Algemeen

Is het “Single Entry Tourist Visa” (SETV) onvoldoende en wil u meerdere keren voor 60 dagen in Thailand verblijven, dan is er het “Multiple Entry Tourist Visa” (METV).

Doel van het METV
Het METV kan u gebruiken indien het een verblijf om toeristische redenen betreft en u meerdere binnenkomsten wil maken. Op uw visum zal dit vermeld zijn bij “Type of Visa” als “Tourist” en bij “Category” met de code “TR”.

Geldigheidsperiode van het METV
Het METV heeft een geldigheidsperiode van 6 maand. Dat wil zeggen dat u een periode van zes maand na uitgifte heeft waarin je Thailand kan binnen te komen. Op uw visum zal u die geldigheidsperiode vinden naast de vermeldingen “Date of Issue” (begindatum) en “Enter Before” (einddatum).

Aantal binnenkomsten met een METV
Zoals de naam “Multiple Entry Tourist Visa” al zegt, kan je er onbeperkt mee binnen komen en dit binnen de geldigheidsperiode van het visum. Bij elke binnenkomst, binnen de geldigheidsperiode, zal je steeds een nieuwe verblijfsperiode bekomen. Op uw visum zal u het aantal binnenkomsten vinden naast “No of Entry” al “M” van “Multiple”.

Duur van de verblijfsperiode
Zowel bij een binnenkomst via een luchthaven als via een grenspost over land, zal u bij elke nieuwe binnenkomst en binnen de geldigheidsperiode van uw visum, een verblijfsperiode van maximum 60 dagen ononderbroken verblijf bekomen. De einddatum van de verblijfsperiode kan u terugvinden in uw “Arrival” stempel naast “Admit until”.

Prijs
De prijs van een METV is 5000 Baht. De tegenwaarde is 150 Euro.

Aanvraag van een METV
Het METV moet u voor uw vertrek naar Thailand aanvragen. Dat kan u enkel aanvragen in de Thaise Ambassade die gevestigd is in het land waar u de nationaliteit van bezit, of waar je officieel geregistreerd staat.
In principe dient u dus steeds naar de ambassade te gaan, maar Thaise consulaten in hetzelfde land aanvaarden soms ook de aanvraag. Zo kan u de aanvraag indienen in het Thaise Consulaat te Antwerpen, maar niet in het Thaise Consulaat te Amsterdam.

Afhankelijk welke ambassade of consulaat u gaat gebruiken, zal u volgende documenten en bewijsstukken moeten voorleggen.
Deze lijst is zoals ze is opgenomen op de website van de betreffende ambassade of consulaat. Hou er rekening mee dat er aanpassingen kunnen zijn die niet vermeld zijn op hun website, of dat men het recht heeft om bijkomende documenten of bewijsstukken te vragen.

1. Thaise Ambassade in Den Haag
– 150 Euro voor het visum
(Opgelet, kan niet meer worden teruggevorderd na het indienen)

– Paspoort of reisdocument met een geldigheid van minstens 6 maand.

– Aanvraagformulier volledig ingevuld.

– Recente pasfoto’s (3,5×4,5) van maximum 6 maand oud.
– Ticket reservatie. Tenminste voor de eerste binnenkomst.

– Bankafschrift van de laatste 6 maanden met een minimum bedrag van 200 000 Baht (ongeveer 5500 Euro) voor een individuele aanvraag en 400 000 Baht (ongeveer 11000 Euro) voor een familie.

– Arbeidsbrief of inschrijving in een academisch instituut

– Bevestiging hotelreservatie (minstens eerste binnenkomst)

– Verblijfsvergunning of bewijs van ingezetenschap voor diegene die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten.

www.thaiembassy.org/hague/th/services/76467-Tourism,-Medical-Treatment.html

2. Thaise Ambassade Brussel
– 150 Euro voor het visum
(opgelet, kan niet meer worden teruggevorderd na het indienen)
– 1 aanvraagformulier volledig ingevuld
– 2 pasfoto’s in kleur (3,5 x 4,5 cm), niet ouder dan 6 maanden
– 1 kopie van uw Belgische of Luxemburgse identiteits- of verblijfskaart
– Uw reispas die nog minstens 6 maanden geldig is
– 1 kopie van de reservatie van de vliegtuigtickets in en uit Thailand (tenminste voor de eerste entry van uw METV)
– 1 kopie van een hotelreservatie of een uitnodigingsbrief/mail van een persoon in Thailand met zijn/haar volledig adres + 1 kopie van zijn/haar identiteitskaart (Bevestiging voor minstens de helft van uw verblijf!)
– 1 kopie van de bankafschriften van de laatste 6 maanden met een minimum bedrag van 6.000 Euro
– Indien u werkloos bent. Een bewijs van inkomen (kopie van een document van werkloosheidsuitkering,…)
/www.thaiembassy.be/wp-content/uploads/2018/02/Tourist-Entries-NL.pdf

3. Thais Consulaat in Antwerpen
– 150 Euro
(Opgelet, kan niet meer worden teruggevorderd na het indienen)
– 2 Originele ingevulde aanvragen uitsluitend van onze website
– 3 Pasfoto’s (niet ouder dan 6 maanden)
– Geldig paspoort (reispas) : nog 12 maanden vanaf aanvraag
– Kopie recto verso van identiteitskaart (voor alle andere EU onderdanen of wereldburgers: kopie van het paspoort + ID kaart)
– Kopie vliegtuigticket (minimum heen ticket)
– Kopie boeking hotel, guesthouse eerste nacht(en) of verklaring van volledig verblijfadres in Thailand
– Bewijs van inkomsten (loonfiches, uitkeringen van de 3 laatste maanden…)
– Minimum 6.000 € op een rekening van de aanvrager of een mix van rekeningen. (opgelet: de rekeningen moeten op naam van de aanvrager zijn) www.thaiconsulate.be/?p=regelgeving.htm&afdeling=nl

Reizen voor en met minderjarigen

Nederland
1. Thaise Ambassade Den Haag
– Geen info

2. Thaise Consulaat Amsterdam (tevens als richtlijn voor aanvragen bij de Thaise Ambassade te Den Haag)
– Als er minderjarige kinderen meereizen met de ouder(s)/voogd dient u een kopie van de geboorteakte van het minderjarige kind(eren) bij te voegen bij de aanvraag van het visum.
– Personen jonger dan achttien (18 ) jaar dienen bij de visumaanvraag een brief bij te voegen van de ouder(s)/voogd waarin staat dat hij/zij toestemming heeft om naar Thailand te reizen. Deze brief dient ondertekend te zijn met de naam en handtekening van de persoon die de brief heeft geschreven en ook een kopie van zijn/haar ID-kaart (paspoort/rijbewijs).

België
1. Thaise Ambassade Brussel
Aanvragers jonger dan 18 jaar zijn verzocht om de volgende extra documenten voor te leggen (per persoon):
– 1 kopie van de identiteitskaart van beide ouders
– 1 kopie van de geboorteakte
– Beide ouders moeten het aanvraagformulier voor het kind ondertekenen

2. Thaise Consulaat Antwerpen
– Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dezelfde procedure als voor volwassenen. Ook zij moeten dus een visum aanvragen.
– Als minderjarigen reizen moet er steeds een bewijs zijn dat ze met de biologische ouders reizen. We hebben dus een kopie nodig van de flight tickets en een bewijs dat het kind met zijn biologische ouders meereist. Kopij van de geboorteakte en kopij van het trouwboekje (of achterkant identiteitskaart).
– Minderjarige kinderen die alleen reizen moeten een toestemming van beide biologische ouders hebben, of van de ouder met uitsluitend hoederecht. (ouderlijke machtiging)
– Kinderen die met één van hun ouders reizen moeten een toestemming hebben van de niet meereizende ouder. (ouderlijke machtiging is een document af te halen op de burgerlijk stand van het gemeentehuis).

Verlengen
Elke verblijfsperiode bekomen met een METV kan u bij een immigratiekantoor éénmalig verlengen. Dit kost 1900 Baht.
Een week voor afloop van de 60 dagen verblijfsperiode volstaat om uw aanvraag in te dienen. Ga je vroeger loop u de kans dat men u zegt om later terug te komen. Hou er rekening mee dat men het recht heeft om bijkomende documenten of bewijsstukken te vragen.

Verlengen kan op twee manieren:
1. Als toerist voor 30 dagen
De volgende documenten of bewijzen dient u voor te leggen
(meest gevraagde en niet beperkend) :
– Formulier TM7 – Extension of temporary stay in the Kingdom – Ingevuld en ondertekend. www.immigration.go.th/download/ zie Nr 14
– Recente pasfoto(s) (4×6)
– 1900 Baht voor de verlenging (Opgelet, kan niet meer worden teruggevorderd na het indienen)
– Paspoort
– Kopie paspoortblz met persoonsgegevens
– Kopie paspoortblz met de “Arrival stamp” (aankomststempel)
– Kopie paspoortblz met “Visa”
– Kopie van de TM6 -Departure card
– Bewijs van adres (niet overal)
– Kopje van de TM30 – Notification for housemaster, owner or the possessor of the residence where alien has stayed (niet overal)
– Financiële middelen van tenminste 20.000 Baht, of 40 000 Baht per familie. (niet overal)
– Een bewijs (bv een vliegticket) dat u Thailand binnen 30 dagen zal verlaten. (niet overal)

2. Als gehuwd met een Thai voor 60 dagen (***)
De volgende documenten of bewijzen dient u voor te leggen
(meest gevraagde en niet beperkend):
– Formulier TM7 – Extension of temporary stay in the Kingdom – Ingevuld en ondertekend. https://www.immigration.go.th/download/ zie Nr 14
– Recente pasfoto(s) (4×6)
– 1900 Baht voor de verlenging (Opgelet, kan niet meer worden teruggevorderd na het indienen)
– Paspoort
– Kopie paspoortblz met persoonsgegevens
– Kopie paspoortblz met de “Arrival stamp” (aankomststempel)
– Kopie paspoortblz met “Visa”
– Kopie van de TM6 – Departure card
– Bewijs van huwelijk
– Bewijs van adres van de Thaise partner d.w.z. kopie van Tabien Baan (adresboekje) ondertekend door de Thaise partner
– Kopie van de Thaise ID kaart van de Thaise partner en ondertekend
– Kopie van de TM30 – Notification for housemaster, owner or the possessor of the residence where alien has stayed (niet overal)
– Financiële middelen van tenminste 20.000 Baht (niet overal)
– Een bewijs (bv een vliegticket) dat u Thailand binnen 60 dagen zal verlaten (niet overal)

(***) Kan ook indien je de ouder bent van een Thais kind in Thailand.
Een geboortecertificaat van het kind moet er dan bijgevoegd worden en een bewijs van een officiële relatie tussen u en het kind.

Verlenging geweigerd
Indien, om welke reden ook, men de gevraagde verlenging weigert, zal men meestal toch nog ter vervanging een verlenging van 7 dagen toestaan. Op zich is dit natuurlijk ook een verlenging van uw verblijfsperiode. Maar eigenlijk dient deze periode om, na weigering van een verlenging, de reiziger de kans te geven binnen een legale periode Thailand te verlaten.

Opmerkingen
– Een “Multiple Entry Tourist Visa” geeft nooit de mogelijkheid om een werkvergunning aan te vragen. Elke vorm van werken, ook vrijwilligerswerk, is verboden.

Note: “Reacties zijn zeer welkom op het onderwerp, maar beperk u hier tot het onderwerp van deze “TB Immigratie Infobrief. Heb je andere vragen, wil je graag een onderwerp behandeld zien, of heb je info voor de lezers, dan kan je dat steeds sturen naar de redactie.
Gebruik hiervoor enkel www.thailandblog.nl/contact/. Bedankt voor uw begrip en medewerking”

Vriendelijke groeten,

RonnyLatYa

5 reacties op “TB Immigration Info Brief 018/19 – Het Thaise visum (6) – Het “Multiple Entry Tourist Visa “ (METV)”

 1. Bo zegt op

  Beste Ronny,

  Dank voor het plaatsen van dit artikel. Wat mij alleen niet duidelijk is hoelang je maximaal mag verblijven. Ik doel op de einddatum van het visum ‘valid until’ (in mijn geval 13 augustus 2019). Is dat de laaste datum waarop er de laatste keer naar Thailand gereisd kan worden en toegang krijgen voor 60 dagen? Ik heb zelf een reisplan moeten indienen waarop ik 2 keer moest aangeven naar welk land en op welke datum ik zou reisen naar betreffende landen. Vandaar ik nu niet helemaal snap hoe het werkt.

  Groet, Bo

  • RonnyLatYa zegt op

   Hoe lang je mag verblijven wordt bepaald door de immigratieofficier.
   Dat is bij binnenkomst 60 dagen. Kan je dan nog eens verlengen met 30 dagen.

   Wanneer je de laatste keer die 60 dagen kan bekomen is de dag voor de datum die op je visum staat.
   Er staat op je visum niet “Valid until”, maar “Enter Before”.
   “Enter Before” 13 augustus dus en de laatste keer binnenkomst is dan 12 augustus.
   Je zal soms kunnen lezen dat je ook op 13 augustus nog binnen kan, maar ik zou dat risico niet nemen maar daar doe je zelf mee wat je wil.

   Ter info. Een reisplan is een plan en planningen kunnen veranderen.

 2. Labyrinth zegt op

  Ronny heb 2 vragen ivm de METV.
  Is er een tijdsduur bepaling tussen 2 METV’s? Na verloop van 6 maanden keer ik terug naar België en vraag 14 dagen later een nieuwe METV aan.

  Ik merk een verschil in de “financiële bepalingen” tussen ambassade Brussel en Consulaat Antwerpen; in jou artikel en tevens op de site van de Thaise Ambassade/consulaat in België:

  Brussel: 1 kopie van de bankafschriften van de laatste 6 maanden met een minimum bedrag van 6.000 Euro

  Antwerpen: Minimum 6.000 € op een rekening van de aanvrager of een mix van rekeningen. (opgelet: de rekeningen moeten op naam van de aanvrager zijn)

  Is wel een wezenlijk en inhoudelijk verschil tussen beiden.

  Had in October vorig jaar in BXL een METV aan gevraagd, net als alle voor heen met 6.000 € op een rekening van de aanvrager en dat werd geweigerd en ontving een 60d SETV.
  Ter plaatse alle kunnen fixen met een 30d verlenging en een nieuw 60d SETV in Vientiane en binnen 2 maanden een nieuwe 30d verlenging.

  Indien het verschil écht zo is kan ik beter van Brussel naar Antwerpen gaan om de METV aan te vragen !?
  Bedankt voor de informatie.
  Labyrinth

  • RonnyLatYa zegt op

   1. Je kan gewoon terug een METV aanvragen. Nergens is bepaald dat je een periode moet wachten tussen 2 METV’s.

   2. Het is inderdaad onbegrijpelijk al die verschillen. En dat is niet alleen bij METV.
   Ik kan alleen maar opschrijven wat ze zelf op hun website zetten, dus probeer het inderdaad eens in Antwerpen.
   Of neem anders eerst contact met Antwerpen.
   Normaal krijg je altijd antwoord is mijn ondervinding uit het verleden.

   Email: rtca@thaiconsulate.be
   Tel : 0495-22.99.00

   • Labyrinth zegt op

    Van harte bedankt.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website