Michel Maas in Mae Sot

Michel Maas, correspondent voor Volkskrant en NOS, reageert liever niet via blogs. De opmerkingen van klokkenluider Dirk-Jan van Beek op dit blog over de door hem gesignaleerde misstanden op de Nederlandse ambassade in Bangkok, schieten Maas echter in het verkeerde keelgat.

Maas zegt zich bij zijn berichtgeving te baseren op de brief van de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maas: “Op feiten dus, en niet op roddel en vermoedens.Van Beek moet niet zeggen dat ik geen hoor en wederhoor heb gepleegd. Ik heb met  hem contact opgenomen toen zijn aanklachten in het nieuws kwamen. Zodra ik hem vroeg om één concreet geval te noemen van een ‘misstand’ waar de ambassade bol van zou staan, deed hij er het zwijgen toe. Een simpele vraag, die simpel te beantwoorden had moeten zijn voor een man die beweerde een hele berg van dat soort gevallen te kunnen opsommen.”

Volgens Maas maakt één en ander de zaak van Van Beek niet echt sterk. “De belangrijkste klacht die destijds naar buiten kwam was, dat de ambassadeur zijn intrek had genomen in het Shangri La hotel tijdens het hoogtepunt van de rellen van april en mei. Een belachelijke klacht. Er was alle reden om uit de residentie te vertrekken, en het Shangri La hotel kost evenveel als een gemiddeld driesterrenhotel in Amsterdam. Niet echt een geval van krankzinnige spilzucht, dus. En als dat al het ergste was, dan kon het met de rest alleen maar meevallen. Mijn indruk is door het onderzoek bevestigd: de zaken die de klokkenluider aanbracht hielden geen stand.”

Maas stelt dat de onderzoekscommissie wel ‘iets’ ontdekte. Zo bleven er vraagtekens bij de dubieuze manier waarop een consulaire medewerker met het paspoort van zijn ex (een transseksueel) omging. Die man leek ook verder niet helemaal deugdelijk te werken. De ambassadeur wordt verweten dat hij deze man niet hard genoeg heeft aangepakt.

“Dat is vervelend, maar niet echt een voorbeeld van een structurele misstand, en ook niet echt een reden om vervroegd op te stappen. En dat was toch de inzet van de hele affaire: de ambassade was een poel van zonde en geldverspilling. Daarvan is niets gebleken.

Natuurlijk ben ook ik razend benieuwd naar de ‘zaken’ die wél werden aangetroffen en de ‘passende maatregelen’ die werden genomen. Ik heb ze niet. En aangezien Van Beek zelf er niet een kon opnoemen, vermoed ik nog steeds dat het wel meevalt, en dat dit zaken betreft die je overal kunt aantreffen als je eens goed gaat zoeken.

Maar ik weet het niet, en over dingen die ik niet weet ga ik niet speculeren. Zoals ik ook niet weet of de ambassadeur liegt als hij zegt dat hij vertrekt om bij zijn gezin te zijn. Het enige ‘bewijs’ dat daarvoor wordt aangedragen is, de omstandigheid dat de brief over de onderzoeksresultaten op 5 december werd gepost en de ambassadeur niet lang daarna zijn vertrek, volgend jaar, aankondigde. Dat is geen bewijs, maar speculatie. Daar doe ik liever niet aan.

(Als het echt zo zou zijn dat de ambassadeur opstapt omdat hij moet, had hij dat vertrek net zo goed pas in april bekend kunnen maken. Want hij vertrekt pas in mei.)

Dat Van Beek lid was van het Koninginnendagcomité en nog tien andere taken kan opsommen die hij uitvoerde, verandert niets aan het feit dat hij een parttimer was. De Telegraaf en hijzelf suggereerden in de eerste berichtgeving dat hij een leidinggevende werknemer was (hij had het over ‘mijn afdeling’, herinner ik mij, alsof hij een hele afdeling onder zich zou hebben) aan wie de ambassadeur zelve diende te rapporteren. Bovendien verzwegen zij dat hij op non actief was gesteld. Dat draagt ook niet bij aan hun beider geloofwaardigheid.

Mijn vraag aan iedereen nu is: wat is er allemaal eigenlijk wel structureel allemaal mis op die ambassade? Als ik het allemaal zo verkeerd heb? Want dat heb ik nog steeds nergens vernomen. Ondanks alle beschuldigingen, suggesties en insinuaties. Helaas. Want ook ik ben nieuwsgierig. Dat is mijn vak. Maar zoals gezegd: ik baseer mij liefst op feiten. Dus: geef mij feiten of zwijg.”

“Een detail dat een paar keer terugkeert, en misschien ook moet worden opgehelderd: Van Beek beweert dat hij pas nà zijn melding van misstanden op non actief is gesteld en dat dus geen sprake was van rancune. In werkelijkheid heeft hij vóór zijn melding al de aanzegging gekregen dat zijn contract niet zou worden verlengd. Meteen daarna  kwam hij naar buiten met zijn melding. Vervolgens is hij inderdaad onmiddellijk met verlof gestuurd. Deze man lijkt dus niet erg betrouwbaar.

Er zijn volgens Maas nog meer feiten te vermelden. ” Bijvoorbeeld dat zijn vrouw gevangen zit wegens drugshandel (niet zijn fout, misschien, maar wel verzwegen bij zijn sollicitatie), dat er klachten waren van alle afdelingen over zijn onprofessionele gedrag, dat hij was berispt voor ongeautoriseerde uitlatingen tegen de media over Thaise politiek, dat er een klacht tegen hem was ingediend wegens seksueel wangedrag jegens een personeelslid van de ambassade.Van Beek is de held, en de serieuze verslaggever die zijn leugens doorprikt, bederft alleen maar de pret, en wordt daardoor als ‘onbetrouwbaar’ aan de kant geschoven. Het zij zo.

(Hoe leuk het voor bloggers in het Thaise roddelcircuit ook is om te zeggen dat ik door die kogel mijn verstand verloren heb. Ik snap dat wel. Een schandaal is leuker dan geen schandaal, en het spijt mij als ik dat gniffelende plezier moet bederven)

No votes yet.
Please wait...

14 reacties op “Michel Maas: Telegraaf en klokkenluider niet geloofwaardig”

 1. ThailandGanger zegt op

  Het wordt een beetje langdradig. Eerlijk gezegd… kan het me niks meer interesseren wie wat waar gelijk heeft want men wijst nu toch steeds naar elkaar. De waarheid ligt wellicht links,rechts of in het midden en zonder bevestiging door derden zal die daar ook blijven liggen en weet niemand wie nu de juiste versie vertelt. Ze geloven allemaal in hun eigen gelijk en verhaal.

  Ik vraag me af om dit op het blog verder uit te vechten wel de juiste plaats is? Het privé of story gehalte stijgt met de dag dat er weer een nieuw bericht over de “vermeende” gang van zaken over de ambassade in Bangkok wordt geplaatst. Het lijkt hier wel bijna de Telegraaf. Kortom: ik haak af.

  • Dirk-Jan van Beek zegt op

   Maanden geleden kwam op mijn facebook account een ‘friends request’ melding binnen van ene Michel Maas. Daarop heb ik niet gereageerd. Ik kende geen Michel Maas.

   Nu wel; en ik weiger met de man verder te corresponderen.

   Dirk-Jan

   • Hans Bos (redactie) zegt op

    Ik had geen friends request gestuurd, maar een message, met de vraag of hij de Dirk Jan van Beek was die in De Telegraaf werd genoemd. Dat bevestigde hij. Toen stuurde ik een nieuw bericht met de vraag of hij mij meer concrete voorbeelden kon noemen van misstanden op de ambassade. En toen deed hij er het zwijgen toe.
    Hij heeft dus wel gereageerd. Maar had geen antwoord op mijn vraag. En nu nog steeds niet, kennelijk.

    Michel Maas

 2. Gringo zegt op

  Dirk-Jan van Beek:
  Je hoef ook niet met Michel Maas te corresponderen, je kunt echter wel de lezers van dit blog laten weten, dat hij met zijn”feiten” over hou fout zit, dus:
  1. Is het waar of niet waar, dat je bij je sollicitatie gezwegen hebt over de detentie van je vrouw?
  2. Is het waar of niet waar, dat er klachten waren over jouw onproffessioneel gedrag?
  3. Is het waar of niet waar, dat je berispt bent wegens ongeautoriseerde uitlatingen aan de pers over Thaise politiek?
  4. Is het waar of niet waar, dat er een klacht tegen je is ingediend wegens seksueel wangedrag?
  5. Is het waar of niet waar, dat jou is verteld dat je tijdelijk contract niet zou worden verleng, dat je daarna de uitlatingen over missstanden op de Ambassade via de Telegraaf de wereld hebt ingezonden en dat je daarna op non-actief bent gesteld?

  Kom op Dirk-Jan, geef eens eerlijk antwoord. In tegenstelling tot wat Maas beweert zijn niet alle lezers van dit blog op sensatie belust, sommigen willen graag de waarheid weten.

 3. Dirk-Jan van Beek zegt op

  -1- Niet waar (ex vrouw overigens per 06/2008). Tijdens mijn sollicitatie en aanname was zij niet gedetineerd. Er was niets te melden, niets te verzwijgen.
  -2- Niet waar (enkel complimenten van postleiding & Nederlandse burgers)
  -3- Niet waar: niet berispt maar verzocht geen politiek getinte uitspraken meer te doen naar Trouw. Ik woonde nl. wel in de wijken waar gevochten werd, terwijl
  de ambassadeleiding uitdroeg n/d pers dat geen ambassadestaff risico liep omdat we allen veilig woonden. Richtlijnen hoe om te gaan met de pers waren mij en anderen eerder niet verteld.
  -4- Niet waar; moet ik ook naar Zweden worden uitgeleverd ? Nog meer duveltjes uit een doosje ? Ik wil de klacht en ondernomen maatregelen graag lezen.
  -5- Niet waar.

  Resumerend: als je niet reageert op een electronische boodschap van een jou onbekende M. Maas, was dat het professionele wederhoor van een journalist.

  Dhr. Van den Dongen kent alle details en verdere aspecten. Ik reageer nu niet meer op het blog.

  DJ

  • Gringo zegt op

   Sorry, Dirk-Jan. voor het kruisverhoor, ik ben geen Officier van Justitie, hoor, maar je antwoord is duidelijk. Bedankt!

  • Bert Gringhuis zegt op

   Misschien wil je wel vertellen hoe je aan die wetenschap komt?!

 4. Dirk-Jan van Beek zegt op

  Geen probleem; mijn e-mail is djvanb@gmail.com

  Als JIJ meer vragen hebt, beantwoord ik ze gaarne.

  Herauten die zich laten piepelen niet.

  DJ

 5. Chapeau dat de heer Maas gereageerd heeft. Vooral omdat het nu duidelijk is waarom hij bepaalde conclusies heeft getrokken.

  Iedereen is nu aan het woord geweest hier op het blog: de Telegraaf, de ambassadeur, de klokkenluider en de heer Maas. Het lijkt nu vooral op een ‘welles nietes’ discussie. De enige die echt duidelijkheid kan verschaffen is BuZa, helaas is het daar akelig stil…

  • Bert Gringhuis zegt op

   Zo zie ik dat ook, Peter, er is geen buitenstaander, die feitelijke conclusies kan trekken. Wellicht kan Hans Bos eerst nog eens MinBuza verzoeken om opheldering en duidelijkheid en als dat niet helpt zou een kamerlid vragen kunnen stellen aan de Minister. Het lijkt mij belangrijk genoeg, dat iedereen weet wat er nu precies gebeurd is.

 6. Dirk-Jan van Beek zegt op

  Hier de link van het artikel Trouw; ik ben geboren en getogen in een land waar we vrij recht van spreken hebben. Een groot goed.

  http://www.trouw.nl/nieuws/wereld/article3074822.ece/Thaise_premier_wil_verzoenen__.html

  Vr.gr. DJ

  • Nicola zegt op

   Dirk-Jan

   Waarom stuur je het rapport van buitenlandse zaken over de door jou vermeende misstanden toch niet gewoon door naar dit blog? Jij hebt dat rapport toch, volgens de wet moet dat toch aan jou zijn gestuurd? Laat ons toch uitmaken hoe het precies zit. Stuur het, jij hebt dat toch ook met de klachten in Telegraaf gedaan.

 7. Nicola zegt op

  Een quote van “Trouw'”:

  Van Beek, die zes jaar in Thailand woont en werkt, zegt de frustraties van de roodhemden over hun achterstelling wel te begrijpen. „Ik ben veel op het arme platteland geweest en er is daar al twintig, dertig jaar wanhoop en gebrek aan perspectief.”

  Of premier Abhisit de beloofde verzoening kan brengen, betwijfelt hij. „Hij heeft eerder niet de dingen aangedragen die mensen op het platteland wilden horen. De woede is enorm. Ik denk niet dat hij de man is die verzoening kan brengen.”

  Toch een politieke komentaar. En werkde hij nog bij amb naa d komentaar???

 8. Niek Jansen zegt op

  Wat beterft die ‘politiek getinte’ uitspraken betreft naat Trouw toe, wil ik wel opmerken dat qua persvrijheid en vrijheid van meningsuiting Thailand in de wereldrangorde ergens achteraan bungelt op de 150ste plaats vlak bij Burma. 77.000 websites zijn al afgesloten door de digitale watchdog. ‘Oceania’ van George Orwell is hier actueel. Zeker ambassadepersoneel moet dus op kousevoeten lopen. Mond houden en je geld uitgeven is hier het devies.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website