Jitze Bosma (foto Hans Bos)

De consulaire post in Bangkok handelde in 2010 maar liefst 7997 visumaanvragen af.

Er werden 7011 Schengen-visa verstrekt, waarvan 2134 voor zakelijke doeleinden en 6055 voor familie/toerisme bezoek. In 956 gevallen ging het om een MVV, een Machtiging tot Voorlopig Verblijf, waarvan 42 procent  de aanvraag indiende voor verblijf bij partner en  6 procent voor een studie in Nederland. In 14 procent van de gevallen ging het om  uitgenodigde vluchtelingen (o.a. Birmese), vaak de ‘hopeloze gevallen’. De ambassade faciliteert ook de basisexamens inburgering. In 2009 waren dat er 606 en in 2010 ging het om  573 examinandi.

Jitze Bosma en Jeannette Verkerk zijn op de ambassade in Bangkok verantwoordelijk voor de consulaire gang van zaken. De geplande bezuinigingen op Buitenlandse Zaken hebben ook gevolgen voor het aantal mensen op de ambassade. Met minder, beter, daar komt het in feite op neer.

In 2010 werd gemiddeld  twee procent van de visumaanvragen afgewezen, met af en toe een piek als bijvoorbeeld een groep pseudo-monniken uit Bangladesh zich meldt voor een Schengen-visum of een aantal mensen uit landen als Kameroen. Zij gaan er van uit dat Nederland gemakkelijker is bij de afgifte van visa. Een Schengen-visum dient te worden aangevraagd bij het Schengen-land waar men het langst verblijft. Schengen-visa (incl.  MVV ) kunnen alleen in Bangkok bij de ambassade worden aangevraagd.

Inkomenstoets voor afgifte Schengen-visum

Harde eis is en blijft de inkomenstoets als de visumaanvrager zelf geen inkomsten heeft. De garantsteller  moet tenminste een maandelijks inkomen hebben van 1435 euro bruto, exclusief vakantiegeld, ook wel ‘SV-loon’ genoemd. Er moet ook sprake zijn van een duurzaam en regelmatig inkomen, bijvoorbeeld  een arbeidscontract dat nog minimaal 12 maanden geldig is. Als het gaat om een aanvrager die nog nooit heeft gereisd en geen economische en sociale band heeft met het land van herkomst kunnen meer vragen worden gesteld en om meer documenten worden gevraagd.

Verkerk (hoofd visumafdeling). “Door de omvangrijke groep Nederlandse expats in Thailand is dit een van de zwaarste consulaire posten buiten Europa. Voor de bonafide aanvragers willen wij klantgerichter werken. Dat verlicht ook ons werk aan de balie.” Tot die vaste groep bonafide aanvragers behoren ook de leden van de NTCC, de Nederlands-Thaise Kamer van Koop handel). Via hun corporate membership krijgen zij en hun relaties vrijwel automatisch een visum voor Nederland. Vertegenwoordigers van het Thaise midden- en kleinbedrijf kunnen vier middagen per week aan de balie in Bangkok verschijnen voor een versnelde aanvraag.

Psychische problemen

Jitze Bosma (hoofd consulaire zaken) geeft toe dat niet elke aanvraag naar ieders tevredenheid kan worden afgehandeld. Hoe kan het ook anders, met naast de  8000 visumaanvragen nog eens 7000 legalisaties, 1425 consulaire verklaringen en 1500 aanvragen voor een Nederlands paspoort. Bosma: “Ook helpen wij Nederlanders in problemen, vaak psychisch van aard en Nederlanders in gevangenissen in Thailand, Cambodja, Laos en Birma. Daarbij gaat het om 8 landgenoten. Vorig jaar zijn bovendien 85 Nederlanders in Thailand overleden. Naar verwachting worden dat er dit jaar méér.”

Een Schengenvisum voor Nederland, geeft tevens toegang tot 24 Schengenlanden. Een ‘protocol’ moet er voor zorgen dat alle aangesloten landen min of meer op één  lijn zitten. Zo krijgen bonafide aanvragers  sinds januari van dit jaar automatisch een multiple entry visum als ze voor de derde keer binnen twee jaar naar Nederland reizen. Zij mogen maximaal 90 dagen per half jaar in het Schengen land verblijven. Dat is overigens niet iedereen duidelijk. Verkerk en Bosma adviseren iedereen de tekst op de visumsticker goed te lezen. Standaard krijgen toeristische aanvragers nu een visum voor dertig of voor 90 dagen. Dat is efficiënter en verlicht de werkdruk op de ambassade.

Bedankbrieven

Hoe staat het met de klachten over de afwikkeling van visumaanvragen waar we op Thailandblog regelmatig over lezen? Verkerk toont een dikke ordner met louter bedankbrieven. Jaarlijks komen slechts zo’n acht tot twaalf klachten binnen over diverse consulaire onderwerpen. Negatieve incidenten die in de pers (terecht of onterecht) komen  hebben volgens Verkerk wel een grote invloed op het imago van de consulaire dienst. 98 procent van de aanvragen wordt toegewezen. Dat wil overigens niet zeggen dat visumhouders zonder meer naar Nederland kunnen reizen. Uiteindelijk is het de Koninklijke Marechaussee die op Schiphol het laatste woord heeft, of de immigratie autoriteiten van één van de overige Schengen-landen.

Tevreden zijn Bosma en Verkerk over het nieuwe, uitbestede systeem van afspraken. Dat was niet alleen nodig omdat 20 procent van de betrokkenen in het oude systeem niet kwam opdagen, maar ook doordat Thaise touroperators de ‘slots’ in ruime mate inpikten en doorverkochten. . “De klant weet nu waar hij of zij aan toe is en waar de aanvraag uithangt. Dat scheelt veel werk.”

Voor  vragen over visa die niet op de diverse websites staan vermeld kunt u altijd mailen naar  ban-visa@minbuza.nl

De actuele regelgeving omtrent visaverstrekking is te vinden op:

thailand.nlambassade.org/ en www.minbuza.nl

Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst www.ind.nl staan alle gegevens over garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking.

www1.minbuza.nl/

No votes yet.
Please wait...

26 reacties op “Slechts 2 procent aangevraagde toeristenvisa in Bangkok geweigerd (2)”

 1. Hans Bos (redactie) zegt op

  Zelfs in de kop staat dat het om Bangkok gaat. Inwoners van andere landen kunnen ook bij de ambassade in Bangkok een visum aanvragen als Nederland het hoofddoel van hun verblijf is. De andere vraag zal ik doorspelen aan de ambassade.

  • Hans Bos (redactie) zegt op

   Ik heb de tekst nogmaals aandachtig doorgelezen, maar kan niet anders concluderen dat inwoners van derde landen ook in Bangkok bij de Nederlandse ambassade een visum kunnen aanvragen. Bangladesh en Kameroen zijn slechts enkele van de vele voorbeelden.
   Je weet toch dat volledigheid de leesbaarheid schaadt. Ik neem aan dat Jeannette Verkerk wel antwoord op je vraag kan geven.

   • Pujai zegt op

    @ Hans Bos

    Een bedankje jouw richting is hier zeker op zijn plaats voor alle moeite die je genomen hebt om ons te informeren omtrent je bezoek aan de Nederlandse Ambassade en je bijdrage aan de positieve resultaten die dit heeft gegenereerd.

    Ik ben het echter wel eens met @Gringo’s die onder meer zegt:

    “Het was natuurlijk wel aardig geweest als de redactie dat bezoek van tevoren had aangekondigd op het blog, zodat bloggers eventueel een prangende vraag hadden kunnen “meegeven”. Een gemiste kans!”

    • Hans Bos (redactie) zegt op

     Had gekund, misschien zelfs aanbevelenswaardig. Daar wreekt zich de journalistieke achtergrond dat je concurrenten niet op jouw spoor moet zetten, Overigens heb ik tot nu toe nog niet veel zinvolle vragen voorbij zien komen. Heb je er een? Laat maar komen!

     • Pujai zegt op

      @Hans Bos

      Ik begrijp het Hans. Je informatie is, voor mij althans, volledig. Derhalve geen verdere vragen. Zoals je weet stonden mijn “prangende” vragen allemaal in mijn brief aan de Nederlandse Ambassadeur te Bangkok, met een kopie aan het MinBuZa te Den Haag. Naar aanleiding van deze brief heeft Jitze Bosma mij, namens de Ambassadeur, persoonlijk gebeld en al mijn vragen keurig beantwoord. Dezelfde informatie vind ik terug in jouw berichtgeving, dus ben ik dik tevreden.

 2. Gringo zegt op

  @ Hans Bos: ik vond het een goed initiatief van de nieuwe Ambassadeur, dat hij een redactielid van Thailandblog.nl heeft uigenodigd om eens een kijkje te nemen op de Nederlandse Ambassade en dan met name te worden geinformeerd over de gang van zaken op de Consulaire Afdeling.

  Het was natuurlijk wel aardig geweest als de redactie dat bezoek van tevoren had aangekondigd op het blog, zodat bloggers eventueel een prangende vraag hadden kunnen “meegeven”. Een gemiste kans!

  Maar goed, de informatie in beide artikelen is interessant genoeg en zal ook wel de nodige reacties oproepen. Hopenlijk heeft de redactie vervolgafspraken gemaakt, zodat vragen, kritiek en andere reacties alsnog kunnen worden gesteld en beantwoord. Ik heb voor een dergelijk vervolg alvast wat gespreksstof. Als ik trouwens hier of daar kritisch klink, dan betreft het zeker niet mijzelf. In al die jaren, dat ik nu permanent in Thailand woon, heb ik alleen maar positieve ervaringen zowel in woord als geschrift met de Ambassade.

  1. Ik geloof graag, dat Thailand met de aantallen bezoekers en expats uit Nederland een zeer drukke consulaire post is. Bezuinigingen van “Den Haag” ten spijt, vind ik dan ook, dat de personeelsbezetting adequaat en voldoende moet zijn. Ik heb best begrip voor bezuinigingen en ook voor het sluiten van sommige diplomatieke posten, maar in dit land moet er eerder ëen tandje bij”. Ik vind ook, dat elke Nederlander met een probleem of vraag in het Nederlands te woord moet worden gestaan, per slot spreekt niet ieder Nederlander goed Engels en zeker niet als het ambtelijke taal gaat.
  2. Nederland heeft een consul in Chiang Mai en Phuket. Ik mag aannemen, dat het functioneren van die consulaten regelmatig wordt getoetst, met andere woorden werken zij naar tevredenheid en nemen zij de Ambassade veel (administratief) werk uit handen? Ik vraag dit, omdat ik vind, dat er een consulaire post in Pattaya hoort te komen. Pattaya ligt weliswaar niet al te ver van Bangkok, maar ik maak mij sterk, dat veel aanvragen voor visums, consulaire aanvragen en wat al niet uit deze regio komen. Een consulaire post in Pattaya zou de “Bangkok” ontlasten en het voor de hier verblijvende Nederlanders gemakkelijker maken. In dit verband noem ik de Consul van Oostenrijk(!), die hier in een mooi kantoortje goede zaken doet met het ondertekenen en stempelen van allerlei “Europese”documenten.
  3. Slechts twee procent van de visumaanvragen wordt afgewezen, wordt er gesteld. Dat klinkt mooi, maar ik ben geneigd dat te weinig te vinden. Als ik in een ander artikel lees, dat er in Nederland ca. 500 Thaise vrouwen in (erotische) massagesalons werken, dan vraag ik mij in gemoede af, hoe het mogelijk is, dat die vrouwen “legaal” in Nederland konden komen. Controle van afkomst, van de sponsor, enz is daar dus onvoldoende gebleken.
  4. Het is goed nog maar eens te wijzen op het feit, dat een verleend visum slechts toestemming geeft om naar Nederland te reizen, maar dat voor de uiteindelijke toegang tot Nederland toestemming nodig is van de Kon. Marechaussee. Ik zou wel willen weten, in hoeveel gevallen er een visum is verleend en hoe vaak toegang tot nederland alsnog is geweigerd bij aankomst. De eerste keer, dat mijn Thaise vrouw naar Nederland kwam, zij reisde alleen, werd zij wel toegelaten, maar niet voordat zij weer een een indringend persoonlijk gesprek met een – in haar ogen – indrukwekkende ambtenaar van de Kon. Marechaussee had gehad. Tijdens dat gesprek werd de door haar verstrekte informatie nog eens telefonisch met mij gecheckt, terwijl ik in de aankomsthal stond te wachten.
  5. Dat bonafide aanvragers/sponsoren versneld een visum kunnen krijgen is een goede zaak. Voor een tweede bezoek aan Nederland was de visumaanvraag voor mijn vrouw ook een stuk gemakkelijker en dus heb ik de indruk, dat informatie over de aanvrager/sponsor op de Ambassade wordt gearchiveerd voor latere raadpleging.
  6. In deel 1 van het verhaal kwam de hoogte van bepaalde tarieven aan de orde. Dat werd afgedaan met “dat wordt in Den Haag beslist”. Ik vind dat een beetje een dooddoener. Als de Ambassadeur cq. Zijn staf vindt, dat de tarieven inderdaad te hoog zijn, dan kan op zijn minst in Den Haag aan de bel worden getrokken. Een Ambassadedur is in de diplomatiek hierarchie niet de eerste de beste, dus zijn oordeel/mening legt best gewicht in de Haagse schaal.
  7. Tenslotte nog even de inkomensverklaring. Dat ging bij mij al vele jaren goed per post. Dat door een “gesjoemel” van minder dan 1% de procedure drastisch werd veranderd was een jammerlijke beslissing, die gelukkig weer is herroepen. Goed nieuws? Hier ware toch echt een nederig “sorry” van de Ambassade op zijn plaats geweest.

  Het is een lang verhaal geworden, maar ik hoop, dat het kan bijdragen aan beter contact en verstandhouding met de Ambassade. De vooruitzichten daarop zijn goed en ik hoop van harte, dat de Ambassadeur zijn contact met hier wonende Nederlanders verder zal uibreiden. Hij en zijn staf werken per slot voor ons, maar door betere informatie en contact willen wij het hen niet moeilijker maken dan het nu al is.

 3. Ghostwriter zegt op

  @Hans Bos de inkomens eis geldt in een aantal gevallen gewoon niet en is dus niet altijd zo (kei)hard:

  Uitzonderingen inkomenseis

  In afwijking van de inkomenseis wordt de mvv-aanvraag niet afgewezen wegens onvoldoende, niet duurzame of niet zelfstandige middelen van bestaan, indien de hoofdpersoon:

  – 65 jaar of ouder is
  – naar het oordeel van de Minister blijvend en volledig arbeidsongeschikt is of
  – blijvend niet in staat is aan de plicht tot arbeidsinschakeling te voldoen.

 4. faruanguan zegt op

  Helaas zat mijn aanvraag weet net bij die 2 procent.
  Kan trouwens ook 2009 geweest zijn, weet ik niet meer heel zeker.
  Aan alle eisen voldaan, maar geweigerd vanwege vestiginsgevaar.
  Ik was daar toen best pissed over. In mijn ogen veroordeel je iemand nog voordat hij een feit heeft gepleegd.

  • Thailandganger zegt op

   Heb je niet gevraagd waarom ze juist bij haar dat gevaar zien en bezwaar gemaakt? Je staat garant en tekent daar toch voor. Als het mis gaat komen ze aan jou centen. Was dame in kwestie al eens hier geweest of heeft ze al eens eerder zoiets proberen aan te vragen via een andere Farang?

   • faruanguan zegt op

    Ze had nog nooit een aanvraag voor een visum ingediend.
    Het feit dat ze geen binding had met Thailand in de vorm van kinderen, een huis of een officiele baan was aanleiding om te oordelen dat het vestigingsgevaar te groot was.
    Zoals hieronder staat vestiginsgevaar is het gevaar dat ze zich permanent in Nederland probeert te vestigen terwijl ze dat niet mag.
    Heb geen bezwaar aangetekend, had dat wel kunnen doen, maar besloot dan maar het MVV traject in te gaan. Dat kost natuurlijk wel meteen veel meer geld, was wel prettig geweest als ze eerst een maandje had kunnen komen kijken hoe het hier in Nederland is.

    • Thailandganger zegt op

     Ok ik dacht dat we hier over de MVV procedure aan het praten waren. Mijn vergissing. Overigens kost die je niks als je die in Nederland opstart. Die hoef je pas te betalen bij een goedkeuring. Maar dan is het meteen wel kassa !!!

 5. Gerno zegt op

  @faruanguan
  Misschien een domme vraag, maar wij hebben dit hele circus al in 2002/2003 doorlopen, maar wat is vestigingsgevaar?

  • Hans Bos (redactie) zegt op

   het gevaar dat je vriendin na afloop van het visum niet terugkeert naar Thailand.

   • Thailandganger zegt op

    Maar daarvoor teken je toch juist als Nederlander die garantstelling. Dat gevaar is er altijd en bij iedereen die naar nederland komt want je kunt ze wel voor de kop kijken maar niet erin.

    • Hans Bos (redactie) zegt op

     Dat laatste klopt als een bus. Het is echter moeilijk oordelen als je alleen de uitslag kent. De wegen van de oordelende instanties zijn soms ondoorgrondelijk.

    • Die garantstelling stelt natuurlijk in de praktijk niet veel voor. Het maximale bedrag waar je voor garant staat is € 10.000 per jaar, voor zover deze kosten anders ten laste zouden komen van de Staat en/of openbare lichamen. De garantstelling eindigt pas als je gast het Schengengebied aantoonbaar heeft verlaten. Omdat de duur van de borgstelling 5 jaar kan bedragen, teken je voor een garantiebedrag van € 50.000,-
     Dus mocht een dame in de illegaliteit verdwijnen, dan kan de NL Staat bij jou aankloppen. Maar wat als de garantsteller een kale kip is? Dan kan de NL Staat fluiten naar de centjes.

     • Thailandganger zegt op

      ik weet niet hoe je aan dat bedrag van 10.000 euro komt want er staat toch letterlijk een bedrag van 5.000 euro genoemd in de aanvraag van de mvv. Heb jij andere bronnen c.q. documenten dan ik?

      Ondergetekende stelt zich garant voor de kosten die voor de Staat en voor
      andere openbare lichamen voortvloeien uit het verblijf in Nederland van de
      vreemdeling(e) gedurende een periode van vijf jaar. De garantstelling komt te
      vervallen als op andere wijze voldoende zekerheid is gesteld, de vreemdeling
      Nederland definitief heeft verlaten, aan de vreemdeling een verblijfsvergunning
      onder een ander verblijfsdoel of voor onbepaalde tijd is verleend of de
      vreemdeling Nederlander is geworden. Daarnaast verklaart ondergetekende dat
      de kosten, niet zijnde bijstandskosten, die voor de Staat en andere openbare
      lichamen voortvloeien uit het verblijf van de vreemdeling waarin mede zijn begrepen de kosten van een reis van de vreemdeling naar een plaats buiten
      Nederland waar zijn/haar toegang gewaarborgd is, tot een jaarlijks maximumbedrag
      ter hoogte van € 5.000 op de garantsteller kunnen worden verhaald.
      Daarnaast verklaart ondergetekende ermee bekend te zijn dat, indien de vreemdeling
      een uitkering krachtens de Wet Werk en Bijstand geniet, de kosten van
      bijstand welke ten behoeve van de vreemdeling zijn gemaakt (gerelateerd aan
      de hoogte van de op dat moment geldende uitkeringen volgens de norm van
      de Wet Werk en Bijstand naast genoemde € 5.000 per jaar) op de garant steller
      zullen worden verhaald.

      • @ Weet ik ook niet meer. Het zal dan 5 x € 5.000 = € 25.000 zijn. Maar dat maakt voor mijn opmerking niets uit. Iemand die geen geld heeft zal ook geen € 25.000 ophoesten.

       • Thailandganger zegt op

        Nee natuurlijk niet. Ik weet niet of ze daar überhaupt naar kijken bij de aanvraag of je die garantstelling wel kunt dragen. Ik weet wel dat ik toen ik hem aanvroeg dat geld niet had liggen en dan waren ze van een koude kermis thuisgekomen. lol en ik uiteindelijk ook denk ik zo. maar je gaat uit van het maximale. Ik heb nu een uitzetting van dichtbij meegemaakt en dat was zo gepiept. kosten waren nog geen 1000 euro totaal (ticket en op het vliegtuig zetten). Moet wel zeggen de persoon in kwestie deed ook niet moeilijk. Zielig was het wel.

 6. King Frans zegt op

  Ook ik heb dat meegemaakt in 2002. Tot drie keer toe werd mijn vriendin geweigerd om naar Nederland te komen voor een vakantie. Met als reden, wij denken dat aanvraagste na de periode van 3 maanden niet terugkeerd naar land van herkomst. Mijn vriendin werd een keer zo slecht behandeld door een persoon van de Ambassade, dat zij mijn overstuur opbelde, ik de Ambassade gebeld [ vanuit Nederland ] kreeg de desbetreffende dame aan de lijn, het enigste wat deze zegt, ik ga niet met jou in discussie en ook niet in gesprek en hing zo op. Ik had een baan en heb nog steeds die baan. [ ambtenaar].

 7. Peer Steen zegt op

  Weet iemand meer hierover?

  Zo krijgen bonafide aanvragers sinds januari van dit jaar automatisch een multiple entry visum als ze voor de derde keer binnen twee jaar naar Nederland reizen.

  1. Wat houdt een ‘ multiple enty visum’ in. Kan het op de website van de ambassade niet vinden.
  2. Als men voor een derde keer een visum aanvraagt wat is dan de procedure?

  ————————————————————————

  mogen maximaal 90 dagen per half jaar in het Schengen land verblijven. Dat is overigens niet iedereen duidelijk.

  1. Weet iemand hoe dit berekend wordt; vanaf de dag van aanvraag, binnenkomst of vertrek. Of wordt over een (kalender)jaar het totaal bekeken?

  Dank voor de reacties.

  • Ghostwriter zegt op

   Multile entry betekent dat je de grens over mag als je in Nederland bent. Je kunt dus meerdere keren nederland binnenkomen. Je mag dus vrij reizen binnen de schengenlanden. Je mag zelfs via Duitsland naar Nederland komen. Je hoeft dus niet op Amsterdam te vliegen.

   De procedure zal hetzelfde blijven lijkt me zo. Maar weet ik niet zeker. Maar logisch gezien zal die niet afwijken.

 8. Hier ook nog een verhaal van een afwijzing: http://www.rnw.nl/nederlands/article/schengenvisum-pas-op-vestigingsgevaar

  • Hans Bos (redactie) zegt op

   Gaat over een weigering door de Spaanse ambassade. De Nederlandse wordt als gemakkelijker omschreven

 9. @ Ja, te gek voor woorden. Heb je een visum, moet je weer met de billen bloot. Nogal vernederend.
  Toeristen zijn alleen welkom als ze geld komen uitgeven in Nederland Anders hebben ze liever dat je wegblijft. Het lijkt Thailand wel 😉

  • Hans Bos (redactie) zegt op

   Nog erger is dat je met de billen bloot moet voor een jonge broekemans in uniform zonder enige ervaring of inzicht. Ik heb in een grijs verleden op mijn Cubaanse vriendin staan wachten op Schiphol. Uiteindelijk werd ik opgeroepen om naar een kamertje te komen met daarin de marechaussee en mijn vriendin. Die mevrouw spreekt niets, sprak een van de geüniformeerden beschuldigend. Ik corrigeerde hem met de woorden: deze mevrouw spreekt uitstekend Spaans. U ook? We mochten gelijk gaan.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website