Beste lezers,

Heb een paar dagen terug de vraag gesteld over het verdwijnen van de loonheffings(korting) per 1-1-2019. Door verschillende mensen werd erop gereageerd dat alleen de loonheffingskorting verdwijnt, maar bij navraag bij de SVB in Roermond blijkt dat de hele loonheffing verdwijnt en je dat ook niet via de belastingen terugkrijgt.

Voor AOW van een alleenstaande betekent dat dat je per maand € 219,- minder krijgt op je netto AOW (en hou je dus iets van € 900,- over). Voor mij is dat behoorlijk schrikken. Graag reacties e.d. van andere alleenstaanden met AOW in Thailand.

Nog een aanvulling: Bij de belasting zeggen ze dat de loonheffingskorting verdwijnt voor mensen in het buitenland en daarmee ook de loonheffing. Voor mij allemaal heel verwarrend, maar wie is daar slimmer in?

Groet,

Wil

 


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

18 reacties op “Verdwijnen loonheffingskorting voor Nederlanders in het buitenland per 1 januari”

 1. Als je het niet begrijpt Wil, dan kan je beter een belastingadviseur in de arm nemen, lijkt mij.

 2. Henri zegt op

  Beste Wil, ik heb niet de bedoeling je ongerust te maken, maar heffingskorting voor mensen permanent woonachtig in Thailand is al geruime tijd geleden afgeschaft. Hopelijk krijg je geen naheffing van de in principe wettelijk teveel uitbetaalde aow. Vingers crossed zal ik maar zeggen. Ik zou in ieder geval toch wat muntjes reserveren voor het geval dat….

 3. Ruud010 zegt op

  Loonheffing is te betalen loonbelasting en premie volksverzekeringen tezamen. Woon je in Thailand dan betaal je geen premie volksverzekering. Daar hoef je niets aan te doen, want verloopt allemaal automatisch via je jaarlijkse belastingopgave. Al sinds enkele jaren geldt geen loonheffingskorting meer. Ook geen ouderenkorting. Je houdt desondanks netto meer over dan wanneer je in NL was blijven wonen.
  Het heeft geen zin om met allerlei informatie op onbegrepen en/og gemanipuleerde wijze te goochelen.
  Per 1 januari as betaal je over je totale inkomen tot een bedrag van EUR 20.385 slechts 9 % loonbelasting.
  Dat is EUR 1.835. Over de rest van je inkomen betaal je 37,05 % loonbelasting.
  Aldus: heb je een inkomen van EUR 30000 dan betaal je in totaal volgens de eerste schijf EUR 1835; over het meerdere betaal je 37,05% van EUR 9.615 is EUR 3.562. Totaal: EUR 5.397 Dat is per maand: EUR 450
  Je houdt dus per maand over: EUR 30,000/12=EUR 2.500 minus EUR 450 maakt EUR 2.050
  Bedragen zijn afgerond en bruto, dus inclusief vakantiegeld.
  Hoe je het wendt of keert: in Nederland had je minder overgehouden!

  • Henkwag zegt op

   Ik heb het vermoeden dat de door U genoemde 37,05 % de totale loonheffing is, dus inclusief premie volksverzekeringen enz. Het percentage van de loonbelasting sec ligt mijns inziens een flink stuk lager !

   • Ruud010 zegt op

    Het genoemde % van 37,05 betreft de 2e schijf: het meerdere boven EUR 20.835 Sinds jaar en dag zit hier geen premie in. Die wordt in de 1e schijf al verrekend.
    Wat ik ben vergeten te vermelden is dat je in Thailand ook geen bijdrage ZVW betaalt, welke volgend jaar 6,95 % bedraagt. In mijn berekening in vorige reactie is die uiteraard al ingecalculeerd.

    • Lammert de Haan zegt op

     Dit is niet juist, Ruud.

     Zowel binnen de 1e als de 2e schijf ben je bij wonen in Nederland. premie volksverzekeringen verschuldigd. Pas vanaf de 3e schijf komt zij te vervallen
     Overigens komt een percentage van 37,05% in geen enkele tabel voor.

     Wil heeft de AOW-leeftijd. Voor hem geldt bij wonen in Nederland (wat nu nog het geval is) een gezamenlijk percentage van 18,65%, 22,95%, 40,85% en 51,95% in resp. de 1e tot en met de 4e schijf.

     Na emigratie bedragen de percentages voor de loonbelasting 8,90%, 13,20%, 40,85% en 51,95% in resp. de 1e tot en met de 4e schijf.

     • Ruud010 zegt op

      De situatie die ik schets is die zijnde woonachtig in Thailand, want daar ging de zorg van vragenstellert over. Op: https://financieel.infonu.nl/ is allerlei informatie te vinden over de hoogte en ontwikkeling van belastingschijven anno 2018, 2019 en het verloop naar 2022. Het percentage 37,05 is dan meer van belang dan die van 2018.

      • Lammert de Haan zegt op

       Helaas Ruud, jij stapelt de ene fout op de andere en vergelijkt nu appels met peren. Daarmee jaag je de lezers de stuipen op het lijf.

       Het door jou gehanteerde percentage van 37,05% is het percentage wat behoort bij de TWEEDE schijf ingaande 2021 en met een schijflengte van € 36.153 tot en met € 68.507.
       Dit is te vergelijken met de huidige DERDE schijf met een percentage van 40,85% en een lengte van € 34.404 tot en met 68.507. M.a.w.: de belastingdruk gaat dan met 3,80% naar beneden. En dat is een geheel ander verhaal!

       Ik heb jouw link niet geopend maar ga ook liever uit van het Wetsontwerp Belastingplan 2019, wat je met de volgende link kunt downloaden:

       https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/18/belastingplan-2019

       scroll vervolgens door naar blz. 14.

       In de voorgaande pagina’s vind je de belastingpercentages zoals ik ze al vermeld heb voor de jaren 2019 en 2020.

 4. Lammert de Haan zegt op

  Beste Wil,

  Dit is wel een heel verwarrend verhaal. Je zegt dat zowel de loonheffingskorting als de loonheffing komen te vervallen bij wonen in het buitenland. Dat is echter niet juist.

  Loonheffing is de verschuldigde (loon)belasting en premie volksverzekeringen en de loonheffingskorting is een vermindering van de verschuldigde belasting en premie. Vanaf 1 januari 2015 heb je echter al geen recht meer op heffingskortingen bij wonen in Thailand. Dat de SVB deze kortingen nog steeds bij jou toepast is een veel voorkomende fout. Je mag van geluk spreken, dat dit door de Belastingdienst bij controle nog niet is ontdekt.

  Overigens is het bedrag aan inkomensverlies aanmerkelijk minder dan de door jou genoemde € 219,–. Dit bedrag heb je waarschijnlijk gehaald van de website van de SVB, maar, zoals ik al aangaf, bestaat de loonheffingskorting uit twee delen, nl. een belasting- en een premiedeel. Bij wonen buiten Nederland vervalt de premie volksverzekeringen en dus ook het premiedeel van de heffingskortingen.

  Wat het verlies aan inkomsten voor jou betekent .kan ik niet aangeven. Dat is voor iedereen verschillend, maar komt neer op 8,9% voor 2018 (2019 9,1%) loonbelasting. Dit loopt vervolgens op naar 9,4% in 2022. Over een geheel jaar gerekend is dat dus een verlies aan inkomen van ruim een maand AOW-uitkering.

  • Wil zegt op

   Dank voor het duidelijke en geruststellende verhaal. Snap nog steeds niet waarom ze het hebben over 1-1-2019 bij die loonmheffingskorting terwijl die al een aantal jaren is afgeschaft. Maar blijkt ook dat zowel de SCB en de belastingtelefoon niet weten waar ze het over hebben!!! Weet nu dat ik ongeveer €1100.= per jaar minder krijg en moet zorgen dat ik dat extra op mijn rekening heb bij visum verlenging. Ga pas 1-2-2019 emigreren dus een ev. naheffing v/d belasting is niet aan de orde.

   • ruud zegt op

    Mogelijk kunt u voor 2019 nog kiezen voor binnenlands belastingplichtig.
    Dat scheelt weer 1100 Euro, tenzij u veel spaargeld hebt.
    Maar dat is een kwestie van rekenen.
    Toe ik emigreerde kon dat nog, of dat ondertussen veranderd is, durf ik niet te zeggen.

    Als u een groot bedrag naar Thailand wilt overmaken, zou ik dat nog in 2018 doen, als u dit jaar nog geen 180 dagen in Thailand hebt verbleven.
    Dit jaar bent u dan nog niet belastingplichtig in Thailand en kunt u dus niet tegen het probleem oplopen, dat de Thaise belastingdienst – terecht, of onterecht – belasting over dat geld wil heffen.

    • Lammert de Haan zegt op

     Nee, Ruud, zo werkt dat al lang niet meer.

     Ingaande het belastingjaar 2013 heb je recht op tijdevenredige heffingskortingen bij emigratie of terugkeer naar Nederland. Wil emigreert per 1 februari a.s.. Dat betekent dat hij recht heeft op toepassing van de heffingskortingen voor 30/360-deel.

     Overigen zijn de voor hem geldende heffingskortingen aanmerkelijk hoger dan de door jou genoemde € 1.100,–. Jij gaat hierbij uit van enkel de algemene heffingskorting, maar daarnaast heeft Wil ook recht op de ouderenkorting en als ik naar de door hem te verwachten vermindering van inkomen kijk, heeft hij ook nog eens recht op de alleenstaanden ouderenkorting. En dan moet je het door jou genoemde bedrag met zo’n 2,5 vermenigvuldigen.

     Daarnaast is ingaande het belastingjaar 2015 het keuzerecht om te worden behandeld als binnenlands belastingplichtige komen te vervallen.

     Jouw tweede opmerking is geheel terecht (en zeer zinvol!). En als je daardoor niet al je in 2019 genoten inkomen in 2019 hoeft in te brengen in Thailand, dan ben je daarover ook nog eens geen PIT verschuldigd. En als je dat ook nog eens in de jaren daarop doet, dan kan dit leiden tot een leuke belastingbesparing.

    • Wil zegt op

     Dag Ruud, Een vraag over je laatste opmerking. Het was eigenlijk mijn bedoeling in febr 2019 €8500.= over te maken naar een Thaise bankrekening die ik dan daar open. Weet je hoeveel % die belasting gaat worden? Misschien kan ik dan beter dat bedrag naar een vriendin sturen, die het dan later weer naar mij terugstort. Of cash meenemen om zo de belasting te vermijden?
     Grt, Wil

     • Lammert de Haan zegt op

      Dag Wil,

      Wat de belastingdruk in Thailand betreft, is die, net als in Nederland, afhankelijk van de hoogte van je belastbaar inkomen. Het Thaise belastingsysteem kent daarbij 8 schijven. Je stelt eerst je jaarinkomen vast. Let daarbij op, dat ook jouw AOW-uitkering in Thailand belastbaar is (alhoewel ik de indruk heb dat de meeste Nederlanders hun AOW-uitkering niet aangeven, maar dit beperken tot hun bedrijfspensioen).

      Je jaarinkomen verminder je vervolgens met 50%, tot een maximum van 100.000 THB. Vervolgens breng je nog in mindering een bedrag van 60.000 THB aan personal deduction (ik ga er nl. vanuit, dat je een alleenstaande bent). Wat er dan resteert is je belastbaar inkomen, daar ik verwacht dat jij niet in aanmerking komt voor andere verminderingen.

      De PIT bedraagt vervolgens over de eerste 150.000 THB 0%, tot 300.000 THB 5%, tot 500.000 THB 10%, tot 750.000 THB 15%, tot 1.000.000 THB 20%, tot 2.000.000 THB 25%, tot 5.000.000 THB 30% en daarboven 35% (steeds berekend over het meerdere van de voorgaande schijf uiteraard)

      Succes met het rekenwerk.

      • erik kuijpers zegt op

       Lammert, ik meen dat er voor 64+ en/of invalide een extra vrijstelling is van 190.000 thb. Tijdens mijn laatste jaren in Thailand bestond die nog.

       Reken dan de max 100.000 kostenaftrek inkomen, 60.000 persoonlijke vrijstelling, 190.000 ouderdomsvrijstelling en 150.000 nulprocentschijf en je komt op een half miljoen baht zonder heffing. Bij koers 37 is dat 1.126 euro per maand.

       Jouw opmerking over de AOW is interessant; je hebt in mijn ogen gewoon gelijk maar Heerlen heeft mij bericht dat op de AOW alleen de nationale wetgeving van toepassing is. Die brief heb ik van een ambtenaar (de heer A, voor de volledigheid). Er zijn in dit blog al geluiden geweest dat de Thaise fiscus ook de AOW wilde belasten en ik ben hogelijk benieuwd hoe het arbitrage- en overlegartikel dan gaat uitpakken.

       Misschien komt er ooit een nieuw = beter verdrag zodat we van deze discussie af zijn. Dit verdrag uit 1975 is stokoud. En nu de generaal-eerste minister bij de EU mocht komen ‘mag’ Thailand misschien weer en kan NL de afgebroken onderhandelingen weer opstarten.

       • Lammert de Haan zegt op

        Nee, Erik, ik hoor en lees dit vaker maar zo werkt het niet. Er geldt geen extra vermindering voor iemand van 65 jaar of ouder of een gehandicapte van 190.000 THB.

        De Thaise belastingwetgeving kent de bepaling dat je als 65-jarige of gehandicapte bij een belastbaar inkomen van maximaal 190.000 THB vrijstelling geniet voor het betalen van de PIT. Je kunt dit in feite beschouwen als het oprekken van de eerste schijf van 150.000 THB tot 190.000 THB. Maar dat is dus iet anders dan een algemene vermindering, ongeacht de hoogte van je belastbaar inkomen. Heb je nl. een belastbaar inkomen van 190.100 THB dan ben je belasting verschuldigd over 40.100 THB.

        Op de AOW-uitkering is voor wat Nederland betreft inderdaad de nationale wet van toepassing. Dat komt door het feit dat het met Thailand gesloten Verdrag geen bepaling bevat t.a.v. sociale zekerheidsuitkeringen en ook geen zgn. “restartikel”. Maar wat voor Nederland geldt, geldt ook voor Thailand. Als onderdeel van je wereldinkomen mag Thailand daar eveneens over heffen. De heffing over de AOW-uitkering is immers niet bij Verdrag toegewezen aan een van beide landen.
        Onlangs heb ik hierover nog uitvoerig contact gehad met een van de grote belastingadvieskantoren in Thailand.

   • Lammert de Haan zegt op

    Beste Wil,

    Neem eens de proef op de som en bel de Belasting Telefoon 5 keer met dezelfde vraag. Je krijgt 5 verschillende antwoorden en als jij daar dan het voor jou meest passende antwoord uitpikt, dan kent de inspecteur bij de afhandeling van jouw aangifte nog wel een 6e oplossing (wat dan ook meestal de enige juiste blijkt te zijn).

    Jij moet nog emigreren. Dat betekent dat het verlies aan inkomsten voor wat betreft jouw AOW-uitkering ook nog eens aanmerkelijk minder is dan de door jou genoemde € 1.100,–. Voor jou komt immers, naast de premie volksverzekeringen, ook de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet te vervallen. Jouw uiteindelijke verlies aan inkomsten zal rond de € 480,– uitkomen (zo’n € 40,– per maand).

    LET WEL: je valt dan uiteraard ook niet meer onder de Zorgverzekeringswet, wat betekent, dat je in Thailand een voorziening moet treffen voor de ziektekosten. Maar ik neem aan dat je dat wel weet.

    Waarom nu deze wetswijziging per 1 januari a.s., terwijl de heffingskortingen bij wonen in Thailand al ingaande 2015 zijn komen te vervallen? Elk jaar ontdekt de Belastingdienst een groot aantal gevallen waarbij heffingskortingen werden toegepast zonder dat men daar recht op had. Zonder man en paard te noemen (nl. de SVB) is daarom in het Belastingplan 2019 aangekondigd, dat, bij wonen in het buitenland, heffingskortingen niet meer in mindering mogen worden gebracht op de loonbelasting.

    Met deze noodzakelijk gebleken maatregel wordt de SVB mooi te kijk gezet (mochten ze de achtergrond van deze maatregel begrijpen, maar waar ik een hard hoofd in heb).

 5. erik zegt op

  De heffingskorting verdwijnt -bij wonen in een buitenland- alleen in de loonbelasting; beoordeling of je er recht op hebt vindt bij de aanslag plaats. Maar woon je in Thailand dan heb je geen recht op enige heffingskorting en dat is al vanaf 1-1-2015.

  Heb jij in de jaren 2015 tot en met 2018 en wonend in Thailand wel heffingskorting gehad bij jouw maandelijkse AOW dan moet je rekening houden met terugbetaling op de aanslag die je gaat krijgen.

  Voor meer info verwijs ik je naar eerder gestelde vragen hier en de antwoorden daarop. Het verbaast me, Wil, dat je dan de SVB belt. Je moet bij de belastingdienst Heerlen zijn of de belastingtelefoon.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website