Khorat -Thai

Thailand is vandaag de dag een smeltkroes van allerlei volkeren en culturen. Sinds het einde van de negentiende eeuw is, door het voeren van een strenge, centralistisch aangestuurde assimilatiepolitiek, veel van deze diversiteit verloren gegaan maar hier en daar treft men nog voorbeelden van volkse minderheden aan die in meerdere of mindere mate hun eigenheid wisten te bewaren. Eén van de kleinste en bijgevolg bijna verdwenen minderheden zijn de zogenaamde Khorat -Thai ( ไทยโคราช ) die zichzelf vaak als Tai Beung ( ไทยเบิ้ง ) of Tai Deung ( ไทยเดิ้ง ) omschrijven. 

Het is een kleine etnische groep, die zelfs in Thailand relatief onbekend is en uit hoogstens uit enkele duizenden bestaat die hoofdzakelijk in de provincie Nakhon Ratchasima, in de volksmond Khorat genoemd, woont. De grootste concentratie van hen kan men op een kleine 20 km ten zuiden van de provinciehoofdstad vinden in de dorpen Ban Nung Thap Prang en Ban Nong Samrong. In deze dorpen in het Chok Chai-district wonen naar schatting een 8.000 Khorat-Thai. Enkele duizenden anderen wonen in en rond de provinciehoofdstad Nakhon Ratchasima. Verspreid over Isaan en delen van Laos en Cambodja zou hun aantal echter enkele tienduizenden bedragen. Onder meer in mijn omgeving, bij Satuek in Buriram leven er minstens een handvol gezinnen die als Khorat-Thai kunnen worden gekwalificeerd. Sommige, nauwelijks te verifiëren Khorat-Thai-bronnen spreken zelfs van meer dan 200.000 Tai Deung die in Isaan zouden leven.

Het probleem is dat er nauwelijks recent en vooral nauwkeurig onderbouwd academisch (cijfer)materiaal voorhanden is om deze these te onderbouwen. Bangkok heeft nooit veel moeite gedaan om een volwaardige etnisch gedifferentieerde minderhedenpolitiek op poten te zetten en bijgevolg, pardonez le mot, klooit men maar wat aan. Ook over de ontstaansgeschiedenis van de Khorat-Thai tast men in het duister. Het staat wel vast dat ze, in tegenstelling tot veel van de andere etnische minderheden, vanuit historisch oogpunt erg jong zijn.

Volgens sommige bronnen zou dit volk zijn ontstaan uit de afstammelingen van Khmervrouwen en Siamese militairen die in de eerste helft van de veertiende eeuw naar het Khorat-plateau waren gestuurd om de regio te pacificeren en onder controle van Sukhothai te brengen. Het grootste deel van het eerder schaars bevolkte Khorat-plateau vormde toen de natuurlijke grens tussen het Siamese en Khmerkroondomein. Mogelijk is dit verhaal over de militaire connectie niet uit de lucht gegrepen want de Khorat-Thai geloven zelf dat ze afstammen van Siamese militairen die in 1827 naar Khorat waren gestuurd om er Laotiaanse troepen te verdrijven. Na het succesvol afronden van deze missie zouden een aantal van deze soldaten zich in de omgeving hebben gevestigd en sproten uit deze gemengde huwelijken de Khorat-Thai voort.

Khorat -Thai

Taalkundig is het zo dat er niet veel verschil is tussen het Khorat-Thai en het Thais dat wordt gesproken in centraal Thailand. Officieel wordt de taal dan ook door veel filologen als een lokale variant van het gewestelijke dialect beschouwd. Alhoewel deze benadering niet geheel correct is want de taal onderging duidelijk Khmer en vooral Laotiaanse invloed. Door de grote gelijkenissen met de standaardtaal van Midden-Thailand heeft het overigens erg lang geduurd voor de Khorat-Thai enige erkenning kregen als een etnische minderheid. Westerse antropologen die in Isaan werkten hadden sinds het interbellum in een aantal publicaties met enige regelmaat gewezen op het feit dat de Khorat Thai inderdaad best als een aparte volksgroep moesten worden bekeken maar deze pleidooien vielen meestal in dovenmansoren. De Khorat-Thai werden pas voor het eerst officieel door Bangkok erkend in een op 28 juli 2011 gepubliceerde rapport dat was gericht aan het Comittee on the Elimination of Racial Discrimination van de Verenigde Naties.

Alhoewel de meeste Khora-Thai in kledij niet te onderscheiden zijn van de rest van de Thaise bevolking in de regio zijn er qua traditionele klederdracht bij de oudste generatie nog wel enkele verschillen. Zo dragen de oudere vrouwen vaak nog een chong kaben, een broekrok in traditionele Khmerstijl. Ook zilveren en vergulde riemsluitingen, armbanden, halskettingen en betelnoothouders met eigen, karakteristieke folkloremotieven worden nog geregeld gedragen.

Khorat-Thai zijn Theravada-Boeddhisten maar vrijwel allemaal zijn ze ook animisten. IN de paar dorpen met een grote aanwezigheid van Khorat -Thai worden jaarlijks in april offers gebracht aan de jau baan, de beschermgeest van het dorp. Offers, de steevast gepaard gaan met een flink uit de kluiten gewassen en rijkelijk met meestal zelfgestookte geestrijke drank overgoten dorpsfeest.


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

6 reacties op “De Khorat -Thai, een (bijna) vergeten minderheid”

 1. Johnny BG zegt op

  Bedankt voor dit interessante stukje.
  De ouders van mijn partner komen uit Khorat en ik vond het al apart dat men over Thai Khorat en Lao Khorat sprak als het over kleinere dorpjes ging waar allerlei familie woont.
  Altijd gedacht dat het te maken had met de taal en de eetgewoonten maar met deze achtergrond verandert het verhaal.
  Mijn vraag aan Lung Jan is of Lao Khorat wel bestaat. Je zou ook gewoon Lao kunnen zeggen voor een ieder die bijvoorbeeld geen Thai of Khmer is oftewel waarom ook de vermelding Khorat?

  Mijn schoonvader eet trouwens veel liever het eten wat gezien wordt als Isaan voedsel en (dus) met kleefrijst terwijl mijn schoonmoeder veel meer te porren is voor witte rijst en de algemenere Thaise gerechten. Als het om eten gaat heb ik het geluk dat mijn schoonmoeder als Thai Khorat bestempeld wordt maar voor de rest lijken die twee geen wezenlijke verschillen te hebben.

  • Lung Jan zegt op

   Dag Johnny,

   de Lao Khorat waarover men meestal in Isaan praat zijn in feite de Lao-sprekende groep inwoners van Isaan. Ze zijn in tegenstelling tot de Thai Khorat, niet als dusdabig als een etnische minderheid erkend mar vormen wel een substanieel deel van de Thaise bevolking in het Noordoosten. Mijn eigen eega is etnisch gezien, een kwart Khmer en voor het overige Lao maar toch naar de letter van de wet 100 % Thai…

 2. Rob V. zegt op

  Beste Lung Jan, bedankt voor de aandacht op een groep die ik ook niet ken. Het is nuttig, belangrijk, om te weten dat de Thai niet 1 volk zien maar een mengelmoes van samengevoegde en veroverde gebieden en volkeren. Nuttig om de Thaise namen er bij te zetten, maakt eventueel graafwerk makkelijker. Ook nuttig voor lezers met een Thaise partner, familie of vrienden die willen praten over hoe dat met hun roots en geschiedenis zit. 🙂

 3. Ger-Korat zegt op

  Beste Lung Jan, ik lees (zie de link ) dat er tot de Khorat-Thai taalgroep ruim 600.000 mensen behoren. Kun jij toelichten of dit aantal klopt en zou dit betekenen dat deze groep best wel groot is. Als bewoner van Korat kom ik veelvuldig met deze groep in aanraking, maar voor mij is dit alleen de taal dan waarbij men andere woorden gebruikt. De moeder/vriendin van mijn dochter komt denk ik zelf uit deze groep en ze betrapt onze dochter dat deze wel eens specifiek Khorat-Thai woorden gebruikt.

  Zelf heb ik eens een relatie gehad met een Phu Thai welke in Roi Et en Kalasin woonde(het oosten van deze provincies). Misschien interessant om ook aandacht aan deze groep te besteden welke uit bijna een half miljoen mensen bestaat. In tegenstelling tot de Khorat-Thai zie je hier wel duidelijk dat ze tot deze groep behoren; de vrouwen van jong tot oud dragen gewoonlijk een blauw katoenen/linnen traditioneel jasje en je herkent deze overal in Kalasin, Roi Et, Ubon, Sakhon en meer provincies dankzij deze uiterlijke kledingdracht waaraan men sterk vasthoudt en vaak en soms elke dag draagt. Kenmerk is ook dat met zich een eigen groep voelt/ verbonden is en bijeenkomsten houden.

  https://nl.qwe.wiki/wiki/Ethnic_groups_in_Thailand

  • Lung Jan zegt op

   Beste Ger-Korat,

   Rond Korat wonen naar schatting een kleine 10.000 Khorat-Thai. Het aantal Khorat-Thai dat verspreid over Isaan, Laos en Cambodja leeft is, zoals ik al aangaf,veel groter. De meest voorzichtige schattingen gewagen van 80.000 tot 120.000 maar in realiteit kan dit getal veel hoger liggen. Zo heb ik mij ooit door een hoge provinciale ambtenaar in Buriram laten vertellen dat er in die provincie alleen al een kleine 30 à 40.000 Khorat-Thai zouden wonen. Het probleem is dat er nauwelijks betrouwbaar cijfermateriaal voorhanden is en dat de de meest recente ‘talentellingen’ rond in en rond Korat in de jaren 80 en 90 van vorige eeuw hebben plaatsgevonden…

 4. AHR zegt op

  Interessant artikel. Met dank.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website