Pas op, dit bericht is uitsluitend bestemd voor hen die bij binnenkomst in Thailand gebruik hebben gemaakt van de ‘Visa Exemption’ regeling. Het geldt uitdrukkelijk niet voor hen die een Tourist Visa (met double of triple entry) of een Non-Immigrant Visa (met multiple entry) hebben.

Voor het activeren van de volgende verblijfsperiode van het Tourist of Non-Immigrant Visa moeten zij Thailand verlaten. Zij kunnen dit blijven doen bij elke grenspost, bv met een visarun. Voor details zie Alles over Thaise visums, inclusief jaarverlenging voor 50-plussers of met een Thai gehuwden

Nederlanders en Belgen die Thailand binnenkomen zonder visum, vallen bij aankomst in Thailand onder de zgn Visa Exemption regeling (vrijstelling van visumplicht). Met deze regeling kan men zonder vooraf-verkregen visum 30 dagen (aankomst op luchthaven) of 15 dagen (aankomst over land) in Thailand verblijven. Vakantiegangers uit Europa maken hiervan vaak gebruik. De verblijfsperiode kan eenmalig in Thailand met 7 dagen worden verlengd bij een Immigrationkantoor (kosten 1900 Baht).

Echter, er is/was ook nog een tweede methode om het verblijf uit te breiden, en wel door Thailand even per busje (‘visarun’) of vliegtuig (’same-day-return’) te verlaten en direct weer terug te komen. Bij binnenkomst over land of op een luchthaven kreeg men dan een nieuwe Visa Exemption periode van respectievelijk 15 of 30 dagen (maar niet meer dan 90 dagen op een totaal van 180 dagen).

Het is de Thaise autoriteiten echter gebleken dat met name de ‘visarun’ mogelijkheid (= per busje) structureel wordt misbruikt door buitenlanders die door hun lange verblijf in Thailand een Non-Immigrant Visa zouden moeten hebben, of op zijn minst een Tourist Visa, maar dit visum ofwel niet aanvragen, ofwel om enige reden niet kunnen krijgen. Dit fenomeen is algemeen bekend in expatkringen; het is een wonder dat dit misbruik niet eerder is geconstateerd. Zoals gebruikelijk volgt op zo’n constatering een reaktie die ook onschuldigen treft.

Het onderstaande is sinds 12 mei van toepassing voor hen die een Visa Exemption gebruiken:

  1. Same-day visaruns over land zijn niet meer mogelijk = geen nieuwe 15 dagen Visa Exemption meer bij de grens; men moet in het buitenland een Tourist Visa of een Non-Immigrant Visa aanvragen.
  2. Same-day-returns per vliegtuig zijn tot nader order nog wel mogelijk = men krijgt bij aankomst op een Thaise luchthaven een nieuwe Visa Exemption periode van 30 dagen (maar niet meer dan 90 dagen op een totaal van  180 dagen; kennelijk wordt deze telling niet altijd goed bijgehouden). Sommige bronnen vermelden dat ook deze optie in augustus wordt afgeschaft. Hierover is niets bekend bij Immigration in Pattaya, maar het lijkt niet onwaarschijnlijk dat ook deze variant te zijner tijd zal worden afgekapt bij herhaald ge-/misbruik.
  3. Reizen over land met een tour-group naar het buitenland & weer terug naar Thailand blijven wel mogelijk. Na enige dagen in het buitenland krijg je bij terugkeer met hulp van de Tour Operator een Visa Exemption van 15 dagen. Het herhaald gebruik van deze methode zal echter zeker in vragen resulteren, en in een mogelijke afwijzing bij de grenspost.
  4. Een eenmalige verlenging van de Visa Exemptionperiode met 7 dagen (1900 Baht) blijft mogelijk; men hoeft daarvoor het land niet te verlaten.
  5. Ter voorkoming van problemen bij het op eigen gelegenheid maken van korte reizen naar het buitenland, is het voorlopig voor hen die gebruik maken van een Visa Exemption af te raden om dit per auto, bus of trein te doen; kies daarvoor het vliegtuig.

Het bovenstaande is een opsomming van informatie uit diverse bronnen. De punten 1 t/m 4 zijn geverifieerd bij Immigration in Pattaya. De huidige richtlijn uit Bangkok is uiterst summier; het zal nog wel enige tijd duren voordat een en ander in een betrouwbare en begrijpelijke procedure wordt opgenomen.

In een van de bronnen wordt bij ‘misbruik’ ook verwezen naar de ‘digital nomad crowd’ = mensen die via internet de kost verdienen. Zolang dat niet werk is (of zou moeten zijn) voor een in Thailand gevestigd bedrijf (=business visum plus werkvergunning), geldt dat ook deze nomaden een visum moeten aanvragen wanneer zij langer dan een maand in Thailand zullen verblijven; de Visa Exemption regeling is voor hen per definitie niet geschikt.

In verband met het bovenstaande is er een aanpassing van het document Alles over Thaise visums, inclusief jaarverlenging voor 50-plussers of met een Thai gehuwden

(Bron: www.nvtpattaya.org)

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website