Lung addie heeft het ‘Dossier uitschrijven voor Belgen’ uitgebreid met een aanvulling over het overlijden van een Belg in Thailand. Die uitbreiding kan je hieronder lezen. Het gehele dossier kan je hier lezen: https://www.thailandblog.nl/wp-content/uploads/Dossier-Belgen-update2022-1.pdf

De redactie van Thailandblog bedankt Lung Addie voor zijn inspanningen.


Overlijden van een Belg in Thailand. Update 04 2022

Vanwege het onlangs behandelen van verschillende dossiers is de noodzaak gebleken om ook over dit onderwerp een leidraad te verstrekken aan de TB lezers.

Het zal in dit artikel voornamelijk gaan over wat de langstlevende echtgenote, in dit geval Thaise, te doen staat betreffende de financiële kant van de zaak. Voornamelijk de ERFBELASTING en de ERFOPVOLGING.

Voor de administratieve kant, bij overlijden, kan ik verwijzen naar een uitstekend artikel, geschreven door Eugeen Van Aerschot voor de VLAAMSE CLUB PATTAYA.

Daar dit artikel zeer goed gefundeerd is ga ik er zelf niets aan toevoegen, het is ruim voldoende.

U kan dit uitgebreid artikel terugvinden via volgende link: https://www.thailand-info.be/NATUURLIJKOVERLIJDEN.pdf

DE ERFBELASTING:

De ‘Erfbelasting’, ook ‘successierechten’ genoemd, is de belasting welke verschuldigd is bij het bekomen van een erfenis en is een regionale bevoegdheid.

We moeten hier onderscheid maken tussen volgende categorieën van erfgenamen:

1 – de erfgena(a)m(e) heeft enkel de Thaise nationaliteit en geen Belgische

2 – de erfgena(a)m(e) heeft tevens de Thaise en de Belgische Nationaliteit

-1. Indien de erfgena(a)m(e) geen Belgische nationaliteit heeft dan wordt deze, voor wat haar deel betreft aan bezittingen in het buitenland, niet belast in België maar volgens de wetgeving in het land van herkomst, dus in het thuisland (hier dus Thailand). Het Belgische deel van de bezittingen,welke als erfdeel beschouwd wordt, wordt wel in België belast.

-2. Indien de erfgena(a)m(e) wel over de Belgische nationaliteit beschikt dan wordt de volledige erfenis in België belast.

Vaak wordt er in België een notaris voor het afhandelen van een erfenis aangesteld, Dit is echter geen verplichting daar, indien er meerdere erfgenamen zijn, men niet verplicht is in ’verdeeldheid’ te gaan maar ook in toestand van ‘onverdeeldheid’ kan blijven. Dit verandert niets aan het feit dat er erfbelasting geheven wordt door de fiscus, welke in dit geval enkel ten laste van de overlevende erfgena(a)m(e) komt. De overlevende wordt dan beschouwd als ’vruchtgebruik(st)er en kan in feite met de nalatenschap, betreffende ‘roerende goederen’ doen wat hij/zij wil. Met de ‘onroerende goederen’ niet. Als vruchtgebruiker kan je niet in je eentje verkopen, men heeft steeds de toestemming van de andere partijen nodig. Daar een verkoop ALTIJD via een notaris verloopt zal deze ook de verdeling van de erfenis op zich nemen.

Het invullen van de nalatenschap documenten is geen eenvoudige zaak. Het dossier beslaat maar even uit 28 pagina’s. Hiervan moeten er natuurlijk maar een deel ingevuld worden doch ze dienen wel allen gelezen te worden. Voor een Thais persoon meestal een onmogelijke taak. Het is zelfs, voor iemand die niet met deze zaken vertrouwd is reeds een deftige ingewikkelde opdracht.

DE ERFOPVOLGING.

Dit is een document dat aangeeft dat iemand wel degelijk de erfgenaam is van een overleden persoon en in welke graad of rangorde. Dit document is steeds nodig in België ter deblokkering van een rekening van de overledene.

Uit twee recente, door mij behandelde dossiers, hier in Thailand, bij twee verschillende banken, is gebleken dat dit nu ook in Thailand geëist wordt. Zoals steeds in Thailand, zal dit wel niet een algemene toegepaste regel zijn en afhankelijk  van bank tot bank. Blijkbaar heeft men ervaring opgedaan en werden zij geconfronteerd met, na reeds een uitbetaling gemaakt te hebben, met de vraag van andere wettelijke erfgenamen. Zelfs indien zij er, mogelijk in Thailand, geen recht op hadden.

Dit document van ERFOPVOLGING kan verkregen worden bij de behandelende notaris, dit indien er een notaris is aangesteld. In geval er een Belgisch testament is zal er altijd voor de uitvoering ervan een notaris aangesteld moeten worden. Een Thais testament heeft hier geen enkel belang daar een Thais testament enkel en alleen over zaken in Thailand kunnen gaan en niet rechtsgeldig is in België, net als een Belgisch testament niet rechtsgeldig is in Thailand.

Indien er geen notaris is aangesteld dan kan dit document verkregen worden bij het “Kantoor voor Rechtszekerheid”, onderdeel van het Ministerie van Financiën.

Dit kantoor is afhankelijk van de plaats waar de overledene laatst in België ingeschreven was.

Link naar dit kantoor, waar men tevens de mogelijk heeft om te bepalen aan welk kantoor de aanvraag  gestuurd moet worden en het aanvraagdocument te downloaden, alsook de manier van het op te sturen naar de betreffende dienst kan men vinden:

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/overlijden/deblokkeren_van_bankrekeningen

Ook het invullen van dit document vraagt enige administratie ervaring en zal mogelijk ook met behulp van een tussenpersoon dienen te geschieden. Het omvat een 15 tal pagina’s waarvan een 10 tal enkel informatief zijn.

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website