Beste lezers,

Ik ben een gepensioneerde Belgische ambtenaar wonende in Chiang Mai. Elke maand betaal ik een riante solidariteitsbijdrage aan de bedroevende Belgische economie.

Op onze vraag om een herziening wordt geantwoord dat alleen gepensioneerden buiten België maar verblijvende binnen de EU vrijstelling kunnen bekomen. Heeft iemand ervaring met deze onzin?

Bijkomend betaal ik nog altijd ziekteverzekering in België. Nochtans woon in er niet meer en ben er uitgeschreven. Dus geen enkel genot meer en volledig administratief in orde via de locale besturen en de ambassade.

Het antwoord van de administratie: wij zullen het onderzoeken en indien nodig zullen we binnen enkele maanden uw pensioen aanpassen.

Ik vraag mij af of dit volledig correct is. Bijkomend betaal ik in het thuisland nog steeds 47% belastingen.

Met vriendelijk groet,

Jean-Paul


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

14 reacties op “Lezersvraag: Ik woon in Thailand, kan ik vrijstelling krijgen voor Belgische belastingen?”

 1. gust zegt op

  Beste Jean-Paul,
  Ook ik ben een ambtenaar met pensioen.Negen jaar geleden heb ik dezelfde vraag gesteld en kreeg als antwoord dat Belgie geen verdrag heeft met Thailand en dus die maandelijkse 50 euro solidariteit moet blijven betalen.
  Van mijn ziekte verzekering kreeg ik een mail terug dat ik deze moest opzeggen omdat ik hier in Thailand er toch geen gebruik kon van maken.Indien ik mij ,al was het maar voor een dag,terug liet inschrijven in Belgie is mijn verzekering (de voorzorg) terug in orde.
  Ben nu in Thailand verzekerd en heb hier samen met mijn Thaise vrouw een regeling getroffen dat ik hier na mijn overlijden zal gecremeerd worden.Van mijn pensioen gaat maandelijks een bedrag voor begrafeniskosten in Belgie.Ik heb het opgegeven.Betalen moeten we!!!!!

  Groeten uit Chiang Mai
  Gust

  • David H. zegt op

   Onnodig je terug in te schrijven , bij tijdelijk vertoeven in Belgie val je terug onder de mutualiteit , wel even langs een kantoor gaan , dit is mij bevestigd vanwege socmut per email op mijn vraag ,
   bij hospitalisatie werd aangeraden eerst even documenten op te halen , dan konden ze zelfs betaling rechtreeks met hospital regelen .
   Betaling mut.enkel nodig indien je van hun bijkomende zaken wenst te genieten .
   Dit als uitgeschreven Belgisch gepensioneerde , wel geen overheids gepensioneerde.
   Bijkomende info op GOV.BE vermeld simpel dat je op basis Belg. Identiteit verzekerd bent bij zelfs tidelijke terugkeer .
   Geen wachtijd zoals in NL zoals ik al eens gelezen heb hier ……

 2. henry zegt op

  Indien je in belgie bent uitgeschreven word er op je pensioen RSZ en bedrijfsvoorheffing afgehouden. Vanaf het eerste volledige jaar verblijf in Thailand, krijg je een vrijstelling van aangifte. Je moet dus ook geen belastingsbrief meer invullen. Dus buiten de bedrijfsvoorheffinge betaal je niks meer. Ik betaal als gehuwd RVP gepensioneerde 3.75 % bedrijfsvoorheffing en daar houd het bij op. Omdat hier de bedrijfsvoorheffingen van vervangingsinkomens gelden, die veel lager zijn.

  Voor een ambtenaar ligt dat anders, omdat zij in feite geen pensioen trekken maar een uitgestelde wedde, daarom dat het voor hen ook geen verschil maakt of ze al dan niet gehuwd zijn voor de hoogte van hun pensioen. Dus zij betalen de bedrijfsvoorheffing op hun uitgestelde wedde, die omdat het een wedde is en geen vervangingsinkomen een ander barema heeft voor bedrijfsvoorheffing

  Nu wat terugbetaling van ziektekosten gaat, is het heel eenvoudig. U kan als uitgeschrevene in belgie en ingeschreven in Thailand geen vrijstelling bekomen
  U hebt wel recht op terugbetaling van dringende geneeskundige zorgen in alle mander ter wereld, dus ook Belgie. UITGEZONDERD het land waar uw dommicillie is. Dus Thailand

  Dus als U naar de dokter gaat of gehospitaliseerd word in laat ons zeggen Laos; Korea of Singapore heeft U recht op tussenkomst. Als u word opgenomen in een kliniek of naar de dokter gaat in Bangkok, heeft U daar geen recht op . Dit omdat er tussen beide landen daarover geen bilateraal akkoord werd gesloten

 3. Gerard Van Heyste zegt op

  Beste
  Zoals hierboven reeds beschreven heb je al de meeste inlichtingen,woon hier al 15 jaarben uitgeschreven in Belgie,en betaal iedere maand belasting,RSZ,en solidariteits- voor ???. Hierdoor ben je ook vrijgesteld van eventuele belasting in Thailand !
  Voor volledig medisch onderzoek ga ik naar Belgie nadat ik een mailtje heb gestuurd naar men ziekenfonds,ben dan in orde voor alle terugbetalingen.
  We hebben ook nog andere voordelen op onze buurlanden, als je trouwt krijgt je pensioen (tje) een flinke duw ong. 25 percent komt erbij, en bij overlijden krijgt je echtgenote ong. 75 percent van je aanvankelijk pensioen,mag zelfs in Thailand blijven wonen.
  Dus beste J.P. ni klagen hé,we hebben het goed hier ondanks de zwakke euro !
  Gr; Gerard

  • Jean-Paul zegt op

   Er wordt.niet geklaagd. Alleen is het absurd dat.gepensioneerde Belgen in een Eu land buiten België en Zxitserland wel vrijstellingen bekomen. Ik dacht dat het gelijkheidsbeginsel in onze grondwet was ingeschreven? Voor wat betreft verhoging van pensioen ingeval van huwelijk moet ik je teleur stellen. Niets kwam er bij. Zij heeft een inkomen uitbetaald door.de Thaise regering dus “nougabollen”.

   • henry zegt op

    J.P.
    U krijgt niks bij omdat U ambtenaar bent, en omdat zoals, reeds geschreven U geen pensioen ontvangt maar een uitgestelde wedde.
    U valt dus onder een ander stelsel, dus ander regels.

    Zoals U allicht weet zijn er in Belgie 3 pensioenstelsels

    1-Ambtenaren(alle overheidspersoneel) met daarin nog verschillenden stelsels voor politie en militairen.
    2- Werknemers uit de Privé
    3- Zelfstandigen en vrije beroepen…

    Elk van die stelsels hebben hun eigen berekeningen en regels.

    PS: ook belgische gepensioneerden in Turkije en Marokko kunnen die vrijstelllingen bekomen, omdat zij zich daar kunnen aansluiten bij de sociale zekerheid van dat land. Voor Thailand gaat dit uiteraard niet omdat wij ons hier niet kunnen aansluiten bij de de Thaise sociale zekerheid. Er zijn daarover geen verdragen gesloten.

  • David H. zegt op

   De regeling van overlevingspensioen na overlijden is voor de echtgenote is onlangs drastisch veranderd voor NIEUWE gevallen , en indien weduwe jonger dan 45 jaar ,it wordt nu vervangen door een tijdelijke overbruggingsvergoeding ten belope van 1 a 2 jaar , uitzonderingen zijn er bvb voor weduwe met kinderlast enz…, dit alles in de pensioehervorming !!

   • henry zegt op

    David H.
    .
    Dit gaat op voor de overlevingspensioenen, van gepensioneerden in de Privé, niet voor weduwen van gepensioneerde ambtenaren. Omdat, weerom het hier gaat over uitgestelde weddes, die ten persoonlijken tittel zijn.

    Aan de hervormingen van de ambtenarenpensioenen moet men nog beginnen.

 4. marcel zegt op

  ik woon reeds 18 jaar in thailand en ben in hetzelfde geval als jij.Als belgisch ambtenaar wordt jouw pensioen betaald door de belgische regering,wat inhoudt dat je belast wordt zoals alle in België wonende belgen.Je komt in geen geval onderuit aan die verplichtingen,ik heb alles indertijd geprobeerd.Als je in Thailand inkomsten hebt ben je bovendien nog verplicht ook deze aan te geven.Je ziekteverzekering blijft lopen voor gans europa,met Thailand hebben ze geen overeenkomst en is alles dus door jouw te betalen.
  Profiteer van je verder leven hier en laat de belgische absurditeiten je geluk niet bezoedelen.

 5. Jean-Paul zegt op

  Beste Franky,
  Blijkbaar heeft u het probleem niet volledig gevat. Maandelijks betaal ik door inhouding, de Belgische staat 2034.76 euro of 72477,80 Thb.
  5906 Thb betreft solidariteitsbijdrage ttz een progressieve sociale bijdrage op het brutobedrag van pensioenen. Uit een vraag om vrijstelling blijkt dat gepensioneerde belgen die buiten België verblijven maar binnen een EU land en Zwitserland deze.bijdrage niet hoeven te betalen.Woon je in oa Thailand dan dien je wel af te dragen. Wat met het gelijkheidsbeginsel ingeschreven in onze grondwet? Ik heb de intentie om de kat de bel aan te binden.
  Ondanks het feit dat ik in Belgie ben uitgeschreven en volledig administratief in orde ben bij de ambassade blijf ik ook nog sociale zekerheid betalen ten bedrage van 7004 Thb. Dat wordt nu onderzocht of vrijstelling mogelijk is maar zal nog maanden aanslepen. Bij terugkeer in Belgie is.de mutualiteit onmiddellijk beschikbaar mits er twee volledige jaren voor afreis volledig werd bijgedragen. Het gaat dus niet om een soort bijkomende verzekering maar om de inhouding gezondheidszorgen in Belgie of RSZ.
  Hopelijk heeft dit betoog bijgedragen tot een beter begrip van de situatie en aanverwante wrevel
  Mvg

 6. Louis49 zegt op

  Het is een misverstand dat je vrijstelling krijgt indien je in een eu land woont ,je dient dan belasting te betalen in het land waar je domicilie hebt en het ook bewijzen,zelfs al zou Thailand een verdrag hebben met Belgie zou je in Belgie belasting blijven betalen daar Thailand geen belastng int van farang ,geen bewijs dus en dat willen ze echt zien in Belgie

  • henry zegt op

   Er bestaat een belastingsverdrag met Thailand om te vermijden dat je dubbele belastigen betaald, dat houd in dat alle belgische inkomsten, belastbaar zijn in Belgie, en alle Thaise inkomsten belastbaar in Thailand
   Nu is het zo dat je als uitgeschrevene vrijgesteld word van roerende voorheffing, dus de roerende voorheffing op intresten van bijvoorbeeld termijnrekeningen moet je niet betalen, omdat de zetel van je kapitaal buiten de EU zone ligt. Je bent om dezelfde reden, ook vrijgesteld van BTW op diensten. Dus je moet geen 21% BTW betalen op bankverrichtingen, wat inhoud dat je geen BTW moet betalen op de transferkosten die je bank aanrekent. Ook op de factuur van je containertransport of verhuiskosten naar Thailand hoef je geen BTW te betalen

   Andere andere zijde houd dat in, dat je op alle Thaise inkomsten, je de verplichte Thaise belastingen betaald, zoals huurinkomsten en de 15% belasting op intresten van fixed en andere accounts .

   Wat weinigen schijnen te weten is, dat eens je bent uitgeschreven in Belgie, en men ze Domicilie in Thailand heeft. Dus ingeschreven op de ambassade je onder het Thais Erfrecht valt en niet meer onder het Belgische. Dat gaat dus ook op voor de verdeling van uw eventueel Belgische onroerende goederen. Het Thais erfrecht is heel verschillend van het Belgische, want in het Thais erfrecht kan je bijvoorbeeld uw kinderen onterven.

 7. bona zegt op

  Hallo iedereen,
  Ik ben nog niet op pensioen, en woon nog steeds in Belgie.
  Wel heb ik hier een scat aan inlichtingen gekregen .
  Mijn beste dank aan alle leden.

 8. henry zegt op

  J;P;

  wat uw vraag aan het RIZIV betreft de RSZ bijdragen kan ik U het antwoord al geven,omdat ik 6 jaar geleden deze vraag al stelde. Wel dat antwoord was negatief. Net zoals U vind ik dat een grove onrechtvaardigheid, maar het is niet anders

  U bent op geen enkele manier verplicht om vrijwillige bijdragen aan uw ziekenfonds te betalen; Sommige ziekenfondsen vragen die trouwens ook niet. Het ziekenfonds waar U bent ingeschreven als lid , is VERPLICHT u de in de nomenclatuurlijst vermeldde tussenkomsten, voor zorgen en medicijnen terug betalen. En wel omdat U elke maand RSZ bijdragen betaald via uw pensioen. Indien men met een drogreden afkomt om dit niet te doen. Volstaat een een eenvoudig mailje aan het RIZIV om hen, hun vergissing te laten inzien.

  Nu ik heb dit reeds op andere plaatsen vermeld, de hoge pensioenen, en zeker de uitgestelde weddes van ambtenaren worden fiscaal afgetopt. En daar komen bovenop nog bijdragen en afhoudingen die men niet heeft bij een RVP pensioen , zoals afhouding voor begrafeniskosten.

  Ik wil nogmaals benadrukken dat een ambtenaar geen pensioen als dusdanig ontvangt maar een uitgestelde wedde ten persoonlijke tittel, en er dus bij de bedrijfsvoorheffing op zijn uitgestelde wedde, andere en hoger bedrijfsvoorheffingen zijn dan op RVP pensioenen die gecatalogeerd worden als vervangingsinkomen waar andere een lagere percentages bedrijfsvoorheffing worden toegepast

  Dat maakt dat men als ambtenaar wel veel hogere bruto pensioenen trekt, maar dat deze netto niet zo veel verschillen van een werknemer uit de privé bij een gelijkaardige wedde.
  Want bij een werknemer uit de privé gebeurt de aftopping voordien, omdat men daar een inkomens- dus ook pensioenplafond heeft. M.a.w. voor de berekening van een RVP pensioen is er een loongrens. Op al wat U daarboven verdient betalen zij wel pensioenbijdragen, maar die zijn ze kwijt. Want men houd geen rekening met de bedragen boven het loonplafond; in het berekenen van het pensioen.

  Tot mijn spijt zal U, net als ik en zovelen anderen, U in arrenmoede moeten neerleggen in de naar onze opinie grove onrechtvaardigheden.
  .


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website