In oktober 2014 bracht het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een rapport uit over huwelijksmigratie. Hieronder volgt –verspreid over 2 delen- een samenvatting waarbij de focus op de Thailand gerelateerde teksten ligt.

Persoonlijk vind ik de inhoud heel herkenbaar. Ik wil de omvang en samenstelling van Thai in Nederland nader in beeld brengen maar daar gaat nog het nodige werk en tijd inzitten. Dit rapport geeft alvast een aardig idee van wie er nu vanuit Thailand naar Nederland komen en waar zij mee worstelen. De teksten hieronder zijn de bevindingen van het SCP.

Huwelijksmigranten zijn afkomstig uit een brede waaier van landen

Terwijl het aantal migratiehuwelijken van herkomstgenoten in Nederland de laatste tien jaar is afgenomen, neemt het aantal gemengde migratiehuwelijken toe. Het leeuwendeel van gemengde migratiehuwelijken bestaat uit huwelijken van autochtone mannen. Populaire herkomstlanden van hun partners, zoals de Voormalige Sovjet-Unie en Thailand, staan al jaren hoog in de top 10 van ‘leveranciers’ van huwelijksmigranten. Huwelijksmigranten zijn afkomstig uit een groot aantal landen. In de periode 2007-2011 zijn bijna 40.000 huwelijksmigranten naar Nederland gekomen. Van hen zijn 30.000 personen afkomstig uit een top 20 van landen. Turkije en Marokko leveren de meeste huwelijksmigranten, met respectievelijk ruim 5000 en bijna 4000 (in de periode 2007- 2011). Met ongeveer 2500 huwelijksmigranten uit de voormalige Sovjet-Unie en rond de 1800 uit Thailand nemen deze landen plaats drie en vier in de ranglijst in.

Huwelijksmigranten zijn vaak ouder dan 30 en zijn vaak vrouw

Ongeveer de helft van de huwelijksmigranten is bij aankomst in Nederland ouder dan 30 jaar. Dit geldt vooral voor migranten uit Thailand, Ghana, Indonesië, de VS, Irak, de Filippijnen en de voormalige Sovjet-Unie. Dit zou erop kunnen duiden dat huwelijksmigratie na een eerder huwelijk in het herkomstland plaatsvindt. Dit stemt overeen met bevindingen uit de interviews. Er komen veel meer vrouwen (ruim 70%) dan mannen als huwelijksmigrant naar Nederland. Dit geldt in het bijzonder voor de voormalige Sovjet-Unie, Thailand, Indonesië, China en Brazilië. Ze komen vaak vanwege een autochtone partner naar Nederland. Dit geldt voor bijna 80% van de Thaise en Filippijnse huwelijksmigranten die in de periode 2007-2011 naar Nederland zijn gekomen.

Romantische vakantie

Vooral bij vakantieliefdes is het niet altijd duidelijk hoe doelbewust de referent en/of de huwelijksmigrant op een relatie en een huwelijk naar aanleiding van de vakantieliefde aankoersten. Er zijn immers ook vakantiebestemmingen die de reputatie hebben dat de plaatselijke vrouwen en mannen speciaal met het oog op een huwelijk op toeristen azen, om op die manier te kunnen emigreren. Voor mannen zijn zulke bestemmingen bijvoorbeeld Thailand, Cuba, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek en Indonesië. Die staan ook in het rijtje van de ‘bruiddonorlanden’ en van de bestemmingen van sekstoerisme; toeristen zijn op de hoogte van de toegankelijkheid van de plaatselijke vrouwen (en/of mannen) en boeken doelbewust vakanties om daar een (tijdelijke) partner te zoeken.

Het is niet altijd duidelijk onder welke omstandigheden een referent met een vrouw uit een bruiddonorland deze partner heeft ontmoet. Daarover blijven de partners meestal vaag, omdat alleen al het noemen van de plaats waar ze elkaar hebben ontmoet bij toehoorders vaak vervelende associaties oproept. Referenten en huwelijksmigranten in een gemengd migratiehuwelijk krijgen in vergelijking tot die in niet-gemengde migratiehuwelijken regelmatig reacties die de grenzen van het fatsoen overschrijden. Die worden soms verpakt als ‘geintje’, waardoor het des te moeilijker is erop te reageren. De stellen ondervinden hinder van dit soort opmerkingen en attitudes, vooral als ze afkomstig zijn van personen van wie men op een of andere manier afhankelijk is.

Interview 1

Huwelijksmigrant: Oké, hoe ben ik hier naar Nederland gekomen? Ik was in Thailand, ik ben afgestudeerd als journaliste, ik had daar gewoon een baan in Bangkok. En mijn man die was toentertijd gescheiden, al een paar jaar en hij ging heel vaak naar Thailand op vakantie. En dat vond hij wel heel mooi als vakantieland, zeg maar. Voor vakantie, voor een vrouw te zoeken, een nieuwe partner, ik weet niet, dat moet hij zelf maar zeggen. Wij kwamen elkaar toevallig ergens tegen en gebabbeld, gewoon een leuk gesprek en ja, zullen wij dan maar contact houden voor vriendschap en om elkaar beter te leren kennen, zeg maar. Toen was het begonnen.

Interviewer: Ja, we hadden het in eerste instantie over hoe jullie elkaar hadden ontmoet in Bangkok.

Huwelijksmigrant: Nee, dat was in [X], dat is een badplaats… een vakantiebestemming, zeg maar. Ja, ik was daar toevallig voor mijn werk. En hij was op vakantie, ja.

Interviewer: Ja, jullie hebben elkaar toen één dag gezien, of langer?

Huwelijksmigrant: Nee, één dag, heel even, nog niet eens een dag.

Referent: Alleen maar adressen uitgewisseld.

Huwelijksmigrant: […] Het beeld van Thailand is natuurlijk ook niet geweldig, van de verhalen van de vrouwen. Ze kennen mij natuurlijk niet, wie ik ben en ze denken: je haalt iemand vanuit Thailand, uit het prostitutiecircuit en dan kan je ook snel trouwen, dat is ook niet leuk zeg maar. […] Dus dat is niet gek dat mensen dat denken. Sommige mensen vragen van: ‘Ja, waar heb je haar gehaald, in Pattaya of Phuket en weet ik veel…’ Dat zijn allemaal bekende toeristenoorden, ja. En toevallig hebben wij elkaar daar ook ontmoet, dat is ook zo, maar ik woon daar niet en ik werk daar ook niet. (Vrouw van Thaise herkomst, (huwelijksmigrant), man autochtone Nederlander (referent))

Interview 2

Huwelijksmigrant: En ik snap het ook best wel dat Nederlandse mensen dat denken, want ja, ik denk 90% of 80% van de Thaise vrouwen die met een Nederlandse man zijn gekomen, hebben elkaar ontmoet via haar werk, zeg maar. Je begrijpt wat ik bedoel.

Referent: Ja, en die reactie… Mensen [gaan] een beetje ver… Of collega’s voor een geintje, dat heb ik ook wel meegemaakt, die dat dan zeggen weet je wel, als geintje zo.

Huwelijksmigrant: Ja, waar heb je haar gehaald?

Referent: Ja, maar die zijn er wel een beetje op uit om sensatie of negatieve… Die genieten daarvan of zo, denk ik, dat beeld willen ze zien.

Huwelijksmigrant: Ja, dat zijn mensen die willen dat heel graag geloven.

Interviewer: En heb je het idee dat dat nu anders is, of die mensen die blijven dat gewoon geloven?

Referent: Die mensen heb je nog steeds.

Huwelijksmigrant: Ja, maar ik denk niet dat ze dat zo denken…

Referent: Nee, als ze haar langer kennen of zo… Dan zullen ze dat nooit meer zeggen, natuurlijk (autochtone man (referent), vrouw uit Thailand (huwelijksmigrant)).

Huwelijksmigranten met een autochtone referent: kansen op integratie

Huwelijksmigranten met een autochtone referent komen het vaakst terecht in een situatie waarin er weinig herkomstgenoten in de omgeving zijn. En de herkomstgenoten die er zijn, zijn vaak niet helemaal ‘van de juiste soort’: van een andere etnische of religieuze groep, een andere sociale klasse, opleidingsniveau of politieke factie. Daardoor voelen de huwelijksmigranten zich er weinig mee verbonden. De buitenlandse partners van autochtone Nederlanders voelen zich daarom het vaakst letterlijk en figuurlijk ‘de enige’ in hun naaste omgeving met een vergelijkbare situatie het vaakst een buitenstaander in hun naaste omgeving. Er zijn wel ontmoetingsplekken voor migranten van bepaalde herkomstgroepen. Ook vinden gemengde paren met een specifieke mix van achtergronden elkaar (bijv. autochtone vrouwen met een Turkse man of autochtone mannen met een Thaise vrouw). Contact met andere gemengde stellen (al dan niet) met een buitenlandse partner van dezelfde herkomst is een bron van herkenning en steun, ook voor de referent.

Bij de leefsituatie van huwelijksmigranten in een gemengd migratiehuwelijk kan men zich afvragen of een autochtone referent een voordeel oplevert ten opzichte van een referent die zelf een verleden heeft als migrant of nakomeling van migranten. Dat zouden we wel verwachten voor wat betreft het verwerven van de Nederlandse taal, contacten met Nederlanders en (daaruit voortvloeiend) het verwerven van een betere sociaal-economische positie. Wat betreft de eerste twee aspecten lijkt er wel sprake van een gunstig effect van een autochtone referent te zijn: huwelijksmigranten met een autochtone referent hebben meer Nederlandse contacten en spreken in het dagelijks leven vaker Nederlands. Aan de andere kant doen partners van autochtone Nederlanders het niet overweldigend beter op de arbeidsmarkt dan andere huwelijksmigranten. Hier blijkt het opleidingsniveau van de partners een belangrijke rol te spelen: als dat overeenkomt, is de kans groter dat de referent beschikt over bruikbare contacten die de huwelijksmigrant toegang tot een baan (op het juiste niveau) bieden. Als er een groot verschil is tussen de partners wat betreft opleidingsniveau ligt het niet voor de hand dat een autochtone referent toegevoegde waarde heeft bij het vinden van werk.

Ook voor het wegwijs worden in Nederland is men niet altijd beter af met een autochtone partner. Deze heeft vaak weinig inzicht in de leefwereld van een migrant en de problemen en frustraties waarmee de huwelijksmigrant tijdens zijn integratieproces te maken krijgt. Ook heeft de autochtone referent niet altijd het soort kapitaal en netwerk dat kansen aan de huwelijksmigrant biedt. Personen met eigen migratie-ervaringen kunnen daarin vaak beter steun bieden.

Einde deel 1

Bron: www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2014/Huwelijksmigratie_in_Nederland

4 reacties op “Rapport Huwelijksmigratie (deel 1)”

 1. Gringo zegt op

  Best aardig, zo’n rapport, maar afgezien van de wel interessante cijfers nu ook weer niet echt onthullend voor wat de Thaise vrouwen betreft.

  Wat ik wel eens onderzocht zou willen zien is juist “de referent’, zoals de Nederlandse man genoemd wordt in het rapport. Wat zijn dat voor mensen, welk opleidingsniveau, welke achtergrond, leeftijd, welke beweegreden is er om juist een Thaise dame te huwen en naar Nederland te laten komen?

  .

  • Rob V. zegt op

   Dan zal het rapport wel degelijk in elkaar zitten als jij en ik de inhoud geen verassing vinden.

   Iik denk dat de referent profielen zeer divers zijn, van oude mannetjes met minimum en top inkomen t/m jonge mannen en met alle soorten opleidingen. Er gaat immers ook een divers volk op vakantie naar Thailand. Maar wellicht dat er bepaalde profielen zijn te herkennen tussen enderzijds hen die bewust een Thaise/aziatische liefde zoeken en anderzijds hen die het overkomt? Maar ik vermoed dat het gewoon te divers is om hier profielen aan te kunnen koppelen.

   Over autochtonen (veruit het overgrote deel van de Thai heeft autochtone partner, een klein deeltje een Thai partner en een heel klein deel overig), schrijft het rapport op pagina 148 t/m 190, maar een echt profiel(en) van wie de autochtoon is komt niet naar voren:

   “Gemengde migratiehuwelijken: autochtone referenten hebben minder ervaring
   met migratie Steeds meer autochtone Nederlanders gaan een relatie of huwelijk aan met een partner
   van buiten de e u. Er zijn duidelijke verschillen tussen de gemengde migratiehuwelijken
   van autochtone mannen en die van autochtone vrouwen. Dat verschil is vooral gelegen
   in het feit dat vrouwelijke referenten veel minder dan mannelijke referenten doel-
   bewust op zoek lijken te gaan naar een partner van over de grens. De verschillen tussen
   ‘bewust’ en ‘spontaan’ tot stand gekomen migratiehuwelijken is verder uitgewerkt in
   paragraaf S.5 (..)
   Autochtone referenten worden in de procedure doorgaans voor het eerst geconfronteerd met de beperkingen van de bewegingsvrijheid van migranten: het feit dat zij aan strenge voorwaarden moeten voldoen om naar Nederland te komen en zich hier te vestigen. Zij vinden dat onterecht en menen
   in het migratiebeleid en in de manier waarop de Immigratie- en Naturalisatiedienst (ind) en andere instanties hun dossier behandelen de boodschap te ontwaren dat migranten in Nederland niet welkom zijn.

   (…)
   Er is een belangrijk onderscheid tussen de motieven van enerzijds degenen
   die bewust op zoek gingen naar een partner van over de grens, en anderzijds degenen die
   spontaan verliefd werden tijdens de vakantie, de internationale studie of werkervaring
   van een van de partners.

   Autochtonen met een migratiehuwelijk die bewust op zoek gingen naar een buiten-
   landse partner willen juist niet met een herkomstgenoot trouwen. Dat heeft meestal te
   maken met een voorkeur voor partners met een bepaald uiterlijk of met bepaalde gen-
   deropvattingen die ze met partners van over de grens associëren. Een exotisch uiterlijk
   vindt niet iedereen aantrekkelijk: sommigen willen een partner die ‘anders’ is, maar die
   uiterlijk op hen lijkt. (…) Autochtone referenten die bewust naar een buitenlandse partner op zoek gaan, doen dat tegenwoordig meestal via internet.
   (..)
   Migratiehuwelijken die spontaan tot stand komen, vinden meestal hun oorsprong in de
   kosmopolitische leefstijl van de betrokkenen. Deze verbleven vanwege vakantie, (vrij-
   willigers)werk of een studie in een ver buitenland. Ze hadden niet de bedoeling om ver-
   liefd te worden of een levenspartner te ontmoeten, maar het gebeurde gewoon. Het gaat
   vaak om relatief hoogopgeleide partners die in het buitenland in elkaars wereld terecht-
   komen.”

 2. Jan Hoekstra zegt op

  Wat een onzin wordt er verkondigd in dit artikel, 80-90% vindt zijn vrouw in disco/ gogo wordt er eigenlijk gezegd.

  “ik denk 90% of 80% van de Thaise vrouwen die met een Nederlandse man zijn gekomen, hebben elkaar ontmoet via haar werk, zeg maar”

  Tegenwoordig met het internet heb je gewoon jong volwassenen die verliefd op elkaar worden. Je hebt natuurlijk altijd mannen die 2-3 leeftijd/ gewicht hebben van de Thaise partner maar er zijn echt veel normale koppels.

  • Rob V. zegt op

   Dat is geen bevinding in het rapport, maar de mening/stelling van 1 van de Thaise dames zelf naar voren brengt. In deel 2 zul je zien dat nogal wat Thai hun mede Thai als van verkeerde komaf bestempelen. Uit het rapport als geheel komt niet naar voren dat de Thai vooral uit de bar komen maar dat hier veel variatie in zit en relatief veel goed opgeleide Thai. Wel geeft men aan dat de geinterviewde koppels vaak vaag bleven over hoe men elkaar nu echt ontmoet heeft. Dat is wel een steekproef natuurlijk, een reëler beeld zou onstaan met meer koppels. Maar de conclusies van het rapport kan ik verder weinig tegen in brengen.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website