Beste lezers,

Mijn vriendin geniet van een overlevingspensioen/weduwen pensioen van haar overleden Belgische echtgenoot. Zij woont nu in België en heeft een vreemdelingen Ik. Zij heeft de Thaise nationaliteit.

Zij wenst voorgoed naar Thailand te vertrekken maar is bang dat ze dan dit weduwepensioen zal verliezen. Wie kan daar meer over vertellen?

Groet,

Suphanie


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

17 reacties op “Lezersvraag: Kan mijn vriendin bij terugkeer naar Thailand haar weduwepensioen verliezen?”

 1. ron zegt op

  Geachte,

  Neen, zij blijft het overlevingspensioen behouden Wel die dienst op de hoogte brengen van haar plannen.

  Bovendien zou het nuttig kunnen zijn te kijken op wat voor rekening nr het te laten storten, een Belgisch of een Thai.

  Groet,

  Ron

 2. Leo Th. zegt op

  Ook bij vertrek naar het buitenland, in dit geval dus Thailand, wordt het pensioen in principe gewoon uitgekeerd. Wel moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan worden, zoals het jaarlijks aantonen van in leven zijn. Een telefoontje naar het pensioenfonds en uw vriendin weet waar zij aan toe is. Opgebouwd staatspensioen​ (in Nederland de AOW) wordt eveneens uitgekeerd.

  • Ko zegt op

   De opmerking over AOW kan problemen opleveren. AOW is persoonsgebonden en stopt bij overlijden en kan dus nooit overgaan op een weduwe.

   • Leo Th. zegt op

    Elk jaar dat je legaal in Nederland verblijft telt voor de opbouw van je AOW. Neem aan dat dit in België hetzelfde is geregeld. Natuurlijk is AOW niet overdraagbaar, heb ik ook niet beweerd. Weet de leeftijd van de desbetreffende vrouw niet maar wellicht geniet zij al van een AOW uitkering en zo niet dan heeft zij daar in de toekomst vanzelfsprekend recht op, ook als zij voorgoed terugkeert naar Thailand. Moet zijn t.z.t. natuurlijk niet vergeten om aan te vragen!

    • lung addie zegt op

     Beste Leo,
     Belgie heeft een totaal andere regeling, wat pensioenen betreft, dan Nederland. Er is zelfs geen enkele overeenkomst tussen beide systemen. Een AOW bestaat zelfs niet in Belgie. De vraag werd gesteld voor iemand die van een Belgisch “overlevingspensioen” geniet en het AOW antwoord is dus niet relevant.

     • Leo Th. zegt op

      Beste Addie, u heeft gelijk! Heb de Nederlandse AOW aangehaald om de lezers in Nederland er attent op te maken dat opgebouwde​ AOW-rechten nu of t.z.t. niet verloren gaan bij een voorgoed vertrek van de Thaise partner naar Thailand. Vr. groeten, Leo

 3. Paul zegt op

  Een envoudig telefoontje naar de pensioendienst in Brussel volstaat.
  Zij kunnen onmiddelijk een antwoord geven.

 4. willem zegt op

  Ik vond dit online. Misschien helpt dit.

  http://www.onprvp.fgov.be/NL/futur/foreigner/paymentpension/paginas/default.aspx

 5. Dolf. zegt op

  Ga gewoon eens naar de dienst voor pensioenen en daar zullen ze je wel helpen.
  Mgv Dolf.

 6. herman zegt op

  ze zou een adres moeten houden in België anders zal ze dat pensioen verliezen .
  Overlevingspensioen is : niet meer in het huwelijk treden en ook niet samenwonen . Bovendien zijn er regels om te mogen werken (afhankelijk of de overledene ambtenaar was of niet ) Meeste gegevens en regels kan je terugvinden op internet
  groetjes
  Herman

  • fred zegt op

   Ze moet helemaal geen adres houden in België. Ook wie in het buitenland woont heeft recht op zijn overlevingspensioen.

  • lung addie zegt op

   Totaal fout antwoord van Herman. Het recht op pensioen of overlevingspensioen is totaal onafhankelijk van je woonplaats, waar ook ter wereld. Met het antwoord van Herman zou het er op neerkomen dat een gepensioneerde zich niet zou kunnen laten uitschrijven in Belgie, wat totaal onjuist is.

 7. fred zegt op

  Dat is geen probleem. Ze mag wonen waar ze wil. Wat wel van belang is is of ze het pensioen op een belgische of op een buitenlandse rekening wil laten storten. Op een buitenlandse rekening moet ze dacht ik maandelijks een levensbewijs opsturen……als het op een belgische rekening wordt gestort maar 1 of 2 maal per jaar. Er is daaromtrent ook een verschil tussen een ambtenaren of werknemerspensioen.
  Er veranderd in die materie ook iedere maand wel iets. Best is dat ze zich informeert bij de FOD pensioenen Zuidertoren.

 8. henry zegt op

  Het belgisch overlevingspensioen word waar ook ter wereld uitbetaald is ook niet nationaliteitsgebonden. Dus een belgisch adres is helemaal niet nodig. Het beste is het pensioen rechtstreeks op een Thaise rekening te laten storten.

 9. lung addie zegt op

  Aangezien in vraagstelling reeds aangegeven is dat de dame in kwestie reeds een overlevingspensioen ontvangt is ze dus wel degelijk gerechtigd pensioen te ontvangen.
  Waar de gerechtigde persoon verblijft, in Belgie of eender waar ter wereld, speelt geen enkele rol. Ze zal identiek hetzelfde bedrag toegewezen houden als ware ze in Belgie woonachtig. Ze zal identiek dezelfde voorheffing en RSZ bijdrage hebben als ware ze woonachtig in Belgie. Het brutobedrag en het uiteindelijke nettobedrag zullen dus onveranderd zijn.
  Het uitbetalen van het bedrag: kan op een buitenlandse rekening of op een Belgische rekening. Het enige verschil zal het koersverschil en de overschrijvingskosten, welke hiermee gepaard gaan, zijn.
  Ik zou eerder de raad geven op een Belgische rekening te laten storten, dan kan ze zelf bepalen wanneer de overschrijvingen moeten plaatsvinden, en , indien voldoende financiele buffer, de beste koers afwachten. Dat kan je niet als er elke maand op een buitenlandse rekening gestort wordt.

  Ze moet wel de pensioendienst op de hoogte brengen van haar verhuis naar het buitenland en het correcte postadres opgeven. Jaarlijks ( 2 jaarlijks voor ex ambtenaren is verleden tijd sedert de éénmaking van de pensioendiensten ) zal zij een levensbewijs ontvangen wat natuurlijk moet ingevuld en tijdig teruggestuurd worden. Indien dit niet gebeurt stopt de uitbetaling automatisch !
  Ik weet niet in hoeverre deze pesroon vertrouwd is met het internet, doch alles kan via het internet geregeld worden : http://www.myspension.be

  Indien deze persoon defintief naar het buitenland verhuist zijn er wel nog enkele andere diensten welke best op de hoogte gebracht worden van de verhuis: belastingen onder andere. Daar ze een inkomen uit Belgie heeft is ze dus ook belastingplichtig in Belgie. Meestal volstaat de voorheffing en is er zelfs een kleine overschot.(zie dossier Lung addie: uitschrijven voor Belgen )

  Zolang ze niet hertrouwd zal ze haar overlevingspensioen blijven behouden.

 10. herman zegt op

  De eerste maatregel is dat het overlevingspensioen wordt omgevormd tot een overgangsuitkering. Als die uitkering afloopt, zal de begunstigde automatisch en zonder wachttijd recht krijgen op een werkloosheidsuitkering. Hij of zij zal dan ook meteen kunnen terugvallen op begeleiding door de diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Actiris, FOREM).

  De duur van de overgangsuitkering zal afhangen van de duur van het huwelijk, de leeftijd en de vraag of er kinderen ten laste zijn. Om een overgang tussen het oude en het nieuwe stelsel te garanderen, zal de regering een specifieke regeling uitwerken voor de mensen die op 1 januari 2012 de leeftijd van 30 jaar hebben bereikt. In geval hun partner overlijdt, zal hun rustpensioen worden verhoogd met een bedrag ter waarde van wat ze in het kader van het huidige overlevingspensioenstelsel zouden hebben ontvangen.

  Verder wordt de mogelijkheid versoepeld om de vernieuwde vorm van overlevingspensioen te combineren met een bijverdienste. Het overlevingspensioen zal ook mogelijk worden voor wettelijk samenwonenden.

  Wanneer deze maatregelen in werking treden en hoe ze concreet worden ingevuld, blijft voorlopig afwachten. Tot dan blijft de ‘oude’ regeling gelden.

  De ‘oude’ regeling: wanneer kunt u aanspraak maken op een overlevingspensioen?
  Als uw partner overlijdt, hebt u als overlevende echtgenoot – ongeacht of u werknemer of zelfstandige bent – alleen recht op een overlevingspensioen als u aan de volgende voorwaarden voldoet.

  1. U moet minstens één jaar gehuwd zijn op het ogenblik van overlijden.
  Die voorwaarde geldt níét wanneer:

  uit het huwelijk een kind werd geboren (eventueel postuum);
  er op het ogenblik van overlijden een kind ten laste is waarvoor een van de echtgenoten kinderbijslag ontvangt;
  het overlijden het gevolg is van een ongeval na het huwelijk of van een beroepsziekte.
  Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kunt u wel een tijdelijk overlevingspensioen krijgen.
  2. U moet minstens 45 jaar zijn.
  Die voorwaarde geldt níét wanneer:

  u minstens één kind ten laste hebt;
  of u voor minstens 66% blijvend arbeidsongeschikt bent;
  of uw echtgenoot minstens 20 jaar als ondergrondse mijnwerker heeft gewerkt.
  Als u niet (meer) aan deze voorwaarden voldoet, kunt u een tijdelijk overlevingspensioen krijgen (zie verder).
  3. U mag geen uitkering krijgen wegens ziekte, invaliditeit, werkloosheid of loopbaanonderbreking, want dan wordt het overlevingspensioen niet uitbetaald.
  Als u niet (langer) voldoet aan de hierboven geschetste voorwaarden met betrekking tot leeftijd en huwelijk, kunt u een overlevingspensioen voor maximaal twaalf maanden krijgen. Hiervoor gelden precies dezelfde regels als voor het gewone overlevingspensioen. Dit tijdelijke overlevingspensioen kan na twaalf maanden, zij het wel tegen een verlaagd bedrag, verder worden uitbetaald tot uw 45e (het zogenaamde voortgezette overlevingspensioen). Daarna hebt u recht op een gewoon overlevingspensioen.

  Als u hertrouwt, wordt het overlevingspensioen opgeschort. U hebt dan ook geen recht op een in de tijd beperkt overlevingspensioen.

  Vanaf wanneer hebt u recht op een overlevingspensioen?
  Als uw echtgenoot nog niet gepensioneerd was en u het pensioen binnen twaalf maanden na overlijden aanvraagt, hebt u er recht op vanaf de maand van overlijden. Als u het later aanvraagt, krijgt u het overlevingspensioen vanaf de maand na aanvraag.
  Als uw echtgenoot wel gepensioneerd was, hebt u recht op een overlevingspensioen vanaf de maand na het overlijden.

  Hoeveel bedraagt het overlevingspensioen?
  Als uw echtgenoot al met rustpensioen was, krijgt u in beginsel 80% van het rustpensioen, berekend op basis van het gezinsbedrag. Met een eventuele vermindering wegens vervroeging in het geval van zelfstandigen wordt bij de berekening van het overlevingspensioen geen rekening gehouden.
  Als uw echtgenoot nog niet met pensioen was, wordt een theoretisch rustpensioen berekend alsof hij het pensioen had aangevraagd. Er gelden wel enkele bijzondere regels voor deze berekening.
  Als de overleden partner een volledige loopbaan had, mag het bedrag van het overlevingspensioen niet kleiner zijn dan een bepaald minimum. Dat bedraagt 1 070,59 euro per maand voor de overlevende partner van een werknemer en 1 027,28 euro per maand voor de overlevende partner van een zelfstandige (bedragen per 01/02/2012). Als een loopbaan niet volledig is, maar minstens gelijk aan tweederde van een volledige loopbaan, wordt dit minimumbedrag vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk (bv. 40/45) voor de berekening van het overlevingspensioen.

  Mag u een overlevingspensioen cumuleren met een ander pensioen?
  Als uw overlevingspensioen wordt gecombineerd met een rustpensioen, kunt u in totaal maximaal 110% van het bedrag van het overlevingspensioen voor een volledige loopbaan krijgen.
  Als u recht hebt op meer dan één overlevingspensioen van één echtgenoot, krijgt u maximaal een overlevingspensioen voor een volledige loopbaan.
  Als u recht hebt op meer dan één overlevingspensioen van verscheidene echtgenoten, wordt u het gunstigste overlevingspensioen toegekend.

  Mag u nog bijverdienen als u een overlevingspensioen geniet?
  Wie een overlevingspensioen krijgt uitbetaald, mag bijverdienen, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige. U moet dit in principe wel altijd van tevoren aangeven bij de pensioendiensten. U vult dan een speciaal formulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente. Ook moet u uw werkgever er met een aangetekende brief van op de hoogte brengen dat u pensioengerechtigd bent.
  Verder zijn er grenzen aan wat u mag verdienen. Als die grenzen worden overschreden met 15% of meer, wordt het overlevingspensioen dat jaar niet uitbetaald. Als de grenzen met een lager percentage worden overschreden, wordt datzelfde percentage afgetrokken van het pensioenbedrag voor dat jaar.
  Wie jonger is dan 65 en alleen een overlevingspensioen geniet, mag meer verdienen. We beperken ons in het overzicht tot de maximumbedragen voor deze situatie, omdat er in andere gevallen slechts bij hoge uitzondering nog sprake is van bijverdienen.

  Maximumbedragen van de bijverdiensten voor wie jonger is dan 65 en een overlevingspensioen geniet
  Bijverdienen als zelfstandige (nettobedragen) Bijverdienen als werknemer (brutobedragen)
  Zonder kind ten laste 13 824 euro 17 280 euro
  Met kind ten laste 17 280 euro 21 600 euro
  Voor bijverdiensten als werknemer worden de brutobedragen in rekening gebracht. Voor bijverdiensten als zelfstandige gaat het om het netto belastbaar beroepsinkomen. Dat is het bruto belastbaar beroepsinkomen verminderd met de beroepskosten en met eventuele beroepsverliezen en rekening houdend met een mogelijke verliescompensatie tussen echtgenoten en met eventuele vervangingsinkomsten (die worden erbij opgeteld).

  Als u niet veel meer verdient dan de toegestane grens, moet u voor alle zekerheid toch even nagaan hoeveel inkomsten u hebt als u bijvoorbeeld – met toestemming van uw werkgever – overschakelt naar een deeltijdse baan en zo wél onder de grens belandt. Dan kunt u uw inkomen en het overlevingspensioen immers wel combineren en bent u financieel wellicht beter af.

  • lung addie zegt op

   Mooie uitleg over het Belgisch pensioen over hoe het er heden uitziet en hoe het er mogelijk in de toekomst zal uitzien. Jammer genoeg heeft, ondanks deze uitgebreide uitleg, vraagsteller geen enkel bruikbaar antwoord of aanwijzing betreffende zijn vraag welke was: of persoon in kwestie haar weduwenpensioen (overlevingspensioen) kon verliezen bij een definitieve verhuis naar Thailand?
   Daar deze persoon reeds een overlevingspensioen heeft is al de toekomstige rimram niet van toepassing op haar, net als het al dan niet bijverdienen en de regels hierop. Eenmaal in een bepaald systeem opgenomen blijft zij erin.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website