Premier Yingluck en premier Najib Razak

Voor het eerste sinds het geweld in 2004 in het Zuiden weer is opgelaaid, heeft Thailand een overeenkomst gesloten met een zuidelijke verzetsgroep. Gisteren zetten Paradorn Pattanatabutr en Hassan Taib, hoofd BRN-liaisonbureau Maleisië, in Kuala Lumpur hun handtekening onder een vredesdeal.

Binnen twee weken zitten Thailand en de Barisan Revolusi Nasional (BRN) om de tafel. Maleisië assisteert bij de keuze van de gespreksdeelnemers.

Critici vragen zich af of de BRN de sleutel in handen heeft voor de oplossing van het voortdurend geweld in de zuidelijke provincies. Bovendien: voorgaande regeringen hebben rebellengroepen nooit willen erkennen. Nu met een groep wordt gepraat, zou het gezag van de regering in gevaar kunnen komen.

Panitan Wattanayagorn, secretaris-generaal voor politieke zaken in de vorige regering Abhisit, waarschuwt dat de overhaaste deal gevaarlijk is. ‘Een formele overeenkomst moet zorgvuldig overwogen worden om de onderhandelingspositie en waardigheid van de Thaise staat niet te ondermijnen.’

Paradorn, secretaris-generaal van de National Security Council (NSC), zegt dat de overeenkomst slechts de eerste stap is en dat er nog een lange weg te gaan is naar vrede. ‘Het is een overeenkomst om gesprekken te houden met mensen die andere denkbeelden en ideologieën dan de Thaise staat hebben, met Maleisië als bemiddelaar.’

Volgens Paradorn is BRN een sleutelspeler in de zuidelijke onrust. ‘Gaat het geweld door in het diepe Zuiden? Ik denk van wel. Maar ik geloof ook dat de situatie verbetert als deze onderhandelingen slagen. Hoe snel dat zal zijn, weet ik niet. Ik kan alleen maar proberen mijn best te doen.’

De doorbraak is volgens Paradorn en de Maleisische premier te danken aan oud-premier Thaksin. Zonder zijn bemiddeling zou er geen overeenkomst zijn geweest. En dat moet de druiven zuur maken voor de Democraten, die het nooit is gelukt, terwijl ze toch electoraal heer en meester in het Zuiden zijn.

– Thailand en Maleisië hebben gisteren vier overeenkomsten gesloten om de samenwerking op economisch gebied en jeugdsport te versterken. De Memoranda of Understanding werden getekend door premier Yingluck en haar Maleisische collega Najib Razak tijdens hun vijfde ontmoeting in Kuala Lumpur.

De MoU’s hebben betrekking op particuliere investeringen in grensgebieden, vergemakkelijking van het grensverkeer, de vorming van een Thai-Malay Business Council Secretariat en samenwerking op het gebied van jeugdsport. Ook is gesproken over de ontwikkeling van een speciale economische zone die Sadao en Bukit Kayu Hitam moet verbinden en de bouw van twee bruggen.

– De excutie van drugsbaron Naw Kham en drie van zijn medeplichtingen wordt vandaag uitgevoerd in Kunming, hoofdstad van de Chinese provincie Yunnan. Kham en zijn handlangers zijn veroordeeld voor de moord op dertien Chinese opvarenden in oktober 2011 op de Mekong rivier. Tijdens de rechtsgang heeft hij Thaise soldaten ervan beschuldigd hiervoor verantwoordelijk te zijn. Later trok hij die verklaring weer in en pleitte schuldig. Twee andere leden van zijn bende hebben een gevangenisstraf van acht jaar gekregen en een voorwaardelijke doodstraf.

– Studenten van de Thammasat en Kasetsart universiteit verzetten zich tegen meer autonomie voor beide universiteiten. Zij zijn bang dat daardoor het collegegeld omhoog zal gaan. Twintig studenten boden gisteren minister Pongthep Thepkanchana (Onderwijs) een petitie aan met hun eisen.

De grotere autonomie is vastgelegd in een wetsvoorstel dat al is goedgekeurd door het kabinet en nu ter behandeling bij het Huis van Afgevaardigden ligt. Volgende week buigt het Huis zich erover.

Prachaya Nongnuch, voorzitter van de studentenraad van Thammasat, noemt het voorstel onrechtvaardig omdat docenten en studenten geen inspraak hebben gehad. De universiteit heeft weliswaar een forum belegd, maar geen van de voorstellen die daar werden gedaan, zijn in het wetsvoorstel opgenomen. De minister heeft toegezegd de kwestie met de regerings chief whip te bespreken.

– Verkwansel niet het leven van patiënten: dit opschrift op een van de bordjes die een demonstrant omhoog hield, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Hij en zo’n 1.500 anderen protesteerden gisteren bij het Government House tegen de dreigende vrijhandelsovereenkomst (FTA) van Thailand met de EU.

Een van de uitvloeiselen daarvan zou een verhoging van de prijs van sommige medicijnen zijn. Verder wordt volgens de demonstranten de handel in tabak en alcohol vergemakkelijkt, wat schadelijk is voor de volksgezondheid. Arbitrage is eveneens een heikel punt.

Woensdag en donderdag voert een Thaise delegatie onder leiding van premier Yingluck in België overleg over de FTA.

– Buitenlandse werknemers worden verplicht voor hun kinderen een gezondheidspakket te kopen. Het ministerie van Volksgezondheid wil zo gezondheidsproblemen en de verspreiding van infectieziektes voorkomen.

Het pakket geldt voor kinderen tot 6 jaar en kost 365 baht per jaar. Het buitenlands kind ontvangt daarvoor dezelfde zorg als een Thais kind, inclusief vaccinaties. Zowel kinderen van legale als illegale migranten komen ervoor in aanmerking. Vanaf mei is het pakket bij ziekenhuisbezoek verkrijgbaar. Thailand telt naar schatting 400.000 migrantenkinderen.

– Overstromingen en watertekort: ze komen beide gelijktijdig voor in Thailand. In Pattani zijn 400 huizen getroffen door overstromingen. De Pattani rivier is buiten haar oevers getreden. Tal van rijst- en suikerrietvelden zijn onder water gelopen.

In Narathiwat waren al vier scholen gesloten; drie andere gingen gisteren dicht. Op sommige plaatsen begin het water te zakken en enkele wegen zijn weer begaanbaar. Met uitzondering van district Bacho is de gehele provincie tot rampgebied uitgeroepen.

In Phatthalung zijn 10.000 rai rijstvelden en 400 rai chili-plantages vernield door water vanaf de Bantad bergketen.

En dan nu de droogte. Het Royal Irrigation Department heeft boeren in het stroomgebied van de Chao Praya opgeroepen af te zien van het planten van off-season rijst. Het waterpeil in de waterreservoirs is gezakt naar 28 procent. Al 72 procent van de watervoorraad voor het droge seizoen is gebruikt en er zijn nog twee maanden te gaan.

In Prachin Buri is zout water binnengedrongen omdat het zoetwaterpeil sterk was gedaald. Boerenland in vier districten heeft daarvan schade ondervonden.

– Gisteren citeerde de krant nog een topambtenaar van het ministerie van Handel die zei dat het ministerie niet overweegt de hypotheekprijs van rijst te verlagen, maar vandaag geeft de permanent secretaris van het ministerie toe dat het ministerie het National Rice Policy Committee zal voorstellen de prijs van 15.000 naar 14.000 of 13.000 baht per ton te verlagen. Die commissie vergadert medio maart.

De boeren staan al klaar om in opstand te komen. Maandag vindt overleg plaats tussen leden van de Thai Agriculturist Association (die boeren in 40 provincies vertegenwoordigt) en premier Yingluck. Minister Boonsong Teriyapirom (Handel) probeert de gemoederen te sussen en zegt dat de verlaging slechts een voorstel is van academici en exporteurs en bestudeerd zal worden.

Kittisak Ratanawaraha, hoofd van een netwerk van rijstboeren in 17 noordelijke provincies, noemt elke verlaging ‘onacceptabel’. Hij wijst erop dat boeren in de praktijk niet 15.000 baht krijgen, maar gemiddeld 11.000 door aftrek vanwege vochtigheid en verontreiniging. De boeren zouden meer geholpen zijn wanneer de regering de prijs van kunstmest en chemicaliën bevriest. Bovendien wachten de boeren al vier maanden op hun geld voor de rijst van de eerste oogst. Tal van boeren hebben daardoor leningen moeten afsluiten bij loansharks die 20 procent rente per maand vragen.

Kasem Promprae, een boer in Phitsanulok, zegt dat in zijn provincie zevenduizend boeren klaar staan om te demonstreren bij het Government House. ‘Het rijsthypotheeksysteem levert ons niet meer geld op dan de prijsverzekering van de vorige regering, maar toen kregen we ons geld wel sneller.’ En is dat niet niet een mooie opsteker voor de huidige oppositiepartij Democraten?

– Drieduizend boeren hebben gisteren een deel van de Mittraphap Road in Nakhon Ratchasima geblokkeerd. Ze eisen dat de regering helpt de liquiditeitsproblemen van boerencoöperaties, waarvan ze lid zijn, op te lossen. De regering zou drie jaar geld moeten injecteren in de coöperaties. Andere eisen zijn een herziening van het schuldmoratorium programma, onderhandelingen met de Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives over uitstel van betaling voor de coöperaties en hulp aan boeren bij rentebetalingen.

– Lector Sombat Chanthornwong, die betrokken is in de zaak Sathian, dringt op een snel onderzoek aan naar de ‘ongebruikelijke’ rijkdom van Sathian Permthong-in, voormalig permanent secretaris van het ministerie van Defensie. ‘I want this case to proceed quickly so I will know whether Sathian’s family deceived me’, zegt hij.

Sombat bevestigt dat hij ontslag zal nemen bij de Thammasat universiteit – ‘om morele verantwoordelijkheid te tonen’ – maar zijn professoraat kan hij niet opgeven omdat hij dat bij koninklijk besluit heeft gekregen. Als het afgenomen wordt, zal hij dat accepteren. [Eerder schreef de krant dat Sombat met pensioen was.]

Sombat is betrokken geraakt bij de zaak omdat Sathian’s echtgenote hem tweemaal gevraagd heeft geld in bewaring te nemen. Eenmaal 18 miljoen baht en eenmaal middels een cheque van 24 miljoen baht op zijn naam. [Gisteren schreef de krant 27 miljoen] Ze vroeg dat vanwege huiselijke problemen. De vrouw en haar dochter hebben Sombat inmiddels gebeld en spijt betuigd dat ze hem in een lastig parket hebben gebracht.

(Zie verder Nieuws uit Thailand van 27 en 28 februari, en het artikel ‘De zaak Sathian; of: Boontje komt om zijn loontje)

Economisch nieuws

– Merkwaardige tegenstelling: bedrijven klaagden nog niet zo lang geleden over de ongunstige dollar/baht koers voor de export, maar de cijfers vertellen een ander verhaal. In januari steeg de export met 16,1 procent, vergeleken met dezelfde maand vorig jaar, naar 555 miljard baht.

En dat niet alleen: de verkopen naar het buitenland namen voor de vijfde achtereenvolgende maand toe; in december bijvoorbeeld bedroeg de stijging 13,5 procent. Alle sectoren lieten in januari een stijging zien.

De import steeg in januari met 40,9 procent op jaarbasis naar US$23,8 miljard, waardoor het handelstekort op $5,48 miljard (176 miljard baht) uitkwam, de grootste kloof sinds 1991.

Volgens Vatchari Vimooktayon, permanent secretaris van het ministerie van Handel, is de Thaise industrie nu wel de gevolgen van de overstromingen van 2011 te boven. Het herstel van de wereldeconomie zorgt voor een grotere vraag naar rijst, visproducten en elektrische apparaten.

De zwakke Japanse yen is gunstig voor Thailand; met name voor de Japanse auto’s en onderdelen die in Thailand worden geproduceerd.

– Het ministerie van Industrie doet een beroep op fabrieken om het stroomgebruik met 10 procent oftewel 1.200 MW per dag terug te brengen teneinde een energiecrisis te voorkomen. Het ministerie vraagt dat aan 70.000 fabrieken die 40 procent van Thailand’s elektriciteit opsouperen oftewel 12.000 MW van de 27.000 MW. De fabrieken op 40 industrieterreinen gebruiken 3.700 MW per dag.

Witoon Simachokedee, permanent secretaris van het ministerie, zegt dat het ministerie nu om medewerking vraagt, maar bij de verlenging van vergunningen zou energiebesparing een voorwaarde kunnen zijn.

Volgens de Industrial Estate Authority of Thailand zijn 5 april en 8-10 april qua stroomvoorziening kritische dagen. Landelijk elektriciteitsbedrijf Egat zegt dat Industrieterrein Bang Chan in het oosten van Bangkok de meeste kans op stroomuitval loopt, evenals het district Lat Phrao en Ratchadaphisek Road. Van 5 tot 14 april zijn twee aardgasvelden van Myanmar buiten bedrijf wegens onderhoudswerkzaamheden. De elektriciteitscentrales in Thailand zijn voor 70 procent afhankelijk van aardgas.

– Minister Pongsak Raktapongpaisal (Energie) wil dat het gebruik van aardgas bij de opwekking van elektriciteit van de huidige 70 procent afneemt naar 45 procent in 2030. Kolen en de import van elektriciteit zouden dat gat moeten opvullen. Door de geringere afhankelijkheid van aardgas neemt de concurrentiekracht van Thailand volgens hem toe, met name op het gebied van energiekosten. Andere energiebronnen die een steentje kunnen bijdragen, zijn biogas of biomassa en hydro-energie.

Pongsak hield zijn pleidooi tijdens een persconferentie van Thai Solar Renewable Co. Het bedrijf verwacht voor maart vijf zonneboerderijen en voor juni nog eens vijf in gebruik te nemen. Elke boerderij produceert 8 MW. Ze bevinden zich tussen Kanchanaburi en Suphan Buri.

– De Law Reform Commission of Thailand, een onafhankelijk orgaan dat tot doel heeft ’s lands wetten te verbeteren, doet een beroep op de regering haast te maken met het National Saving Fund.

Het fonds, dat een initiatief is van de vorige regering, is een vrijwillige pensioenregeling voor informele werkers. De premie bedraagt minimaal 50 baht per maand; de regering legt er een bedrag bij waarvan de hoogte afhankelijk is van leeftijd en bijdrage. Lid van het fonds kunnen personen tussen 15 en 60 jaar worden.

Het ministerie van Financiën maakte eerder bekend dat het fonds op 8 mei 2012 in werking zou treden, maar dat is niet gebeurd. De regering wil de desbetreffende wet amenderen.Volgens de commissie maakt de vertraging een inbreuk op de rechten van burgers om van het fonds te profiteren, vooral personen die tegen de 60 jaar lopen.

– Thailand dient het aantal boeren, die nu 40 procent van de bevolking vormen, met de helft terug te brengen bij een gelijkblijvende oogstopbrengst. Voormalige boeren kunnen gaan werken in het toerisme en andere bedrijfstakken, zegt voormalig minister van Financiën Thanong Bidaya. Hij vindt dat de toekomst van Thailand in het toerisme ligt en niet in de landbouw. Volgens hem heeft Thailand voor toerisme de beste lokatie in Asean. ‘Bovendien heeft het ook sea, sand, sun and sex.’

Thanong wijst erop dat twee of drie rijstoogsten per jaar schadelijk voor het milieu zijn en de grotere rijstproductie dwingt Thailand rijst te verkopen aan Afrika, wat Thanong een arme markt noemt. ‘Rijst verkopen aan arme landen maakt een land niet rijk.Toerisme kan voor de lokale bevolking meer inkomen genereren, dus de regering moet meer aandacht aan toerisme schenken.’

– Boeren in Ayutthaya dreigen maandag naar Bangkok te trekken om te protesteren tegen verlaging van de prijs die ze in het kader van het hypotheeksysteem voor rijst krijgen. Naar verluidt zou die van 15.000 naar 13.000 baht per ton gaan.

Het ministerie van Handel ontkent de geruchten. Het ministerie overweegt niet de prijs te verlagen, zegt een topambtenaar. Zo’n beslissing kan alleen worden genomen door het National Rice Policy Committee dat pas midden maart vergadert.

In het kader van het rijsthypotheeksysteem koopt de regering de rijst op tegen een prijs die 40 procent boven de marktprijs ligt. Als gevolg daarvan is de export ingezakt en hoopt de voorraad onverkoopbare rijst in opslagloodsen en silo’s zich op. Het systeem was een verkiezingsbelofte van Pheu Thai, die het nog steeds verdedigt omdat het inkomen van de boeren er door gestegen zou zijn. (Bron: Breaking News MCOT, 28 februari 2013)

www.dickvanderlugt.nl – Bron: Bangkok Post


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

2 reacties op “Nieuws uit Thailand – 1 maart 2013”

 1. Rob V. zegt op

  Dick weer bedankt maar ik struikelde over twee puntjes:
  – Ik begrijp niet helemaal wat Myanmar te maken heeft met de Memoranda of Understanding tussen Thailand en Maleisië.
  – De zin “Merkwaardige tegenstelling: bedrijven klaagden nog zo lang geleden niet over de ongunstige dollar/baht koers voor de export, maar de cijfers vertellen een ander verhaal. ” loopt niet zo lekker. Wellicht is “..bedrijven klaagden nog niet zo lang geleden over…” beter?

  • Dick van der Lugt zegt op

   @ Rob V Bedankt voor je opmerkzaamheid. Heb het gecorrigeerd. Een meelezer is een zegen in de journalistiek.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website