Beste lezers,

Ik moet belasting betalen in Nederland, dat is het probleem niet (wel jammer). Heb nog steeds een ziektekostenverzekering in Nederland bij Unive. De Universeel compleet polis met als woonland Thailand, vanaf 2009 uitgeschreven. Betaald in 2017: 572 Euro p.m. (wel veel). Begon in 2009 met 325 euro per maand.

Natte vinger werk: van 2009 t/m 2017 gemiddeld 450 euro per maand is 12 x 450 x 8 = 43200 euro.
Heb 2x een dure operatie en chemo kuur verschillende na onderzoeken gehad (o.a. prostaat en darmkanker 2010 en 2012). Vochtige vinger werk heb de rekeningen nog 55.000 euro.

Heb in september 2016 een kijkoperatie en even daarna een CT-Scan gehad, voorcontrole en uitslag kosten 65000 THB. Nu hoeft ik pas over 2 jaar deze onderzoeken te doen (blij), wel elk 1/2 jaar controle, maar dat zijn de kosten niet.

Nu mijn vraag: indien ik mijn ziektekostenverzekering opzeg kan ik dan de kosten die ik maak, mocht het geval zijn (hoop ik niet) aftrekken van de belasting?

Want zoals ik lees worden de kosten alleen aftrekbaar indien de verzekering het niet vergoed. Als ik eenmaal uit de verzekering bent neemt UNIVE geen mensen meer aan met deze verzekering. En een buitenlandse verzekering afsluiten boven de 70 jaar niet mogelijk en beneden 70 jaar uitsluitingen.

Kan iemand mij advies geven of het aftrekbaar is?

Groet,

Hans


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

18 reacties op “Lezersvraag: Kan ik mijn ziektekosten aftrekken van de belasting?”

 1. erik zegt op

  Bedoel je de Nederlandse belasting? Nee!

  Of de Thaise belastingwet een dergelijke faciliteit biedt weet ik niet maar daarvoor zou je een deskundige in dit land kunnen raadplegen.

 2. Henny zegt op

  En waarom blijf je niet bij Unive? Lijkt mij beter.

 3. John mak zegt op

  Ik zou de verzekering maar aanhouden als ik u was. Zeker nu de leeftijd hoger wordt en er meer kwalen kunnen komen. Alleen indien u heel veel spaargeld achter de hand hebt en eventuele dure ingrepen zelf kunt bekostigen kunt u overwegen de verzekering op te zeggen maar gezien uw medisch verleden zou ik dat niet doen

 4. Anja zegt op

  Hallo Hans,

  Voor de Aangifte Inkomsten Belasting in Nederland kan u alle gemaakte en niet vergoedde ziektenkosten opvoeren/aftrekken. Voor de goede orde, daar valt de premie van ziektenkosten niet onder!

  Resume, indien u geen ziektenkostenverzekering heeft kunt u alle gemaakten ziektenkosten opvoeren.

  M.vr.gr. Anja Woltering

  Administratie- & Boekhoudkantoor
  WOLTERING

  • Lammert de Haan zegt op

   Anja, Hans woont in Thailand. Hij is dus een buitenlandse belastingplichtige, zonder te kwalificeren!

   Dat betekent dat de heffingskortingen, het heffingsvrijvermogen in box 3 en alle mogelijk aftrekposten binnen de inkomstenbelasting ingaande 1 januari 2015 voor hem zijn komen te vervallen.

   Hij moet aangifte doen als buitenlands belastingplichtige. En dat is een heel ander verhaal dan een aangifte als binnenlands belastingplichtige.

   Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht).

  • Albert zegt op

   Als buitenlands belastingplichtige is er geen enkele aftrek mogeljk.

 5. paul vermy zegt op

  Beste Hans,
  Zeg in godsnaam je zorgverzekvolgens het ering niet op. Oke, je betaald wel veel, maar heb je het allemaal wel
  voor 100% verged verkregen?Enwelk hospital heb je,. Heb je ook nog een extra verzekering bij Unive?mi
  Zelf ben ik verzekerd bij ONVZ in Houten. Ik betaal over 2017 E. 5765,–, inclusief een van de hoogste
  extra verzekeringen. Had lympheklimoet eer kanker in mijn hals en een hartprobleem waarvoor ik iedere
  maand naar het ziekenhuis moet. Geen uitsluiting hiervoor, maar krijg alles vergoed volgens het Neder-
  landse tarief.Neem kontakt op met Matthieu Heijligenberg in Hua Hin. AAHUA HIN Insurance Hij is een
  autoriteit in met name zorgverzekeringen en heel open en eerlijk. Succes
  Paul

 6. Ferdi zegt op

  Kom je nog wel eens in Nederland en zijn er dan wat klussen die je aan kunt pakken? Je kunt dan namelijk overwegen om naar de kamer van koophandel te gaan om je in te schrijven als ondernemer. Je bent dan namelijk, ook als je buiten de EU woont, verplicht om je te verzekeren via een Nederlandse zorgverzekeraar, zodat je niet gebonden bent aan dure private oplossingen.

  • Lammert de Haan zegt op

   Ferdi, dit is volstrekt onjuiste informatie en wel hierom.

   Hans is geen ingezetene en om dan verzekerd te zijn voor de Wet langdurige zorg moet je in dienstbetrekking arbeid verrichten welke onderworpen is aan de loonbelasting (artikel 2.2.2, onder b van de Wet langdurige zorg).

   Omdat hij niet valt onder de werking van de Wet langdurige zorg valt hij ook buiten de kring van verzekerden voor de Zorgverzekeringswet (artikel 2, lid 1, Zorgverzekeringswet).

   Hij wordt overigens door de Belastingdienst ook niet aangemerkt als ondernemer (denk aan het urencriterium, het aantal opdrachtgevers, de verhouding van deze inkomsten ten opzichte van z’n overige inkomsten, het ondernemersrisico, etc.).

   Deze inkomsten zijn dan ook te beschouwen als ‘inkomsten uit overig werk’, welke eveneens niet onderworpen zijn aan de loonbelasting.

   En dan hebben we het helemaal maar niet over de kosten van een ticket om een paar euro’s in Nederland te verdienen!

   Ik heb regelmatig buitenlandse ondernemers onder mijn hoede voor de boekhouding, aangiften omzetbelasting en aangifte inkomstenbelasting en dan vanuit alle windstreken (Zuid-Amerika en veel Europese landen). Zij komen dan voor korte tijd naar Nederland om het ‘grote geld’ te verdienen en laten zich niet inschrijven bij een Nederlandse gemeente. Ik laat hen wel inschrijven bij de Kvk. Daarbij voldoen zij wel aan de criteria welke gelden voor het zijn van ondernemer voor de Belastingdienst. Als ondernemer maar niet-inwoner vallen ook zij niet onder de Wlz en de Zkw en bouwen daarbij ook geen rechten op een AOW-uitkering op. Voor zover ik het dan meekrijg zijn zij echter wel verzekerd in hun thuisland.

   • Ferdi zegt op

    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/ben-ik-verzekerd-voor-de-zorgverzekering-als-ik-in-het-buitenland-woon
    is anders vrij duidelijk:
    “Woont u in het buitenland en werkt u in Nederland? Dan moet u in Nederland een zorgverzekering afsluiten.”

    Of iemand kan voldoen aan de criteria om ondernemer te zijn kan ik vanuit hier zo niet beoordelen. Jij ook niet neem ik aan.
    Ik kan me voorstellen dat iemand die hier bijvoorbeeld 3 weken per jaar is hier niet aan voldoet en iemand die hier 2 of 3 maanden is wel aan kan voldoen.
    De kamer van koophandel hanteert “criteria” en “indicatoren”. De belastingdienst heeft weer andere regels.
    Als iemand harde cijfers heeft over wanneer wel/niet dan hoor ik het graag.
    En anders kan het toch een idee zijn om hier een dienstbetrekking aan te houden?

    Misschien heeft Hans er niks aan, maar het kan een overweging zijn voor anderen die minder dan 4 maanden per jaar in Nederland zijn (en hier dus niet bij de gemeente ingeschreven moeten/mogen zijn).

    En de kosten van een ticket? Die kunnen best meevallen als je de Nederlandse zorgverzekering (circa € 110 per maand + percentage van inkomsten) vergelijkt met premies van € 500 a € 600 euro per maand. Zeker als je toch al jaarlijks naar Nederland gaat voor vakantie/familiebezoek kan het lonen om hier ook wat te werken.

    • Lammert de Haan zegt op

     Ferdi, de Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet zijn daar nog véél duidelijker over. En uiteindelijk heb je daarmee te maken! Omdat jij niet even de moeite hebt genomen om de door mij aangehaalde wetsartikelen erop na te lezen, plaats ik ze hier.

     Wet langdurige zorg (Wlz)

     § 1. De kring van verzekerden

     Artikel 2.1.1

     • 1 Verzekerd overeenkomstig de bepalingen van deze wet is degene, die:
     o a. ingezetene is;
     o b. geen ingezetene is, doch ter zake van in Nederland of op het continentaal plat in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen.

     Zorgverzekeringswet (Zvw)

     Paragraaf 2.1. De verzekeringsplicht

     Artikel 2

     • 1 Degene die ingevolge de Wet langdurige zorg en de daarop gebaseerde regelgeving van rechtswege verzekerd is, is verplicht zich krachtens een zorgverzekering te verzekeren of te laten verzekeren tegen het in artikel 10 bedoelde risico.

     Dan nu de vraagsteller Hans.

     Hij is geen inwoner van Nederland en gaat hier ondernemersactiviteiten verrichten Als ondernemer ben je niet aan de loonbelasting onderworpen. M.a.w.: hij valt niet onder de Wlz!

     Doordat hij niet valt onder de werking van de Wlz valt hij van rechtswege ook niet onder de werking van de Zvw en kan hij dus geen Nederlandse zorgverzekering afsluiten.
     Daar staat tegenover dat hij ook geen premie Wlz en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd is.

     Hans is een niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtige en woont in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft afgesloten m.b.t. de ziektekosten. Hij kan zich dus ook niet daarvoor verzekeren via het Zorginstituut Nederland, zoals wél het geval is als je binnen de EU en nog enkele andere landen woont.

     De Belastingdienst bezigt de term van “werken in Nederland” voor werken in loondienst (dus met inhouding van loonbelasting) maar niet voor ondernemen. Toegegeven: de informatie van de Belastingdienst leidt nogal eens tot verwarring (ik wordt er vrijwel dagelijks mee geconfronteerd). Maar aan de andere kant: als zij al dit soort informatie ook nog eens voldoende juridisch zouden moeten onderbouwen, dan wordt ook dit soort informatie voor velen onleesbaar. En daar heb ik ook nog wel begrip voor.

     Dat jij het niet kan beoordelen of hij aan de vereisten voor het zijn van ondernemer voor de inkomstenbelasting zal gaan voldoen wil niet zeggen dat ik dat ook niet kan. Dat kan ik nl. wél. en ook nog eens van hieruit!

     Ik verwacht niet dat hij de 1.250 uren werken per jaar voor de onderneming zal halen.
     Vervolgens moet hij toch al een behoorlijk aantal keren naar Nederland ( 6 à 7 keer?) om het vereiste aantal opdrachtgevers te halen. Elke keer dat hij weer terugkomt moet hij dan ook nog eens een andere opdrachtgever hebben.
     Daarnaast ken ik “in redelijke mate” zijn inkomen om daarmee het belang van zijn (mogelijke) winst uit onderneming te kunnen beoordelen met zijn andere inkomen.
     Als je nl. op 9 januari in Thailandblog het bedrag van jouw voorlopige aanslag over 2017 met daarbij de reden hiervan vermeldt, dan weet ik als fiscalist binnen een paar seconden wat voor inkomen je minimaal moet hebben!

 7. Lammert de Haan zegt op

  Hans, je hebt nu een ‘buitenlandverzekering’ lopen bij Univé voor je ziektekosten. Als ik jou was zou ik deze voortzetten, vooral gezien jouw ziektekostenbeeld en de daarmee in het verleden gepaard gegane kosten. Wees blij dat je daar binnen bent. Met jouw leeftijd en geschiedenis lukt het jou niet om in Thailand zo’n verzekering af te sluiten.

  Voor wat betreft jouw vraag over de aftrekbaarheid voor de inkomstenbelasting van je ziektekosten is slechts één antwoord mogelijk en dat is: NEE.
  Je valt niet binnen de kring van verzekerden voor de Zorgverzekeringswet nu je in Thailand woont. Dat betekent dat je, naast de maandelijkse bijdrage aan een Nederlandse ziektekostenverzekeraar, ook geen premie Wet langdurige zorg en geen inkomensafhankelijk bijdrage Zorgverzekeringswet betaald.

  Daarnaast zijn ingaande 1 januari 2015 de heffingskortingen, het heffingsvrij vermogen voor box 3 en alle aftrekposten voor de inkomstenbelasting komen te vervallen bij wonen in o.a. Thailand.

  Overigens en dat heb je goed gelezen, mocht je in Nederland wonen maar zonder ziektekostenverzekering, ook dan zijn de ziektekosten tot het bedrag, wat zou vallen binnen de basisverzekering voor de ziektekosten, niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt slechts voor het meerdere aan ziektekosten. Maar jij woont niet in Nederland en is dit dus ook niet van toepassing.

 8. w van der hooft zegt op

  aftrek ziektekosten kan alleen boven de drempel, ik dacht 1,65 % van het bruto loon of pensioen

 9. Albert zegt op

  Ziektekosten en premie zijn in zowel in Nederland als in Thaialand niet aftrekbaar.
  Overgaan naar verzekering in Thailand ZEER ZEKER NIET DOEN.
  Al uw huidige kwalen zijn dan niet meer te verzekeren.
  Bovendien kost hier een vergelijkbare verzekering bij 70 jaar ca.200.000 Thb per jaar.

 10. Hans van Mourik zegt op

  Hans van Mourik zegt.
  Ik heb alles goed gelezen de adviesen.
  Blijft in ieder geval dit jaar in ZKV , want heb reeds voor het hele jaar betaald.
  Met 3 adviesen ga ik verder TZT. voort borduren, dat is winst
  1)Van Lammert de Haan,
  2) Anja
  3) W. van der Hooft. Deze kan best gelijk hebben want toen ik in 2016 mijn belasting invulde over 2015
  Staat in ziektekosten die niet door de verzekering zijn vergoed, kan ik opvoeren als posten en volgens mij is er ook een drempel;
  Wat ik mis is, dat iemand mij een artikel kan geven waar het instaat,of dat iemand het reeds al een keer gedaan heeft.
  Ik kan hier in Changmai 8 Nederlanders waarvan er maar 2 verzekerd zijn incl.ik
  Hans van Mourik

  • Lammert de Haan zegt op

   Hans, omdat je het NIET goed gelezen hebt (of niet goed begrepen) dan nog maar een keer in het kort:
   1. Jij woont in Thailand en bent daardoor niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtige.
   2. Daardoor heb je vanaf 1 januari 2015 geen enkele mogelijkheid om nog maar iets af te trekken voor de inkomstenbelasting.

   Staar je niet blind op de reactie van Anja Woltering van Administratie- & Boekhoudkantoor WOLTERING. Deze reactie raakt kant nog wal! Dat geldt ook als je nog zou wonen in Nederland. Ook dan mag je slechts SPECIFIEKE ZORGKOSTEN aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting en niet, zoals Anja schrijft: “alle gemaakte en niet vergoede ziekenkosten (?) opvoeren”, zelfs als je geen ziektekostenverzekering zou hebben.

   Mag je bij wonen in Nederland bijvoorbeeld de kosten voor premie voor je verzekering, het wettelijke eigen risico, kosten van bevalling en kraamhulp, de uitgaven voor een rollator, rolstoel, scootmobiel, etc. ect. Aftrekken? NEE.
   En kosten die je niet vergoed hebt gekregen omdat je geen verzekering hebt afgesloten mag je al helemaal niet aftrekken. Dat lijkt me trouwens volstrekt logisch!

   Ik draag een bril, maar ook deze kosten zijn niet aftrekbaar. Mocht ik echter zodanig slechtziend worden dat ik een blindenstok of een blindengeleidehond nodig heb, dan zijn deze kosten wél aftrekbaar. Dus een rollator niet maar een blindenstok wel: dat is Nederland!
   Ik hoop dat met de herziening van het belasting- en toeslagenstelsel (Commissie Van Dijk) een beetje lijn wordt aangebracht in deze totale chaos.

   Wat jij hebt gelezen bij het doen van je aangifte voor de inkomstenbelasting 2015 over aftrek van specifieke zorgkosten (en de drempel) staat nog compleet op m’n netvlies: het belastingprogramma liep steeds vast omdat jij voortdurend probeerde een aangifte voor binnenlandse belastingplichtigen in te vullen. Toen je vervolgens op mijn aan wijziging het programma voor buitenlandse belastingplichtigen had gevonden en ging invullen kwam je de vraag hierover niet meer tegen. Die kosten zijn immers in het geheel niet aftrekbaar voor jou. Vergeten?

   Ik zou je nog wel aan documentatie kunnen helpen voor wat betreft de aftrekbaarheid van specifieke zorgkosten, maar daar heb je niets aan omdat dit niet op jou van toepassing is.

   • Lammert de Haan zegt op

    “Commissie van Dijk” moet uiteraard “Commissie Van Dijkhuizen” zijn. Ik heb daar zelfs gister en vandaag een heel artikel over geschreven n.a.v. onterechte alarmerende berichten in de pers (en in fora). Woon je in het buitenland, dan is er, na implementatie van dit rapport, zelfs veel ‘geld te verdienen’ vanwege de totale fiscalisering van de AOW.

  • Albert zegt op

   Heeft U wel het juiste formulier gebruikt ???
   In formulier voor buitenlandsbelastingplichtigen komt deze vraag nl. niet voor.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website