Beste lezers,

Ik heb ‘ontdekt’ dat je in Nederland niet zomaar geld aan iemand kunt geven. Boven een bepaald bedrag wil de belasting daar ook graag een graantje van meepikken. Raar maar waar. Ik heb uiteraard gegoogeld maar ben er nog niet helemaal uit.

De regels voor Nederlander naar Nederlander zijn me een beetje duidelijk. Want wie is er nu verantwoordelijk voor de aangifte: de gever of de ontvanger? En wie moet er uiteindelijk de belasting betalen? De gever of de ontvanger?

Volgens mij moet de ontvanger de schenkbelasting betalen en de schenker moet aangifte doen. Maar wat als die ontvanger nu toevallig een Thaise ingezetene is die in Nederland niet belastingplichtig is?

Kun je dan ‘ongestraft’ geld geven?

Groet,

Bert

No votes yet.
Please wait...

19 reacties op “Lezersvraag: Belastingvrij schenken naar een buitenlandse ingezetene”

 1. Ferdi zegt op

  De ontvanger moet betalen. In het geval van jouw voorbeeld zal de Thai dus de Thaise belastingregels moeten checken.

  Leuk detail voor als het zich andersom voor doet: als je als Nederlander giften uit het buitenland ontvangt van een buitenlander hoef je hierover geen belasting te betalen!

  • ruud zegt op

   Je zwarte geld schenk je dus aan iemand in Thailand, die het vervolgens officieel aan jou schenkt.
   Tenminste… dat laatste deel hoop je dan maar.

  • Ger zegt op

   Ook over een gift ontvangen door iemand in Nederland vanuit het buitenland , van wie dan ook, dien je in Nederland schenkbelasting over te betalen. Kijk maar even bij Schenkbelasting op de site van de Belastingdienst.

   • erik kuijpers zegt op

    Ger, dit klopt niet. Je vergeet een paar elementen.

    Dit is de site met info en de voorwaarden:

    https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/schenking_krijgen/bijzondere_situaties_waarin_u_geen_schenkbelasintg_betaalt/bijzondere_situaties_waarin_u_geen_schenkbelasting_betaalt

    Ik ben >10 jaar NL uit; zou ik nu schenken aan vrienden of familie in NL dat kost hen dat geen schenkbelasting. Ik val dan onder de Thaise regels en die kennen een erg hoge drempel.

    Zou iemand uit Chili of Mexico -die nooit in NL heeft gewoond- schenken aan iemand in NL dan geldt het recht van het land waarin de schenker woont. Behalve als er een verdrag tussen NL en dat land bestaat waarin schenk- en erfbelasting zijn opgenomen; dan geldt wat in het verdrag staat. Maar NL heeft maar weinig van die verdragen gesloten.

 2. erik kuijpers zegt op

  Bert, als je ons nu eerst eens vertelt waar de schenker woont of woonde dan komen we een stuk verder. De nationaliteit is ook van belang maar die geef je al aan.

  Woont de schenker in Nederland of heeft die daar gewoond dan geldt de Successiewet 1956. De regels voor de situatie rond Thailand staan in het Belastingdossier Postactieven hier:

  https://www.thailandblog.nl/wp-content/uploads/Belastingdossier-update-2.pdf en zoek daarin vraag 21 op.

  De arm van de Nederlandse belastingdienst is lang en de zaak ligt niet zo eenvoudig als hierboven Ferdi zegt.

  • Ger zegt op

   Regel is vrij eenvoudig : om te voorkomen dat de Belastngdienst wat mist is er de regel dat als de ontvanger in het buitenland woont dat de schenker verrantwoordelijk is voor de belasting oftewel de fiscus kan het belastingeld bij de gever claimen bijvoorbeeld als de ontvanger in Thailand geen aangifte doet.

   • Ger zegt op

    Op de site van de Belastingdienst alle relevante informatie waaronder vrijstelingen , schenking ontvangen vanuit het buitenland en voor Bert het volgende :

    Woont de ontvanger buiten Nederland?

    En woont de schenker in Nederland? Dan moet u aangifte schenkbelasting doen als het totaalbedrag hoger is dan € 2.129 (of € 5.320 bij een schenking van uw ouders).

 3. Lammert de Haan zegt op

  Beste Bert,

  De verkrijger van de schenking moet aangifte doen. Hij zal ook de schenkbelasting moeten betalen, tenzij de schenker ‘vrij van recht’ schenkt. In dat geval betaalt de schenker de schenkbelasting. Deze belasting valt dan wel iets hoger uit, daar de geschonken belasting ook weer als een schenking wordt belast. M.a.w.: je betaalt belasting over belasting.

  Mocht de schenker niet in Nederland maar ook in Thailand wonen en hij doet deze schenking binnen 10 jaren nadat hij Nederland metterwoon heeft verlaten, ook dan is schenkbelasting verschuldigd. In dat geval wordt de schenker als fictief inwoner van Nederland aangemerkt.

  In artikel 3, lid 1, van de Successiewet 1956, is e.e.a. als volgt geregeld:

  “Artikel 3

  1 Een Nederlander die in Nederland heeft gewoond en binnen tien jaren nadat hij Nederland metterwoon heeft verlaten, is overleden of een schenking heeft gedaan, wordt geacht ten tijde van zijn overlijden of van het doen van de schenking in Nederland te hebben gewoond.”

  • NicoB zegt op

   Dit intrigeert me.
   Lammert, ik citeer: ” Binnen 10 jaar na Nederland metterwoon verlaten komen te overlijden of een schenking gedaan wordt je geacht ten tijde van je overlijden of schenking in Nederland te hebben gewoond “. Je spreekt over overlijden of schenken.
   Ik meen, dat in het Haags Erfrechtverdrag 1989 staat, dat als je langer dan 5 jaar buiten Nederland woont, je tav. het erfrecht kunt kiezen voor het recht van het land waar je je gewone verblijfplaats hebt op het moment dat je de rechtskeuze doet. Stel je doet de keuze vererven naar Thais recht, dan wordt voor de successie toch gerekend met het Nederlands recht als er nog geen 10 jaren verstreken zijn?
   NicoB

   • Lammert de Haan zegt op

    Beste Nico,

    Het Haags Erfrechtverdrag 1989 heeft nauwelijks enige betekenis..

    Het verdrag als zodanig is (nog) niet in werking getreden. Op grond van artikel 28 dienen tenminste drie landen het verdrag te ratificeren. Tot nu toe is Nederland het enige land.
    Op basis van artikel 1 Wet conflictenrecht erfopvolging is het in Nederland wel van kracht.

    Echter: als erflater kun je zelf bepalen welk recht van toepassing is, zoals het Nederlandse dan wel bijv. het Thaise recht.

    Maar ook dan staan de regels met betrekking tot het verkrijgen van een nalatenschap (“wie krijgt wat”) los van het al dan niet verschuldigd zijn van Nederlandse erfbelasting (“wie betaalt wat”).

    Het kan zelfs zijn dat je zowel in Nederland als in je woonland erfbelasting verschuldigd bent. En dan is het maar zeer de vraag of de erfbelasting in je woonland een soortgelijke belasting is als de Nederlandse erfbelasting. Als dat zo is, dan kun je in Nederland een beroep doen op het Besluit voorkoming dubbele belasting (BVDB) en verleent Nederland vermindering van erfbelasting. Mocht je echter in Thailand ook erfbelasting verschuldigd zijn (wat niet snel het geval zijn zijn, gelet op de hoogte van de vrijstelling), dan is een beroep op het BVDB uitgesloten, daar de Thaise erfbelasting wezenlijk verschilt van de Nederlandse erfbelasting.

 4. bekijk het plezierig zegt op

  Beste Bert,
  Je kunt ook als gever de belasting afdragen dan krijgt de ontvanger gewoon iets minder waar is het probleem? De ontvanger krijgt geld en jullie zijn beide van het probleem af. Maar als je probleem zoek probeer iets anders zou ik zo zegen.
  vriendelijke groet.

 5. Erik zegt op

  Om aan iemand in nederland belastingvrij te kunnen schenken moet je langer dan 10 jaar niet ingezetene zijn geweest Indien korter dan moet de ontvanger aangeven en betalen.

 6. jasper van Der Burgh zegt op

  Ik denk dat je er mischien niet te moeilijk over moet doen. Ik geef mijn vrouw elk jaar cash een groot bedrag, om de periode te overbruggen dat ik er niet ben en als huishuidgeld. Ik kan het ook per bank overmaken, maar bij cash krijg ik een betere koers. Geen haan die er naar kraait.
  De belastingdienst komt pas in aktie als jij de schenking vermeldt op je belastingaangifte.

  • erik kuijpers zegt op

   Jasper, een voorziening in kosten van gezamenlijke huishouding is geen schenking; er staat immers een tegenprestatie tegenover: het in stand houden van gezamenlijk vermogen. Voorts heb je zorgplicht jegens de partner. Huishoudgeld is normaliter geen schenking.

   De controle van de belastingdienst op box-3 vermogen is, heb ik de indruk, slechts summier. Een afname wordt zelden gezien of het moet een groot bedrag zijn.

   Bovendien is er de algemene vrijstelling en zijn er extra vrijstellingen mogelijk. Met wat legale creativiteit en planning kun je geheel legaal aan schenkbelasting ontkomen of de heffing mitigeren.

   • Lammert de Haan zegt op

    Eric, het is in feite veel gekker. Jasper spreek over “schenken” aan zijn VROUW voor de kosten van levensonderhoud gedurende de tijd dat hij afwezig is.

    Ik maak even een onderscheid tussen het al dan niet in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. Dat is nl. van wezenlijk belang.

    Mocht Jasper in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, dan “schenkt” zijn vrouw aan haarzelf! De tijd dat de man wekelijks geld aan zijn vrouw “schonk” voor de huishouding ligt al even achter ons, toch?

    Mocht Jasper niet in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, ook dan is er in dit geval geen sprake van een “schenking uit vrijgevigheid” maar van het nakomen van een morele verplichting om in elkaars levensonderhoud te voorzien. Daardoor kan er niet gesproken worden van een schenking in de zin van de Successiewet 1956 en is er dus geen schenkbelasting verschuldigd.

    De vraagstelling van Bert gaat echter over een (zeer waarschijnlijk in Nederland wonende) Nederlander, die wil schenken aan een “Thaise ingezetene die in Nederland niet belastingplichtig is”.

    Dus geen Thaise inwoner van Nederland, ALBERT, want daar passen de woorden “niet belastingplichtig in Nederland” immers niet bij. Daar komt bij dat, in tegenstelling tot wat ik lees in jouw reactie, in de vraagstelling niet gesproken wordt over een “buitenlandse ingezetene” en ook niet over een “Thaise ingezetene van Nederland”, maar louter over een “Thaise ingezetene die in Nederland niet belastingplichtig is”.

    Ik concludeer dan ook dat het om een Thaise gaat die ook nog eens in Thailand woont. En als deze ingezetene van Thailand een schenking verkrijgt vanuit Nederland en deze ook nog eens aanvaardt (dit laatste moeten we i.v.m. de volledigheid zeker niet vergeten!), dan is deze ingezetene van Thailand, mits deze schenking hoger mocht zijn dan het vrij te laten bedrag, wel degelijk belastingplichtig voor de Nederlandse schenkbelasting. Hierbij speelt de nationaliteit van de verkrijger zelfs geen enkele rol.

    En aan enkele andere reageerders: laten we ons vooral richten op de vraagstelling van Bert en er niet allerhande randverschijnselen bij halen. Dat leidt alleen maar af!

    • Bert zegt op

     Dank Lammert,

     Ik ga binnenkort een toelichting geven.

     Groeten,
     Bert

 7. Albert zegt op

  In de vraag staat ‘buitenlandse ingezetene’.

  Als deze buitenlandse ingezetene meer dan 180 dagen in het betreffende jaar in Nederland verblijft,
  dan is deze persoon in Nederland belastingplichtig.

 8. Bert zegt op

  Dank voor alle reacties.
  Ik ben blijkbaar niet geheel duidelijk geweest in mijn vraag. Althans niet volledig.
  Dankzij alle reacties snap ik nu dat er veel verschillende antwoorden mogelijk zijn. Afhankelijk van relatie, van woonland, van historie de afgelopen 10 jaar etc.

  Ik wil mijn situatie toelichten.
  Ik heb 4 jaar geleden een Thaise vrouw leren kennen. Zij is nooit in Nederland geweest. Sinds 2 jaar logeer ik een aantal keer per jaar gedurende een paar weken bij haar. Zoveel als mijn vakantiedagen het toelaten 🙂
  Sinds 2 jaar maak ik ook maandelijks een vast bedrag aan haar over. En soms wat extra’s. 555

  Nu hebben we besloten om een huis te gaan bouwen. Beetje bij beetje.
  En ik heb dit jaar dus een groter bedrag als startkapitaal overgemaakt. Voorlopig 5000 Euro in totaal. Maar dat kan nog meer worden.

  We zijn nog niet getrouwd, maar we hebben wel een relatie. En het wordt ons huis, ook al komt het op haar naam te staan.

  Als ik in Thailand ben geef ik haar het geld handje contantje, maar in Nederland stuur ik het via TransferWise.
  Als je naar Thailand geld overmaakt via TransferWise moet je sinds kort aangeven wat de reden is voor de overboeking.
  -Sending money home to family
  -General monthly living expenses
  -Rent or other property expenses
  -Tuition fees or studying expenses
  -Travel expenses
  -Medical expenses
  -Charitable donations
  -Pay for goods and services.

  Ik weet niet wat er met die gegevens gebeurt. Ik ga dat navragen bij TransferWise.

  Groeten,
  Bert

 9. Lammert de Haan zegt op

  Duidelijk Bert. Ik had al een vaag vermoeden deze kant op.

  Voor jouw vriendin geldt de algemene vrijstelling van € 2.129,– per kalenderjaar. Over de eerste € 122.268 is in principe 30% en over het meerdere 40% aan schenkbelasting verschuldigd.

  Maar als ik jouw verhaal zo lees (4 jaar al een relatie met de laatste 2 jaar regelmatig bezoek aan haar voor enkele weken) dan kun je wellicht spreken van een ‘natuurlijke verbintenis’. Wettelijk is de schenker nergens toe verplicht. Er bestaat dus geen via de rechter afdwingbare vordering. Maar de schenker en de ontvanger vinden allebei dat de ontvanger recht heeft op de schenking. In een eerdere reactie van mij noemde ik al eens de ‘morele verplichting’.

  Met het vorenstaande heb ik aansluiting gezocht bij een tamelijk vaak voorkomende situatie, waarbij bij het uit elkaar gaan van samenwoners 1 van de partners alimentatie betaalt aan de ander, zonder dat dat is vastgelegd in een samenleveingscontract. Ook dan is vrijstelling voor de schenkbelasting mogelijk op grond van een natuurlijke verbintenis. Daarvan is in ieder geval sprake als de hoogte van de schenking niet meer is dan de normbedragen die rechters hanteren als zij de hoogte van de alimentatie bepalen bij mensen die getrouwd zijn en uit elkaar gaan. Dit worden ook wel de ‘Tremanormen’ genoemd.

  LET OP: alsdan dient wel aangifte te worden gedaan, maar waarbij een beroep wordt gedaan op ‘het nakomen van een natuurlijke verbintenis’.

  Je zult wel begrijpen dat ik, als fiscalist, niet in kan gaan op de ‘pakkans’ van de kant van de Belastingdienst!


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website