Nieuws uit Thailand – 2 april 2013

Door Redactie
Geplaatst in Nieuws uit Thailand
Tags:
2 april 2013

Rangsit (Pathum Thani) heeft zijn eigen versie van de toren van Pisa. Een appartementengebouw van zeven verdiepingen, in aanbouw achter warenhuis Zeer, is scheef gezakt en dat levert een indrukwekkend gezicht op.

Een aangrenzend gebouw, eveneens in aanbouw, loopt gevaar. Toen de politie zondagavond arriveerde, hadden de tweehonderd bouwvakkers zich al in veiligheid gesteld.

Het gebouw staat op een plaats waar vroeger een vijver was, wat de grondverzakking zou kunnen verklaren. Voor de bouw is een vergunning verleend door het vorige stadsbestuur. Uit een onderzoek zal moeten blijken of die goedkeuring in de haak is. De projectonwikkelaar en aannemers zouden gisteren verhoord worden.

– Na maanden niet getwitterd te hebben, liet oud-premier Thaksin gisteren via zijn Twitter-account weten dat hij niet bij een auto-ongeluk in Dubai om het leven is gekomen. ‘There was no such accident.’ Thaksin reageerde met zijn tweet op geruchten die niet toevallig op 1 april de ronde deden.

Hij liet zijn supporters ook weten op zijn Facebook-pagina zijn ervaringen, opgedaan tijdens zijn vele buitenlandse reizen met hen te willen delen. ‘Ik heb veel goede dingen gezien, die Thais ten voordeel kunnen strekken. Ik ben bang dat ze verdwijnen, dus moet ik ze via Facebook vertellen.’

Thaksin’s zoon Panthongtae zegt ongelukkig te zijn met de 1 aprilgeruchten, die hij omschreef als ‘te hard’. Volgens hem raakt het geduld van zijn vader op, dus grapte hij dat Thaksin op weg is naar Chiang Mai om daar bij tussentijdse verkiezingen te proberen een parlementszetel in de wacht te slepen.

Een ander 1-aprilgerucht dat gisteren de ronde deed, was dat een van de topmannen van rebellengroep BRN Coordinate gearresteerd was, terwijl hij een bezoek bracht aan de Motor Show in Bangkok. Hij zou 50 miljoen baht bij zich hebben om een auto te kopen. Voor alle zekerheid heeft de National Security Council het bericht ontkend en het een ‘April Fool joke’ genoemd.

– Een eenheid van de rangers heeft gisteren in Pattani een bomaanslag weten te voorkomen. Dat was dan ook het enige succesje, want op 15 plaatsen in de provincie werden bewakingscamera’s in brand gestoken met behulp van brandende fietsbanden.

De bom werd ontdekt toen de rangers bij de Ban Bayo brug in Sai Buri (Pattani) patrouilleerden. Ze roken onraad toen twee teenagers die zich in de bosjes hadden verscholen, er vandoor gingen. Een zoektocht leverde al snel draden en een accu op, waarna de rangers de hulp inriepen van de explosievendienst.

De EOD-mannen ontdekten een brandblusapparaat dat naast de weg was ingegraven en volgestopt was met explosieven. Het duurde circa 30 minuten voordat ze de bom onschadelijk hadden gemaakt. De rangers konden daarna opgelucht adem halen. Hun eenheid leed de afgelopen dagen zware verliezen met drie doden en dertien gewonden.

Uit de Pattani rivier in Yala heeft de politie een lijk gevist van een nog onbekende man. De mond van de man was gemuilkorfd en hij was in zijn hoofd geschoten.

– De koning heeft ambtenaren en andere functionarissen die in regeringsdienst werken, opgeroepen open te staan voor verschillende meningen. Hij doet die oproep in een verklaring die gisteren is uitgegeven ter gelegenheid van Civil Servant’s Day. Verschillende opinies en kritiek zouden de bron moeten zijn voor ideeën en het delen van ervaringen door alle betrokkenen. Dat zal het bestuur en het oplossen van problemen ten goede komen, aldus de vorst.

Premier Yingluck kondigde gisteren aan dat de regering een commissie in het leven heeft geroepen die de honorering van ambtenaren gaat herzien. Het is de bedoeling de wedde te relateren aan prestaties. Tevens moet de huidige praktijk van bevorderingen verbeterd worden.

– Alle infrastructurele werken die uit de 2 biljoen baht worden gefinancierd, zullen zich kenmerken door transparantie. Met die belofte probeert minister Chadchat Sittipunt (Transport) de kritiek van de oppositie te weerleggen. De minister zei dit, een dag nadat het parlement in eerste termijn had vergaderd over het wetsvoorstel de komende 7 jaar 2 biljoen baht te lenen voor verbeteringen aan spoor en wegen.

Volgens de minister kan alles onderzocht worden, er wordt niets verborgen. Alles is redelijk en aanbevelingen voor verbeteringen zullen we bestuderen. Mooie woorden van de bewindsman; je zou hem bijna gaan geloven.

– Het Royal Forest Department (RFD) is vastbesloten geen illegale bebouwing in bosreservaten meer te tolereren. Het beleid is zero-encroachment. Volgens het hoofd van de RFD is 30 procent van de 108,3 vierkante kilometer aan bosreservaten in het land illegaal in gebruik genomen. Er zijn vakantieparken aangelegd en grond wordt gebruikt voor de verbouw van kasgewassen.

Boonchob Sutthamanuswong zegt dat het moeilijk is die lui weg te krijgen; bovendien is de juridische weg lang en traag. Mogelijk gaat de RFD gebruikers die in harmonie met het bos leven, toestaan om er te blijven. Maar tegen nieuwe gebruikers zal hard worden opgetreden.

– Een 17-jarige jongen in Lampang wordt ervan verdacht zijn vader vorige maand te hebben gedood tijdens een verhitte ruzie, aangewakkerd door de nodige alcohol. De jongen werd zondag aangehouden, nadat hij zich al die tijd verborgen had gehouden.

De vader was door de jongen met een stuk hout op zijn hoofd geslagen, waarna hij in coma raakte en zondag overleed. Volgens de jongen was hij boos omdat zijn vader zijn echtgenote regelmatig sloeg wanneer hij dronken was.

Politiek nieuws

– De eerste van drie dagen parlementair debat over het voorstel om vier artikelen in de grondwet te wijzigen ging gisteren grotendeels op aan procedureel gekissebis. Senaatsvoorzitter Nikhom Wairatpanich zat de vergadering voor en dat beviel oppositiepartij Democraten niet, omdat hij een van de indieners was en dus niet onpartijdig.

De protesten tegen zijn voorzitterschap gingen enkele uren door, totdat uiteindelijk de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Somsak Kiatsuranont, de voorzittershamer overnam. Maar ’s avonds sloeg de vlam in de pan, want Nikhom keerde terug op de voorzittersstoel. De Democraten hadden er toen genoeg van en verlieten de vergaderzaal. Ze zeiden pas terug te keren wanneer Nikhom zijn steun aan de voorstellen intrekt of de vergadering niet voorzit.

Dat kan dan nog leuk worden, want Nikhom benadrukte gisteren dat hij het recht heeft de vergadering voor te zitten. Hij zei zich strikt aan het reglement van orde te zullen houden, ongeacht wat de critici zeggen. Nikhom zei de voorstellen te steunen omdat de huidige artikelen niet democratisch zijn en hij daagde een ieder uit, die het niet met hem eens is, om naar het Constitutionele Hof te stappen.

Voor een overzicht van de vier artikelen en de bezwaren van oppositiepartij Democraten zie Nieuws uit Thailand van maandag 1 april.

– Terwijl  het parlement nog verwikkeld is in een harde strijd over de grondwetwijziging, dient het volgende conflict zich al aan. Pheu Thai-parlementslid Worachai Hema wil dat het amnestievoorstel van hem en 42 andere roodhemd parlementariërs bij voorrang volgende week door het Huis van Afgevaardigden wordt behandeld. Zijn eigen partij en de regeringswhips verzetten zich tegen zijn actie.

Van alle acht ingediende amnestievoorstellen is dat van Worachai c.s. het meest verstrekkend. Worachai zou ook zelf profiteren van amnestie, wanneer het voorstel wordt aangenomen. De amnestie zou gelden voor allen die sinds de militaire coup van september 2006 wegens politieke vergrijpen worden of zijn vervolgd.

Financieel-economisch nieuws

– De lening van 2 biljoen baht, die de regering gaat afsluiten voor infrastructurele werken, zal geleidelijk aan de excessieve liquiditeit van ’s lands financiële systeem absorberen zonder dat dit leidt tot een verhoging van de rente, zegt Roong Sanguanruang, hoofd marktanalyse van de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ in Bangkok.

Maar een robuuste economische groei in combinatie met een afname van liquide middelen kan mogelijk aanleiding zijn volgend jaar de policy rate te verhogen. Roong verwacht dat de centrale bank daarmee zal beginnen wanneer er een eind komt aan de QE-maatregelen van de Amerikaanse Federal Reserve, waardoor de instroom van buitenlandse kapitaal wordt omgedraaid.

Het Kasikorn Research Center verwacht dat de regering dit jaar 350 miljard baht leent ter financiering van watermanagement projecten en vanaf het vierde kwartaal op zijn vroegst begint te lenen voor het 2 biljoen-plan.

Tisco Securities voorspelt dat een crowding-out effect achterwege blijft omdat er voldoende liquiditeit is. Crowding-out wil zeggen dat er een druk op de rente ontstaat, wanneer een regering veel geld leent, waardoor particulieren en bedrijven worden ontmoedigd geld te lenen.

Op woensdag vergadert het Monetary Policy Committee van de centrale bank. Economen verwachten dat de policy rate ongewijzigd op 2,75 procent blijft staan. Voor de tweede helft van dit jaar verwachten ze tweemaal een verhoging met een kwart procentpunt.

– Wanneer het 2-biljoen investeringsprogramma vruchten begint af te werpen, dient de BTW te worden verhoogd van 7 naar 8 procent, vindt het Fiscal Policy Office van het ministerie van Financiën. Thailand heeft in de regio een van de laagste BTW-tarieven; alleen Japan en Taiwan rekenen minder met 5 procent. Sinds 1997 bedraagt de BTW in Thailand onveranderd 7 procent, met een korte periode van 10 procent.

Een verhoging naar 8 procent levert 50 miljard baht aan extra inkomsten op. En dat helpt dan weer om de kosten van het investeringsprogramma te financieren. De FPO stelt dat de verhoging op een ‘geschikt ogenblik’ moet ingaan, wanneer de economie er klaar voor is en de infrastructurele investeringen invloed hebben op de economische groei en concurrentiekracht.

De investeringen van 2 biljoen, die over 7 jaar worden gedaan, verhogen de economische groei met vermoedelijk 1 procentpunt, vanaf het huidige jaarlijkse gemiddelde van 4,5 procent.

www.dickvanderlugt.nl – Bron: Bangkok Post

Dossier

Dossier is een rubriek met informatie over onderwerpen die regelmatig in het nieuws zijn of zijn geweest. Dossier geeft achtergrondinformatie, gebaseerd op artikelen in Bangkok Post. De rubriek zal niet iedere dag verschijnen, maar voorlopig kan ik wel een tijdje vooruit met de onderwerpen waarover ik in de loop der jaren gegevens heb verzameld. Ik hoop dat de bloglezers waar nodig fouten corrigeren en/of informatie toevoegen.

Kunstmest
Het gebruik van kunstmest in Thailand begon in 1970 exponentieel te stijgen. Tussen 1961 en 2004 nam het gebruik meer dan 100 keer toe, een spectaculaire toename van 18.000 ton in 1961 naar 2 miljoen ton in 2004. Maar ondanks deze grote toename in het gebruik van kunstmest, nam de rijst- en maïsoogst slechts één keer toe, verdubbelend in 45 jaar. Dit wijst op een geweldig verlies van kunstmest in het milieu als gevolg van het ongebalanceerde gebruik en armzalig management.

In sommige landbouwgebieden in de Central Plains bevatte 55 procent van het geteste grondwater nitraatniveaus boven de veiligheidslimiet voor drinkwater van de WHO, en 46 procent van de geteste bronnen in Nakhon Pathom had hoge niveaus van nitraten.

(Bron: Use of agrochemicals in Thailand and its consequences for the environment, Greenpeace Research Laboratories van de University of Exeter i.s.m. het Asian Institute of Technology en het Department of environmental and water resources engineering van de Northeastern University van Boston. Geciteerd in Bangkok Post, 31 maart 2013)

Minibussen en bussen
53 procent van de minibusjes en 67 procent van de bussen overschrijdt de maximumsnelheid op de snelweg, blijkt uit een onderzoek in 2012 van het Thailand Accident Research Centre van het Asian Institute of Technology en de Thai Roads Foundation. De metingen werden elk kwartaal gedaan op Highway 1, 34, 35 en 338 en op Motorway
Highway 7.

Verkeersongelukken zijn een belangrijke doodsoorzaak in Thailand en te snel rijden is de voornaamste oorzaak. Vooral tijdens de Songkran en Nieuwjaars vakanties stijgt het aantal slachtoffers. Tijdens de zeven dagen Songkran vakantie in 2012 bedroeg het aantal verkeersslachtoffers (doden en gewonden) 27.881.

Er zijn nog andere risicofactoren die de verkeersveiligheid bedreigen. Veel minibusjes hebben een extra gascilinder om minder vaak te hoeven tanken. Wanneer het busje vol zit met passagiers en de cilinders vol zijn, weegt het busje 3.500 kilo, veel meer dan de toegestane limiet van 2.000 kilo. Het extra gewicht maakt het busje instabiel en onveilig en vergroot de kans op een ongeluk.

Dubbeldeks bussen die bij ongelukken betrokken waren, blijken vaak hoger te zijn dan de maximale toegestane hoogte van 3,5 meter. Sommige zijn wel 5 meter hoog. Door het extra gewicht wordt de superstructure [kooiconstructie?] van de bus verzwakt, waardoor die instabiel is en gemakkelijk kantelt. Het is een vertrouwd gezicht langs Thailand’s wegen: een gekantelde dubbeldeks bus.

De verkeersautoriteiten zijn van plan UNECE Regulation No. R66 in te voeren, waardoor bussen verplicht een test moeten ondergaan om de kracht van hun superstructure te meten(Bron: Bangkok Post, 1 april 2013)

BTS (bovengrondse metro)


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

3 reacties op “Nieuws uit Thailand – 2 april 2013”

 1. m.mali zegt op

  Een andere 1-april grap?…….

  Thailand To Change From Left To Right Hand Driving

  http://www.thaivisa.com/forum/topic/630001-thailand-to-change-from-left-to-right-hand-driving/?utm_source=newsletter-20130401-1109&utm_medium=email&utm_campaign=news

  • RonnyLadPhrao zegt op

   Die had ik gisteren ook al naar de moderator gestuurd, maar eigenlijk was ze wat te doorzichtig en is het zonder gevolgen in de vuilbak verdwenen denk ik, want ik heb er geen reactie meer op gehad.
   Nochtans, een vriend was er wel degelijk mee weg. Hij had enkele maanden geleden een nieuwe wagen besteld, en was nu natuurlijk verbaasd toe hij het artikel las. Hij heeft het toen naar mij gestuurd en ik liet heem direct weten dat het wel 1 april was. Gelukkig heeft hij niet in een opwelling naar de garage gebeld, om zijn bestelling te laten veranderen naar een exemplaar met het stuur links. Zou een duur grapje worden. Op zulke dagen moet je toch extra alert zijn, maar sommige zitten zo goed in elkaar, dat ze niet van de waarheid te onderscheiden zijn. Neem nu deze van het het rechts rijden. Thailand kennende , zou je echt verbaasd zijn indien het werkelijkheid was ? 😉

 2. Theo zegt op

  Ik heb dit ook gelezen(ik krijg ThaiVisa Forum dagelijks in mijn Inbox)en weet niet wat ik daarvan moet denken,laten we hopen dat het een 1 april grap is.Denk alleen maar aan Bangkok,van links naar rechts rijden omschakelen?Het angstzweet breekt mij al uit, alleen al aan de gedachte.Als zoiets doorgaat dan schei ik gelijk uit met autorijden,na ong.40 jr op de weg hier.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website