherming van soldaten, agenten en defensievrijwilligers.

Vrijdag werden twee boeren uit Sing Buri gedood en tien gewond, die de boeren in Yaring trainden bij het verbouwen van kwaliteitsrijst met een hoge opbrengst. Het project van het Southern Border Provinces Administrative Centre heeft tot doel boeren die zijn overgestapt op rubber, te stimuleren weer rijst te verbouwen en braakliggende landbouwgrond in gebruik te nemen.

– Veertig leerlingen van de Saint Dominic jongensschool in Ratchathewi (Bangkok) zijn gisteren in het ziekenhuis opgenomen nadat ze bedwelmd waren door een chloorwolk terwijl ze na het ochtendappel naar hun klaslokaal liepen. Direct na het incident is de school gesloten en zijn alle tweeduizend leerlingen naar het Don Bosco Technological College geëvacueerd.

Volgens de adjunct-directeur van de school had onderhoudspersoneel zoutzuur in de chloortank van het zwembad gedaan in plaats van in de zoutzuurtank in de kelder van de school. Het Pollution Control Department stelde later een grote lekkage vast. De rest van de dag ging op aan het luchten van de kelder.

– De meeste leden van het Huis van Afgevaardigden wonen de vergaderingen bij, maar velen brengen geen stem uit. Dit blijkt uit een onderzoek van de faculteit politicologie van de Chulalongkorn universiteit. De Democratische parlementsleden spannen de kroon, premier Yingluck is een van elf parlementariërs die het vaakst afwezig zijn. [Yingluck is ook lid van het parlement]

Gemiddeld wordt 95 procent van de vergaderingen bijgewoond, 28 procent woonde in de onderzoeksperiode (augustus 2011-juni 2012) alle vergaderingen bij en minder dan 50 procent bracht een stem uit. Oppositiepartijen doen dat doorgaans uit taktische overwegingen om hun politieke positie te verhullen, zodat die later niet tegen hen kan worden gebruikt.

Senatoren bezochten gemiddeld 61,5 procent van de senaatsvergaderingen waarin gestemd werd. Eén senator was altijd aanwezig en drie senatoren waren minder dan 20 procent van de vergaderingen aanwezig.

De voorzitter van de Senaat zet vraagtekens achter de cijfers. Volgens hem zijn de gebruikte data om de aanwezigheid te berekenen, onnauwkeurig.

Cijfers over aanwezigheid en stemgedrag van parlementsleden zijn al eerder gepubliceerd. Volgens Charas Suwanmala, deken van de faculteit, hadden ze in 2011 bij de verkiezingen geen enkele invloed op het stemgedrag van kiezers.

– Een Thaise kroongetuige in de zaak van de verdwenen Saoedische zakenman in 1990 is in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) opgedoken. De man, jaren op de vlucht voor een levenslange gevangenisstraf die hij in 2005 kreeg wegens de moord op Laotianen, is niet gearresteerd in de VAE. De VAE hebben geen uitwisselingsverdrag met Thailand.

Het Thaise OM wil hem ondervragen over de verdwijning van de zakenman, die betrokken zou zijn geweest bij de diefstal van juwelen van het Saoedisch vorstenhuis. De kroongetuige, een politieofficier, zou meer weten over de kidnapping van de zakenman.

– Tweehonderd boeren uit de provincie Tak, die suikerriet verbouwen, hebben gisteren een weg in het district Mae Sot geblokkeerd. Ze willen dat de regering een garantieprijs voor suiker van 1.150 baht per ton vaststelt. Ze dreigden ook de AH 12 route te blokkeren, wanneer de regering niet aan hun eisen tegemoet komt. In september besloot het kabinet de prijs van suikerriet die in Mae Sot voor de productie van ethanol wordt verbouwd, op te trekken van 950 baht per ton naar 1.150 baht.

Varia

– In mijn blogpost ‘De sloophamer gaat in Bangkok’s Stonehenge’ schreef ik over de pilaren van het zogeheten Hopewell project, die afgebroken gaan worden. Cartoonist ‘Vaste klant’ van de Thaise krant Daily News inspireerde dat tot bijgaande cartoon. Tino Kuis was zo vriendelijk de tekst te vertalen.
1 De Thaise Spoorwegen hebben de sloop gelast van de steunpilaren van Hopewell om de nieuwe Rode Lijn van de BTS [bovengrondse metro] aan te kunnen leggen.
2 Is er al toestemming gegeven voor de sloop?
3 Ja hoor, door de Unesco World Heritage Foundation.

Politiek nieuws

– ‘Hoe heb je dat nou kunnen zeggen?’, verweet premier Yingluck donderdag minister Charupong Ruangsuwan (Binnenlandse Zaken), tevens partijleider van Pheu Thai. Die woorden klinken mild, maar de minister-president is er de persoon niet naar om tegen iemand te schreeuwen, wanneer ze het ergens niet mee eens is.

Columnist Veera Prateepchaikul noemt het incident in zijn wekelijkse column in Bangkok Post, waarin hij terugblikt op het geruchtmakende artikel in New York Times, geschreven door de NYT-correspondent in Bangkok. De titel vat het bondig samen: In Thailand, Power Comes With Help From Skype, herdrukt in Bangkok Post onder de titel: Power comes from afar – with help from Skype.

In het NYT-artikel wordt beschreven hoe het land via Skype en mobiele telefoon door oud-premier Thaksin wordt geregeerd met zusje Yingluck als zijn marionet.

Charupong bevestigt dat in het artikel. Hij vertelt dat ze Thaksin elk moment van de dag kunnen bellen. En hij liet zijn telefoon zien met een hele rits nummers van Thaksin. Knap werk van de journalist om een politicus zijn mond voorbij te laten praten maar gênant voor de regering.

Zie voor Yingluck’s reactie op het artikel: Nieuws uit Thailand van  1 februari.

Economisch nieuws

– De bancaire sector heeft vorig jaar een aanzienlijk reductie kunnen realiseren in NPL’s (non-performing loans) dankzij betere resultaten op hogere voorzieningen voor verliezen op leningen. De NPL’s bedroegen in 2012 109,95 miljard baht, 9,3 procent minder dan een jaar eerder (11,28 miljard baht). [Die 11 moet een zetfout zijn.] Thailand’s grootste bank, Bangkok Bank (BBL), noteerde 10,22 miljard baht aan NPL’s: 31,86 procent minder dan in 2011.

De meeste banken vergrootten vorig jaar hun reserves voor verliezen op leningen, voornamelijk in het vierde kwartaal, dankzij hun hoge winstgevendheid. De nettowinst van alle banken bijeen ging vorig jaar met 30 procent omhoog. Gemiddeld bedraagt de ‘loan loss coverage ratio’ van alle banken 118 procent, hoger dan de eis van 100 procent van de Bank of Thailand.

De BBL heeft een ratio van 207,1 procent, de Krungthai Bank (KTB) 95,6 procent. De vice-president van KTB noemt dat percentage altijd nog ‘redelijk sterk’ vergeleken met de eis van de centrale bank. Volgens hem is het schuldonderpand van KTB van goede kwaliteit.

– De Tourism Council of Thailand verwacht dat dit weekend 100.000 toeristen uit China en Hong Kong arriveren om hier het Chinese Nieuwjaar te vieren. Dat zou dan 4,2 miljard baht in het laatje kunnen brengen.

De Thai-Chinese Tourism Alliance Association doet er nog een schepje bovenop en rekent gedurende de vakantie van tien dagen op 160.000 tot 170.000 Chinezen.

De Association of Thai Travel Agents rekent zich ook alvast rijk: het aantal chartervluchten van China naar Thailand gaat naar 200, het dubbele van vorig jaar.

De toestroom van Chinese toeristen kan voor touroperators problemen opleveren bij het vinden van hotelaccommodatie in Pattaya, Phuket en Bangkok. Veel reisagenten moeten noodgedwongen uitwijken naar zogeheten ‘serviced apartments’.

Festiviteiten vinden plaats op de Yaowarat Road in China Town en in Suphan Buri, Nakhon Sawan, Phuket en Hat Yai. Zondag begint het Jaar van de Slang.

www.dickvanderlugt.nl – Bron: Bangkok Post

[youtube]http://youtu.be/SZCXy8XIIfk[/youtube]


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

14 reacties op “Nieuws uit Thailand – 5 februari 2013”

 1. hansgeleijnse zegt op

  Het Thaise ministerie van cultuur is wellicht wat overwerkt door de affaire met de vader van de cultuurminister. Anders is de move om protest aan te tekenen tegen een vrij onschuldige parodierende video op You Tube niet te verklaren. Het effect ervan is natuurlijk dat de video veel meer aandacht heeft gekregen en het vrij geringe aantal views inmiddels is gecorrigeerd door downloaders, die er vervolgens ook op You Tube weer hun eigen draai aan geven.
  Het kan natuurlijk ook zijn dat de Thaise regering is aangemoedigd door het snelle effect van door de Nederlandse ambassade ondernomen actie bij de Thaise protesten tegen de Boeddha-toiletten, Misschien is er meteen een watchdog van fatsoensrakkers ingezet om waar ook ter wereld iets onaardigs over Thailand wordt gezegd onmiddellijk in te grijpen.
  Whatever, de video is intussen van You Tube verdwenen (met dank aan eigenaar Google voor de ferme verdediging van vrijheid van meningsuiting). De hypocrisie ten top. Maar gelukkig heb ik m’n lessen Thaise cultuur goed gevolgd en weet dat ik niets van dit alles serieus hoef te nemen: ,,In Thailand staat nooit iets vast. Alles is hier voor velerlei uitleg vatbaar. Logica heeft er niets mee te maken”. Hypocrisie misschien wel?

 2. Rob V zegt op

  Die parodie is van de show Saturday Night Live afgelopen januari. De zinnen die genoemd worden zijn “how much?”, “Is that for a whole night?” , “oh my god, what have I done?” , “pingpong ball” en “I need to speak with the American embassy”. Opzichzelf vrij onschuldig maar in de parodie geplaatst in de context van mannen die onder valse voorwendselen zoals een “zakentrip” naar Thailand vliegen met Rosetta Stone en een berg condooms nadat ze stiekem ‘s nachts (met de echtgenote slapend op de achtergrond) Thai hebben geleerd. Vanuit Europees oogpunt gezien dus onschuldige satire.

  • Rob V zegt op

   Als ik rond google schijnt de parodie een reactie te zijn op een veel explicitere échte Rosetta Stone advertentie?? “The skit on the Saturday Night Live programme is a parody of an advertisement for a Thai-language course by the Rosetta Stone company, which shows men surreptitiously learning phrases for use in Thailand’s notorious night-life, such as: “Take your clothes off.” ” Kijk daar zou ik mij (eerder) aan ergeren dan een comedy scatch.

   • hansgeleijnse zegt op

    Rob, Rosetta Stone is een groot bedrijf in (online) taalstudie. Het adverteert vaak in de sitjl van het Nederlandse ‘even Apeldoorn bellen’. In de clips waar jij het over hebt gaat het niet alleen om Thailand, ook Spanje, Brazilie en wat andere landen worden qua ‘aantrekkelijke faciliteiten’ op de hak genomen. JIj vindt die humor wellicht wat minder leuk dan ik, maar kunnen we het er dan wel over eens zijn dat deze regeringsactie volslagen belachelijk is en toont dat er in die kring heel merkwaardige opvattingen heersen over vrijheid van meningsuiting. De actie van de cultuurminister is bovendien kortzichtig en contra-productief. Veel erger nog is de houding van You Tube-eigenaar Google, dat meteen overstag ging. Put your principles where your money is zal daar wel gelden.

    • Rob V. zegt op

     Uiteraard ben ik bekend met RS, al heb ik de commercials nooit gezien. Aan deze commercial van RS kan ik dan ook geen oordeel hechten, afhankelijk van de context/uitvoering kan het een leuke commercial zijn met een knipoog, een commercial die goed is toegespitst op een bepaalde doelgroep etc. Het zou ook een hele beschamende commercial kunnen zijn waarin alle (mannelijke) toeristen naar Thailand serieus worden weggezet als hoerenlopers, al ga i daar niet van uit want dan had er wel een relletje geweest in de VS zelf?? Er is bijvoorbeeld een flink verschil of je voor een crash-course Nederlands een humoristische commerical maakt waarin een buitenlander aan een Nederlander bij voorkeur een agent) vraagt ” waar is de coffeshop?” of dat zo’n reclame alle jongeren serieus wegzet als “dat zijn allemaal hoerenlopende junkies die in Amsterdam rondhangen in de coffeshops en het red light district” .

     De reactie van de minister lijkt mij dan ook overtrokken, als hij al kritiek zou willen hebben dan zou hij dat toch op de originele reclame moeten hebben? Hij bereikt nu trouwens alleen maar het tegenovergestelde doordat wereldwijd (?) de aandacht op dit leuke satirische stukje van Saturday Night wordt gelegd. Als je het mij vraagt nemen ze hier RS danwel bepaalde groepen Amerikanen op de hak… Er is echt geen sprake van een waarde oordeel over Thailand, laat staan dat men het land belachelijk maakt… Meneer heeft denk ik nogal lange tenen (om nog maar over hypocrisie te zwijgen, de grootste afzet markt voor prostitutie is immers voor en door binnenlands gebruik…).

     • hansgeleijnse zegt op

      Rob, helaas is de betreffende video niet op deze site gepost zodat we niet meteen kunnen zien waar de minister zich over opwindt. Maar met enige googlewerk kun je ‘m vinden en je conclusies trekken. Jouw oplossing deel ik volledig, alleen vrees ik dat die vanwege te hoog logica-gehalte niet voor de hand ligt!

      • Khun Peter zegt op

       U vraagt, wij draaien. De video kan je bekijken onderaan het Nieuws.

       • hansgeleijnse zegt op

        Gosh, Khun Peter, was m’n geliefde maar zo gevoelig voor een klein hintje….

      • Rob V. zegt op

       De satirische clip van SNL is niet zo moeilijk te vinden ( @ redactie bedankt voor het plaatsen). Sommige nieuwitems op het net suggeren dat dit een satire is op echte RS reclames (waarin de zin”take of your cloths” zou vallen?? In de clip van SNL is in elk geval geen spraken van een dergelijke zin. Weer een gevalletje schaamteloos van elkaar overschrijven zonder bronnen check denk ik). Ik heb een uurtje gezocht of er van RS zelf een commercial is die hun Thaise talen pakket prommoot, als die er al is dan kan ik hem niet vinden. Wel vond ik een andere parodie over Rosetta Stone en sekstoeristen:
       http://www.youtube.com/watch?v=nChp-nhBJPM

       En het satirische Not The Nation heeft een “verklaring” van de minister van cultuur geplaatst: http://notthenation.com/2013/02/culture-ministry-blasts-rosetta-stone-sex-tourism-video/

       Minister Sonthaya Khunploem zou zich meer zorgen moeten maken om het beeld dat zijn familie schept (zijn vader is Somchai “Kamnan Poh” Khunploem , ook bekend als de “Godfather of Chonburi” , zijn broer is burgemeester van Pattaya). En als de diepr liggende (imago) problemen van Thailand hem zorgen baren dan zou hij in de miniter raad een balletje kunnen opgooien over het aapakken van het onderwijs. Waarom bijvoorbeeld Engels en Frans op school leren maar beide toch vrij beperkt in plaats van 1 vreemde taal maar dan op een hoger niveau? Zo hebben veel Thai (leerlingen en zelfs leraren) moeite met gramaticale vervoegingen. De grammatica van diverse westerse talen is nogal complex ten opzichte van het Thai dus om dit goed onder de knie te krijgen heb je best wat training nodig. Mijn vriendin heeft Frans en Engels geleerd maar als je het mij vraagt hadden ze die lessen Frans beter in meer Engelse lessen kunnen stoppen. Maar ik dwaal af, ik sluit af met een “voulez vous choucher avec moi ce soir?” 😉

 3. BramSiam zegt op

  Wat Thailand zich zou kunnen realiseren is dat evenzeer die mannen in het filmpje belachelijk gemaakt worden. Eigenlijk zou bijv. Duitsland zich moeten opwinden, omdat de suggestie gedaan wordt dat het vooral om Duitsers gaat. Of het nu om lady Gaga gaat of om dit filmpje de Thais lijken te denken dat ze op een eiland leven. Je kunt wel censuur toepassen in je eigen land, maar niet in het buitenland. Zodra de dingen die iedereen weet ook met zoveel woorden gezegd worden voelt men zich beledigd. De oplossing ligt voor de hand. Stop met corruptie, merkencriminaliteit, prostitutie en al die andere zaken waarvan je kennelijk vindt dat ze niet oor de beugel kunnen, maar stop vooral met het bekritiseren van de boodschapper.

 4. ruud zegt op

  Dag redactie even vraagje tussen door.Hoe krijg ik mijn internationaal rijbewijs omgezet in een thais rijbewijs ik heb al een promission van de emegratie met stempel en pasfoto en gezondheids verklaring . IK heb geprobeert het rijbewijs hier in phidschit om te zetten maar dat is niet gelukt .Wie heeft hier ervaring mee die i wil delen alvast veel dank voor de info gr ruud

  • Dick van der Lugt zegt op

   @ Ruud De term internationaal rijbewijs suggereert dat dit een rijbewijs is, maar het is niet meer dan een geautoriseerde vertaling van je Nederlandse rijbewijs. Eigenlijk wil je je Nederlandse rijbewijs omzetten in een Thais rijbewijs. Dus is de vraag: erkent Thailand het Nederlandse rijbewijs? Het antwoord op die vraag luidt ja. Zie de landennamen op het internationaal rijbewijs. Maar dat betekent niet automatisch dat je je Nederlandse rijbewijs kunt omzetten. Ik zou zeggen: informeer eens bij het ministerie van Transport. Of misschien weet de Nederlandse ambassade het wel.

   • ruud zegt op

    Bij deze spreek ik mijn dank uit voor je reactie ik zal zeker eens gaan informeren bij de ambassade gr ruud

 5. Daniel zegt op

  Ik ben met mijn International En Belgisch rijbewijs naar de dienst getrokken in CM .
  Op mijn rijbewijs zijn alle categorien aangeduid (ik heb met touringcars gereden) In thailand mag ik enkel met een wagen en niet comercieel rijden. Dus zei men het rijbewijs kon niet omgezet worden. Ik diende de dag nadien een theorie en praktische test te doen. In de morgen samen met 4 andere farangs een video bekijken met uitlag in he Engels over de verkeersregels in Thailand. Men kan notas nemen. Kort na de middag samen met een 50 tal andere (Thais en buitenlanders) examen. Op computer stelt men de vragen met 3 of meer mogelijk antwoorden. Men dient binnen een beâalde tijd te antwoorden. Na 40 vragen is de tijd om. Men moet 32 punten halen. Onmiddellijk weet men de uitslag. Indien niet geslaagd mag men aanstond meedoen aan een tweede poging. Voor mij mocht ik direkt naar buiten voor he praktisch examen..
  Eerste test. Stoppen voor een stopstreep OK indien gestop binnen de 50 cm voor de streep. Vervolgens op het terrein de aangeduide weg volgen met een ktuising waar men moet stoppen en terug vetrrekken. Verder over een helling rijden en het parkoer volgen tot het einde. Vervolgens parkeren links tussen 4 paaltjes. En laatst voorwaarts door een smalle doorgang rijden en axhterwaarts terug..
  Indien geslaagd mag men terug naar bureel voor nemen van foto en afhalen en betalen rijbewijs. Nog vermelden dat er voor alles nog een test was op kleurenblingheid en rem-reactie.
  Daniel


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website