Op Thailandblog duiken regelmatig vragen op over Thaise visums. Ronny Mergits (alias RonnyLatPhrao) vond dit een goede reden om er een dossier over samen te stellen, en werd daarbij geholpen door Martin Brands (alias MACB).

Onderstaand is de introductie van het dossier; in de volledige versie van het dossier worden de details behandeld. Deze informatie is enerzijds bedoeld voor Nederlanders en Belgen die naar Thailand gaan als vakantieganger en er relatief kort verblijven, en anderzijds voor gepensioneerden of gehuwden met een Thai, die een langer verblijf voor ogen hebben. Visums voor studie, stage-lopen, vrijwilligerswerk, en werken in het algemeen, worden slecht beperkt behandeld. Gezien de dikwijls specifieke eisen, adviseren wij u daarvoor in contact te treden met de Thaise ambassade of consulaat.

Achttien veelgestelde vragen worden kort beantwoord. Aansluitend is een overzicht van de voor u belangrijkste visumsoorten en hoofdvoorwaarden; in een oogopslag vindt u daarin een visum dat voor u geschikt is.

Voor verreweg de meesten van u niet relevant, maar we melden volledigheidshalve dat we ook weinig of geen aandacht besteden aan de visumperikelen van ‘digital nomads’ en vergelijkbare groepen van mensen die vrijwel continu (‘back-to-back’) een visumverlenging of soortgelijk nodig hebben. Deze groepen weten wat hiermee wordt bedoeld. Voor hen is www.thaivisa.com een goede website met veel tips.

Voor het aanvragen van een Thais visum moet u naar een Thaise ambassade of consulaat. Voor verlenging van uw visum (en andere zaken; het wordt verderop uitgelegd) moet u naar een Immigrationkantoor in Thailand. Alhoewel er officiële wetten, regels en voorschriften zijn, komt het helaas nogal eens voor dat een consulaire post of Immigrationkantoor zijn eigen uitleg hanteert, waardoor additioneel materiaal aan u kan worden gevraagd. Ook heeft elke beambte het recht bijkomende eisen te stellen indien deze dit nodig acht.

Houd er altijd rekening mee dat de beambte die u helpt (nog) niet goed op de hoogte kan zijn van alle regels. Dit kan nare gevolgen hebben, en daar is vaak weinig aan te doen. Op grote kantoren (zoals bv in Bangkok, Pattaya, Phuket, Chiang Mai) is men meer ervaren dan op provinciekantoren waar Engels vaak al een heel groot probleem is. Wees vriendelijk en respectvol, want dat zijn altijd belangrijke voorwaarden voor succes.
Omdat dit dossier ook wordt geplaatst op de website van de Nederlandse Vereniging Thailand – Pattaya, bevat het ook wat materiaal dat specifiek van toepassing is in Pattaya; dat wordt dan expliciet vermeld.

Pas op: Deze introductie is gebaseerd op bestaande regelgeving. Thailandblog of NVTP aanvaarden geen verantwoordelijkheid wanneer hiervan in de praktijk wordt afgeweken.

De volledige versie van het downloadbare Dossier Visum Thailand omvat deze introductie plus een uitvoerige bijlage. Klik hier voor het volledige dossier. Het dossier bevat de volgende aanvullende hoofdstukken:

Visumregels per hoofdonderwerp

 • Algemeen, o.a. geldigheidsduur en verblijfsduur, werken in Thailand
 • Visumgegevens
 • Soorten visums en categorieën
 • Kosten per soort visum (juli 2014)
 • Het aanvragen van een visum, met name in Nederland en België
 • Afgiftevoorwaarden per visumtype
 • Een visum activeren en verlengen
 • Visarun of een same-day-return vlucht
 • ‘Jaarvisum’ 50-jarigen en ouder of met een Thai gehuwden
 • Basisdocumenten, verklaringen, certificaties en legalisaties
 • Melding verblijfsplaats, 90-dagen-melding, re-entry, overstay
 • Belangrijk: Waar moet u heel goed op letten?
 • Verplichte melding verblijfplaats en 90-dagen-melding
 • Verplichte re-entry permit
 • Overstay is nooit toegestaan
 • Overige informatie
  • Aankomst & vertrek, Suvarnabhumi airport
  • Nuttige links
  • Engelse teksten van de eisen voor ‘Retirement Visa’ en ‘Thai Women Visa’

Lees hier het volledige dossier als PDF

ACHTTIEN VEELGESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER VISA VOOR THAILAND

Onderstaande antwoorden geven een kort antwoord op veel gestelde vragen van reizigers die Thailand willen bezoeken als toerist of voor langere periode in Thailand willen verblijven. Kort verblijf om toeristische redenen kan eenvoudig, en voor zowat iedereen. Lang verblijf, zonder gecompliceerde procedures, is eigenlijk alleen mogelijk voor hen die 50 of ouder zijn, of die gehuwd zijn met een Thai, en mits ze aan de daarvoor geldende eisen voldoen. Voor vrijwel alle andere buitenlanders is de duur van het verblijf in Thailand in feite per definitie gelimiteerd (alleen de peperdure ‘Elite Card’ biedt uitkomst, zie visa/thailand-elite-lidmaatschap/)

1 Heb ik voor Thailand een visum nodig?
Ja. Thailand is een land waar visumplicht geldt voor Nederlanders en Belgen. Maar er is een uitzondering op de visumplicht. Thailand heeft een overeenkomst met bepaalde landen waardoor paspoorthouders van die landen zijn vrijgesteld van de standaard visumplicht (Visa Exemption) indien ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Door die overeenkomst kunnen Nederlanders en Belgen die Thailand per vliegtuig binnenkomen om toeristische redenen, onafgebroken 30 dagen in Thailand verblijven. Indien u over land binnenkomt, bv met trein/bus/auto, dan is dat 15 dagen.

Deze periode kan eenmalig bij Immigration worden verlengd met 30 dagen zonder Thailand te verlaten (kosten 1900 Baht). Een andere mogelijkheid is het verkrijgen van een nieuwe Visa Exemption periode door Thailand te verlaten; ook dit kan slechts eenmalig. Als u een Tourist-, Transit- of Non-Immigrant Visa heeft, dan valt u onder de verlengingsregels die gelden voor die visumsoorten.

Pas op: Iemand die de intentie heeft om langer dan 30 dagen ononderbroken in Thailand te verblijven, is eigenlijk nog steeds verplicht om een visum daarvoor aan te schaffen voordat hij naar Thailand reist.

2 Ik ben Thailand binnengekomen zonder visum. Is de stempel die ik dan krijg bij immigratie een ‘Visa on Arrival’?
Nee, de stempel in uw paspoort bij binnenkomst is een Arrival stempel; iedereen krijgt zo’n stempel. Een Visa on Arrival is een visumtype voor paspoorthouders van bepaalde landen; Nederland en België behoren daar niet bij, en wij komen daarvoor dus nooit in aanmerking.

3 Waar kan ik een visum aanvragen?
Voor een kort toeristisch verblijf heeft u geen visum nodig; zie vraag 1. Voor een langer verblijf is er het Tourist Visa en, in beperkte gevallen, een Non-Immigrant Visa. Deze visums moeten worden aangevraagd bij een Thaise ambassade of consulaat = u moet zich buiten Thailand bevinden. Het beste is om dat in uw woonland te doen; meestal zal dat Nederland of België zijn. Succes in andere landen (bv in Zuid-Oost Azië) is niet altijd bij voorbaat gegarandeerd.

4 Moeten kinderen ook een visum aanvragen?
Ja, voor kinderen geldt hetzelfde als voor volwassenen. Als ze
een eigen paspoort hebben, dan moeten ze een eigen visum hebben. Staan ze in het paspoort van de ouders, dan wordt het visum daarin opgenomen. Kinderen betalen hetzelfde als volwassenen.

5 Kan ik met een enkele vlucht naar Thailand en dit zonder visum?
Ja, in principe wel, maar een luchtvaart-maatschappij is verantwoordelijk voor de personen die zij vervoert naar een land, en heeft daarmee de plicht & het recht om te controleren of u aan de visumplicht voldoet. Zonder visum (= u gebruikt de Visa Exemption regeling) kan men een bewijs vragen dat u Thailand binnen 30 dagen zult verlaten, bv met een andere vlucht; zie vraag 1. Vraag bij het kopen van een enkele reis welke eisen men daarvoor aan u zal stellen.

6 Wat is de geldigheidsduur van een visum en wat is de verblijfsduur?
Geldigheidsduur en verblijfsduur worden nogal eens door elkaar gehaald. Het zijn echter twee zaken die u duidelijk gescheiden moet houden:

a) De geldigheidsduur van het visum is de periode waarbinnen het gebruik van het visum moet starten, inclusief de voorafbetaalde additionele binnenkomsten. Deze periode is als einddatum vermeld op het visum bij Enter before…. De geldigheidsduur is bijvoorbeeld 3 of 6 maanden of langer; dit hangt af van het soort visum, en het wordt ingevuld door de Thaise ambassade of consulaat. De einddatum wordt in Nederland berekend vanaf de aanvraagdatum, en in België vanaf de datum van uitschrijven van het visum. Vraag daarom het visum niet te vroeg aan, want dan is de geldigheidsduur zo lang mogelijk. Pas op: wanneer uw visumtype meerdere binnenkomsten mogelijk maakt, dan moet u de laatste binnenkomst starten voordat de Enter before … einddatum verstrijkt!
b) De verblijfsduur is de periode dat u in Thailand mag verblijven na binnenkomst. De einddatum van de verblijfsduur wordt de Immigrationbeambte ingevuld in het aankomststempel. Deze datum is afhankelijk van het soort visum en de maximum toegestane periode van aaneengesloten verblijf voor dat soort visum. Let erop dat de beambte de juiste einddatum invult op het stempel! Wat er ook gebeurt, overschrijdt deze datum nooit.

7 Ik wil naar Thailand om toeristische reden en dit voor langer dan 30 dagen. Welk visum heb ik dan nodig?
Daarvoor is het Tourist Visa. Met een single entry (= 1 binnenkomst) kunt u 60 dagen in Thailand verblijven; het visum is 3 maanden geldig. Met een double entry kunt u 2 x 60 dagen in Thailand verblijven, en bij een triple entry is dat 3 x 60 dagen; in beide gevallen is het visum 6 maanden geldig. Bij de aanvraag van een double of triple entry moet u in Nederland een reisplan overleggen (nog niet in België). De 2e en 3e binnen-komst moet u activeren door even de grens over te gaan en Thailand weer binnen te komen, bv met een visarun of een same-day-return vlucht.

Elke entry (1, 2 of 3) kunt u bij Immigration in Thailland voor 1900 Baht ook nog eens verlengen met 30 dagen. U kunt zodoende uw verblijf in Thailand bij 3 aangevraagde binnenkomsten theoretisch uitbreiden tot 3 x (60 + 30) = maximaal 270 dagen. In dat geval U moet wel goed letten op de geldigheidsduur van het visum (vraag 6-a). Als deze eindigt, dan kunt u geen binnenkomst meer activeren, want dat moet voor het verstrijken van de geldigheidsduur!

8 Ik wil tijdens mijn verblijf ook naar Laos of Cambodja. Welke visums heb ik nodig?
Voor beide landen is een visum nodig, te verkrijgen in Nederland of België, in Bangkok, aan de grens (niet altijd mogelijk bij lands-grensposten), of op de luchthaven van aankomst. Voor Thailand en Cambodja bestaat ook een gecombineerd visum.

Opgepast wanneer u Thailand verlaat: Als u een Tourist Visa single entry of een Non-Immigrant Visa O single entry heeft, dan is dit al gebruikt bij uw eerste binnenkomst in Thailand. De verblijfsduur die u toen gekregen heeft, eindigt zodra u het land verlaat = de resterende dagen kunnen niet worden meegenomen naar een volgende binnenkomst (echter, zie Tip)! Bij een nieuwe binnenkomst krijgt u dan een Visa Exemption van 30 of 15 dagen (zie vraag 1 en hoofdstuk 8). Als u een Tourist Visa met meerdere binnenkomsten of een Non-Immigrant Visa O multiple entry (of OA) heeft, dan krijgt u een nieuwe verblijfsduur van respectievelijk 60 of 90 dagen, of zelfs 1 jaar (OA), ongeacht hoe u Thailand weer binnenkomt (kan per bus, vliegtuig, etc.).

Tip: U kunt de einddatum van uw Tourist- of Non-Immigrant entry behouden door een re-entry permit aan te vragen voordat u Thailand verlaat. Dat loont uiteraard alleen de moeite als er nog een behoorlijk aantal dagen resteert van uw Tourist of Non-Immigrant entry. U krijgt dan bij terugkomst in Thailand dezelfde einddatum als de verblijfsduur die u oorspronkelijk verkregen hebt bij uw eerdere binnenkomst. Een (single) re-entry permit kost 1000 Baht.

9 Wat wanneer ik langere tijd in Thailand wil verblijven en mijn doel niet toeristisch is?
Als u aan de voorwaarden voldoet, dan is daarvoor een reeks Non-Immigrant Visa, bijvoorbeeld Non-Immigrant Visa B indien u wilt werken of zakendoen, Non-Immigrant Visa ED voor studie, en Non-Immigrant Visa O of OA om onder andere familie te bezoeken of bij ‘pensionering’ (50 of ouder). U kunt een categorie aanvragen die in overeenstemming is met het doel van uw bezoek. U dient natuurlijk wel te voldoen aan de eisen die gelden voor een specifiek visum.

10 Ik wil gewoon van het leven genieten en wil daarom langere tijd in Thailand verblijven. Welk soort visum heb ik nodig?
Als u 50 of ouder bent, of familie heeft in Thailand, vraag dan een Non-Immigrant Visa O aan. In Nederland moet u maandinkomsten aantonen van € 600 per persoon, of € 1200 in totaal als de meereizende huwelijkspartner geen inkomen heeft. Voor België zijn de bedragen niet duidelijk, maar reken op een bedrag dat in de buurt van € 1500/65000 Baht ligt.

Dit visum is te verkrijgen als single entry = verblijfsduur tot 90 dagen, of multiple entry = verblijfsduur maximaal 15 maanden, maar binnen elke 90 dagen moet u Thailand even uit voor een kort of lang bezoek aan een ander land, bv met een visarun of een same-day-return vlucht (zie vraag 7) om een nieuwe verblijfs-periode van 90 dagen te activeren. Ook mogelijk bij 50 of ouder is een Non-Immigrant Visa OA; er zijn hogere eisen (hoofdstuk 6-C). Met OA hoeft u het land niet uit; wel elke 90 dagen melden bij Immigration (vraag 14).

Bent u jonger dan 50, en niet gehuwd met een Thai (‘samenwonen’ telt niet), dan is voor een langer toeristisch verblijf alleen een Tourist Visa mogelijk; zie daarvoor vraag 7.

11 Kan ik langer in Thailand verblijven dan 90 dagen of 1 jaar?
Ja, dan kan o.a. op basis van leeftijd (50 of ouder), of (zie vraag 12) op basis van een huwelijk met een Thai. Als basis dient u een Non-Immigrant Visa O of OA te hebben. Wanneer u een Toerist visum heeft, dan kan dat voor 2000 Baht worden omgezet in een Non-Immigrant Visa O. Als u dan ook aan de verdere vereisten kunt voldoen, dan kunt u uw verblijfsduur elk jaar bij Immigration verlengen met maximaal 1 jaar.

Een jaarverlenging op basis van leeftijd wordt ook wel ‘Retirement Visa’ genoemd; kosten 1900 Baht. Een hoofdvereiste is dat u maandinkomsten van tenminste 65.000 Baht moet hebben, of een Thaise bank-rekening met 800.000 Baht, of een combinatie van beide. Met deze verlenging hoeft u Thailand nooit uit, maar moet u zich wel elke 90 dagen melden bij Immigration (zie vraag 14).

12 Ik ben getrouwd met een Thai. Kan ik op basis daarvan lange tijd in Thailand verblijven?
Ja, ook u komt in aanmerking voor een verlenging van 1 jaar van uw Non-Immigrant Visa O of OA; dit kan elk jaar zolang u aan de vereisten voldoet. Dit wordt ook wel een ‘Thai Women Visa’ genoemd. Ook hier is de verleniging mogelijk met een Tourist Visa dat dan bij Immigration eerst wordt omgezet in een Non-Immigrant Visa O (2000 Baht).

U dient maaninkomsten van minimaal 40.000 Baht te hebben, of een bankrekening met een bedrag van 400.000 Baht. Er zijn de nodige aanvullende eisen; zie hoofdstuk 9. Ook hier: met deze verlenging hoeft u Thailand nooit uit, maar wel elke 90 dagen melden bij Immigration (zie vraag 14). Kosten 1900 Baht.

13 Ik heb een verlenging van 1 jaar gekregen voor mijn ‘Retirement Visa’ of ‘Thai Women Visa’, maar ik wil af en toe Thailand verlaten. Heeft dit gevolgen voor mijn verlenging?
Ja, iedereen die een jaarverlenging heeft gekregen (zie vragen 11 & 12) dient altijd een re-entry permit te hebben alvorens Thailand te verlaten. Dit kan een single re-entry zijn (voor 1 terugkomst), of een multiple re-entry (onbeperkt). Pas op: Zonder een re-entry permit vervalt uw jaarverlenging en dient u alles opnieuw te starten, van voren af aan!

14 Wat bedoelt men met de 90-dagen-meldingsplicht?
Iedere buitenlander die 90 dagen aaneengesloten in Thailand verblijft, moet zich melden bij Immigration. Dit dient dan elke 90 daaropvolgende dagen herhaald te worden zolang Thailand niet verlaten wordt. Net als vrijwel overal in de wereld, wil de Thaise overheid weten waar u als buitenlander verblijft; er zijn boetes. Voor Non-Immigrant O ‘jaarvisums’: als u Thailand verlaat, dan stopt de 90-dagen-telling; deze start weer bij binnenkomst; uw aankomst = dag 1.

15 Waarom mag ik nooit langer dan 90 dagen in Thailand verblijven?
Dit geldt voor Non-Immigrant Visa (behalve type OA) en voor Tourist Visa met verlenging (= 60 + 30 dagen). Het is een oude regel die u alleen maar geld kost (want u moet even het land uit, maar kunt direct weer terug) en ook Immigration extra werk bezorgt. Het zou ons niet verbazen wanneer dit op termijn wordt vervangen door een 90-dagen-melding bij Immigration (zie vraag 14), maar zover zijn we nog niet, dus u moet echt elke 90 dagen even het land uit!

Tip: Als u een Non-Immigrant Visa muliple entry heeft, dan geven sommige Immigrationkantoren een nieuwe periode van 90 dagen, zonder dat u het land hoeft te verlaten! Dit is niet helemaal conform de regels, maar wel legaal. Het loont daarom de moeite om naar deze mogelijkheid te vragen bij uw Immigrationkantoor.

16 Mag ik de officiële duur van mijn verblijf overschrijden?
Nee, nooit = nooit! Een overstay (zoals dat wordt genoemd) van uw verblijfsduur is verboden in Thailand, wat men u ook vertelt. U overtreedt de Thaise wet, want u bent illegaal in Thailand en kunt een boete krijgen tot 20.000 Baht en/of een gevangenisstraf tot 2 jaar.
Bij een overschrijding van 90 dagen of meer kan u de toegang tot Thailand voor tenminste 1 jaar worden ontzegd; zie hoofdstuk 14. Wat u ook doet, overschrijd de toegestane verblijfsduur nooit!

Echter, indien u door ziekte, staking, of een andere goede reden, de verblijfsdatum moet overschrijden, neem dan zo snel mogelijk contact op met Immigration. Bij overmacht heeft u niets te vrezen. Door Immigration tijdig te berichten maakt u uw goede intenties kenbaar, en zult u ook zo worden behandeld.

17 Mag ik werken in Thailand?
Ja, maar dan moet u eerst een visum hebben dat werken toelaat, en, net zo belangrijk, u moet daarna ook een werkvergunning verkrijgen; uw werkgever zal u daarbij helpen. In ieder geval, begin nooit te werken zonder een werkvergunning, zelfs niet als u een visum heeft dat werken toelaat!
Digital Nomads (= zij die werken in Thailand via internet) kunnen dat doen, mits het geen werk is voor een Thais bedrijf/instelling/persoon, of door deze worden betaald. Uiteraard moeten ze altijd een geldig visum hebben, inclusief alle eisen die daaraan zijn verbonden; back-to-back Tourist Visa zijn niet mogelijk.

18 Moet ik mijn paspoort altijd bij mij hebben?
Nee, maar we raden aan om in elk geval een kopie van de paspoortpagina’s met uw foto en de laatste stempel met de toegestane verblijfsduur bij u te hebben. Dit bespaart u heel wat geloop bij een eventuele controle, want dan kan men eisen dat u het paspoort (later) toont; dat is niks bijzonders. Een Thais rijbewijs is overigens ook goed.

Wat is het beste visum voor u?

De voor u beste mogelijkheid hangt af van het reisdoel en uw persoonlijke omstandigheden & wensen:

• Voor korte duur (30 dagen) is de Visa Exemption regeling geschikt. Deze periode kan eenmalig worden verlengd met 30 dagen zonder Thailand te verlaten. Door Thailand even te verlaten, kunt u ook eenmalig een nieuwe Visa Exemption-periode verkrijgen (15 of 30 dagen; zie hoofdstuk 7-A); wij raden deze laatste methode niet aan als u die wil gebruiken om langer dan 30 dagen in Thailand te verblijven. De kans bestaat dat er een aantekening in uw paspoort komt dat misschien problemen kan geven bij volgende binnenkomsten.

Advies: Als u vooraf al weet dat u langer dan 30 dagen ononderbroken in Thailand zult verblijven, doe dan niet moeilijk en vraag een Tourist Visa aan.

• Gebruik voor langer verblijf een Tourist Visa (triple = theoretisch maximaal 270 dagen) of een Non-Immigrant Visa O (u moet 50 jaar of ouder zijn; tot 1 jaar geldig bij multiple entry). Een Non-Immigrant Visa OA kan ook, maar heeft hogere eisen.

• Een Tourist Visa en een Non-Immigrant Visa O kunnen bij elke Thaise ambassade of consulaat worden aangevraagd; het beste in uw woonland. In Thaise buurlanden is het niet altijd zeker dat de aanvraag zal worden gehonoreerd; de toekenningregels daarvoor wijzigen regelmatig (‘vandaag wel, morgen niet’). Het Non-Immigrant Visa OA kan alleen in uw woonland worden aangevraagd.

• Wilt u langdurig of permanent in Thailand verblijven, en bent u 50 jaar of ouder, of gehuwd met een Thai, en u kunt voldoen aan verdere eisen, dan kunt u in Thailand op basis van een Non-Immigrant Visa O of OA een verlenging van 1 jaar aanvragen, ook wel ‘Retirement Visa’ en ‘Thai Women Visa’ genoemd. Beide kunnen vervolgens in Thailand met telkens 1 jaar worden verlengd. U hoeft Thailand dan niet meer te verlaten. Doet u dat wel, dan heeft u vooraf een re-entry permit nodig.

• Voor zakendoen/werken (ook vrijwilligerswerk)/studie/stage in Thailand gelden andere, zware regels. Dat is een verhaal apart dat in dit document slechts ten dele wordt behandeld. Zie hoofdstuk 6.

• Wat u ook doet, zorg ervoor dat uw verblijf in Thailand altijd is toegestaan. Ongeoorloofd verblijf (zie vraag 15), of werken zonder een visum dat werken toelaat plus een werkvergunning, is nooit toegestaan en kan ernstige gevolgen hebben!

• Er is bij alle grensposten en op luchthavens verscherpt toezicht op het juist gebruik van visumregels. Probeer niet ‘handig’ te zijn door regels te gebruiken waarvan u bij voorbaat weet dat ze ‘op het randje’ zijn. Vroeg of laat kunt u daar echt ernstige problemen mee krijgen. Natuurlijk worden toeristen hoog gewaardeerd, maar ze moeten zich wel aan de regels houden.

Lees hier het volledige dossier als PDF

2 reacties op “DOSSIER VISUM THAILAND – introduktie met 18 vragen en overzicht van de meestgebruikte visums”

 1. Mr Bojangles zegt op

  Hartelijk bedankt voor alle moeite Ronny.

 2. Redactie zegt op

  Omdat er weer reageerders zijn die het beter weten, sluiten we de reactiemogelijkheid om verwarring te voorkomen. De redactie van Thailandblog staat voor 100% achter dit dossier, die door de deskundigen op het gebied van visa voor Thailand zijn opgesteld.
  Ronny en Martin, namens de redactie en alle lezers: hartelijk dank voor dit uitgebreide en uitstekende document!


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website