Lezersvraag: Waar moet ik een Schengenvisum aanvragen?

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags:
23 oktober 2014

Beste lezers,

Ik heb een vriend die Belg van nationaliteit is en al 40 jaar in Nederland woont. Voor de eerste keer wilt hij zijn vriendin uit Thailand, die hij al 12 jaar kent, naar Nederland laten komen.

Nu over een Schengenvisum. Vraag ik dat aan bij de Nederlandse of Belgische ambassade in Bangkok? Stel dat het de Nederlandse ambassade is, of het agentschap dat voor de NL ambassade dit verzoek behandelt, mag ze dan vanaf Phuket rechtstreeks naar Zaventem (België) vliegen, of moet je in het land aankomen dat je visum heeft verstrekt, dus in dit geval Nederland.

Ik vraag dit, omdat ik lang geleden ooit een collega uit Servië heb meegenomen met een NL visum en toen deden ze op Zaventem moeilijk, om het maar zachtjes uit te drukken.

Met vriendelijke groet,

Gerrie Q8

No votes yet.
Please wait...

8 reacties op “Lezersvraag: Waar moet ik een Schengenvisum aanvragen?”

 1. Rob V. zegt op

  Kort antwoord: zjin vriendin moet bij de Nederlandse ambassade een visum aanvragen. Inreizen (rondreizen, en uitreizen) kan via elk Schengen land mits Nederland maar de hoofdbestemming is.

  Langer antwoord:
  – Visum plichtigen moeten volgens artikel 5 van de gemeenschappelijke visum code (Verordening (EG) nr. 810/2009 ) de aanvraag doen bij de ambassade van het land waar het hoofdverblijf zal zijn (meeste tijd), als er geen hoofd land is dan moet men het visum aanvragen bij de ambassade van het land van eerste binnen komst.
  – Een Schengen visum (type C voor verblijf tot maximaal 90 dagen, type D voor inreis met het oog op vestiging) geeft toegang tot het hele Schengen gebied. Tenzij er een beperking is opgelegd. Dan staat er bij “geldig voor” niet “Schengen staaten” maar landcodes (BE NL LUX bijvoorbeeld als iemand alleen in de Benelux mag komen).
  – Gezien punt 1 moet Nederland wel het hoofdverblijf zijn, als je op Zaventem land en men denkt daar dat je eigenlijk in België het merendeel van de tijd zal verblijven dan kan men inderdaad moeilijk doen. Reis je meteen door of blijf je 1 nachtje in België, niets aan de hand. Daar zouden ze niet over moeten zeiken, misschien proberen ze mensen bij twijfel uit de tent te lokken om te zien of iemand toegeeft dat België eigenlijk de hoofdbestemming was.
  – Aanvragen kun je direct richten tot een ambassade of als iemand dat wenst dan mag dat ook via een externe dienstverlener zoals VFS Global of TLS Contact. Die vragen dan wel service kosten voor hun optionele diensten.
  – In het geval van een verzoek tot een visum afspraak dient de ambassade deze binnen 2 weken te geven aldus artikel 9 van de visum code.
  – De aanvraag zelf zal beslist worden in 15 kalenderdagen in normale gevallen, in individuele gevallen (ontbreken van stukken bijvoorbeeld) akn dit verlengt worden naar 30 kalender dagen. In uitzonderlijke gevallen als nader onderzoek is vereist door de autoriteiten kan men dit uitstellen tot 60 kalender dagen.

  Meer info:
  – ambassade website
  – IND
  – EU website: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm

 2. noah zegt op

  Zo beste GerrieQ8, alle verdere postings zijn overbodig en hoeft u ook niet na te lezen!
  @ Rob V. Dank u voor het perfecte antwoordt. Hier hebben we wat aan in het Thailandblog. Antwoorden geven en het perfect onderbouwen!!!

  • Rob V. zegt op

   Bedankt Noah, ik hoop dat Gerrie en zijn Belgische vriend er wat aan hebben. Mocht Gerrie zijn vriend getrouwd zijn met de Thaise dame dan is er zelfs nog een ander scenario mogelijk: wegens het recht op vrij verkeer van personen mogen EU onderdanen en hun familieleden vrij reizen en vestigen in andere EU/EEG landen. Dit is vastgelegd in Verordening 2004/38/EG. Zijn vrouw heeft dan recht op een gratis visum onder versoepelde regeltjes.

   Dit scenario gaat alleen op voor niet-EU onderdanen (Thai) die familie zijn van een EU onderdaan (zoals dus een huwelijk met een Belg, Nederlander of Brit) die samen naar een ander EU/EEG land reizen of wanneer de Thaise afreist naar de EU onderdaan die in een ander EU/EEG land verblijft. In dit geval is een visum gratis, versoepelde regeltjes (o.a. geen reisverzekering vereist, vestigingsgevaar kan niet worden tegengeworpen, geen financiele eisen etc. wat ook valt af te leiden uit de vragen met een * op het aanvraag formulier voor een Schengen visum).

   Deze vlieger gaat op voor alle EU/EEG landen, dus zowel voor het Schengen gebied (o.a. Nederland en België) als andere EU landen met hun eigen visum regeltjes (VK, Ierland, …). Zo kan een Belg dus samen met zijn Thaise vrouw naar Nederland op vakantie gaan onder deze versoepelde regeltjes voor een gratis visum, of een Nederlander kan met Thai echtgenoot(e) naar het VK onder dezelfde soepele voorwaardes. Een Belg die zijn vrouw naar België laat komen vald onder de reguliere Schengen regelts, alsmede een Belg die met zijn ongehuwde partner op vakantie naar Nederland gaat. Meer informatie hierover valt na te lezen op de website van de EU ambassades. in kwesite (de ene ambassade is hier duidelijker in dan de ander al zijn dee regels officieel overal hetzelfde), en de EU: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-family/index_nl.htm

   Op de wat langere termijn (mogelijk al ergens in 2015) zal mijn eerste posting verouderd zijn, zo wordt op dit moment door de EU commissie gewerkt aan soepelere en flexibele Schengen visum regels. Als al de plannetjes doorgaan dan is er in de toekomst o.a. geen eis meer het visum aan te vragen bij het hoofdverblijf land, kun je het visum reeds 6 maanden tevoren aanvragen (is nu 3 maanden) en wordt een visum na standaard maximaal 1 week afgeven (15 dagen nu, in de praktijk bij de Nederlandse ambassade ongeveer een weekje). Voor de nieuwsgierige, zie dit EU persbericht (nee geen 1 april grapje): http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-347_nl.htm Maar op dit moment is mijn eerste posting nog van toepassing. Het is afwachten welke veranderingen er daadwerkelijk komen en per wanneer. Ik vind verdere versoepeling wel een fijn vooruitzicht.

   • Damiaan zegt op

    Hier hoort volgens mij toch een maar bij.
    Je moet een onderscheid maken tussen “familie” en “gezinsleden”, want dat zijn geen synoniemen. Gezinsleden zijn mensen met wie je effectief samenleeft, m.a.w. met wie je een gezin vormt.
    De regel van het gratis en eenvoudig visum voor het Schengengebied, geldt volgens mij enkel voor gezinsleden.
    Het feit dat twee personen officieel getrouwd zijn, is volgens mij nog geen bewijs dat ze een gezin vormen. Dat is bv. het geval als beide partners in een verschillend land wonen.
    De vriend van Gerrie woont in Nederland en zijn vriendin woont in Thailand.
    Ze vormen dan -getrouwd of niet- bij mijn weten geen gezin, waardoor de regel van het gratis en eenvoudig visum niet zomaar zal opgaan.
    Toch uitkijken zou ik zeggen…

    • Rob V. zegt op

     Het visum onder Verordening 2004/38/EG gaat in principe op voor officiële, directe familieleden. Andere familieleden kunnen ook verzoeken als zodanig behandeld te worden. In mijn voorbeeld ging ik uit van het meest eenvoudige scenario: een gehuwd koppel.

     Verdere details staan immers op de bijgeleverd EU website en de EU ambassade in kwestie. Die moet je dan ook goed doorlezen als je je wil beroepen op zo’n gratis, snel en minimum aan documentatie af te geven ” familielid van een burger van de unie” visum.

     Op de EU site staat over dit visum voor niet EU familieleden:
     “Bent u EU-burger, dan mogen uw gezinsleden die zelf geen EU-burger zijn, met u meereizen naar een ander EU-land. (…) Uw echtgeno(o)t(e), (klein)kinderen of (groot)ouders van buiten de EU hoeven geen visum aan te vragen in de volgende gevallen: (…) Ook de partner waarmee u officieel samenwoont, en overige familieleden van buiten de EU (ooms, tantes, neven, nichten enz.) kunnen in uw EU-land om officiële erkenning als gezinslid van een EU-burger vragen. Let wel dat EU-landen niet verplicht zijn zo’n verzoek in te willigen, maar ze moeten het wel in behandeling nemen ”

     Wil je exact het naatje van de kous weten lees dan de verordening:
     http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0038

     De definitie van ” familie lid van een burger van de unie” staat in artikel 2, lid 2.
     ” Artikel 2.2) “familielid”:
     a) de echtgenoot;
     b) de partner, met wie de burger van de Unie overeenkomstig de wetgeving van een lid-
     staat een geregistreerd partnerschap heeft gesloten, voorzover de wetgeving van het
     gastland geregistreerd partnerschap gelijk stelt met huwelijk en aan de voorwaarden van
     de wetgeving van het gastland is voldaan;
     c) de rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of
     partner als bedoeld onder b), beneden de leeftijd van 21 jaar of die te hunnen laste zijn;
     d) de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of
     partner als bedoeld onder b), die te hunnen laste zijn;”

     Als Gerrie zijn vriend gehuwd zou zijn met deze Thaise dame dan is ze zijn familielid (zie artikel 2). Omdat ze zich naar een andere (!) lidstaat begeven dan het land waar deze man de nationaliteit van heeft is zij een begunstigde (zie artikel 3). In artikel 5 en 6 staat vervolgens de regelgeving omtrent het inreis recht en verblijfsrecht van korte duur (tot 3 maanden).

     Hierop is o.a. ook de EU route gebouwd, zodat EU onderdanen zoals Belgen en Nederlanders toch hun huwelijkspartner kunnen laten overkomen naar de EU als dit onder de eigen nationale regeltjes niet lukt. De EU burger moet dan wel migreren naar een ander EU land want alleen dan komt men in aanmerking. Gebroken families (gezinnen) kunnen dan zo toch nog recht van samenzijn claimen. Uiteraard zijn er enkele beperkingen, zo gaat het feest van recht op hereniging niet door als iemand een gevaar voor de openbare orde is.

     Gerrie zijn vriend is echter niet gehuwd met haar, dus komen ze niet in principe niet in aanmerking voor zo’n gratis, versoepelde procedure voor kort danwel lang verblijf.

     Maar net als met een normale aanvraag, altijd grondig en zorgvuldig officiële bronnen raadplegen, te starten bij de ambassade in kwestie. Dan kan iemand heel precies nagaan of de persoon in kwestie aan moet voldoen en welke regeltjes van toepassing zijn. Een goede voorbereiding is ontzettend belangrijk. Voor reguliere aanvragen is er hier op TB een goed Schengen dossier. Ook dat is een leidraad en kan niet 100% van de situaties dekken. Dus ten alle tijden officiële bronnen raadplegen en in heel bijzondere gevallen waar nodig juridische experts.

 3. Gerrie Q8 zegt op

  Rob V. hartstikke bedankt voor deze duidelijke uitleg. Sluit me volledig aan bij de reactie van noah. Klasse !

 4. patrick zegt op

  Als u een visum wil aanvragen bij de Belgische ambassade in Bangkok, bent u – in tegenspraak met de Europese regelgeving – verplicht dit langs VFS Global te doen. Dat gaat stapsgewijs. VFS Global houdt een bankrekening aan met een zeer beperkt aantal agentschappen in enkele grote steden. Eerst moet je bij zo’n agentschap cash de visumkosten (inclusief hun commissie) gaan storten. Let wel goed op dat je voldoende stort volgens het soort visum, anders krijg je geen afspraak te pakken. De dag na je storting mag je hen dan opbellen om een afspraak te versieren. Met wat geluk kan dit al binnen een dag of drie, als het tegenzit kan dat gemakkelijk 14 dagen later zijn. Rechtstreeks afspraak maken met de Belgische ambassade is uitgesloten.
  Bij een vorige aanvraag diende mijn vriendin te gaan betalen naar een kantoor op 80 km van haar woonplaats. Het bedrag was – dacht ik – 2.970 Baht. Het documentje dat je naar het bankkantoor moet meenemen, staat op hun website en kun je dus van daar afdrukken. Alles verliep correct, alleen… de prijs was met 60 Baht verhoogd (sorry als ik er zo uit het hoofd 10 of 20 Baht naast zit). Op de website was het document niet aangepast en ze had dus correct – volgens het geafficheerde document – betaald. Toen ze de volgende dag belde voor de afspraak kreeg ze te horen dat ze geen afspraak kon krijgen omdat ze onvoldoende betaald had. Ze moest dus weer 2 x 80 km reizen om 60 Baht te gaan bijstorten. Ze kennen daar dus niet de wet dat ze iets moeten leveren aan de geafficheerde prijs, ook al is die verkeerd. Ondertussen kon ze het niet meer geregeld krijgen voor een afspraak op de dag dat we in Bangkok waren (dat kon bij de eerste storting wel nog) en moesten we 9 dagen later opnieuw naar Bangkok. Ik ben in mijn pen gekropen en heb een klacht geuit bij de consul. Het antwoord kwam 2 dagen nadat we normaal toch al in Bangkok waren geweest. Met een verontschuldiging en nog een week later was het document op de site van VFS Global aangepast.
  Zoals reeds hier eerder gemeld: vooraf zeer goed informeren, checken en dubbelchecken, anders zijn verrassingen niet uit te sluiten. En zorg vooral dat je dossier volledig is.

  • Rob V. zegt op

   Beste Patrick, dan heb je al een tijdje niet op de website van de Belgische ambassade gekeken want deze melden ook al vele maanden dat je kunt kiezen tussen de externe aangewezen partij en de ambassade zelf. De Nederlandse doet dit ook. Precies volgens de regels. Wel hebben ze graag dat je naar VFS gaat (of TLS, dat gebruiken de Fransen), o.a. omdat mensen daar met veelgestelde vragen terecht kunnen. Dit bespaard ambassades dus veel tijd en daarmee geld. Maar wil je alleen alles via een Schengen ambassade doen dan kan dat. Dat is immers ook vastgelegd in de regels.

   Weet je waar je mee bezig bent -bijvoorbeeld omdat je goed officiële brochures hebt gelezen en practische tips zoals hier op Thailand Blog het visum dossier- dan kun je je direct tot de Schengen ambassades wenden. Andere ambassades zoals die van het VK en Australië maken wel al geruime tijd gebruik van externe partijen en dan is het wel verplicht. Voor Schengen visas is er gelukkig een keuze. Prima want zo kunnen mensen de weg bewandelen die hun het prettigst of beste lijkt. Voor sommige is de externe dienstverlener prettiger, nadeel zijn de extra kosten. Ik lees weleens over dat mensen -daar waar men naar een visa application center gaat- (kan handig zijn als zo’n VAC dichtbij is en de ambassade veel verder weg) , daar soms ook gepushed wordt om extra diensten te gebruiken van kopieëren t/m
   VIP service. Dat is dan weer minder netjes… Met de ervaring die je hier schrijft zal je ook wel spijt hebben want leuk is dat niet. Slechte ervaringen met een externe partij of ambassade zelf zou ik altijd netjes melden als klacht of feedback aan de ambassade of (als het ernstig is) het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een ambassade/ministerie kan dan daar van leren en zo nodig actie ondernemen. Naar mijn weten doen de ambassades van de lage landen over het algemeen prima en correct hun werk, gelukkig maar!


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website