Beste lezers,

Volgende week worden voor het Europese Parlement verkiezingen gehouden. De uitslag van die verkiezingen kan van belang zijn voor Nederlandse emigranten, expats en gepensioneerden, in bijvoorbeeld Thailand. De Europese Commissie is namelijk van plan zich te gaan bemoeien met de onze pensioenen. Dat zou kunnen betekenen dat de uitkeringen fors minder worden, omdat de Nederlandse pensioenen op het niveau worden getrokken van overige landen.

Ook zou dat kunnen gaan inhouden dat de premies flink hoger worden, omdat Europa een veel hogere dekkingsgraad eist. Maar het kan ook zijn dat Nederlandse pensioenfondsen zich gaan vestigen in andere landen, omdat het toezicht elders minder streng is: nos.nl/artikel/647161-geen-bemoeienis-eu-pensioenen.html

Kortom: als je dat allemaal zo leest, zou het wel eens van belang kunnen zijn dat alle Nederlandse emigranten, expats en gepensioneerden, waar ook ter wereld, hun stem uitbrengen teneinde het Nederlands pensioenstelsel, hetzij voor henzelf en/of voor het nageslacht, veilig te stellen.

Maar, behalve pensioenen zijn er nog wel andere onderwerpen voor Nederlandse emigranten van belang, welke een goede regulering op Europees niveau behoeven. In de Thaise situatie denk ik direct aan een 2-tal thema’s, namelijk een versoepeling van het visumreglement voor het Schengengebied voor onze partners, en de mogelijkheid tot verzekerd blijven bij de eigen ziektekostenverzekering in land van herkomst.

Mijn vraag is dan ook: leeft onder de in Thailand wonende expats en gepensioneerden deelname aan de Europese verkiezingen?

Met vriendelijke groet,

Soi

No votes yet.
Please wait...

30 reacties op “Lezersvraag: Leven de Europese verkiezingen onder de in Thailand wonende expats en pensionado’s?”

 1. chris zegt op

  Mijn mening: als je hier woont moet je niet van twee walletjes willen eten. Als je een goede Thai familie hebt getroffen zorgt die voor jou in slechte tijden als je ook voor hen hebt gezorgd toen jij het goed had. En als je lang genoeg in Thailand leeft moet toch het besef tot je doordringen dat geld niet gelukkig maakt. Dus: ze doen maar daar in Nederland. Ik leef mijn leven hier, zoveel mogelijk onafhankelijk van wat ze in Nederland doen.

  • Christina zegt op

   Chris, het is wel belangrijk als je jouw stem uitbrengt. Je ontvangt misschien geld uit Nederland AOW pensioen als je jouw stem niet laat horen gaat Brussel het overnemen en zit je daar met veel minder geld.

   • chris zegt op

    Neen, ik werk hier nog en ontvang geen AOW vanuit Nederland. En voor elk jaar dat ik hier werk wordt er 2% AOW straks afgetrokken. Ik krijg straks wel een Thai pensioen, en dat is niet veel.
    Geld interesseert me veel minder dan geluk. En geluk is niet te koop. Ik heb genoeg geld om van rond te komen, Heb mijn dochters alle 3 laten studeren zodat zij voor zichzelf kunnen zorgen. Ik klaag ook nooit over de wisselkoers van de Thai baht naar de Euro. Als ik daar zelf wat aan kon doen was ik nu multimiljonair.

  • Soi zegt op

   Meedoen aan verkiezingen in NL terwijl je zelf in TH woont als expat of gepensioneerde heeft absoluut niets van doen met van 2 walletjes eten. Wat is dat nou weer voor een flauwe kul? Bv heb ik het in mijn vraagstelling over het veiligstellen van pensioenen voor onze kinderen en hun kinderen. Als dat ook al weer verdacht is?
   Het pensioenstelsel staat flink onder druk, en als het aan de EU ligt nog meer. Het heeft niets van doen met onze huidige pensioenuitkeringen. Daarbij: “ze doen maar daar in Nederland” zegt veel over iemands gesteldheid, en aan ieder zijn keuze om zich op die wijze te profileren. Per slot van rekening is het weer wel zo dat Nederland velen van ons in staat stelt op uitbundige wijze in TH te leven. Aldus: graag even terug naar de vraagstelling!

   • chris zegt op

    Mijn kinderen zijn volwassen en ik heb ze geleerd hun eigen keuzen te maken. Of ze stemmen en wat ze stemmen moeten ze zelf weten. Met ‘van twee walletjes eten’ bedoel ik het volgende. De AOW is ingevoerd om aan ouderen boven de 65 een tegemoetkoming te geven van de staat zodat zij in redelijke mate in hun eigen levensonderhoud zouden kunnen vooorzien. En dan wel IN NEDERLAND. De wetgever heeft nooit kunnen vermoeden dat een deel van de gepensioneerden zich buiten Nederland zouden vestigen; een deel ervan zelfs in landen waar de gemiddelde kosten van levensonderhoud vele malen lager zijn dan in Nederland. Een middelbaar employee met 35 dienstjaren heeft in Nederland een redelijk bestaan na zijn pensionering (AOW en pensioen) en kan van dat geld als een koning leven in Thailand. En dan heb ik het nog niet eens over de opbrengsten van het eigen huis dat met de hypotheekaftrek door de Nederlandse staat mede is gefinancierd, als de expat dat verkoopt.
    Waar ik dus heel slecht tegen kan is dat expats die HIER een redelijke luxe leven leiden (meer bestedingsruimte hebben dan in Nederland: auto, vrijstaand huis met zwembad, personeel in dienst) gaan zitten klagen over de AOW en hun pensioen. Als je hier leeft kun je echt met minder geld toe. Ik heb meer moeite met het feit dat ze dat de Nederlanders die in Nederland wonen afnemen.

    • Soi zegt op

     Beste Chris, je draaft door. De meeste pensionado’s ontvangen partner-AOW, zijnde 750 euro p.mnd. Dat is te weinig om aan een inkomenseis van de Immigration te voldoen. Zelfs al heb je partnertoeslag, dan nog haal je het niet. Daarnaast ontvangt menigeen pensioen, welk bedrag wisselt. Daarenboven zijn er die andersoortige inkomsten erbij hebben. Blijft toch: zelf voor gewerkt, zelf moeten verwerven. En eigen keuze, zoals jij ook deed om in TH werkzaam te willen zijn. Afgaande op eerdere berichten heb je het niet slecht in TH: naast een salaris van de universiteit, via jouw wederhelft gedegen ondersteuning. Daarbij in de hogere kringen verkerend. Zo zie je maar, de een doet het zus, de ander zo, maar geen van beide is van mindere kwaliteit. Het is maar wat op je pad komt. Overigens, AOW en pensioen komen onder druk voor de volgende generaties, dus mij hoor je er niet over klagen, wel over het perspectief voor mijn (klein)kinderen.

     • chris zegt op

      beste Soi,
      Voor pensioen heb je inderdaad zelf gewerkt. Voor AOW niet. Dat is geen verzekering. Je betaalt van je inkomen de AOW voor de oudjes van dat moment. Dus als er om wat voor redenen dan ook in Nederland geen geld is om de AOW aan de oudjes van NU te betalen moet je het met minder doen. Je hebt geen AOW-geld gespaard.
      De gemiddelde levensverwachting van Nederlanders is na de invoering van de AOW met ongeveer 10 jaar toegenomen. Ik vind het niet meer dan normaal dat de overheid dan gaat denken aan het niet langer uitkeren van de AOW op 65-jarige leeftijd. Mensen die denken dat niks verandert in het leven (als je eenmaal in Thailand woont) moeten dat idee snel achter zich laten. Als je niet genoeg geld hebt om hier te leven moet je een andere woonplaats zoeken of proberen de Thai politiek te beinvloeden. Maar men concentreert zich op (klagen over) Nederland en bemoeit zich niet met de politiek hier (omdat wij hier zogenaamd te gast zijn) hoewel vaak getrouwd met een Thai vrouw.

      • Soi zegt op

       Beste Chris, ik moet je teleurstellen. AOW ís hoe dan ook een verzekering, en wel een volksverzekering, één uit het sociale zekerheidsstelsel. Anders uitgelegd: AOW wordt opgebouwd uit premiebetaling. Deze bedraagt sinds jaar en dag 17,9 % tot een zeker maximum binnen box 1.
       Veel gepensioneerden hebben eerder in NL vele maanden en jaren premie betaald, om nu in TH een uitkering te krijgen, die ook nog eens bij voortduring wordt gekort. Dat nu door allerlei crises opeens geen geld (meer) zou zijn om komende uitkeringen en pensioenen te verstrekken, staat los van de betalingen die men heeft verricht.

   • Daniel zegt op

    Deze week een debat gezien over heo men denkt over de pensioenen. Pensioen word opgebouwd door premies ingelegd in pensioenfondsen die naar ik hoor heel slecht beheerd worden. Er word verwacht dat gezien de omstandigheden deze fondsen volgend jaar of in 2016
    wel eens een flinke neerwaartse duik zouden maken. Als oorzaken worden gegeven de slechte ontwikkelingen en de opname van arme landen in de eurozone alsook de toegezegde steun aan Oekraïne. Ook van belang is wat na de verkiezingen de invloed zal zijn van de partijen die tegen Europa zijn.

 2. Jogchum zegt op

  Natuurlijk volg ik de politiek in Nederland en met name de politiek van de EU.
  K’zou heel graag willen stemmen op 22 mei, maar het lukt mij niet via mijn computer me te laten registren.
  Vooral maak ik mij grote zorgen over mijn pensioen. Maar ook over de steeds meer oprukkende macht van
  geert wilders en zijn extreem rechtse vriendjes.

  • Hans boortoren zegt op

   Bij mij lukte het ook niet via E-mail, maar even een mailtje naar den haag en alles geregeld via een download registratie form en opgestuurd, waarna ik mijn stempas via de post kreeg en stembijet via e-mail

 3. Soi zegt op

  Beste Jos, heb je enig idee waardoor of hoezo deze verkiezingen niet leven? Je zegt zelf al dat je het kennelijk “fop”verkiezingen vindt. Maar zijn er meerdere redenen aan te wijzen?

 4. Cornelis zegt op

  Er zijn veel goede redenen om bij deze verkiezingen voor het Europees Parlement je stem uit te brengen, al zou het alleen maar zijn om je democratisch recht uit te oefenen. Of je daarmee veel invloed uitoefent op zaken zoals die rondom de pensioenen spelen is maar zeer de vraag. Er heersen immers veel misverstanden rondom het functioneren van ‘Brussel’ en die worden door vele politici maar al te graag in leven gehouden. Het grootste misverstand is dat Brussel ons maar van alles oplegt, terwijl bij Europese wetgeving de nationale – democratisch gekozen – regeringen bij de totstandkoming van voorstellen is betrokken en er de uiteindelijke beslissing wordt genomen door de Raad van Ministers (in een aantal gevallen samen met het Europees Parlement). Europese wetgeving komt dus nooit ‘uit de lucht vallen’ zoals onze politici ons vaak willen laten geloven. ‘Het moet van Brussel’ is vaak de verdediging van een maatregel, terwijl dan bij voorbeeld Nederland in de Raad van Ministers willens en wetens met die maatregel heeft ingestemd.
  Overigens heeft het Europees parlement, in tegenstelling tot onze eigen Tweede Kamer, geen initiatiefrecht en kunnen parlementsleden dus niet met wetsvoorstellen komen.
  Wat de pensioenregelingen betreft, is er al een Europese richtlijn sinds 2003 dus helemaal nieuw is dit niet. Er ligt nu een voorstel om deze richtlijn te vernieuwen en daarbij is het aan de Nederlandse regering om de nationale pensioenbelangen in het oog te houden in de besluitvorming.

 5. Soi zegt op

  @Jogchum: ook ik volg de politiek in NL en idem de EU-politiek. Heb ik altijd gedaan: ondanks vele jaren in TH blijf ik me betrokken voelen, en spreekt de gang van zaken mij voldoende aan om geïnteresseerd te zijn. Daarbij leef je gezonder als je een positieve instelling aan de dag leg.
  Voor de volgende verkiezingen, probeer deze link:
  http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/verkiezingen/kiezers-buitenland.htm?utm_source=alias&utm_medium=offline&utm_campaign=kiezersbuitenland

  • Jogchum zegt op

   Soi
   Heb jel link gelezen en geprobeerd om mij voor de volgende verkiezing te laten registreren.
   Naam ingevuld, ect. Het lukt mij wederom niet. Zal wel aan mij liggen, maar ik begrijp niet waar om Den Haag
   het zo moeilijk maakt.

 6. Hans boortoren zegt op

  Er wordt op BVN genoeg aandacht besteed aan de Euro verkiezingen.
  Al woon je in het buitenland dan zijn er genoeg onderwerpen die voor ons van toepassing kunnen zijn zoals pensioenen. Bij mij leeft het in ieder geval wel.
  Maak gebruik van je stemrecht en niet zeuren achteraf dat ze het niet goed doen.

 7. Hemelsoet Roger zegt op

  Op 21 Mei moeten ik en mijn vrouw naar de Belgische ambassade om deel te nemen aan de Belgische verkiezingen maar de europeese verkiezingen worden niet georganiseerd door de ambassade en is er derhalve geen verplichting daaromtrent. Hoe wel voor de europeese verkiezingen te kunnen stemmen, is mij onbekend. De Belgische politiek volg ik nauwelijks en de europeese helemaal niet, daar maak ik mij helemaal niet druk om en dat laat ik aan diegenen over die in Belgie wonen. Ik blijf liever lekker in Thailand, er is hier ook genoeg politieke heisa tegenwoordig. Als ze maar van ons pensioen afblijven, dat is het bijzonderste.

 8. Thailand John zegt op

  Ook ik zou graag gaan stemmen voor de Europese verkiezingen maar ook mij is het niet gelukt om my via
  de computer te laten registreren.Dus gaat het helaas niet. Want ook voor Nederlanders in Thailand is het
  van belang om goede Europarlements vertegenwoordigers te hebben.

 9. HarryN zegt op

  Ja ik laat stemmen bij volmacht, of het iets uithaalt weet ik niet maar in Europa wordt je financieel uitgebeend dat staat wel vast en wat die oprukkende macht van Wilders betreft dat valt nogal mee.
  Wat dacht U van o.a een EU belasting die al in de ontwerp fase is. Het zijn de huidige partijen die NL uitleveren aan Brussel en niet Wilders want die zit niet eens in de regering!!. Het Schengen akkoord dat funest is voor NL en zo kan ik wel even doorgaan!!

 10. GJ Klaus zegt op

  Ik volg de politiek in Europa en NL omdat mijn pensioen inkomen uit nederlandse bronnen komt.
  Van Van Rompuij is van aanvang af bekend dat de rijk gespekte pensioenpotten in vooral Nederland onder invloed dient te staan van de EU. Kortom misbruik van de pensioenpot om de vriendjes bij de banken te steunen om er vooral een nog grotere bende van te maken.

  Mijn stemadvies bij deze

  Stem Artikel50

  Zie http://www.artikel50.nl

 11. HansNL zegt op

  Natuurlijk ben ik bezig met de politiek in Nederland.

  De Europese superstaat zie ik als een bedreiging voor de democratie in het algemeen en die van Nederland in het bijzonder.

  Derhalve vind ik bijvoorbeeld D66, de koploper in de uitverkoop van de Nederlandse bevoegdheden, een gevaar voor het land, welhaast verraders van Nederland.

  Andere partijen die de machtswellust van de EU steuenen en er aan mee werken vind ik overigens net zo gevaarlijk voor mijn pensioen en de vrijheid van mijn kinderen in Nederland.

  Er blijven dan weinig partijen over in het Nederlandse politiek landschap die mijn behoefte aan minder EU willen honoreren, de PVV en de SP.
  Maak ik me druk over “de steeds meer oprukkende macht van Geert Wilders en zijn extreem rechtse
  vriendjes??

  Welnee, ik maak me druk over alle politici, van links, rechts en het midden.
  Mijn vader, moge hij rusten in vrede, zei het al: “Je kunt politici niet vertrouwen, ze gaan in de politiek voor de macht, voor het geld of voor de combinatie van de twee, en zeker niet voor jouw belangen.

  De heren en dames politici maken er in het algemeen een potje van, en het beroerde is dat gemaakte fouten ten alle tijde afgewenteld worden op de ambtenaren, de werkgevers, de werknemers, de ouderen, de jongeren, de overheids- en particuliere bedrijven, maar nooit op zichzelf.

  Ik kan alleen maar hopen dat de pensioenfondsen de mogelijkhied zien om zich te onttrekken aan de idioterie van de politici, die in feite helemaal niets met de Nederlandse pensioenfondsen te maken hebben, immers, de pensioenfondsen zijn een zaak van werkgevers en werknemers.

 12. Kees zegt op

  Mijn stem wordt bij volmacht uitgebracht. Nederland moet als de wiedeweerga uit de EU. De invloed van Brussel op onze eigen identiteit is exorbitant te hoog. Het verdag van Lissabon is ons de strot doorgedrongen. Nederland is niet de democratie die het pretendeert te zijn. De nederlandse bevolking is nimmer rechtstreeks gevraagd of zij deel wilt uitmaken van de EU. Een referendum durft menniet aan en juist een referendum is de uiting van jltieme democratie. Ik stem dus voor uittreding uit de EU en voor het terugkrijgen van de door ons door hard werken verkregen rechten.

  • Cornelis zegt op

   Kees, je kunt bij deze verkiezingen helemaal niet stemmen voor uittreding uit de EU. Daar gaat het Europees parlement helemaal niet over, dat is een zaak van de nationale regering van een lidstaat.
   Ook hier zie ik weer – zie mijn eerdere reactie hierboven – de mening dat iets, in dit geval het Verdrag van Lissabon, ons door de strot is geduwd. Tsja, de ratificatie van dat verdrag is aan ons democratisch gekozen parlement voorgelegd en daar met een zeer ruime meerderheid – zelfs Wilders was vóór – goedgekeurd. Hoeveel democratischer wil je het hebben?

 13. NicoB zegt op

  Stemmen? Natuurlijk, dat is een recht en dat is beter maar wel uit te oefenen.
  Dat kan wonend in Thailand prima via de gemeente den haag geheel per email, registreren, bevestiging volgt, later volgt stembiljet en retourenveloppe naar Ambassade Bangkok. Dit is het emailadres:
  kbn.verkiezingen@denhaag.nl.
  Lukt registreren niet, probeer het dan eens via de computer van iemand anders, ligt misschien aan je brouwser.
  De Aow is een VolksVERZEKERING, geheven als Premieheffing Volksverzekeringen, in die zin dus volledig gelijk aan een pensioenverzekering of lijfrenteverzekering.
  De Overheid is uitermate onbetrouwbaar gebleken en heeft de Aow al jaren uitgehold, tenminste 50 %, het recht op Aow heb je, daar betaalde je de verzekeringspremie voor en er is geen enkele reden om dat maar af te staan omdat je in een goedkoper land woont, indien de Aow niet was uitgehold zou de Aow nu het dubbele moeten bedragen van wat het nu is.
  Nog verder uit laten hollen? of toch maar er enige richting aan geven en dus Stemmen?!
  NicoB

  • Cornelis zegt op

   Het heeft niks met de Europese verkiezingen te maken, NicoB, maar als je onzin verkondigt mag je daarop een reactie verwachten.
   De AOW is absoluut niet ‘volledig gelijk’ aan een pensioenverzekering of lijfrenteverzekering, maar gebaseerd op het zgn. omslagstelsel. Ook als je je leven lang in NL hebt gewoond maar nog nooit hebt gewerkt – en er dus niet aan hebt meebetaald – heb je recht op AOW.

   • NicoB zegt op

    @Cornelis,
    Je hebt het helemaal juist, de aow is een omslagstelsel en een Volksverzekering
    In mijn reactie schreef ik het woord verzekering in hoofdletters en daarna ” in die zin “.
    Ik wilde in mijn tekst laten zien, dat de aow ons wordt voorgeschoteld als een verzekering en dat is het helemaal niet, de overheid verandert de verzekeringsvoorwaarden voortdurend en holt deze ” verzekering ” steeds verder uit.
    Via stemmen voor het EU parlement kan hopelijk enige invloed uitgeoefend worden op de aow, er wordt al over gesproken de pensioenen, ook de aow, te harmoniseren in Europees verband, nou dan snap je het wel, dat zou kunnen leiden tot verlaging van de aow, vandaar misschien toch maar stemmen?
    NicoB

    • Davis zegt op

     Beste Kees en Cornelis. Ben Belg en niet zo op de hoogte van de gebruikte acroniemen en nog minder waar ze wettelijk of juridisch voor staan.
     Het lijkt me dat een AOW een soort van gewaarborgd minimumpensioen is?
     Zo ja, noemt men dat in een sociale zekerheidsstelsel een vangnet.
     Heb je er – om welke reden dan ook, bv (geestelijk) gehandicapt, arbeidsongeschikt,… – nooit aan bijgedragen, kan je er toch van genieten.
     De sociale zekerheid zoals we die in onze contreien kennen, zijn gebaseerd op het solidariteitsprincipe. Iedereen draagt bij voor de minder bedeelde; dat is diegene die niet zelf in staat is geweest bepaalde inkomsten of zekerheden op pensioenrechten te realiseren. België en Nederland waren en zijn nog steeds koplopers van dit systeem. Dat het in de toekomst onbetaalbaar blijkt, mag duidelijk wezen.
     Niet iedereen heeft recht op AOW maar het is een plicht voor alle belastingbetalers aan bij te dragen.
     In het zelfde vergelijk betalen mensen die werk hebben, een bijdrage via de sociale zekerheid (belastingen op loon), om mensen die geen werk hebben, een uitkering te laten genieten.
     Correct me if I’m wrong, leer graag bij en sta open om uit denkfouten en ook foute zienswijze te leren.

 14. NicoB zegt op

  Voeg nog toe voor degenen die in het vervolg willen stemmen de site van de gemeente Den Haag voor het registreren: http://www.denhaag.nl/kiezersbuitenland .
  Sukses,
  NicoB

 15. Gringo zegt op

  Zullen we voor een goed begrip eerst even vaststellen, dat wij als Nederlanders alleen mogen stemmen op de Nederlandse delegatie in het Europees Parlement?
  Nederland bezet 25 zetels van de 760 in dat parlement, 3 procent dus!

  Nu maken de Nederlandse partijen in het Europees parlement bijna alle wel deel uit van een “Europese fractie”, maar dan nog. De “grote” Nederlandse fracties hebben elk 5 Europese parlementsleden, die dus enige kwestie, die hier in de reacties te lezen valt eerst binnen zijn Europese fractie zou moeten aankaarten en/of verdedigen. De Nederlandse partij, die geen deel uitmaakt van een Europese fractie heeft dus in het geheel geen invloed en is een roepende in de woestijn.

  Hebt u, net als ik, ook het idee, dat de Nederlandse invloed in het Europese parlement dus vrijwel te verwaarlozen is?

  Stemrecht? Prima! Voor de verkiezingen voor de Tweede kamer heb ik vanuit Thailand wel gestemd, omdat je daar toch enige invloed hebt op de zetelverdeling.

  Voor Europa ga ik pas stemmen als er een referendum wordt gehouden of Nederland al dan niet in “Europa” moet blijven. Mijn antwoord zal dan nee zijn, zo gauw mogelijk uittreden

 16. Soi zegt op

  Toen ik bedacht een lezersvraag te stellen aangaande de Europese parlementsverkiezingen, meende ik dat ik op één dag een handvol reacties zou krijgen, en dat daarna de discussie wel zou verstommen. Niets bleek minder waar: het aantal reacties zijn overtrof mijn verwachtingen, en het aantal dagen waarop reacties werden geplaatst idem. Daarbij bleek de inhoud van de reacties, voor mijn gevoel, te getuigen van grote betrokkenheid met en gevoel voor wat in Nederland gaande is. Reacties waren divers, van: ‘als je stemt eet je van 2 walletjes’, tot en met: ‘we zijn slechts calimero’s waarom stemmen?’. Merendeel vindt echter wel dat meedoen wel nut heeft. Als ‘bijvang’ van de vraagstelling bleek dat het onderwerp Aow en pensioen het goed blijven doen. Allen dank voor de bijdragen!


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website