Op Thailandblog duiken regelmatig vragen op over visa. Ronny Mergits zet alle vragen op een rijtje en levert er de antwoorden bij met als kanttekening dat immigratiebureaus niet allemaal dezelfde regels hanteren. ‘Ieder zal wel zijn eigen ervaring hebben en ze allemaal noemen is onmogelijk. Ik wil het dus liever bij de officiële sites houden en die als enige referentie gebruiken’, zegt hij. 

In de bijlage gaat Ronny in detail op de verschillende onderwerpen in. Tevens staan in dit document ook de nodige links naar nog uitgebreidere informatie. Zie de inhoudsopgave aan het eind. De originele teksten zijn vanaf versie 2014 aangevuld met additionele correspondentie en onderzoek van MACB & Ronny Mergits waarvoor dank.

Op 12 mei is de Visa Exemption regeling fors aangepast voor ‘visaruns’. Klik hier voor nadere informatie. Het dossier wordt later bijgewerkt.

1 Heb ik voor Thailand een visum nodig?
Ja. Thailand is een land waar visumplicht geldt voor Nederlanders en Belgen. Maar er is wel een uitzondering op die visumplicht. Thailand heeft een overeenkomst met bepaalde landen waardoor paspoorthouders van die landen vrijgesteld zijn van visumplicht (Visa Exemption), indien ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Door die overeenkomst kunnen Nederlanders en Belgen, die Thailand binnenkomen om toeristische redenen, onafgebroken 30 dagen in Thailand verblijven. Indien u via de landsgrenzen binnen komt, is deze periode beperkt tot 15 dagen.

Er is wel een beperking. Toeristen die Thailand binnenkomen met een Visa Exemption mogen maximaal 90 dagen in Thailand verblijven op een totale periode van 6 maanden, te tellen vanaf de eerste binnenkomst. U kunt dus niet onbeperkt Thailand binnenkomen en op die manier lang verblijven op basis van een Visa Exemption.

2 Ik ben Thailand binnengekomen met een Visa Exemption. Is de stempel die ik krijg bij immigratie dan een ‘Visa on Arrival’?
De stempel die u in uw paspoort krijgt bij binnenkomst, is een ‘Arrival’ stempel. Iedereen die Thailand binnenkomt, krijgt deze stempel, ongeacht het soort visum dat men bezit. Het is dus geen ‘Visa on Arrival’.

Een ‘Visa on Arrival’ is voorbehouden aan paspoorthouders van bepaalde landen. Nederland en België horen hier niet bij en komen dus niet in aanmerking voor een ‘Visa on Arrival’. Hoeft ook niet, want wij hebben een 30 dagen vrijstelling en een ‘Visa on Arrival’ is slechts geldig voor 15 dagen.

3 Waar kan ik een visum aanvragen?
Een visum kan men aanvragen bij een Thaise ambassade of consulaat. Indien u een visum aanvraagt bij een Thaise ambassade of consulaat, moet u zich buiten Thailand bevinden. Bepaalde visums kunt u alleen aanvragen in het land waar u woont, bijvoorbeeld Non-immigrant ‘OA’. In Thailand kunt u een visum aanvragen of laten veranderen bij het Immigratiebureau.

4 Moeten kinderen ook een visum aanvragen?
Ja. Voor kinderen geldt dezelfde procedure als voor volwassenen. Het visum wordt ofwel bijgeschreven in het paspoort van de ouders indien zij daar ingeschreven staan, ofwel ze krijgen een eigen visum indien ze een eigen paspoort hebben. Kinderen betalen dezelfde prijs voor een visum als volwassenen.

5 Kan ik met een enkele vlucht naar Thailand en dit zonder visum?
In principe ja. Echter, een vliegtuigmaatschappij is verantwoordelijk voor de personen die zij in een land invoeren. Zij heeft dus het recht en de plicht om te controleren of u wel aan de visumplicht voldoet. Ze kan een bewijs vragen van uw intentie om Thailand te verlaten binnen de 30 dagen (onder andere aansluitende vlucht binnen de 30 dagen). Indien u zo’n bewijs niet kunt overleggen, kan men u weigeren op de vlucht. Het is verstandig om in dit geval, voor uw vertrek, te controleren welke bewijzen de luchtvaartmaatschappijen aanvaardt.

6 Ik wil naar Thailand om toeristische reden en dit voor langer dan 30 dagen. Welk visum heb ik dan nodig?
Hiervoor bestaat het toeristenvisum. Hiermee kunt u 60 dagen in Thailand verblijven. Een toeristenvisum kunt u bovendien in Thailand nog eens laten verlengen met 30 dagen. Tevens kunt u op een toeristenvisum 2 of 3 binnenkomsten vragen. Door even over de grens te gaan, kunt u zodoende uw verblijf in Thailand al gauw uitbreiden tot 9 maanden dus 3 x (60+30). Bij 2 of 3 binnenkomsten dient u natuurlijk wel goed de geldigheidsduur van het visum in het oog te houden. Wanneer de geldigheidsduur is verstreken, vervallen ook de binnenkomsten, zelfs als die niet gebruikt zijn.

7 Wat is de geldigheidsduur van een visum en wat is de verblijfsduur?
Geldigheidsduur en verblijfsduur kan door minder ervaren visumgebruikers wel eens verkeerd begrepen worden. Het zijn echter twee zaken die u duidelijk gescheiden moet houden:

a) De geldigheidsduur van het visum
Dit is de duur waarbinnen het visum moet gebruikt worden. Deze is vermeld op het visum onder Enter before…. Het geeft u dus geen toelating om tot die datum in Thailand te verblijven. De geldigheidsduur kan bijvoorbeeld 3 maanden, 6 maanden of een jaar zijn, afhankelijk van het soort visum. De geldigheidsduur van het visum wordt bepaald door de Thaise ambassade of consulaat.

Het is dus belangrijk dat u, afhankelijk van het aantal binnenkomsten of uw vertrekdatum, het visum niet te snel aanvraagt om de geldigheidsperiode zo lang mogelijk te houden.

b) De verblijfsduur
De verblijfsduur bekomt u bij binnenkomst in Thailand en wordt ingevuld in de aankomststempel. Het is de immigratiebeambte die dit, afhankelijk van het soort visum, zal toekennen. Deze datum bepaalt hoe lang u in Thailand zal mogen blijven.

8 Ik wil tijdens mijn verblijf ook naar Laos of Cambodja. Welke visums heb ik nodig?
Indien u tijdens uw verblijf ook naar Laos of Cambodja wil, kan dit natuurlijk, maar u zult hiervoor een visum van het desbetreffende land moeten aanvragen. Dit kan in Thailand, maar ook voor uw vertrek uit Nederland of België. Wanneer u Thailand en Cambodja wil bezoeken, kunt u ook een gecombineerd visum bekomen.

Opgepast wanneer u Thailand verlaat. Indien u een toeristenvisum single entry had, is dit reeds gebruikt bij uw eerste binnenkomst in Thailand. De verblijfsduur die u hiermee bekomen heeft, vervalt wanneer u het land verlaat. De resterende dagen kunnen niet meegenomen worden naar een volgende binnenkomst.

Indien u opnieuw het land binnenkomt, zal men dit beschouwen als een binnenkomst op basis van visumvrijstelling en zal men geen rekening houden met uw eerdere toeristenvisum. U zult dan een verblijfsduur van 30 dagen ontvangen. Indien deze binnenkomst gebeurt via de landsgrenzen, zult u slecht 15 dagen verblijfsduur ontvangen. Houd hier rekening mee tijdens uw planning.

Indien u een nog geldig visum hebt met twee of meerdere binnenkomsten, maakt het niet uit. U zult een verblijfsduur krijgen die in overeenstemming is met het visum dat u bezit ook al is dit via de landsgrenzen.

9 Wat wanneer ik langere tijd in Thailand wil verblijven en mijn doel niet toeristisch is?
Om langere tijd in Thailand te verblijven, en wanneer het doel niet toeristisch is, heeft men een serie Non-Immigrant visa ter beschikking. Zo bestaat er onder andere het Non-Immigrant ‘B’ indien men wil zaken doen, Non-Immigrant ‘ED’ indien men wil studeren en Non-immigrant ‘O’ om onder andere familie te bezoeken of bij pensionering.

U zult een visumcategorie toegekend krijgen die in overeenstemming is met het doel van uw bezoek. U dient natuurlijk wel de nodige documenten te overleggen, die vereist zijn om dat specifiek visum te bekomen.

10 Ik wil gewoon van het leven genieten en wil daarom langere tijd in Thailand verblijven. Welk soort visum heb ik nodig?
Indien u langere tijd in Thailand wil verblijven, kunt u het Non-Immigrant ‘O’ visum aanvragen. Hiermee kunt u 90 dagen aan één stuk in Thailand verblijven. Om een Non-immigrant ‘O’ visum te bekomen, zult u wel moeten bewijzen dat u voldoende financiën bezit.

U kunt dit visum aanvragen als ‘Single Entry’ en dan is de geldigheidsduur van het visum 3 maanden of u kunt ‘Multiple Entries’ aanvragen en dan is het visum 1 jaar geldig. Bij ‘Multiple Entries’ kunt u dus een jaar lang Thailand binnenkomen met telkens een verblijfsduur van 90 dagen. Na 90 dagen zal u Thailand moeten verlaten.

U kunt een bezoek brengen aan een ander land of u kunt een zogenaamde Visarun maken. Men spreekt van een Visarun wanneer men het land verlaat en weer binnenkomt met als enige doel een nieuwe verblijfsduur te bekomen.

11 Kan ik langer in Thailand verblijven dan 90 dagen?
Ja. U kunt op basis van leeftijd (50 of ouder) een verlenging van een jaar bekomen op uw Non-immigrant ‘O’ of ‘OA’ en dit elk jaar, zolang u aan de vereisten voldoet. Dit wordt ook wel eens een ‘Retirementvisa’ genoemd, maar het is dus eigenlijk een verlenging van uw bestaande Non-Immigrant ‘O’ of ‘OA’ op basis van pensionering. Financieel zult u een inkomen van 65.000 baht moeten bewijzen, of een bankrekening van 800.000 baht, of een combinatie van beide.

12 Ik ben getrouwd met een Thai. Kan ik op basis van mijn huwelijk lange tijd in Thailand verblijven?
Ja. U kunt op basis van huwelijk met een Thai een verlenging van een jaar bekomen, net zoals bij pensionering en dit elk jaar zolang u aan de vereisten voldoet. Dit wordt ook wel een ‘Thai women visa’ genoemd, maar het is dus eigenlijk een verlenging van uw bestaande Non immigrant visum.

Uw echtgeno(o)t(e) dient natuurlijk wel te bewijzen dat hij/zij de Thaise nationaliteit heeft. Financieel dient u maandelijks 40.000 baht inkomsten te bewijzen, of een bankrekening met een bedrag van 400.000 baht. Een combinatie van beide kan in dit geval niet. Hou er wel rekening mee dat bij scheiding deze verlenging vervalt.

13 Ik heb een verlenging van een jaar gekregen, maar wil af en toe Thailand verlaten. Heeft dit gevolgen voor mijn verlenging?
Indien u een verlenging heeft gekregen van een jaar, en u wenst Thailand te verlaten dient u een Re-entry aan te vragen voor u het land verlaat. Indien u dit niet doet en u verlaat Thailand, vervalt uw jaarverlenging automatisch en dient u alles opnieuw te starten van voor af aan. Een Re-entry, Single of Multiple kunt u bekomen in het Immigratiebureau.

14 Wat bedoelt men met de 90-dagen meldingsplicht?
Elkeen die aaneengesloten langer dan 90 dagen in Thailand verblijft, moet zich melden bij zijn Immigratiebureau. Dit kan persoonlijk, via derde of via de post. De bedoeling is uw verblijfplaats te bevestigen.

De meldingsplicht is gratis maar u kunt een boete krijgen van 2000 baht wanneer u zich te laat meldt, of 4000 baht wanneer men bij een controle vaststelt dat u zich niet gemeld heeft. Indien u Thailand gedurende het jaar verlaat, vervalt de 90 dagen telling. Het begint van dag 1 te tellen bij uw binnenkomst. Uw aankomststempel geldt dan als eerste melding.

15 Mag ik de officiële duur van mijn verblijf overschrijden?
Neen. Een ‘overstay’ (zoals het genoemd wordt) van uw verblijfsduur is verboden in Thailand, wat men u ook vertelt. U overtreedt de immigratiewet en dus de Thaise wetgeving. U kunt een boete krijgen van 20.000 baht of een gevangenisstraf van twee jaar. Wat u ook doet of plant, overschrijd de toegestane verblijfsduur nooit.

16 Mag ik werken in Thailand?
In Thailand mag u werken maar u moet een visum hebben dat werken toelaat, en het belangrijkste, u moet in het bezit zijn van een werkvergunning. In ieder geval, begin nooit te werken zonder dat u in het bezit bent van een werkvergunning, zelfs als u een visum heeft dat werken toelaat.

Reacties

Ronny Mergits heeft deze Q&A plus bijlage geschreven naar aanleiding van de posting www.thailandblog.nl/lezersvraag/lezersvraag-kan-ik-legaal-een-jaarvisum-thailand-krijgen/. De reactiemogelijkheid hebben we uitgezet om verwarrende en soms apert onjuiste commentaren te vermijden. We willen de lezers niet het bos insturen.

Bijlage

Klik hier om te openen.

 1. Algemeen
 2. Visumgegevens
 3. Soorten en categorie
 4. Kostprijs
 5. Afgifte
 6. Aanvragen
 7. Basisdocumenten, verklaringen, certificaties, legalisaties
 8. Verlengen
 9. Melding verblijfplaats en 90-dagen melding
 10. Visarun
 11. Overstay
 12. Aankomst/Vertrek
 13. Nuttige links

» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website