Geldigheidsduur en verblijfsduur
Er zijn twee belangrijke perioden die rechtstreeks aan een visum gekoppeld zijn. Namelijk de geldigheidsduur van een visum en de verblijfsduur die je met dat visum kan bekomen. Beiden hebben dan wel een directe link naar het visum, maar toch is het belangrijk om ze los van elkaar te zien. Ze hebben namelijk rechtstreeks niks met elkaar te maken. Het is daarom zeer belangrijk om goed te begrijpen wat ze betekenen, want ze zijn dikwijls de oorzaak van veel misverstanden.

Wat is de geldigheidsduur?
Wanneer men spreekt over de geldigheidsduur, dan bedoelt men de periode waarin het visum kan gebruikt worden. Deze periode vind je terug op het visum. De begindatum is de datum die vermeld staat bij “Date of Issue” en de einddatum, tot wanneer je het visum kan gebruiken, staat vermeld bij de “Enter before”. De geldigheidsduur van een visum wordt altijd bepaald door diegene die het visum afleverde. Dat is dus een Thaise ambassade of Thais consulaat.
De geldigheidsduur van een Thais visum wordt uitgedrukt in maanden of jaren en kan 3, 6 maand tot 1, 3 of 5 jaar zijn.
Let wel op. Een visum wordt onbruikbaar na zijn geldigheidsperiode. Of je dit visum nu gebruikt hebt of niet maak daarbij niets uit.

Wat is de verblijfsduur?
De verblijfsduur is periode dat je bij binnenkomst bekomt. Het zal bepalen hoelang je ononderbroken in Thailand mag verblijven. Die verblijfsduur zal bepaald worden door de immigratieofficier en zal afhankelijk zijn van het visum dat je op dat ogenblik bezit. De immigratieofficier zal eerst een “arrival” stempel in je paspoort stempelen. In het midden van die stempel komt de datum dat je bent aangekomen en naast het woord “Until” zal de datum komen dat je moet vertrekken. Tot en met die die datum mag je dan ononderbroken in Thailand verblijven.
De verblijfsduur wordt uitgedrukt in dagen of jaren. Zulk een verblijfsduur kan 15, 30, 60, 90 dagen tot 1 of 5 jaar zijn.

Wat is een Single entry of Multiple entry?
Hoe dikwijls je nu Thailand mag binnenkomen tijdens de geldigheidsperiode van je visum en hoe dikwijls je dus een verblijfsperiode kan bekomen met dat visum, zal bepaald worden door het aantal binnenkomsten dat op je visum vermeld staat.
Het aantal entries (binnenkomsten) staat vermeld op je visum bij “No of Entry”.

Dit kan een “Single Entry” (1 keer) zijn. Dit wil dan zeggen dat je binnen de geldigheidsperiode van je visum maar 1 keer kan binnenkomen.
Op het visum zal dit meestal vermeld zijn bij “No of Entry” door de letter “S” van “Single”.

Het kan ook zijn dat dat je een “Multiple entry” hebt. In dat geval mag je onbeperkt Thailand binnenkomen binnen de geldigheidsperiode van je visum. Je zal bij elke binnenkomst dan een nieuwe verblijfsperiode bekomen die in overeenstemming is met je visum. Op het visum zal dit meestal vermeld zijn bij “No of Entry” door de letter “M” van “Multiple.

Wat is een verlenging?
Het kan nu ook zijn dat je voor een langere periode in Thailand wil verblijven. Meestal is dan de verblijfsperiode die je bij binnenkomst bekomen hebt ontoereikend.
Je kan dan door een nieuwe binnenkomst een nieuwe verblijfsperiode activeren, of je kan achter een nieuw visum gaan. In beide gevallen zal je dan Thailand moeten verlaten voor korte of langere tijd en terug binnenkomen.
Maar wil je Thailand niet verlaten, dan bestaat er nog de mogelijkheid om een verlenging van je verblijfsperiode aan te vragen.
Hier ontstaat dikwijls een groot misverstand. Het is namelijk altijd de verblijfsperiode die je gaat verlengen, nooit het visum zelf.
Een visum kan je namelijk niet verlengen, dat stop bij het einde van de geldigheidsperiode (m.u.v. een Non-immigrant “O-X visum maar daar komen we later op terug).
Een verlenging wordt uitgedrukt in dagen of een jaar. Die kan standaard 7, 15, 30, 60, 90, 120 dagen of een jaar zijn. Maar ze kan ook afhankelijk zijn van de beslissing van de immigratieofficier, indien deze oordeelt dat een andere periode in dat geval toepasselijker is. Meestal zal dat dan wel korter zijn dan de gevraagde standaardperiode. Later komen we terug op de enkele standaard verlengingen en hoe ze aan te vragen.

Kan mijn binnenkomst geweigerd worden als ik een visum heb?
U kan dan wel een visum hebben, maar een visum geeft u nog niet automatisch het recht om Thailand binnen te komen of er te verblijven. Ook met een geldig visum kan de immigratieofficier u nog de toegang weigeren indien hij van oordeel is dat daar een reden voor is.
Dat zal dan zeker niet op basis van wat natte vingerwerk gebeuren zoals men wel eens denkt. Zoiets zal ook niet de beslissing zijn van de immigratieofficier aan de immigratie desk, maar zal genomen worden door de leidinggevende van het moment en die zal zijn beslissing moeten motiveren.
In de immigratiewet is een lijst opgenomen die een aanleiding kunnen zijn om de toegang te weigeren. Deze lijst is niet beperkend;

 • Oneigenlijk gebruik van het visumtype.
 • Onvoldoende middelen hebben om te verblijven in Thailand.
 • Thailand binnenkomen om te worden ingezet als ongeschoolde of ongetrainde arbeider, of te werken in strijd met de wet betreffende werkvergunning voor buitenlanders.
 • Geestelijk onstabiel zijn of een ziekte hebben zoals beschreven in de ministeriële regeling.
 • Nog niet ingeënt zijn tegen pokken, of het ondergaan van een medische behandeling tegen de ziekte, en het weigeren van een vaccinatie die wordt toegediend door de immigratie arts.
 • Gevangenisstraf opgelopen hebben door een arrest van een Thaise of buitenlandse rechtbank, behalve wanneer het een kleine overtreding betreft, of die bij de uitzonderingen staan op de ministeriële regeling.
 • Gevaarlijk, gewelddadig of hinderlijk gedrag vertonen dat een mogelijk gevaar vormt voor de vrede of veiligheid van de bevolking en natie, of indien er een bevel tot aanhouding werd uitgevaardigd door buitenlandse bevoegde ambtenaren.
 • Er redenen zouden bestaan om te geloven dat de binnenkomst de volgende bedoeling zou hebben: betrokkenheid bij prostitutie, handel in vrouwen en kinderen, smokkelen van drugs of andere vormen van smokkel die tegen de publieke moraal zijn.
 • De toegang tot Thailand ontzegd te zijn.
 • Gedeporteerd zijn door Thailand of een ander land, of het recht van verblijf werd ingetrokken door Thailand of een ander land, of is verdreven door bevoegde ambtenaren op kosten van Thailand, tenzij ontheffing werd verstrekt door de minister op individuele basis.
 • Niet in het bezit zijn van een geldig paspoort of document dat het paspoort vervangt, of in het bezit zijn van een geldig paspoort of document dat het paspoort vervangt, maar zonder een geldig visum dat werd uitgegeven door een Thaise ambassade, consulaat, of het Thaise Ministerie van Buitenlandse Zaken, met uitzondering van hen die voldoen aan visumvrijstelling.

(Wordt vervolgd)

Note: “Reacties zijn zeer welkom op het onderwerp, maar beperk u hier tot het onderwerp van deze “TB Immigratie Infobrief. Heb je andere vragen, wil je graag een onderwerp behandeld zien, of heb je info voor de lezers, dan kan je dat steeds sturen naar de redactie.
Gebruik hiervoor enkel https://www.thailandblog.nl/contact/. Bedankt voor uw begrip en medewerking”

6 reacties op “TB Immigration Infobrief 007/19 – Het Thaise visum (2) – Geldigheidsduur, verblijfsduur en verlenging”

 1. Peter Spoor zegt op

  Okay Ronny. Bedankt voor jouw uitgebreide uitleg. Jouw explicatie over de “geldigheidsduur” doet mij echter naar adem happen. Ik ga er steeds minder van begrijpen.Ik zal volgend jaar op 1-1-2020 naar Chiang Mai emigreren en zal eerst een visum in Nederland aanvragen. Dat zal een non-immigrant-O visium worden met multiple entries. Dat visum dat ik ontvang heeft dan, zeg jij, een geldigheidsperiode van een aantal maanden of een een aantal jaren.( laten we aannemen dat mijn visum een geldigheid van drie jaar heeft). Vervolgens ga ik in Thailand op 05-06-2020 op mijn visum een “extension of stay based on retirement” aanvragen. Als ik die “extension of stay” ontvang dan mag ik één jaar onafgebroken in Thailand blijven. Daar ik tot mijn dood in Thailand wil blijven, meende ik dat ik ieder jaar weer met mijn initiele visum naar het immigratiekantoor kon stappen voor het aanvragen van een hernieuwde “extension of stay based on retirement”. Als ik jou goed begrijp kan ik dat echter maar twee keer doen ( in 2021 en 2022), want per 1-1-2023 is de geldigheidsperiode van mijn initiele visum verlopen en is daarmee onbruikbaar geworden….dus ook voor een aanvraag tot verlenging van een verblijfsperiode. Als de geldigheidsdatum van mijn visum is verlopen, zal ik dus aan een nieuw visum moeten zien te komen .Kan ik dat nieuwe visum dan bij de Thaise ambassade in Bangkok verkrijgen ? Bij voorbaat ontzettend bedankt voor jouw reactie.

  • RonnyLatYa zegt op

   Jouw Non-immigrant “O” Multiple entry zal een geldigheidsperiode van een jaar hebben.
   Bij elke binnenkomst bekom je daar een verblijfsperiode van 90 dagen mee.
   Een van die 90 dagen kan je dan gaan verlengen met een jaar. Op het einde van die jaarverlenging kan je die jaarverlenging weer met een jaar gaan verlengen , en die jaarverlenging kan je dan weer gaan verlengen enz…. dit kan je eindeloos blijven herhalen en zolang je aan de voorwaarden voldoet.
   Het is telkens de verblijfsperiode, en dat is dan die jaarverlenging, die je gaat verlengen.
   Je visum heb je daar niet meer voor nodig. Dat mag vervallen zijn dat maakt niets uit.

 2. johny zegt op

  dag Ronny,

  Ik dacht dat we steeds een borderrun moesten doen om opnieuw een 30 dagen te krijgen. Nu lees ik over die verlenging bij immigratie .Wat moet er dan getoond worden bij immigratie ? Meestal heb ik single entry O voor 89 dagen,volgende keer wil ik voor ongeveer 115 dagen naar Thailand. Ik ben 65 en in Belgie getrouwd met een Thaise , de winter verblijvend in Prasat Surin.
  Alvast bedankt voor de toch vrij vervelende materie.
  Johny

  • RonnyLatYa zegt op

   Gelieve uw vragen te sturen via https://www.thailandblog.nl/contact/.

   Hierop antwoorden wijkt te ver van het onderwerp van deze TB Immigratie Info Brief.

 3. RonnyLatYa zegt op

  Beste TB lezer,

  Even wat verduidelijken.

  Het visum zoals het nu behandeld wordt in de TB Immigratie InfoBrief(TIIB) is het visum in het algemeen. Er worden eerst wat termen en algemeenheden verklaard omdat die al eens voor misverstanden zorgen. Ook de geldigheidsperiode, verblijfsperiode en verlenging die nu genoemd worden zijn algemeen en niet van toepassing op elk visum.
  Er zijn vele Thaise visums en op elk is een specifieke geldigheidsperiode van toepassing, kan je er een bepaalde verblijfsduur mee bekomen en kan je die verblijfsduur voor een bepaalde periode verlengen.

  In latere TIIB zullen we enkele van die visums meer in detail bekijken. Dat zullen dan de visums zijn die voor de meeste van de TB lezers van toepassing en vooral met Tourism, Retirement en Thai Marriage te maken hebben. We zien dan wat je nodig hebt om ze aan te vragen, welke geldigheidsperiode ze kunnen hebben en welke verblijfsperiode en verlenging van die verblijfsperiode je ermee kan bekomen en wat je dan moet voorleggen.

  Geduld dus.
  Ik ben begonnen bij de basis en dat is het visum in het algemeen. Ik ga nu in de TIIB niet vooruit en achteruit springen door vragen te beantwoorden over dit of dat specifieke visum, geldigheidsperiode of verlenging. Dat gaat de ganse opzet van de reeks, het stap voor stap opbouwen, verloren.

  U mag natuurlijk altijd op het onderwerp dat op dat moment in de TIIB behandeld wordt reageren.
  Ook als er iets niet duidelijk mocht zijn, of je heb misschien bijkomende informatie is dat altijd welkom.

  Maar indien je een specifieke vraag hebt, over een bepaalde situatie die enkel op jou van toepassing is, mag je die vraag altijd sturen naar https://www.thailandblog.nl/contact/ en ik zal die dan proberen op maat te beantwoorden.

 4. richard Tsj zegt op

  Beste Ronny,
  ik heb een paar vragen :
  Ik heb een non imm O multtiple visum met een geldigsheidduur van een jaar.Die is nog geldig tot 18 oktober 2019.In april verlaat ik Thailand voor een maand of drie/vier en kom dan weer terug om hier te blijven Heb ik dan een re entry verklaring nodig voor ik vertrek ?
  Ik zie verder regelmatig dat TB lezers een non imm visum O +A hebben
  Wat is het verschil met mijn visum ?Waar staat die A voor?
  Ik ga voordat ik vertrek trouwen met mijn Thaise vriendin en ben druk bezig alle benodigde documenten te verzamelen.
  Kan ik mijn huidige visum gewoon aanhouden of is het beter een ander aan te vragen?
  Als ik mijn huidige jaar visum wil/moet verlengen aan welke eisen moet ik dan voldoen
  .Ik weet het zijn heel veel vragen maar ik hoop dat je ze kan beantwoorden.
  Bij voorbaat dank,
  Richard


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website