Melding: RonnyLatYa
Betreft: Immigration – General

Recent zie je dat in sommige immigratiekantoren er buiten een bewijs van inkomen, er ook daadwerkelijke stortingen uit het buitenland moeten aangetoond worden. De uitleg van de immigratiekantoren die dit eisen, is dat dit nu in de nieuwe immigratievoorschriften staat die op 31 oktober 19 in voege zijn getreden.

Met een bewijs van inkomen bedoel ik hier een visumondersteuningsbrief, Affidavit van inkomen of inkomstenverklaring van de Oostenrijkse consul.

Ik krijg er meermaals vragen over, zie ook veel twijfels, ongeloof, onzekerheid en zelfs paniek over ontstaan. Niet omdat die eis gesteld wordt, wel omdat het zo plotseling van de ene op de andere dag wordt ingevoerd. En dat is best te begrijpen.

Is het dus waar wat die immigratiekantoren beweren, of is het toch niet iets is wat lokaal als “extra” wordt gevraagd en ze dat doen onder het bekende excuus ”dat elk immigratiekantoor bijkomende bewijsstukken mag vragen als ze dat nodig achten” ?

Ik heb er eens de huidige en vroegere officiële immigratievoorschriften bij gehaald en ze nog eens in detail bekeken en vergeleken.

1. Om bij het begin te beginnen.
De basisvoorwaarden en de te leveren bewijsstukken om een verlenging van een verblijfsperiode (niet enkel voor “Retirement”) te bekomen zijn vastgelegd in twee basisdocumenten:
a. Order of immigration bureau No.327/2557 (2014) Subject: Criteria and Conditions for  Consideration of an Alien’s Application for a Temporary Stay in the Kingdom of Thailand
b. Order of immigration bureau No. 138/2557 (2014) Subject: Supporting documents for Consideration of an Alien’s Application  for a Temporary Stay in the Kingdom of Thailand

2. Deze basisdocumenten werden onlangs aangepast en dan specifiek wat punt 2.22  “In the case of retirement” betreft. Die documenten met de nieuwe voorschriften kan je terugvinden via deze link
https://www.immigration.go.th/read?content_id=5d9c3b074d8a8f318362a8aa&fbclid=IwAR39UI_zBxVLedZKgZeAeYnvb0yyyIsr6SHPhnq64ohzACO7VsLUU_LlGn0

3. Basisdocument 1.a. werd aangepast door volgend document
a. Criteria for Consideration of Granting an Alien’s Extension of Stay in the Kingdom Attachment to the Order of the Royal Thai Police no. 548 /2562 dated September 27, 2019

Je vindt in dit document o.a. de mogelijkheden die je hebt om aan de financiele eisen te voldoen en o.a. ook dat er nu een ziekteverzekering nodig is in geval de verblijfsperiode bekomen werd door een Non-immigrant O-A visum.
Allemaal wel interessante info, maar buiten dat er staat dat “Must have an evidence of having monthly income of no less than 65,000 baht or…” worden we niets wijzer uit wat dat bewijs moet bestaan.

4. Basis document 1. B. werd aangepast door volgend document.
a. Criteria for Supporting Documents for Consideration of an Alien’s Application for a Temporary Stay in the Kingdom
Attachment to the Order of the Immigration Bureau no. 300/2562 dated September 27, 2019
Hier staat beschreven welke de ondersteunde documenten moeten zijn die dienen aangeleverd te worden. Zo staat er o.a.
“3. Evidence of income such as a retirement pension or interest or dividend and/or
4. Fund deposit certificate issued by a commercial bank located in Thailand and a copy of bank account.”
Punt 3 zegt dat er een bewijs van inkomen moet geleverd worden komende van o.a. een ouderdomspensioen, intresten of dividenten EN/OF
Punt 4 Een bewijs van stortingen moet geleverd worden op een bankrekening in Thailand.
Hier staat waarschijnlijk de reden die verklaart waarom bepaalde immigratiekantoren en een bewijs van inkomen en een bewijs van storting vragen. Belangrijk daarbij is hoe men die “AND/OR”(EN/OF) interpreteert.

5. Het antwoord op de vraag is dus mogelijk te vinden in document 4.a. en het is nu de vraag hoe je immigratiekantoor die AND/OR”(EN/OF) gaat interpreteren.
a. Leest men het als “AND” dan zal je en een bewijs van inkomen EN stortingen moeten bewijzen.
b. Gaat men van de “OF” uit dan is het ofwel een bewijs van inkomen “OF” stortingen.

6. In het basisdocument 1B van 2014 staat onder 2.22  “In the case of retirement” volgende tekst.
“3. Evidence of income such as a retirement pension,  interest or dividends; and/or
4. Funds deposit certificate issued by a bank in Thailand and a copy of a bankbook”
Eigenlijk, buiten dat bankbook is veranderd in bankaccount, dezelfde tekst. De “AND/OR” heeft er dus altijd gestaan. Er is wat dat betreft niets nieuw.

7. Samenvatting
– Als een immigratiekantoor een bewijs van inkomen EN maandelijkse stortingen eist, is dit dan overeenkomstig de geldende immigratieregels?
Ja.  Als het immigratiekantoor de regel leest als “AND”(EN) is dit overeenkomstig de geldende immigratieregels.

– Als een immigratiekantoor een bewijs van inkomen OF maandelijkse stortingen aanvaardt, is dit dan overeenkomstig de geldende immigratieregels?
Ja. Als het immigratiekantoor de regel leest als “OR”(OF) is dit overeenkomstig de geldende immigratieregels.

– Is het juist dat immigratiekantoren beweren dat een bewijs van inkomen EN maandelijkse stortingen een nieuwe eis is volgens geldende immigratieregels?
Op basis van de oude en nieuwe documenten die hier zijn opgenoemd is dit geen nieuwe maatregel.  De “AND/OR” (EN/OF) keuze die het immigratiekantoor kan maken stond steeds in de officiële immigratieregels.

Ik kan natuurlijk niet uitsluiten dat er een document is, het welke misschien niet openbaar is, dat bijkomende richtlijnen geeft hierover. Ik vermoed echter van niet, gezien er immigratiekantoren zijn die nog steeds de “OR”(OF) keuze gemaakt hebben. Andere zijn van “OR”(OF) naar “AND”(EN) overgestapt en dat lijkt me eerder een lokale keuze die gemaakt is.

Persoonlijk heb ik er trouwens geen probleem mee dat men bepaalde eisen stelt. Thailand heeft het recht om immigratie eisen te stellen.
Wat me telkens wel tegen de borst stoot, is dat men iets van de ene dag op de andere gaat invoeren en mensen voor voldongen feiten stelt.  Het minste dat men kan doen, indien men zulke ingrijpende maatregelen neemt, is de aanvrager de tijd geven om zich tegen de volgende aanvraag in regel te stellen.

Note: “Reacties zijn zeer welkom op het onderwerp, maar beperk u hier tot het onderwerp van deze “TB Immigratie Infobrief.  Heb je andere vragen, wil je graag een onderwerp behandeld zien, of heb je info voor de lezers, dan kan je dat steeds sturen naar de redactie.
Gebruik hiervoor enkel https://www.thailandblog.nl/contact/.  Bedankt voor uw begrip en medewerking”

Vriendelijke groeten,

RonnyLatYa


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

9 reacties op “TB Immigration Info Brief 123/19 – Immigration – Bewijs van inkomsten en/of maandelijkse stortingen”

 1. Rob zegt op

  Dit bericht geld neem ik aan alleen voor mensen die hier permanent wonen en niet voor de korte vakantie van 1,2,3.maanden.
  Anders blijven er nog meer Europeanen weg.

  • RonnyLatya zegt op

   Neen hoor.
   Maak u maar geen zorgen.

 2. Sjaak S zegt op

  Ik ben het er volledig mee eens. Veranderingen vinden plotseling plaats, zonder dat men zich kan voorbereiden. Ik denk dat ieder zulke verandering toch minstens een jaar tijd nodig heeft, zodat degenen die zich moeten aanpassen, ook de tijd hebben om dit te doen.
  Toevallig heb ik sinds vorige maand mijn inkomen direct op mijn Thaise rekening laten komen. Niet om bovenstaande reden, maar omdat ik het zat was om alles via mijn bank in Duitsland te moeten regelen. Papieren die gestuurd moesten worden kwamen heel laat of niet aan, mijn bankpasje werkte niet meer en moest voorheen ieder jaar weer geactiveerd worden. Nu ik het geld direct laat sturen is die omweg niet meer nodig en zal ik dan toevallig straks bij de nieuwe verlenging aan de eisen kunnen voldoen.

 3. Bob, jomtien zegt op

  Zoals ik deze week publiceerde werd er in jomtien niets over gezegd. Met andere woorden ten opzichte van verleden jaar geen veranderingen.

 4. Dieter zegt op

  Beste Ronny, dank maar weer eens voor jouw uitgebreide informatie/documentatie van de Thaise Immigratie-regelgeving. Inderdaad, terecht wat je zegt dat het zeer vervelend en onhandig is dat niet ruim van tevoren door de Thaise autoriteiten de tijd wordt gegeven te anticiperen.
  Wat ik niet lees in jouw uitleg is antwoord om een volgende vraag: zelf gaan mijn Thaise vrouw ik een aantal maanden per jaar naar Thailand op basis van een visum multiple O jaarverlenging. Ik heb een rekening bij SCB met meer dan Baht 800K. Deze staan er altijd 2 maanden voor de verblijfsverlenging en altijd 3 maanden na die verlengingsdatum. Maar wat nu als ik tussentijds dat geld ga gebruiken om boodschappen te doen en een reisje naar een buurland? Er is namelijk geblogd dat naast die 800K rekening separaat een rekening getoond zou moeten worden waarmee het gangbare levensonderhoud bewezen kan worden? Maar de 800K rekening mag toch nog steeds na die 5 maanden tot 400K dalen? Alvast dank.

  • RonnyLatYa zegt op

   Beste Dieter,

   Dat je nog een andere rekening dient te tonen, waar je dan van leeft is, geen officiële eis.

   Zo een bijkomende rekening kan al eens gevraagd worden wanneer er een fixed account gebruikt wordt en immigratie graag wil zien van wat je dan leeft. Maar nergens is dat een verplichting. Dat is dan een lokale eis en er staan ook geen minimum bedrag op. Dat valt dan onder “mogen bijkomende bewijsstukken vragen indien ze dat noodzakelijk vinden”.
   Wat mij betreft een zinloze eis en overbemoeienis van immigratie. Waarom zou iemand niet van cash geld kunnen leven dat hij in zijn brandkast houdt ?.

   Wat die 800 000 Baht betreft. Zolang het er 2 maand voor de aanvraag op staat en het er 3 maand na het toestaan nog op staat, is het goed. De resterende tijd mag je zakken tot 400 000 Baht.
   Je mag gerust dus de resterende tijd de andere 400 000 Baht gebruiken.
   Alleen zorgen dat je nooit onder de 400 000 Baht zakt.

 5. ruud zegt op

  Zou met dat “fund deposit” niet het bedrag op je Thaise bankrekening bedoeld kunnen worden?
  Bijvoorbeeld de 800.000 Baht voor je verlenging?
  Taalkundig zou dat ook juister zijn, want deposit is enkelvoud en maandelijkse stortingen meervoud (een twaalfvoud zelfs)

  Dat zou de tekst logischer maken.

  Dus:
  1 Een bewijs van inkomen (OF)
  2 Een bewijs van inkomen van minder dan 65.000 Baht , aangevuld met een bedrag op een Thaise bankrekening. (EN) (het fund deposito)
  3 Alleen een bedrag op een Thaise bankrekening. (OF) (het fund deposito)

  Dat zou inhouden, dat geld op een Thaise rekening storten niet verplicht is, tenzij de immigratie het binnenkomen van het geld op een Thaise rekening een onderdeel van het bewijs beschouwt natuurlijk.

  • RonnyLatYa zegt op

   Ja en dan kom je nog steeds op de AND/OR en de keuze die ze zelf maken hoe ze dat interpreteren. Net zoal u nu doet.

 6. Casper zegt op

  Zo langzaam word je toch stapel gek dat ze iedere dag de voor waarde veranderen Of wijzigen .
  Ik snap dat velen vertrekken ook i.v.m. de sterke baht .
  Bij ieder Immigration hebben ze hun eigen eisen en wensen .

  Jammer dat dit zo moet gaan .


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website