(Dziewul / Shutterstock.com)

De Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN) heeft bij de PvdA Kamerleden Lilianne Ploumen en Henk Nijboer, de kwestie aangekaart van Nederlanders in het buitenland waarbij de bankrekening eenzijdig dreigt te worden opgezegd, of al is opgezegd.

De kamerleden hebben kort voor het reces kamervragen ingediend over het sluiten van bankrekeningen van Nederlanders die in het buitenland wonen. De SNBN wacht op de antwoorden van de regering, en uiteraard zijn zij zich sowieso al aan het bezinnen op vervolgstappen.

Veel Nederlanders buiten Nederland zijn inmiddels of worden benaderd door hun Nederlandse bank met een brief waarin de teneur is: we willen u er eigenlijk niet meer bij hebben, soms gekoppeld met een dreiging van opzegging van de bankrekening.

Tegelijkertijd heeft de ING haar Nederlandse rekeninghouders buiten de EU / EER aangeschreven met onder andere de volgende woorden:

“U bent al een tijd klant bij ons. Volgens onze gegevens woont u in xxx. U heeft waarschijnlijk goede redenen om uw rekening bij ons aan te houden. Maar in het algemeen is er bij gebruik van onze producten vanuit het buitenland een hoger risico op financieel misbruik. Bovendien vereist het van ons een hoge inspanning om dat risico goed te beheersen. Daarom vragen we onze klanten in het buitenland aan te geven waarom ze die Nederlandse rekening nog nodig hebben. We hopen dat u begrijpt dat wij dit doen om het betalingsverkeer zo veilig mogelijk te houden.

Uw band met Nederland
Geldt 
één of meer van de onderstaande situaties voor u? En kunt u dat ook aantonen?

 1. U heeft een Nederlands paspoort of ID-kaart
 2. U woont wel in Nederland
 3. U werkt in Nederland
 4. U studeert in Nederland
 5. U bezit een huis in Nederland”

Ten eerste is het natuurlijk niet aan de ING of welk privaat bedrijf dan ook om eigenstandig een band met Nederland te bepalen. Ten tweede komt de SNBN expliciet ook op voor de vele onvrijwillige oud-Nederlanders, waar de Nationale Ombudsman in 2016 al een knalduidelijk rapport met aanbevelingen over heeft geschreven: het niet meer hebben van de Nederlandse nationaliteit hoeft absoluut niet te betekenen dat er geen ‘band’ meer met Nederland zou zijn – vaak is juist het omgekeerde het geval.

Het e-mail van de ING met betrekking tot buitenlandse klanten is respons_producten_buitenland@ing.nl.

Ook hier heeft de SNBN besloten in de pen te klimmen en een brandbrief naar de CEO van ING te sturen – zij wachten op een reactie. Lees hier de brief aan ING 26 juli 2019 (en uiteraard zelf verder verspreiden).


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

44 reacties op “SNBN: Kamervragen over opzegging bankrekeningen Nederlanders in buitenland en brief ING”

 1. ruud zegt op

  De situatie bij de ABNAMRO is ook grappig.

  De bank (in samenwerking met het kifid) heeft alle mogelijke moeite gedaan, om mij ervan te overtuigen, dat de ABNAMRO geen vergunning heeft, om buiten de EU te bankieren.
  Het kifid zegt het letterlijk: de ABNAMRO heeft geen vergunning…. gebaseerd op welke informatie????

  Aangezien mijn rekening nog altijd niet is afgesloten (31-07-2019), zal ik tot de conclusie moeten komen, dat de ABNAMRO de wet overtreedt, door mij internetbankieren in Thailand aan te bieden, zonder daarvoor over de vereiste vergunning te beschikken.

  • ruud zegt op

   PS: Misschien kan dit in de kamervragen worden meegenomen.

 2. RuudB zegt op

  Kennelijk heeft de NL-Overheid goed naar TH gekeken en heeft zij één zaak overgenomen: hoe maken we het de emi- cq immigrant het zo moeilijk mogelijk.
  In TH is dat zo’n beetje door de TM28/30 procedure, de zeer naar beneden beweegbare munt, en de onmogelijkheid om bv voor een langere periode dan een jaar een verblijfstitel te verkrijgen.
  In NL door het lastig inloggen via DigiD, het wegvallen van fiscale heffingskortingen, en de onduidelijke regelgeving rondom het bankieren in het buitenland. Omdat dit laatste de banken wat meer kost dan hen lief is, (ondanks de miljarden euro’s winst elk jaar) wordt dan maar verwezen naar het niet hebben van een adequate risico-mijding zoals wettelijk omschreven.

  Nu is het zo dat meerdere stichtingen bezig zijn belangen te formuleren, met de afbraak waarvan NL’ers in het buitenland zich geconfronteerd zien. Dat gedoe van ING en AbnAmro is er één van. Het houden van de NL-nationaliteit, zo ook bv het wegvallen van consulaire diensten. De DigiD-perikelen zijn aangehaald.

  Stichting Goed meldde zich onlangs op dit blog: https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/de-nvt-en-de-stichting-goed-grenzeloos-onder-een-dak/
  GOED is al langer aan de weg aan het timmeren. Bestuursleden zijn vnl juridisch geschoolod. SNBN is dit jaar opgericht. Het Bestuur zegt allen lid te zijn van een NL politieke partij.

  Er kan dus druk gezet worden! Nu is het zo dat de doelstellingen van beide stichtingen elkaar completeren.
  Goed heeft een samenwerkingsverband met de NVT-Bangkok.
  Wellicht is het een goed idee als van de zijde van deze NVT een initiatief volgt waarmee zowel GOED als SNBN gesteund kunnen worden. Ook in TH hebben expats, gepensioneerden en andere langverblijvers te maken met de problemen waartegen beide stichtingen bezwaar maken.

 3. peter zegt op

  Nadat mijn boosheid over de ABNAMRO ‘we willen u niet meer’ brief was gezakt, heb ik het motto ‘Don’t get Mad, Get Even’ gehanteerd : bij mijn eerstvolgend NL bezoek ben ik naar de ING gestapt (kantoor op het Rokin in AMS) en heb de situatie uitgelegd.
  Nog die zelfde dag kon ik een ING rekening openen, als niet-EU ingezetene, en een week later ontving ik een debit card. Ik ben sindsdien een tevreden ING klant.

 4. Hendrik zegt op

  Beste SNBN………..laat die brief van de ING aan zijn rekeninghouders nu eens zien. Dit is ook al op andere sites aan jullie gevraagd.
  Weer paniek schoppen voor niets? Nederlanders met een paspoort hebben niets te vrezen van de ING zoals u zelf boven aangeeft.

 5. Geertg zegt op

  Met de Rabo bank heb ik hierover contact gehad. Zij geven aan dat er tot op heden geen plannen bestaan om rekeningen van Nederlanders buiten de EU op te zeggen. Wel wordt er vanuit gegaan dat de rekening wordt gebruikt voor betalingsverkeer.

  • yuundai zegt op

   Grappig dat je aanhaalt “dat het wel wordt gebruikt voor betalingsverkeer”. Ik woon nu zo een 6 jaar in Thailand en ben na mijn eerst jaar in Thailand al geconfronteerd met het feit dat mijn ABNAMRO rekening opgeheven zou worden. Ik heb toen aangegeven dat mijn bankieren (bijna 35 jaar) gebruikt wordt betalingen in Nederland te verrichten, vele malen gebeld, medewerkers vonden het ook raar maar van hogerhand, etc. Nu heb ik een Thaise bankrekening waar en mijn pensioen en mijn AOW op overgemaakt wordt, maar mijn betalingsverplichtingen moet ik via een vriend die nog wel een Nederlandse en een Thaise bankrekening heeft geld over maken. Die ABNAMRO is een grote leugen!.

 6. Joop zegt op

  Een goed initiatief van SNBN, dat zeker gesteund moet worden. Hopelijk doen de genoemde Tweede Kamerleden iets aan de gesignaleerde problemen.

 7. Sjeng oet mestreech zegt op

  Ook ik heb deze brief van de ING bank ontvangen. Woon nu bijna 2 jaar in Thailand. Ik ken een paar mensen die ook hier in Thailand wonen en een ING betaalrekening hebben en die deze brief NIET hebben ontvangen. Op basis van welke criteria zou de ING bank de buitenlandse klanten hebben geselecteerd?
  Verder veel dank en waardering voor de stichting SNBN voor het werk dat men vrijwillig en onbaatzuchtig doet voor mensen die onvrijwillig, in dit geval door de ING bank, in de problemen komen.

  • theoS zegt op

   Tot nog toe ook geen brief van ING ontvangen. Was eerst klant bij de Postbank en overgeheveld naar ING. Wat mij opvalt is dat ik bij ING geen af en bijschrijvingen meer kan zien sinds 01 Augustus.

 8. janbeute zegt op

  En waarom zou je nog een rekening willen hebben bij de ING vraag ik mij dan af.
  Was deze bank afgelopen week niet in het nieuws met plannen om als eerste een negatieve rente in rekening te willen brengen bij hun klanten.
  Dus betalen om je geld daar te kunnen deponeren.
  En was dit jaar de ABN AMRO en de ING niet zelf in het nieuws om het witwassen van vele miljoenen voor Russische oliargen via een bank in Oekranie en de Danske bank.
  Dus laat deze grootbanken eerst maar eens bij hun zelf orde op zaken gaan stellen alvorens zich zorgen te gaan maken dat de modale gepensioneerd klant wiens huis in een ver buitenland staat, die al Jaren zijn met hard werken en sparen, zijn centjes heeft gestald bij deze banken als een crimineel te gaan beschouwen.
  Oh wat waren de banken in de Jaren 60 poeslief we moesten toch nodig met ons allen van het loonzakje af.
  Nu ze denken de macht in handen te hebben behandelen ze ons als een stuk vuil.
  En schreeuwen deze banken ook niet van alle daken dat we meer internationaal moeten handelen en gaan denken.
  Lijkt er steeds meer op dat ze zich meer knus willen gaan opstellen in het landje van de windmolens en wooden shoes.

  Jan Beute.

  • ruud zegt op

   Je zou zo’n rekening kunnen willen hebben, omdat je je spaargeld liever niet in een land parkeert, waar het leger regelmatig de macht grijpt, en waar je recht op verblijf niet is gegarandeerd.
   En dan moet je maar zien, hoe je je spaargeld vanuit het buitenland weer terug krijgt.

 9. Frans Nico zegt op

  Banken zijn geen publieke maar private ondernemingen die aan allerlei wettelijke regels moeten voldoen. Die regels zijn direct of indirect door het parlement vastgesteld. Indien de banken zich niet aan de regelgeving houden riskeren zij forse boetes. Daarnaast zijn banken als private ondernemingen niet wettelijk verplicht contracten met burgers of ondernemingen aan te gaan of te bestendigen, zoals dat wel geldt voor zorgverzekeraars. Net als elke onderneming staat het banken vrij al of niet contracten met burgers of bedrijven aan te gaan, tenzij het weigeren strijdig is met artikel 1 van de grondwet.

  Ik mis in de reacties op voornemens van diverse banken de hiervoor genoemde feiten. De brief van de SNBN aan de CEO van ING komt mij niet erg sterk over. Ik denk dan ook niet dat die brief enige indruk op de heer Hamers zal maken.

  De kwestie is veroorzaakt door opgelegde regelgeving aan de banken. Banken hebben een controlerende taak opgedragen gekregen met betrekking tot al hun cliënten. Voor cliënten binnen de EU is dat geen probleem. Dat kan anders zijn als bankcliënten buiten de EU gevestigd zijn. De banken hebben dan te maken met wet en regelgeving van het land waar de cliënt gevestigd is. Juridisch gezien geeft dat nogal wat problemen. Ik kan mij dan ook voorstellen dat de banken daar niet op zitten te wachten. En als het dan om cliënten gaat waar weinig of niets aan te verdienen valt, dan is een keuze snel gemaakt. Nogmaals, de banken zijn niet verplicht rekeningen aan te houden.

  Zijn er alternatieven voorhanden? Ja, die zijn er. Maar, zo wordt gesteld, die zijn duurder voor de cliënt. Tja, dat is een gevolg van hun eigen keuze om in een ander land te gaan wonen en zich in Nederland uit te schrijven.

  Ik begrijp uit een en ander dat er onderscheid wordt gemaakt tussen mensen die de Nederlandse nationaliteit bezitten en mensen die geen Nederlandse nationaliteit bezitten of die zijn kwijtgeraakt b.v. door een andere nationaliteit aan te nemen.

  In de brief van de SNBN wordt gesteld dat Nederland zeer strenge nationaliteitswetgeving kent. Ik ben van mening dat Nederland geen zeer strenge nationaliteitswetgeving kent. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Voorts wordt gesteld dat op grond van deze wetgeving veel Nederlanders hun Nederlandse nationaliteit hebben verloren bij aanname van de nationaliteit van hun nieuwe woonland, bijvoorbeeld om hun beroep ter plaatse uit te kunnen oefenen of om een huis te kunnen kopen. Naar mijn mening zijn dat drogredenen. Ten eerste maken die mensen zelf de keuze om de nationaliteit van het woonland aan te nemen. Ten tweede dat men dat zou moeten doen om hun beroep ter plaatse uit te oefenen of een huis te kopen, zoals de SNBN stelt, lijkt mij zeer twijfelachtig. Ten derde dat een Nederlandse bankrekening onmisbaar is, b.v. voor het ontvangen van pensioen of AOW is evenzeer een drogreden. Beide uitkeringen kunnen naar een buitenlandse bankrekening worden overgemaakt. Ook de andere door de SNBN genoemde redenen van onmisbaarheid van een Nederlandse bankrekening laat ik maar als irrelevant buiten beschouwing.

  De SNBN heeft de kwestie aangekaart bij de PvdA-kamerleden Ploumen en Nijboer. Dat komt neer op preken voor eigen parochie. De PvdA maakt geen deel uit van de huidige regering. Als oppositiepartij zal de PvdA het dus wel eens zijn met de opgeworpen bezwaren. Maar de PvdA heeft zelf bijgedragen aan de wetgeving die voor de banken aanleiding zijn rekeningen op te heffen.

  Tot slot stelt de redactie dat de SNBN expliciet ook opkomt voor de vele onvrijwillige oud-Nederlanders, waar de Nationale Ombudsman (NO) in 2016 al een knalduidelijk rapport met aanbevelingen over heeft geschreven. Het aangehaalde rapport is geschreven naar aanleiding van een bezwaarprocedure en een klacht daarna. Ik wil dat toch wel enigszins nuanceren. De klacht bij de NO betrof het gegeven dat de Nederlandse overheid burgers niet actief en expliciet informeert over mogelijk verlies van Nederlanderschap bij aanname van een andere nationaliteit. In Nederland wordt er vanuit gegaan dat burgers ook een onderzoeksplicht hebben, hetgeen betekent dat men zich ook actief moet laten informeren over de gevolgen van het aannemen van een andere nationaliteit. Alle informatie daaromtrent is te vinden op de website van de overheid. De NO stelt dat veel mensen menen dat het Nederlanderschap een soort geboorterecht is dat nooit verloren kan gaan. Dat kan de overheid niet worden verweten. Desalniettemin adviseert de NO de overheid actief mensen te informeren.

  Kortom, elke emigrant maakt zelf zijn keuze en moet daarbij de gevolgen van zijn keuze op de koop toenemen. Er is nu eenmaal geen wet die de banken verplicht een rekening van een cliënt aan te houden.

  • Joop zegt op

   Het zou prettig zijn als deze pleitbezorger (Frans Nico) van de ING juiste feiten zou vermelden en anderen niet met misleidende (niet correcte) informatie op het verkeerde been zou zetten, want daar is niemand mee gebaat.

   • Frans Nico zegt op

    Verklaar je nader

  • Mark zegt op

   … en dat laatste is een problematische “vergetelheid” van de wetgever. De banken krijgen van die wetgever een de facto monopolie op het organiseren van betalingsverkeer.

   Mensen uitsluiten van deelname aan dat betalingsverkeer (door het ontzeggen van een bankrekening) heeft uiterst verstrekkende negatieve gevolgen. Een leven zonder de mogelijkheid deel te nemen aan betalingsverkeer is meer dan ooit zo goed als onmogelijk.

   De wetgever vergeet burgers in deze in bescherming moeten nemen door banken de verplichting op te leggen basisrechten inzake betalingsverkeer blijvend te verzekeren.

   Indien banken dit niet willen zou de wetgever zelf betalingsverkeer kunnen organiseren. Niet aan gedacht? Ondenkbaar? U zegt? Liever een basisrecht, zoals deelname aan betalingsverkeer ontzeggen.
   Zo weten we weer waar ONZE verkozen voor staan 🙂

   Het splitsen van beleggingsactiviteiten en betalingsverkeer is een keuze die onze wetgevers, zelfs na de bankencrisis, niet gemaakt hebben. Laat ons niet te veel illusies maken. Jan met de pet blijft de risico’s dragen van oom bankier zijn beleggingsactiviteiten, dank zij betalingsservice die hem verleend wordt … tenzij oom bankier die ontzegt. Fijn geregeld voor oom bankier en iets minder fijn voor de brave burger.

   • Frans Nico zegt op

    Banken hebben niet het monopolie op het betalingsverkeer. Integendeel. Er komen steeds meer bedrijven die betalingsverkeer aanbieden. De banken zien de bui al langer hangen en passen hun verdienmodel aan.

    Er worden geen mensen uitgesloten van deelname aan het betalingsverkeer.

    Inderdaad. Ik ben er ook voor dat de overheid verantwoordelijk is voor het betalingsverkeer. Ik zie het als een taak van de overheid, net als de infrastructuur van essentiële voorzieningen als vervoer en transport van nutsvoorzieningen. Ik ben zeker niet voor privatisering van van alles en nog wat.

    Op de eerste twee punten na ben ik het volstrekt met jou eens.

    • Mark zegt op

     Citaat: “Er komen steeds meer ander bedrijven die betalingsverkeer als dienst aanbieden.”

     Maar waar vertrekt en eindigt het betalingsverkeer van deze andere bedrijven … juist ja … bij bankrekening A van verzender en bankrekening B van ontvanger.

     Of moeten we met zijn allen voor al onze betalingen in de rij gaan staan voor de loketten van Western Union? Heet zullen lange rijen worden 🙂

     In de feiten hebben de banken een monopolie op betalingsverkeer en ze zullen er alles aan doen om dit zo te houden. Het is hun “ultieme levensverzekering”. Wij met z’n allen … aangetoond tijdens de bankencrisis.

     • Frans Nico zegt op

      Het administreren van bankrekeningen geschiedt door de banken waar paticulieren en bedrijven een of meer bankrekening aanhouden. Het betalingsverkeer tussen bankrekeningen geschiedt tegenwoordig al of niet via betaalplatforms door de rekeninghouders zelf. De banken zelf komen er nauwelijks nog aan te pas. Met iBanking voer jij als rekeninghouder een betaling uit. Je geeft niet meer, zoals vroeger gebruikelijk was, een betaalopdracht aan jouw bank. Dat is een van de redenen dat banken massaal personeel dumpen.

      Betaalplatforms zijn b.v. Adyen, iDeal, Paypal, Visa, MasterCard en TransferWise, elk met zijn eigen systeem. Kijk maar eens op de website van een van de snelstgroeiende platforms https://www.adyen.com/.

  • ruud zegt op

   Banken zijn private ondernemigen stelt u.
   Kunt u mij dan verklaren, waarom de banken met publiek geld zijn gered?
   Blijkbaar heeft de burger wel verplichtingen richting de banken, maar de banken niet richting de burger.

   Overigens is er wel meer mis bij de banken en hun “onafhankelijke” klachtenafhandelaar het kifid.
   Er is een artikel geweest – welke krant weet ik niet meer – over de ING.
   Mensen werden lastig gevallen over transacties van een paar tientjes naar het buitenland, maar aan de andere kant werd aan de transacties van honderden miljoenen zwart geld weinig tot niets gedaan.

   De ABNAMRO heeft voortdurend gesuggereerd, dat ze zich op Europa ging richten, en dat daarom de klanten, die volgens de ABNAMRO zelf niet verliesgevend waren, moesten vertrekken.
   Tot op dit moment bankiert de ABNAMRO echter nog steeds lustig wereldwijd verder, mits je een bedrag van een miljoen Euro op je rekening hebt staan.
   Het kifid steunt de ABNAMRO in die bewering, door (op haar website) te zeggen, dat de ABNAMRO (zegt dat ze) geen vergunning heeft om buiten de EU te bankieren.
   Het kifid weet wel beter.
   Dat zegt veel, over die “onafhankelijke” klachten instantie.

   • Frans Nico zegt op

    Private instellingen werden gered met publieksgeld omdat het ineenstorten van het financieel systeem zeer ernstige gevolgen zou hebben gehad voor onze economie. De overheid heeft op AbnAmro na niet de keuze gemaakt alle in moeilijkheden verkerende banken te nationaliseren. Dat zou ook een onzalig idee zijn geweest. ING is met veel geld gered, maar daar moest de bank ook heel veel rente over betalen, maar dat wordt kennelijk snel vergeten of overheen gelezen. Hoe het ook zei, de banken zijn private bedrijven. Met het redden van de banken heeft de overheid wel een kans laten liggen een dikkere vinger in de pap te krijgen.

    Zie voor de netwerken van AbnAmro haar eigen website: https://www.abnamro.com/nl/over-abnamro/producten-en-services/internationaal/index.html

    • ruud zegt op

     Je zou mogen verwachten, dat de overheid de bank gratis overneemt, op het moment, dat die niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.
     Niet dat die er vele miljarden ervoor neertelt.

     De ABNAMRO biedt diensten buiten de EU aan, onder de naam ABNAMRO Mees Pierson, wat niet meer is dan een handelsnaam, maar verder gewoon ABNAMRO (dat van die handelsnaam zegt de bank zelf).
     Wereldwijd bankieren en wonen in het buitenland en bankieren in Nederland (voor buitenland in Europa heb je geen private banking en geen miljoen Euro nodig, dus dat buitenland is wat groter dan de EU).
     Mits je minimaal een miljoen Euro op je rekening hebt.

     Bovendien was mijn priverekening op 31-07-2019 nog steeds bruikbaar.
     Er zijn dus twee mogelijkheden.

     1. De ABNAMRO en het kifid liegen, omdat de ABNAMRO gewoon de vergunningen heeft.

     2. De ABNAMRO overtreedt de wet, doordat zij mij buiten de EU nog steeds een priverekening aanbiedt zonder daarvoor een vergunning te hebben.

     U mag zelf kiezen, maar of u nu 1, of 2 kiest, het mag duidelijk zijn, dat er iets behoorlijk stinkt.

     • Frans Nico zegt op

      Wat de overheid voor een in financiële moeilijkheden verkerende bank over heeft hangt af van de balanssituatie. Een belangrijk gegeven is de solvabiliteit van de onderneming. Dat een bank in acute betalingsproblemen komt, wil niet zeggen dat er geen positief vermogen is.

      Welke diensten een bank in een land wil aanbieden wordt getoetst aan de wet en regelgeving die gelden in het betreffende land. Voor bepaalde diensten is een vergunning/licentie nodig van het betreffende land. Maar er zijn ook diensten die daarvan zijn vrijgesteld. Een discussie over het al of niet hebben van een (bank)vergunning is niet zinvol als niet wordt aangegeven om welke diensten het gaat.

      Mees Pierson is ontstaan uit een fusie tussen Bank Mees & Hope en Pierson, Heldring & Pierson. In 1975 werd Bank Mees & Hope een dochteronderneming van ABN en Pierson, Heldring & Pierson van AMRO-bank. Na de fusie in 1991 van ABN en AMRO werden de dochterondernemingen ook samengevoegd tot Mees Pierson. Mees Pierson is een zelfstandige onderneming waarvan de aandelen in bezit zijn van AbnAmro. Mees Pierson is niet slechts een handelsnaam van AbnAmro maar de vermogensbeheerder, de Private Bank. Voor vermogensbeheerders is gelden andere regels dan voor algemene banken zoals AbnAmro. Je kan die twee niet op een hoop gooien.

      • ruud zegt op

       In de communicatie met de ABNAMRO zegt de bank letterlijk, dat ABNAMRO MeesPierson niet meer is dan een handelsnaam, maar verder gewoon ABNAMRO.
       Dat staat ook in de uitspraak van het kifid.

       ABNAMRO
       V I I I . XXXXX stelt zich op het standpunt dat Mees Pierson over de hele wereld aanbiedt en dat het daarom mogelijk moet zijn om van de vergunning van Mees Pierson gebruik te maken
       voor zijn bankproducten. Dit argument kan XXXXX evenmin baten. Mees Pierson is een
       handelsnaam van A B N A M R O Bank N . V . Het hierboven uiteengezette Landenbeleid geldt eveneens voor klanten van Mees Pierson.

       Kifid
       3.5 Consument heeft hiertegen aangevoerd dat Mees Pierson bancaire diensten in het
       buitenland aanbiedt en dat de Bank gebruik kan maken van de vergunning die Mees
       Pierson kennelijk heeft. Dit betoog gaat echter niet op, omdat Mees Pierson een
       handelsnaam van de Bank is en dus ook niet over de vereiste vergunningen beschikt.

       ABNAMRO
       Expats
       Voor klanten die vallen onder de definitie van een Expat kan de bank een uitzondering maken.

       Een klant valt onder de definitie van Expat indien wordt voldaan aan de kenmerken:
       • Er kan worden aangesloten bij een verklaring van de werkgever, vrijwilligersorganisatie, goed doel, universiteit, kerkgenootschap of andere organisatie waaruit blijk dat de Expat tijdelijk in het buitenland woont ten behoeve van de (rechts)persoon die de verklaring geeft.

       • De persoon heeft geen woon-of verblijfplaats in één van de sanctielanden

       Bij Expats is er altijd sprake van een tijdelijk karakter. Expats komen weer terug naar Nederland of worden weer tijdelijke geplaatst in een ander land binnen of buiten Europa. Expats hebben meestal ook een huis en adres in Nederland. Het is voor Expats vaak van groot belang om een Nederlandse rekening aan te houden. Op basis van een belangenafweging wordt dan besloten om wel of niet een uitzondering voor de betreffende Expat te maken.

       Blijkbaar kan de ABNAMRO uitzonderingen maken, om “zonder vergunning” te bankieren.
       Blijkbaar is het voor de ABNAMRO mij tijdens de hele procedure uitstel te verlenen van het sluiten van mijn rekening, en op 31-07-2019 kon ik nog steeds internetbankieren.
       En dit allemaal zonder vergunning????

       • Frans Nico zegt op

        Beste Ruud,

        Kan je het uitspraaknummer van Kifid bekend maken?

 10. Richard zegt op

  Mijn echtgenote en ik zijn nu gedwonen om naar Nederland te komen om een nieuwe rekening te openen bij een andere bank, hoewel wij al meer dan 35 jaar ABN klant zijn. Kosten van deze objektief gesproken volkomen onnodige reis gaan tenminste 2500 euro bedragen. Het schijnt ons toe dat tegenwoordig buiten Europa te wonen een strafbaar feit is.

  • Frans Nico zegt op

   Beste Richard, jij kan in jouw woonland een bankrekening openen. Daarvoor hoef je niet naar Nederland te reizen. Maar als je dat toch wilt, dan zijn er tickets te koop voor circa € 500,- of minder. Bovendien is er geen wet die jou verbiedt buiten EU te gaan wonen. Dat is jouw keuze. Dat is geen strafbaar feit. Houd je dus bij de echte feiten.

  • Joop zegt op

   Beste Richard,
   Wist jij niet dat emigratie naar Verweggistan (ieder land buiten de EU) een strafbaar feit is dat zwaar moet worden afgestraft? Jij onttrekt je aan belasting betalen in Nederland en dat is ook een ernstig misdrijf. Het voorgaande is uiteraard cynisch bedoeld.
   Sommige mensen schijnen niet te begrijpen dat het niet is aan te bevelen om je spaargeld te parkeren in een land dat politiek niet stabiel is en waar je als buitenlander geen permanente verblijfsvergunning kan krijgen. In Bulgarije of in Roemenië gaan wonen is kennelijk geen probleem voor banken, want zeer solide en uiterst betrouwbare (en zeker niet corrupte) landen, waar banken natuurlijk geen enkel risico lopen op malversaties. Mag je van ABN Amro en ING wel in Singapore of in Australië wonen?
   N.B.: meneer Hamers (van ING) had allang moeten worden ontslagen vanwege het door hem tolereren van witwaspraktijken met miljarden euro’s. Zijn eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid heeft hij destijds afgekocht over de rug van de aandeelhouders en iedereen vindt dat kennelijk normaal.

 11. Frans Nico zegt op

  Ik wil wel even iets verduidelijken. Ik ben geen pleitbezorger van de banken. Ik ben een realist die kijkt naar de feiten en omstandigheden en laat mij niet leiden door emoties en teleurstellingen. Ons beeld moet niet vertroebeld worden door meningen die niet stroken met de feiten.

  • Mark zegt op

   @ Frans Nico: Waarom blijf je dan beweren dat de banken geen de facto monopoly hebben gekregen op het organiseren van betalingsverkeer? Dat is als het licht van de zon negeren omdat er ook wel eens een wolkje aan de hemel verschijnt.

   • Frans Nico zegt op

    Beste Mark, inderdaad hebben de banken geen monopoly op het betalingsverkeer. De banken zijn slechts een schakel in het geheel. Maar elke schakel moet sterk zijn om de ketting niet te doen breken. Dat dreigde meer dan tien jaar terug te gebeuren, waarna AbnAmro genationaliseerd werd en ING met een flinke geldinjectie werd gered. Een geldinjectie die reeds met een flinke rente is terugbetaald en een winst die ten goede is gekomen aan ons gemeenschapsgeld.

    De banken zijn een belangrijke schakel in het geheel maar hebben GEEN monopoly op het betalingsverkeer. Misschien ben jij door het licht van de zon enigszins verblind toen er een wolkje er voorbij dreef.

 12. Jeert zegt op

  Ook ik heb problemen met de ABNAMRO, Mijn bankpasjes zijn verlopen en krijg voorlopig geen nieuwe toegestuurd.
  Ben in beroep gegaan en wacht op hun antwoord.
  Als mijn verzoek word afgewezen zou ik dit graag willen uitvechten tot aan het Europese hof toe, maar zoek juridische rechtsbijstand.
  Als de Fransen het voor elkaar hebben gekregen om de wet te laten aanpassen moeten wij dat ook kunnen.
  Zie hier https://eelcokeij.com/2018/04/26/laf-abn-amro-wijst-nederlanders-buiten-europa-deur/

  Weet iemand of ik bij de ambassade een akte van onvermogen kan verkrijgen

  • Frans Nico zegt op

   Beste Jeert,

   Je vertelt er niet bij waarom AbnAmro jou voorlopig geen nieuwe bankpas zal toesturen. De reden is toch cruciaal.

   Je kan niet in beroep gaan bij AbnAmro, wel bezwaar aantekenen.

   Je kan na afwijzing van jouw bezwaar niet direct naar het Europese Hof van Justitie. Je zal eerst de gehele rechtsgang in Nederland moeten doorlopen. Zie https://www.europa-nu.nl/id/vjj6jh25szqd/procedures_hof_van_justitie_van_de voor informatie omtrent het Europese Hof van Justitie.

   Er bestaat geen akte van onvermogen. Bewoners in Nederland kunnen op basis van een toevoeging zich laten bijstaan door een advocaat. Om voor een toevoeging in aanmerking te komen mag jouw belastbaar inkomen en vermogen niet boven bepaalde normbedragen komen. Je kan eerst voor advies naar het inloopspreekuur van een juridisch loket gaan of bellen naar 0900 8020 (25 cent per minuut) of een vraag stellen via de webmail https://www.juridischloket.nl/email-ons/. Vervolgens krijg je een diagnosedocument waarmee een advocaat een toevoeging kan aanvragen. Kan ook zonder diagnosedocument, maar dan ben je € 50,- duurder uit voor de eigen bijdrage. Ik betwijfel of je in aanmerking komt voor een toevoeging als je niet in Nederland staat ingeschreven. Maar dat kan je navragen. Voor de voorwaarden naar inkomen en vermogen wordt in eerste instantie gekeken naar de gegevens die bij de Belastingdienst zijn geregistreerd.

   Veel succes toegewenst.

   • Cornelis zegt op

    Bovendien kun je alleen naar het Europese Hof van Justitie als er Europese wetgeving in het spel is – ik vraag me af of dat hier het geval is.

    • Frans Nico zegt op

     Dat is correct.

  • ruud zegt op

   Wat is de opgegeven reden, dat uw verzoek is afgewezen?
   Betaalt u nog steeds voor uw rekening, hoewel dat zonder pasje lastig is te controleren?
   Het minste wat u, lijkt mij, mag verwachten, is dat zij geen kosten in rekening brengen voor een rekening die u niet kunt gebruiken.

   U kunt ook een klacht indienen over het onbruikbaar zijn van uw rekening bij de AFM en de DNB, en mogelijk bij een verzameling politieke partijen.
   Sla het kifid maar over, want dat is volledig op de hand van de ABNAMRO.
   U bent namelijk niet verplicht, om zelf uw rekening op te zeggen.
   Als de ABNAMRO uw rekening wil sluiten, hebben ze daar artikel 35 voor.
   Als ze dat niet willen gebruiken, is dat hun probleem.

 13. janbeute zegt op

  En mocht het helemaal niet meer mogelijk gemaakt worden om je zuur verdiende geld in je geboorteland te stallen.
  En je de risicoos van Thailand met zijn militaire junta coups en alleen maar een te verkrijgen jaarverlenging.met alle risicoos van dien in de toekomst.
  Wat let je om in de regio een bank te gaan zoeken.
  Hierbij denk ik aan Singapore. In Thailand is een bank uit Singapore al aanwezig de UOB of tewel de United Overseas Bank.
  Deze bank heeft in Thailand enkele branches waaronder ook een in Chiangmai, vlak naast de Makro en het Highway hotel underpas naar de Nawarat bridge road.
  De UOB heeft in het verleden de Bank of Asia overgenomen, geloof het of niet voor een blauwe Maandag was deze bank onderdeel van niemand anders als de ABNAMRO.
  Singapore is een van de meest stabiele landen in de regio.
  Je zou eventueel indien nodig naar Singapore kunnen vliegen en op een filiaal van deze bank een rekening met internet bankieren kunnen openen.
  Singapore is een stuk dichter bij dan de lage landen in Europa.
  Willen ze ons niet meer in Nederland als klant bij de Hollandse banken dan moeten ze het maar voelen.

  Jan Beute.

 14. Jeert zegt op

  Bedankt voor al jullie reacties.
  ik zal eerst wat meer info geven waarom de ABNAMRO mij op een zijspoor wil zetten.
  Ik kom sinds 1987 in Thailand. Heb vanaf die tijd 8 jaar in Bangkok gewoond, waarvan 5 jaar officieel. Dus geen adres in Nederland. Daarna heb ik ongeveer 15 jaar in afwisselend in Nederland en in Thailand gewoond. Maar wel met adres in Nederland. Sinds de laatste 8 jaar woon ik in Thailand. Van die 8 jaar heb ik de laatste 3 jaar geen officieel adres meer in Nederland, maar ook niet in Thailand.
  Ondanks dat ik meer dan 30 jaar dezelfde vriendin heb en gedurende mijn verblijf in Thailand grotendeels bij haar familie in Ubon Ratchatani verblijf sta ik daar niet officieel ingeschreven. Echter ik gebruik dit adres als mijn correspondentie adres voor. ik ben niet getrouwd, heb nog steeds een toeristen visa (elke 2 maanden eruit en 30 dagen verlengen) en leef van mijn gedeeltelijke AOW met een beetje pensioen. Normaal gesproken ga ik 1x per jaar, voor maximaal 2 maanden, naar Nederland en verblijf dan bij mijn kinderen en/of Nederlandse vrinden. Ik gebruik het adres van mijn dochter als correspondentie adres in Nederland. De laatste 2 jaar ben ik niet in Nederland geweest omdat mijn kinderen hier naar toe kwamen.

  2 maanden geleden tijdens het pinnen van mijn AOW, kreeg ik de mededeling van de automaat dat mijn pas ongeldig was.
  Reden: Mijn pas was verlopen.
  Via een telefoontje naar de ABNAMRO met het verzoek mij een nieuwe pas toe te sturen naar het adres van mijn dochter kreeg ik te horen dat dat niet via de telefoon te regelen is.
  Om een adres wijziging door te geven moet je je pas met het bankappelraatje gebruiken.
  Helaas, omdat mijn pas verlopen is en ik daardoor het apparaatje niet kan gebruiken heeft de bank mij een adres wijzigingsformulier online toegestuurd waarop een officieel en een correspondentie adres moest worden ingevuld. Beide verplichten invulvelden.
  Ik heb bij het veld officieel adres mijn Thaise correspondentie adres en bij correspondentie adres mijn adres van mijn dochter opgegeven.
  Dat formulier heb ik geretourneerd waarop ik het volgende antwoord kreeg

  ——————————————————————————————————————————————–
  Email copie

  Hartelijk dank voor het toesturen van uw adreswijziging waarin u aangeeft nu officieel woonachtig te zijn in Thailand en bankiert u bij ons in Nederland. Er gelden strenge wetten om in het buitenland onze dienstverlening aan te mogen bieden. En het brengt steeds meer risico met zich mee. De kosten hiervoor worden dan ook steeds hoger, terwijl het aantal klanten dat hier gebruik van maakt juist kleiner wordt. We hebben daarom besloten ons vooral te richten op de Europese markt.

  Dit besluit betekent helaas wel dat we u moeten vragen uw producten bij ons te beëindigen. We kunnen ons voorstellen dat dit een onprettige boodschap voor u is. We helpen u hier dan ook graag zo goed mogelijk mee.

  Werkzaam als expat?
  Woont u tijdelijk in Thailand? Bijvoorbeeld omdat uw werkgever u heeft uitgezonden? U dient ons een ingevuld Expat formulier per post te sturen. Als u het formulier ingevuld naar ons terugstuurt, laten wij u binnen 5 werkdagen (na ontvangst) weten of u vanwege de tijdelijkheid van uw verblijf bij ABN AMRO kunt blijven bankieren. U kunt dit formulier downloaden van de website: https://www.abnamro.nl/nl/prive/service-en-contact/uw-bankzaken/bankzaken-afhandelen.html

  Ons postadres:
  ABN AMRO Bank International Clients
  Bankzaken Afhandelen Expat
  Evert v.d. Beekstraat 1-53
  1118 CL SCHIPHOL
  The Netherlands

  Stap voor stap uw producten beëindigen
  Wij adviseren u eerst een nieuwe rekening bij een andere bank te openen, als u die nog niet heeft. Wij adviseren u alle bankafschriften die u nodig heeft voor uw administratie te downloaden/printen voordat u ons de opdracht geeft de rekening te sluiten. Als u deze op een later tijdstip nog nodig heeft berekenen wij €5,50 kosten per afschrift.

  Hoe sluit u de rekening
  Wij adviseren u om de saldi zelf over te boeken via Internet Bankieren, dit is de snelste en makkelijkste manier. Als uw saldo €0 bedraagt kunt u ons een email sturen zodat wij uw rekening kunnen sluiten.

  Als u wilt dat wij uw rekeningen sluiten en saldi over te boeken dan dient u het bijgevoegde ophefformulier in te vullen en alle rekeningnummers te vermelden. Het is belangrijk dat alle rekeninghouders dit formulier ondertekenen en dat u alle gevraagde informatie van de rekeninghouder, het rekeningnummer en de bank van de begunstigde invult voor de overboeking.

  Als u het formulier heeft ingevuld en ondertekend kunt u het per email aan ons terugsturen als reactie op deze mail tezamen met een kopie legitimatiebewijs van alle rekeninghouders.

  Zodra wij uw ingevulde en ondertekende formulier hebben ontvangen zal ons team uw verzoek verwerken. We maken u er graag op attent dat wij dagelijkse tientallen verzoeken ontvangen en het daarom tot 4 weken kan duren voordat uw formulier verwerkt kan zijn.

  Mocht u 4 weken na verzending van het formulier nog geen eindafrekening van uw ABN AMRO rekening(en) hebben ontvangen vragen wij u om telefonisch contact met ons op te nemen. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer +31 20 628 1828 op werkdagen van 8.00-17.00, Nederlandse tijd.

  Wij sturen geen aparte bevestiging als de rekening is gesloten.

  Kunnen we u helpen?
  Heeft u hulp nodig of wilt u dat wij uw producten beëindigen? Neemt u dan gerust contact met ons op, we helpen u graag:
  · E-mail -> Stuur uw contactgegevens naar bankzaken-afhandelen@nl.abnamro.com.
  · Telefonisch -> U kunt ons ook bellen: (+31) (0)20 628 18 28. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur (Nederlandse tijd).
  · Internet -> Alle informatie, formulieren en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u ook op https://www.abnamro.nl/nl/prive/service-en-contact/uw-bankzaken/bankzaken-afhandelen.html
  · Credit Card-> Belt u met International Card Services on + 31 20 6600 123 voor het opzeggen van uw kaart(en)

  We bedanken u voor al die jaren dat u een trouwe klant bij ons was. We willen benadrukken dat deze wijziging te maken heeft met beleid en niets met u persoonlijk.

  Kind regards, met vriendelijke groet,

  Desiree van Laar | Special Office – Bankzaken Afhandelen
  ABN AMRO Bank | International Clients Retail
  Visit address: The Base, E van de Beekstraat 1-3rd floor | Schiphol
  Post address: E van de Beekstraat 1-53 | 1118 CL Schiphol | PAC AZ1510
  Tel +31 (0) 20 628 1828 | Email bankzaken-afhandelen@nl.abnamro.com
  Internet http://www.abnamro.com
  Save a tree! Print this message only if it’s absolutely necessary

  Online appointments also available via Video conference

  Follow ABN AMRO:

  This message has been sent by ABN AMRO Bank N.V., which has its seat at Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) Amsterdam, the Netherlands, and is registered in the Commercial Register of Amsterdam under number 34334259.
  Bijlagen is een formulier om mijn rekening te sluiten.
  —————————————————————————————————————————————-
  Mijn antwoord was dat ik niet voornemens ben mijn rekening op te zeggen.

  Kort daarna antwoorden de bank mij het volgende:
  —————————————————————————————————————————————-
  e-mail copie

  Hartelijk dank voor uw bericht. Ik begrijp dat dit een vervelend bericht is echter wijzigt mijn standpunt niet. Wij beroepen ons op artikel 35 an de Algemene Voorwaarden.

  U kunt in beroep gaan. U vraagt ons dan per brief of e-mail om uw klacht nogmaals te beoordelen. Vermeld in uw brief of e-mail een omschrijving van uw klacht, uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en uw rekeningnummer. Stuur ook kopieën van gegevens mee als die uw klacht duidelijker maken.

  Stuur uw brief naar:
  ABN AMRO Bank N.V.
  Afd. Legal Klachtenmanagement (HQ1125)
  Postbus 283
  1000 EA Amsterdam
  Nederland

  of per e-mail: naar klachtenmanagement@nl.abnamro.com

  De afdeling Klachtenmanagement bevestigt de ontvangst en geeft aan wanneer u antwoord krijgt. Uw klacht en het gegeven antwoord worden opnieuw onderzocht en beoordeeld. U ontvangt opnieuw een reactie van ons waarin staat of het probleem is opgelost of wordt herzien.

  Is uw klacht hiermee toch niet opgelost? Dan kunt u het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) inschakelen.

  Kind regards, met vriendelijke groet,

  Desiree van Laar | Special Office – Bankzaken Afhandelen
  ABN AMRO Bank | International Clients Retail
  Visit address: The Base, E van de Beekstraat 1-3rd floor | Schiphol
  Post address: E van de Beekstraat 1-53 | 1118 CL Schiphol | PAC AZ1510
  Tel +31 (0) 20 628 1828 | Email bankzaken-afhandelen@nl.abnamro.com

  ——————————————————————————————————————————————
  Ik heb het volgende email bericht verstuur naar klachtenmanagement

  Refererend aan uw e-mails gericht aan mij met onderwerp BC 108019187 LBNW/Closure en 108019187 KL, verzonden respectievelijk op 19 juli 2019 en 22 juli 2019 verzoek ik u notitie te nemen van het volgende.

  1. Mijn adres in Nederland.
  Omdat ik nooit langer dan hooguit 2 maanden per jaar in Nederland ben heb ik geen woonadres in Nederland. Het aan u verstrekt adres is een correspondentie adres.

  2. Mijn adres buiten Nederland.
  Het aan u verstrekte adres in Thailand is een correspondentie adres.
  Ik heb geen woonadres in het buitenland.
  Ook sta ik niet ingeschreven als ingezetene in Thailand.
  Niet bij de Nederlandse ambassade in Thailand en ook niet een officiële Thaise instantie..
  Ik reis op een toeristen visum dat slecht 2 maanden geldig is. Daarna heb ik de keus om 30 dagen verlenging aan te vragen of het land te verlaten.
  Indien mijn visum verlengt word moet ik alsnog na de 30 dagen het land uit.
  Als toerist zijnde is het mij verboden te werken en heb daardoor ook geen belasting plicht.

  Nog een opmerking terzijde, ik heb ook geen Thais telefoon nummer.

  Hopelijk is bovenstaande informatie voldoende om u zienswijze om mijn bankrekening te beëindigen te herzien.

  Bij voorbaat dank
  Vriendelijk groet
  —————————————————————————————————————————————-

  Het antwoord per email van de bank is dat mijn klacht in behandeling word genomen en dat ik binnen vijf weken antwoord kan verwachten.
  We zijn nu 2 weken verder, dus ik wacht rustig af.
  Maar wil me wel voorbereiden op de volgende stap indien de bank mij blijft dwingen mijn rekening op te zeggen.

  • Ger-Korat zegt op

   Waarin roep je het onheil over jezelf af door je woonadres in Thailand op te geven aan de bank. Doe gewoon simpel een nieuwe adreswijziging met je adres van je dochter in Nederland dan is het probleem opgelost. Een bank heeft geen toegang tot gegevens in de Basisadministratie dus jou opgave is hetgeen ze weten. Bij een nieuwe pas kan ook gewoon bij de eerste keer in het buitenland geactiveerd worden, denk bijvoorbeeld aan internetbankieren waar je dat kunt doen dus je zit niet vast aan een geldautomaat in Nederland ( of anders laat je dochter dit de eerste keer doen). Daarna kan je dochter de nieuwe pas toesturen naar Thailand.
   Mocht je een inlogapparaatje nodig hebben om in te loggen dan is er vast wel een Nederlander in je omgeving bereid je te helpen of vraag op je “huisadres” van je fochter gelijktijdig een nieuwe aan.
   Zinloos om met een bank in discussie te gaan, besteed je tijd liever aan het genieten van je tijd in Thailand.

   • Frans Nico zegt op

    Fout.
    Banken kunnen ook informatie opvragen/inzien van jou persoonsgegevens in het GBA.

    Gemeentes houden de Gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens (GBA) bij.

    Uit deze administratie kunnen op grond van art. 88-96 Wet GBA aan (semi)overheidsinstellingen (de zogenaamde afnemers) en op grond van art. 97-100 Wet GBA aan derden gegevens worden verstrekt.

    Deze derden worden onderverdeeld in de ‘verplichte derden’, ‘vrije derden’ en ‘bijzondere derden’.

    Verplichte derden zijn bijvoorbeeld advocaten en deurwaarders, die belast zijn met de uitvoering van gerechtelijke werkzaamheden en voor de uitvoering van algemeen verbindende voorschriften gebruik moeten maken van de juiste persoonsgegevens.

    Vrije derden zijn bij gemeentelijke verordening aangewezen particulieren en niet-commerciële instellingen.

    Bijzondere derden zijn bijvoorbeeld pensioenfondsen, instellingen voor onderwijs,
    gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, kredietinstellingen en verzekeraars.

    • Ger-Korat zegt op

     Wat fout ? Lees je tekst even door dan kom je geen bank tegen. Denk toch zelf ook niet dat de banken de dagelijkse verhuis- of adresmeldingen gaan verifieren.
     Voor allen welke toegang hebben klik je in de link van de Rijksoverheid. De banken hebben dus geen inzagerecht. En hierbij de link:

     https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/wie-heeft-recht-op-inzage-in-mijn-gegevens-in-de-gemeentelijke-basisadministratie-gba

     • Frans Nico zegt op

      Beste Ger,

      De link naar de website was en is mij bekend. In de wet basisregistratie persoonsgegevens staat o.a.:

      – De basisregistratie heeft tot doel overheidsorganen te voorzien van de in de registratie opgenomen gegeven, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun taak.

      – De basisregistratie heeft MEDE tot doel DERDEN te voorzien van de in de registratie opgenomen gegevens, in bij of krachtens deze wet aangewezen gevallen.

      – Het College van B&W is verantwoordelijk voor het bijhouden van persoonsgegevens in de basisregistratie

      – Bij algemene maatregel van bestuur worden door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang aangewezen, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. De maatregel bepaalt tevens de categorieën van derden die voor de verstrekking in aanmerking komen.

      De term bank(en) moet niet te stringent worden opgevat. Bedrijven die zich bank noemen hebben niet altijd een bankvergunning (nodig). Daartegenover zijn er banken die zich niet als bank presenteren. Het gaat over door DERDEN verrichte werkzaamheden met een GEWICHTIG MAARTSCHAPPELIJK BELANG. “Banken” hebben een controlerende taak gekregen ter voorkoming van o.a. witwaspraktijken. Deze taak valt mijns inziens onder ‘gewichtig maatschappelijk belang’.

      Op diverse plaatsen op internet lees ik o.a. vertrekkers van kredieten als ‘derden’ en een bank verstrekt kredieten. Het is dus aannemelijk dat de kredietverstrekker de juiste persoonsgegevens van een kredietnemer voor wat betreft geboortedatum en woonadres wil controleren.

      Maar je hebt nu mij wel aan het twijfelen gezet. Daarom heb ik contact opgenomen met de gemeente Utrecht en gevraagd welke derden op verzoek gegevens uit de registratie persoonsgegevens kunnen krijgen. De ambtenaar die mij alles daarover kan vertellen was niet (meer) aanwezig, maar er is een terugbelverzoek gemaakt. Ik verwacht morgen dan ook een telefonische uitleg.

      Ik hoop dat dit item nog een etmaal open blijft zodat ik nog nadere informatie kan delen. Vooralsnog blijf ik van mening dat financiële instellingen een verzoek om gegevens uit de basisadministratie kunnen opvragen. Financiële instellingen moeten immers de opgegeven contractgegevens van een aspirant cliënt kunnen controleren?

      • Joop zegt op

       We dwalen teveel af van de oorspronkelijke vraagstelling, zijnde of de SNBN een nuttig en rechtvaardig initiatief ontplooit t.b.v. mensen van wie de bankrekening wordt opgezegd omdat ze buiten de EU zijn gaan wonen.
       Ik begrijp niet waarom Frans Nico zo obsessief vasthoudt aan zijn ongelijk; het zou prettig zijn als hij ruiterlijk zou toegeven dat hij de plank volledig heeft misgeslagen met het verdedigen van het standpunt van ABN Amro en ING.
       In al zijn eenvoud komt het er op neer dat die banken niet weten wat loyaliteit betekent naar klanten die al tientallen jaren klant waren en dat de banken hen nu volledig laten barsten en onnodig met problemen opzadelen. Er worden drogredenen aangevoerd om die stuitende houding van de genoemde banken te verdedigen.

 15. Jeert zegt op

  Ger-Korat,
  Ik had inderdaad gewoon voor mijn officieel zowel als voor mijn correspondentie adres het adres van mijn dochter op moeten geven. Maar toen ik dat formulier invulde was ik niet op de hoogte van de nieuwe maatregel van de bank. Ik heb in meer dan 30 jaar nooit een probleem gehad, dus ik verwachten het nu ook niet.
  Ook wist ik niet zeker of de bank wel of niet inzage heeft in de Basisadministratie.
  Een adres wijziging moet je bevestigen met je inlog apparaatje en een geldige bankpas.
  Ik heb een inlog apparaatje maar dat kan je alleen gebruiken met een geldige pas.
  Die heb ik dus niet.
  Als ik een adres wijzigingsformulier wel hebben moet ik dat telefonisch of via email aanvragen.

  Ik ga dat misschien wel doen maar dan pas als ik de uitslag van mijn klacht heb.
  Overigens, ik kan nog steeds via de identificatiecode geld overmaken naar personen met wie ik een bankrelatie heb, echter niet naar “vreemden”

  Het genieten in Thailand is niet meer zoals het was, maar daar klaag ik niet over.
  Het is mijn eigen keus om hier te zijn en over het algemeen heb ik het best naar mijn zin.
  Als 75 jarige heb ik altijd mensen om me heen, jonge schoolgaande kinderen tot mensen diep in de 80, terwijl ik in Nederland 90% van de dag alleen was.
  Verder heb ik sinds een week of tien een aardige hobby, ik maak lekkere kazen, tenminste dat zegt men

  Hartelijk dank voor je goede adviezen.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website