Verblijf in een Thaise cel is veelal uitermate onaangenaam. Thaise gevangenissen zijn zwaar overbevolkt, en er is onvoldoende toegang tot eten, drinkwater en medische bijstand. De sanitaire voorzieningen zijn slecht en gevangenen worden blootgesteld aan harde werkomstandigheden. Soms is er zelfs spraken van mishandeling of marteling.

De situatie is dus ronduit erbarmelijk, ook al is Thailand aangesloten bij diverse internationale verdragen op het gebied van detentie gerelateerde zaken. Volgens deze verdragen heeft iedere gevangene recht op een respectvolle, menswaardige behandeling en zijn zaken zoals marteling, wreedheid en inhumane of vernederende behandeling expliciet verboden. Alhoewel de overheid erkent dat zaken zoals overbevolking een probleem zijn is het tot op heden niet gelukt zichtbare verbeteringen door te voeren.

Wetgeving schiet tekort

Om te beginnen voldoet de Thaise wet simpelweg niet aan de minimum standaarden die voortvloeien uit de internationale verdragen. Zo staat de Thaise wet toe dat tijdens transport van een gevangene diens bewegingsvrijheid beperkt mag worden tot wat de dienstdoende officier als “redelijk” acht. Een dergelijke brede formulering laat echter de deur open staan voor machtsmisbruik. De Thaise wet staat het gebruik van vuurwapens toe bij ontsnappingspogingen, daar waar VN verdragen stellen dat vuurwapens niet gebruikt dienen te worden tenzij er spraken is van levensbedreigende situaties.

Tevens staat de Thaise wet toe dat naast de officiële gevangenissen ook andere locaties als detentieplek kunnen worden aangewezen. Dit roept de zorg op dat burgers potentieel op een militaire basis gevangengehouden kunnen worden.

Vrijheidsbeperking

Gevangenen kunnen in hun beweging beperkt worden met behulp van handboeien, voetboeien, een zware metalen gewicht dat men zelf mee te sjouwen heeft of door hen letterlijk aan een ketting vast te leggen.

Gevangen die tussentijds een bezoek aan de rechtbank hebben gebracht worden bij terugkomst onderworpen aan een onderzoek, inclusief het inspecteren van de lichaamsholtes. Dit ter preventie van het binnensmokkelen van voorwerpen.

Beklaagden en veroordeelden samen opgesloten

Door overbevolking worden mensen die in voorarrest zitten –en dus (nog) niet schuldig bevonden zijn- in dezelfde ruimte opgesloten als reeds veroordeelde personen. Van de gehele gevangenispopulatie zit 20% in voorarrest.

Wie zit er achter de tralies?

Zo’n 80% van de Thaise gedetineerden zit opgesloten wegens drugsdelicten. Met 367 duizend gevangenen heeft Thailand één van ’s werelds grootste gevangenispopulaties, alleen India, Rusland, Brazilië, China en de VS hebben nog meer mensen achter de tralies zitten. Maar ook als we de cijfers afzetten tegen de 66,7 miljoen inwoners van het land heeft Thailand een zeer hoog aantal gevangenen: 555 per 100 duizend inwoners. Dat is vergelijkbaar met landen zoals Rwanda, Turkmenistan en El Salvador. Ter vergelijking; wereldleider is de VS met 655 gevangenen per 100 duizend inwoners. Nederland en België hebben respectievelijk 63 en 95 gedetineerden per 100 duizend inwoners.

Mannen en vrouwen worden in aparte gevangenissen opgesloten. Voor vrouwen is hier een extra nadeel: door het beperkt aantal vrouwengevangenissen worden zij vaak ver weg van huis gedetineerd. Dat maakt bezoek van familieleden en vrienden voor hen extra lastig.

De helft van de gevangenen zitten een celstraf van 2 tot 10 jaar uit:

Lengte celstraf: Percentage:
<3 maanden 1,47%
3-6 maanden 1,5%
6-12 maanden 7,77%
1-2 jaar 12,49%
2-5 jaar 28,66%
5-10 jaar 21,86%
10-15 jaar 8,27%
15-20 jaar 5,43%
20-50 jaar 10,62%
Levenslang 1,87%
Doodstraf 0,07%

Budget

Voor het gevangeniswezen is jaarlijks zo’n 13,5 miljard baht beschikbaar. Dat komt neer op nog geen nog geen 36.600 baht per gevangen per jaar (ofwel 3 duizend baht per maand) waarmee huisvesting, personeel, eten enzovoort bekostigt dient te worden. Met een dergelijk beperkt budget kan je niet veel kanten op…

Overvolle gevangenissen

Het Departement Justitiële Inrichtingen stelt dat bij een ‘normale bezettingsgraad’ voor elke gevangene 2,25m² aan ruimte gerekend wordt. Kijken we naar het aantal gevangenen dan geeft dit een gemiddelde bezettingsgraad van tenminste 224% (zelfs 339.1%, aldus Prisonstudies.org)! De meest overbevolkte gevangenis heeft een bezetting van 652%, de minst bezette gevangenis een bezetting van 94%. De overbevolking is ernstiger bij de provinciale gevangenissen gelegen buiten Bangkok.

Om wat aan deze cijfers te doen hebben de autoriteiten alternatieve bezettingsgraden ingevoerd: een ‘maximum bezettingsgraad’ verlaagd de lat naar 1,2 m² voor mannen en 1,1m² voor vrouwen. De ‘maximum bezettingsgraad 30%’ verlaagt dit zelfs tot 0,85m² per gedetineerde. Het Internationale Rode Kruis stelt 3,4m² als minimum.

Voorbeelden uit de praktijk: in de Bangkok Remand Prison delen 40-50 mensen een celruimte van 24m².  In de naastgelegen Lard Yao Centrale Vrouwengevangenis delen 70-80 personen een cel van 32m².

De celruimtes

Gevangenen krijgen een eenvoudig matje, deken en kussen om op de grond te slapen. Gevangenen slapen op hun zij wegens het ruimtegebrek én de vrees in conflict te raken met celgenoten. Ze laten weten last te hebben van pijn in de rug en benen doordat men niet echt kan bewegen tijdens de slaap. Ook zijn er meldingen dat vanwege dit ruimtegebrek de benen van slapende gevangen over elkaar heen gelegd worden.

Slapen is sowieso lastig, vanwege veiligheidsredenen blijft de verlichting ’s nachts namelijk aan. Verzoeken tot dimmen van de verlichting worden geweigerd. Ventilatie is in veel gevangenissen gelukkig wel voldoende. Bejaarden, gehandicapte en (ernstig) zieke gevangen met bijvoorbeeld HIV, TBC enzovoort delen één en dezelfde ruimte.

Wagen voor vervoer van gevangenen (John And Penny / Shutterstock.com)

Sanitair

Privacy bij het toiletbezoek is er eigenlijk niet, de WC is veelal een open hurktoilet zonder deur. Niet in alle gevangenissen is toegang tot een toilet 24 uur per dag gegarandeerd. Toegang tot drinkwater en douchewater is onvoldoende zeker, met namen in de zomer wanneer er watertekorten zijn. De kwaliteit is soms onvoldoende door slechte of geen zuivering van het water. Gevangenen kunnen drinkwater bijkopen in de gevangeniswinkel.

Vrouwelijke gevangenen krijgen 1x per maand of kwartaal een aantal inlegkruisjes. Deze zijn onvoldoende in aantal en kwaliteit, waardoor men deze moet bijkopen in de gevangeniswinkel.

Het eten 

Het voedsel is beneden de maat: de voedingswaarde en kwaliteit van het eten geeft reden tot zorg. Vooral voor armere gevangenen, die geen extra eten kunnen kopen in de gevangeniswinkel of eten van buiten kunnen kopen of krijgen. Gevangenen melden dat eten dat voor familie afgeleverd wordt niet altijd de gevangene bereikt. Men krijgt 3 maaltijden per dag. Gevangenen geven aan dat het eten niet goed smaakt. De wachtrijen bij de kantine zijn lang. Het eten bevat amper vlees en het beetje vlees is van slechte kwaliteit. In een deel van de gevangenissen is er zo nu en dan vers fruit beschikbaar op het eind van de maaltijd.

Volgens VN-regels moet “elke gevangene op de gewoonlijke tijden voorzien worden van voldoende voedzaam eten, dat adequaat is voor gezondheid en energie en met voldoende kwaliteit bereid en geserveerd wordt”.

Gezondheidszorg

Meestal is er alleen gedurende de dag een verpleegkundige op stand-by, tevens is het aantal beschikbare verpleegkundige onvoldoende. Twee a driemaal per week komt er een dokter op bezoek. Gevangenen die de dokter willen spreken moeten zich aanmelden en laten weten wat hen mankeert. Het gevangenispersoneel beoordeeld dan of men de dokter kan bezoeken.

Gevangenen spreken spottend over “twee minuten dokters” omdat “een gesprek met de arts niet langer duurt dan twee minuten” en “de dokter aan de andere kant van de kamer zit, ver van je vandaan alsof ze van ons walgen”. De artsen en verpleegkundigen schrijven meestal paracetamol voor om de kwalen te bestrijden. Gevangenen beschrijven de situatie als “verschrikkelijk, je kunt nog beter doodgaan dan ziek worden”.

Chronische ziekte (zoals nierziekte en hoge bloeddruk) zijn gemeengoed. Er is onvoldoende behandeling voor gevangen met drugs afkickverschijnselen. Volgens de VN moeten gedetineerden van dezelfde gezondheidsstandaard genieten als welke gebruikelijk is voor de algemene gemeenschap van het land in kwestie.

Uitbuiting tijdens het werk 

Werkomstandigheden zijn zeer zwaar en ver beneden de internationale minimumnormen. Gevangenen werken zeven dagen per week vanaf 8 uur ’s ochtends tot halverwege de middag. Het werk kan bestaan uit zaken zoals handwerken (bijvoorbeeld schoenmaken), schilderwerk, naaien, vouwen, strijken, bakken etc. Ongeschoold werk geeft een vergoeding van 8 baht per dag, dit kan oplopen tot 67 baht per dag voor geschoold werk. Er worden trainingen gegeven zoals les in haarknippen of massage zodat gevangen na vrijlating daarmee een baantje kunnen vinden.

Er zijn minimum quota’s en wie onvoldoende werk verricht krijgt straf. De strafmaat is aan het personeel en kan bijvoorbeeld bestaan uit het niet uitbetalen van loon, lijfstraffen of verplicht overwerken totdat al het werk klaar is.

Gedetineerden in een jeugddetentie centrum (Yupa Watchanakit / Shutterstock.com)

Toegang tot de buitenwereld

De toegang met de buitenwereld is zeer beperkt. Er is een maximum op het aantal gasten dat een gevangene periodiek mag ontvangen. Volgens de regels moeten gevangenen een lijst van 10 namen opstellen van mensen die zie wensen te ontvangen. Op speciale dagen zoals Songkraan en Nieuwjaarsdag is fysiek contact met de kinderen of familie toegestaan. Er zijn meldingen van vernederend of ongewenst gedrag jegens bezoekers: denk aan intieme betasting of het verplicht ontbloten van het bovenlichaam bij vrouwelijke bezoekers.

Er zijn geen openbare telefoons. Het versturen en ontvangen van brieven is in beperkte maten toegestaan. Het maximaal aantal brieven hangt af van het gedrag van de gevangene. De brieven moeten kort zijn en worden allemaal gelezen. Brieven met een verkeerde inhoud worden door het personeel in beslag genomen.

Toegang tot media

Alle gevangenissen hebben televisie maar de bewakers bepalen de programmering. Deze is niet live maar wordt van tevoren opgenomen. Journaaluitzendingen zitten niet in het programma, het zijn veelal TV series of het koninklijk nieuws dat men te zien krijgt. Kranten zijn niet toegestaan.

Klachten

Gevangenen kunnen klachten in persoon melden of schriftelijk een melding in een brievenbus stoppen. Volledige anonimiteit is hierbij veelal lastig. Politieke gevangenen worden gemonitord door internationale organisaties en hebben hierdoor een kleinere kans op vergeldingsacties van het personeel. Om deze redenen fungeren politieke gevangen soms als doorgeefluik van boodschappen van de andere gevangenen.

Straf

Er zijn geen specifieke richtlijnen, de strafmaat is te bepalen door de cipiers. Strafmaatregelen voldoen niet aan de internationale standaard, soms is er spraken van mishandeling of marteling. Zo kunnen straffen bestaan uit bijvoorbeeld beperking van het briefverkeer, het verlagen van de status, verplicht schoonmaakwerk, een pak slaag, schoppen, zware lichamelijke inspanning in de brandende zon verrichten, urenlang zitten/staan in de brandende zon of eenzame opsluiting (in een verduisterde cel) tot enkele weken aan toe. Collectieve straffen zoals gezamenlijk opdrukken worden ook uitgedeeld, ook al is dat in strijd met VN-afspraken.

Terugkeer in de samenleving

Gevangenen kunnen diploma’s behalen om hun kansen op een baan te vergroten. Men kan een lening aanvragen om te helpen met het opstarten van een nieuwe baan. De gevangene moet dan wel een carrièreplan opstellen. Helaas schiet zowel de voorbereiding op terugkeer in de maatschappij als ook de werkelijke re-integratie in de samenleving toch te kort. Een goede nieuwe start is echter zeer belangrijk om de kans op recidive te verminderen en mensen weer succesvol onderdeel van de maatschappij te maken. Een derde van de Thaise ex-gedetineerden komt binnen 3 jaar opnieuw in de gevangenis terecht.

Conclusie 

Het moge duidelijk zijn, je kunt maar beter niet in een Thaise gevangenis belanden. Uiteraard zullen de exacte omstandigheden per gevangenis en individuele gedetineerde wat verschillen, maar door de boot genomen is het leven in de gevangenis uitermate erbarmelijk. Doet Thailand er wel goed om zoveel mensen op te sluiten? Hoe dan ook, het zal flinke investeringen kosten om het leven in de gevangenis een beetje menswaardig te maken en in lijn te brengen met de diverse verdragen waar ook Thailand zichzelf toe verplicht heeft.

Bronnen:

De diverse cijfers komen uit de periode 2017-2021.


» Laat een reactie achter


Rating: 5.00/5. From 13 votes.
Please wait...

32 reacties op “De erbarmelijke staat van Thaise gevangenissen”

 1. ruud zegt op

  Ik kan stellen dat dit artikel een toaal verkeerd, dan wel een zeer eenzijdig beeld schept van Thaise gevangenissen.
  Ik kan niet over alle gevangenissen spreken, want mijn ervaringen daarmee zijn maar beperkt en ik neem aan, dat er veel verschillen zullen bestaan op de manier waarop de gevangenissen worden geleid.
  Mijn ervaring is echter, dat de mensen die eruit komen er vaak beter uitzien, dan toen ze erin gingen.
  Er zijn goede regelingen voor bezoek van familie zowel in de gevangenis, als via een lineverbinding.
  Het is mogelijk om geld op een interne rekening van de gevangene te zetten, waarmee ze in de gevangeniswinkel producten kunnen kopen tegen prijzen die vergelijkbaar zijn met de prijzen bij de 7/11.
  Verder is er nog de mogelijkheid om in de gevangenis eten van buiten te bestellen voor redelijke prijzen.
  20 Baht voor Somtam 10 Baht voor kleefrijst 20 Baht voor Gebakken ei.

  Dit gezegd hebbende zullen er veel verschillen tussen gevangenissen bestaan en zal het regime in gevangenissen/ afdelingen waar de zware misdadigers zitten ongetwijfeld strenger zijn.
  Als je al levenslang hebt voor moord, kan er waarschijnlijk nog wel een leven van een bewaker ook bij, als hij je irriteert.

  De gevangenen zijn ingedeeld in risicogroepen en als je binnenkomt krijg de de kwalificatie gevaarlijk en afhankelijk van je gedrag en de reden van je veroordeling wordt die aangepast en krijg je eventueel meer (voor)rechten.

  Mijn ervaring is dat het personeel in de gevangenis zeer behulpzaam is voor bezoekers en de gevangenen als mensen behandelt, als de gevangenen zich goed gedragen.

  Er worden ook trainingen gegeven waarmee de gevangen later makkelijker een baan kunnen vinden.

  Verder heeft de overheid tegenwoordig een programma, waarin de gevangenen worden vrijgelaten met een enkelband.
  Die moeten zich dan regelmatig melden.
  Daarmee is de overbevolking tot op dit moment echter nog niet opgelost, hoewel het uiteraard helpt.
  Om overbevolking tegen te gaan zou de rechtbank waarschijnlijk lagere straffen moeten opleggen, maar daarvoor zouden de wetten moeten worden aangepast.

  Ik vind bovenstaand verhaal dan ook een erg eenzijdig beeld schetsen.

  • Rob V. zegt op

   De opstellers van de rapportages waarop ik dit artikel grotendeels heb samengesteld schrijven dat ze niet alle gevangenissen hebben bekeken en ook niet de ervaring van alle gevangen weten. Per individuele gevangenis en gevangene kan en zal het beeld verschillen. Het report komt echter in grote lijnen wel overeen met berichten uit de media (kranten, docu’s etc) die ik de afgelopen jaren voorbij heb zien komen. Het lijkt mij dan ook vreemd te stellen dat het beschreven beeld ‘totaal onjuist’ is. De gevangenissen zijn overvol, het slapen in een overvol hok op een dun matje geen pretje. Het geeft mij een beetje een beeld van een gevangenis een kleine 100 jaar geleden.

   Die mensen die jij er in en uit hebt zien komen beste Ruud, hadden die goede hulp van buiten? Zoals in het artikel staat en waar jij ook op wijst kunnen gevangen aankopen doen in de gevangeniswinkel. Daar heeft men een eigen bankrekening voor (met wel een maximum saldo zo staat in de rapporten te lezen). ben je een gevangene die regelmatig bezoek krijgt, ook eten en drinken via hen en die de gelegenheid heeft om vakwerk te verrichten (dat betaald het hoogste binnen te muren), dan kun je aardig rondkomen en jezelf wat verbeteren met de trainingen die beschreven zijn. Heb je het echter geen regelmatig bezoek en slechts ongeschoold werk te verrichten dan verdien je met keihard werken een fooitje, dagelijks boodschappen doen is dan geen optie. Al die gevangen zitten nog steeds samen opgehokt in te kleine ruimten.

   Wel fijn te lezen dat je wat aan de straffen zou doen. Het aantal detenties voor mensen die met een kleine hoeveelheid XTC of speed gepakt zijn is is van de zotte. De gevangenis puilt uit met dat volk. Het zijn niet de ‘grote kwade drugsbarons’ die hier massaal achter slot en grendel zitten.

   De trainingen enzo zijn natuurlijk mooi maar als zovele binnen enkele jaren weer achter de tralies landen dan vraag ik mij af de voorbereiding op terugkeer toch ook niet beter kan.

   • ruud zegt op

    Ik wil er geen uitgebreide discussie over starten, dat zou de moderatie ook niet toestaan.
    Toch een paar punten.

    1. Zijn al die berichten in de kranten waarheidsgetrouw en niet verouderd?
    Als je gevangenis en Thailand in 1 zin zegt, roept iedereen, dat die de hel op aarde zijn.
    Een beeld dat door de advocaten van de familie van Laarhoven flink is geventileerd.
    Van Laarhoven zat daarbij waarschijnlijk in de gevangenis waar de grootste criminelen terechtkomen, waarvan het niet waarschijnlijk is, dat die tijdens hun leven nog worden vrijgelaten.
    Dus ja, een erg strenge gevangenis, want er zullen veel gevaarlijke gevangen tussen zitten.

    2. Op een matje op de betonnen vloer slapen gebeurt nog veel in het dorp.
    Dat is niet alleen in de gevangenis.

    3. Van marteling en en mishandeling heb ik nooit wat gehoord van vrijgelaten gevangenen, over het algemeen is er een goede band met de bewakers en via bewakers die ik ken wordt ik ook op de hoogte gehouden over gevangenen, hoe het met ze gaat.
    Ik kan niet iedereen gaan bezoeken.

    4. De meeste gevangenen die ik ken zijn van arme families.
    Die zullen geen grote bedragen op hun rekening gestort krijgen.

    5. De gevangenissen zijn te klein voor het aantal gevangenen, maar dat valt de gevangenis niet te verwijten, die moet het doen met de beschikbare ruimte..
    De overheid heeft daarom ook de enkelbanden ingevoerd en als ik het goed heb, maar dat weet ik niet helemaal zeker, loopt er ook een project vervroegde vrijlating zonder enkelband.
    Bij goed gedrag wordt de straftijd toch al regelmatig ingekort.

    6. Voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij lijkt me toch in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gevangene.
    Hij weet waarom hij in de gevangenis belandde, meestal drugsverslaving en de handel in drugs.
    Als hij uit de gevangenis komt, is hij lang genoeg van de drugs af, om niet meer verslaafd te zijn.
    Als hij ervoor kiest om daar toch weer mee te beginnen is dat zijn eigen keus.
    De voorbereiding van de gevangenen bestaat uit ze iets te leren waarmee ze hun brood kunnen verdienen.
    En leren werken is daar een belangrijk onderdeel van.

    7. Toiletbezoek zal ik navragen.

    8. Als het mogelijk was om foto’s te krijgen, zou ik die posten, maar ook de bewakers mogen in de gevangenis niet fotograferen.

   • chris zegt op

    Zoals de straffen in Thailand voor sommige misdrijven MIJ, dwz mij persoonlijk, met mijn waarden en normen, erg hoog voorkomen komen de boetes voor verkeersovertredingen in Nederland menige Thai erg hoog voor.
    Mag een land, in casu een democratisch parlement – op basis van eigen inzicht – nu wel of niet de maximum strafmaat bepalen van misdrijven en ovetredingen en het aan de rechter overlaten of die ook wordt toegepast? Of moet ieder land een zelfde strafmaat opnemen in wetten? En zo ja, gaan we de maximum strafmaat dan middelen over alle landen in de wereld?
    De strafmaat is niet zozeer van invloed op het gedrag maar wel de gepercipieerde (is niet hetzelfde als de werkelijke) pakkans. Voorkomen is beter dan opsluiten.

    • Rob V. zegt op

     Zou toch een vreemde wereld zijn als we ‘overal hetzelfde moeten hanteren’. Laat dat vooral het volk samen in goed overleg beslissen. Tot (veronderstelde) pakkans belangrijker is dan de duur van de celstraf mag ondertussen wel breed bekent zijn hoop ik zo. Nog beter: bewustzijn creëren waarom bepaalde acties echt niet kunnen. Dan voorkom je nog efficiënter zaken die een groep als misstand ziet.

     Hoe dan ook, punt hier is het aankaarten van de excessen in de Thaise gevangenis: overbevolking, Extreem Spartaanse omstandigheden -om het maar voorzichtig uit te drukken- die wel wat verder gaan dan het leven op het platteland, en andere minder fraaie zaken die soms voorkomen. Die zaken daar kan en moet iets aan gebeuren als we de samenleving willen verbeteren. Tenzij Thailand op een dag democratisch zou beslissen dat dit alles onzin is en een gevangen nog minder waard is dan een dier en de diverse verdragen dan ook zonder blikken of blozen kunnen zeggen in plaats deze wél te ondertekenen maar niet na te leven… of??

  • leo bossink zegt op

   @Ruud
   Dank voor je bijdrage die gestoeld is op praktijk situaties. Dat is toch wel iets anders dan een heel verhaal te schrijven, gebaseerd op artikelen waarvan niet duidelijk is hoe en waarom die tot stand zijn gekomen. Jouw praktijk voorbeelden zie ik als een nuancering van het geplaatste artikel.
   Het gevangeniswezen in Thailand is niet bepaald uitnodigend, gelukkig. Toch een beetje anders dan het luxe leventje in het Nederlandse gevangeniswezen. In Nederland schijnen er mensen rond te lopen die zich met opzet laten oppakken om vervolgens te genieten van een kosteloze periode in de gevangenis. Onderdak, eten, drinken en vrijetijdsbesteding gegarandeerd.
   Ik zie dat mensen in Thailand niet gauw doen.

   • Tino Kuis zegt op

    Beste Leo.

    Met opzet laten oppakken? Voor de straf moet er wel een rechter aan te pas komen.

    Ik zal u ook een waarschuwing geven. Als uw buurman u een lift aanbied naar Udon, en u wordt aangehouden en de politie vindt drugs in de auto dan gaat u ook naar de gevangenis. Misschien krijgt u vier jaar, Als u bekent wordt de straf gelukkig gehalveerd. Daarom vraagt de politie u om te bekennen.

   • ruud zegt op

    Mijn reactie was ook bedoeld als nuance.

    Net als er goede en slechte hotels zijn, zijn er goede en slechte gevangenissen, goede en slechte immigratie kantoren en goede en slechte zoveel dingen.

    Natuurlijk zijn er gevangenissen met machtshongererige bewakers en sadisten, alles afhankelijk van hoe er leiding wordt gegeven.
    Maar het feit dat het bezoek aan de gevangenis goed is geregeld in de gevangenis zelf en via line geeft aan, dat de overheid het belangrijk vindt, dat de familiebanden blijven bestaan en dat een gevangene niet in een donkere cel wordt gegooid, er na 10 jaar weer wordt uitgehaald en op straat wordt gezet.
    De bedoeling van de gevangenissen is niet alleen de mensen op te sluiten, maar stimuleert de gevangenen met bijvoorbeeld de verkorting van straftijd bij goed gedrag ook om zijn maatschappelijke gedrag aan te passen.
    En door het geven van training en door de gevangenen te laten werken, verbeteren ze ook de kans van de gevangene om een nuttig lid van de maatschappij te worden en voor zichzelf te kunnen zorgen.

    Er was een tijdje terug bij Thaivisa een artikel over een jongen die met 1 pil amphetamine naar het politiebueau ging om zichzelf aan te geven.
    Hij had geen geld en in de gevangenis zou hij te eten krijgen.

   • TheoB zegt op

    Nog een voorbeeld leo bossink:
    Je loopt het risico op 3 tot 15 jaar กินข้าวแดง (water en brood) per aanklacht als je naar de Thaise en/of Duitse overheid het verlangen uitspreekt om de (grond)wet te handhaven ten aanzien van een zeker persoon.

 2. erik zegt op

  Het is niet best in de gewone gevangenissen in Thailand en ik denk dat de buurlanden net zo erg zijn.

  Maar bestaat er in Thailand niet een speciale gevangenis voor veroordeelde gezagsdragers? Daar heb ik wel eens van gelezen. Zouden die ook moeten slapen naast het gat in de grond met de darminhoud van anderen?

  Dat het budget te laag is is wel duidelijk. Maar ook daar springt men heel zuinig mee om alsof het een eer is zo goedkoop mogelijk te werken. Zo ging heel lang geleden een gevangenisdirecteur er in de pers prat op dat hij van alle gevangenissen in Thailand de laagste kosten van paracetamol per gevangene had! Ja, waarlijk, iets om trots op te zijn!

  Er is ooit geopperd de enkelband met thuisarrest in Thailand in te voeren voor lichte straffen tot x jaar. Nooit meer iets van gehoord, overigens.

  • Rob V. zegt op

   Goeie vraag, zullen (ex) gezagsdragers uit goede families en goede contacten ook met 40 anderen in een hok zijn gegooid?? Ben benieuwd. Ik weet wel dat iemand als een voormalig minister Suthep (aanstichter van de onrust en rellen in 2013-2014) 3 nachtjes in voorarrest zat en men ‘in de hectiek’ is ‘ vergeten’ om hem en enkele metgezellen het korte milliliter kapsel te geven, zo liet de directeur van de gevangenis de pers weten. De studenten protestleiders die nu meermaals zijn opgepakt zijn binnen enkele uren geknipt en geschoren. Hoe gelijkwaardig de behandeling dus is… ??

   • Johnny BG zegt op

    Gelijkwaardigheid in Thailand bestaat niet. Daar kan je lang of kort over doorzagen maar het is nu eenmaal zo en Bv.Thaksin en Yingluck laten gewoon zien dat het zo is om hun eigen reet te redden maar ondertussen blijven de banden op hoog niveau wel warm.
    Thailand was altijd al een poppenkastland voor velen en dat zal het nog decienna blijven dus dit soort gepraat zal altijd door blijven gaan.
    Betreffende het gevang in moet dan moet je het wel heel bont maken wil je er in komen en ja dan helpt het om contacten te hebben. In NL heb je de old boys netwerken om bovenin te blijven en in TH de familie netwerken om er in het algemeen wat van te maken en dat is niet eens iets voor de gegoede burger maar ook de lagere sociale statushouders.

   • chris zegt op

    Waarom interviewt Khaosod niet red shirt leiders als Jatuporn en Nattawut (die beiden toch geruime tijd in de gevangenis hebben doorgebracht; of kuhn Chuwit) over de verschrikkingen van de Thaise gevangenissen? Waarom zijn er alleen maar bronnen van ‘gewone’ misdadigers?
    Of houden deze heren dan de boot af omdat blijkt dat zij in een aardig huis woonden op het gevangenisterrein met allerlei privileges; en dat zij dus hypocriet zijn met hun empathie voor het gewone volk?

 3. Geertg zegt op

  Inderdaad de gevangenissen hier staan niet bekend als luxe hotels zoals in Nederland waar gevangenen het beter hebben dan oudjes in een verzorgingstehuis.
  Dat weet toch iedereen. Helaas heeft het weinig invloed op het gedrag van de mensen erbuiten.

  • Rob V. zegt op

   Geert, een doorsnee luxe hotel komt met ligbad, sauna, bubbelbad en rijkelijke diners etc. De Nederlandse gevangenissen zijn meer een hostel of budget hotel als ik het zo bekijk. Daar zijn echter redenen voor:, het idee is om de menselijke waarde van mensen te behouden en dat bij een leven wat een beetje richting het ‘normale leven buiten’ gaat, dat de mensen dan bij hun vrijlating weer vlotter hun draai vinden in de maatschappij. Opsluiting en afsluiting van allerlei geneugden is al een flinke straf is de redenatie. In de landen ten noorden van Nederland gaat men daar nog wat verder mee. Denk aan een gevangenis dat meer als een groot campus opereert en de gevangenen vrij rond kunnen fietsen over het terrein en een eigen bungalow als cel hebben.

   In het ‘ ontwikkelde westen’ zijn er echter ook verschillen in aanpak en omstandigheden achter de tralies. Vergelijk de Amerikaanse gevangenis eens Scandinavische:
   https://www.youtube.com/watch?v=WNhlXUBNJPE
   https://www.youtube.com/watch?v=zNpehw-Yjvs

   De Thaise gevangenis lijkt meer op de Amerikaanse. Wat denk jij dat het beter of rechtvaardiger is?

   Dat de toestanden achter de tralies weinig invloed hebben op het gedrag van mensen buiten, ook dat is eens onderzocht: strenger straffen, lang langer langst opsluiten e.d. helpt niet of nauwelijks om mensen af te schrikken. Degene die een gewelddelict begaat, een rekening leeg rooft of dergelijke zijn op het moment van hun daad daar niet mee bezig. Dan ga ik zelf liever voor een gevangenis met voldoende ruimte, fatsoenlijke rust, eten en drinken en begeleiding terug in de maatschappij (huisje boompje beestje) zodat criminaliteit uit ‘noodzaak’ of ‘ sociaal economische omstandigheden’ eigenlijk niet meer hoeven. Dat scheelt een boel om de criminaliteitscijfers terug te schroeven. Eind doel voor mij is een veiliger samenleving. En wie dan toch fout gaat verdient minstens een bepaald minimum niveau aan menselijke behandeling. Thailand schiet daarin nog zwaar tekort met nummer 1 probleem teveel gevangene met te weinig fatsoenlijke celruimte. Dat kan en moet anders denk ik zo.

 4. Adrie zegt op

  Zoals gewoonlijk bij dit soort onderzoeken worden alleen maar de negatieve aspecten naar buiten gebracht. En verder wil ik zeggen, die luxe die we in Nederland hebben in de gevangenis is dat goed?

 5. Alexandra Augustijn zegt op

  Enig idee hoeveel Nederlanders in de Thaise gevangenissen zitten?

  • Tino Kuis zegt op

   Dat wisselt per jaar en ik weet niet de exacte getallen op dit moment. Maar het schommelt ergens tussen de 5 en 10. Bijna allemaal drugs-gerelateerd.

   • Tino Kuis zegt op

    En voor alle buitenlanders dit citaat:

    Foreigners accounted for 4.6 percent of the prison population in September 2016.] As of January 2020 14,275 foreign inmates from 103 countries were held in Thai prisons.

    Ruim 14.000 buitenlanders in Thaise gevangenissen.

 6. Ted zegt op

  Dit artikel is ongepast en ik zal ook uitleggen waarom.
  De politiek en het beleid van een land behoren uitsluitend te worden bepaald en beïnvoedt door de burgers van dat land. Buitenlanders zijn geen burgers van een land; ook al wonen ze er misschien al lang.
  Dit soort artikelen kunnen de irritatie van de autoriteiten opwekken en dat helpt niemand.
  Je kunt bijna alles bespreken in de privékring of aan de bar, maar niet op een publiek forum.

  • Hanzel zegt op

   Hoi Ted. Leuk dat je je mening deelt. Helaas moet ik je mening in de prullenbak gooien. Als buitenlander zeg je dat je niet wil inmengen in ons beleid. Gezien die mening over ons beleid gaat druis je al in tegen datgene wat je preekt. Maar dat is natuurlijk niet de reden.

   Als Thai vind ik het prima dat mensen hun mening geven. De intolerantie jegens de open discussie die je hier bepleit hoort daar echter niet bij. In de filosofie is dit het bekende ‘tolerance of intolerance’ debat (paradox van tolerantie). Helaas blijkt dat de intolerante mening die je bepleit niet past in een tolerante samenleving of discussie. Hoewel je die bedoeling vast niet hebt is het nuttig je in te lezen over de filosofische discussies van de vorige eeuw. Daarna kun je je beter in het debat voeren zonder dat we alle drogreden die ruimschoots behandeld zijn steeds opnieuw moeten voeren.

  • Rob zegt op

   Beste Ted, als je nu het nieuws van de laatste tijd volgt in Thailand dan is dat nou net waar de schoen wringt, veel heeeeel veel burgers willen wel dat er dingen veranderen, maar de autoriteiten lijken daar totaal doof voor te zijn.
   Daarom wel goed dat er hier aandacht aan besteed wordt.

  • Sietse zegt op

   Ted.
   Ooit wel eens gehoord van dat nieuws voor iedereen toegankelijk moet en kan zijn dus ook via dit blog. En om je een voorstelling te geven hoe het is in de gevangenis in thailand hoef je niet alles te geloven,maar 70 % is al erg genoeg. Of slaap jij ook met meer dan 40 mensen in een kamer en mag je mee genieten als iemand zijn darmen of blaas leeg maakt.En dat dit soort artikelen de irritatie zouden opwekken van de autoriteiten. Gaat wel erg ver. Maar Ted als jij het eens bent en hierover wil praten aan de bar succes. Gelukkig zijn er wel Forum leden die dit willen weten en laat het een waarschuwing zijn daar is namelijk een Forum voor
   Sietse

   • Sietse zegt op

    Achter laat het een waarschuwing zijn moet staan om er ver van weg te blijven.

  • ruud zegt op

   Buitenlanders mogen toch best meepraten over een gevangenis waar ze met wat pech zelf ook in terecht komen.

  • Cornelis zegt op

   ‘Autoriteiten’ van over de gehele wereld juichen uw oproep om hen niet kritisch te beschouwen uit volle borst toe!

 7. tjerk zegt op

  misschien een idee om daar niet te komen . Hoef je ook niet in die ellende zitten . Want meestal is er wel een reden dat je daar zit .

 8. quillaume zegt op

  Met afgrijzen het artikel gelezen over de Thaise gevangenissen.
  In 1 woord walgelijk en mensonterend.

 9. fred zegt op

  Hoog tijd dat ales wat met drugs heeft te maken gedecriminaliseerd wordt. Drugs zijn een probleem voor de volksgezondheid en niet voor justitie. Tot nog geen eeuw geleden waren drugs overal. Dubieuze beslissingen en onder druk van de Alcohol lobby moesten die allemaal de weg ruimen.
  Trouwens wat is het verschil met Alcohol en tabak ?? Alcohol gebruik zorgt voor meer dan 3 miljoen doden per jaar. Een hypocriete boel waar corrupte overheden gretig gebruik van maken om mensen die in de weg lopen levenslang uit de weg te ruimen.
  Repressie heeft het druggebruik voor nog geen meter helpen bedwingen. Ook in Thailand wordt gretig gedeald en gebruikt ondanks de strenge represailles.

  • Tino Kuis zegt op

   Klopt. Rond de middelbare school waar mijn zoon op zat in Chiang Mai liepen กัญชา (kanchaa) cannabis verkopers dagelijks te dealen. In mijn huis vond ik regelmatig zakjes met dat spul. Hij en zijn vrienden wisten niet waar het vandaan kwam (:

 10. Rob V. zegt op

  In de Thais talige media kun je vergelijkbare beschrijvingen en kritiek vinden over de toestand in de gevangenissen. Neem een Prachatai (Thai) of Thai PBS. Zo sprak Prachatai met een ex (politiek) gedetineerde. Die sluit zijn verhaal af met “toen ik vrij kwam zeiden de bewakers dat ik maar beter kon vergeten wat er achter de muren plaats had gevonden. (…) Maar één bewaker zei me ‘Pon, als je vrij komt, vertel de mensen dan over de onmenselijke toestanden die hier plaatsvinden. Ik ga al bijna met pensioen dus het maakt mij niet uit als ze me overplaatsen”.

  Thai PBS en een blik in บางขวาง (Baang Kwaang) gevangenis te Bangkok (meerdelige serie):
  https://youtu.be/uJouGHjwaXg?t=826
  https://youtu.be/lnoEZ53IiDs?t=335
  – …

  Thai PBS heeft dus en hele serie over het leven in de bajes. In een andere aflevering zie je een gevangene een gitaar maken om maar wat te noemen. En voor de liefhebber hebben zenders zoals Thai Rath ook een 4 delige serie van een gevangenis in หนองคาย (Nong Khaai). Simpelweg te Googlen met woorden zoals ชีวิตในคุก (het leven in de gevangebis) of คนคุก (gevangenen). Uiteraard met de kanttekening dat het personeel natuurlijk er belang bij heeft een positief beeld te laten zien.

  Ook al versta je geen woord Thai, het geeft toch een beetje een blik achter de schermen. De Thaise commentaren onder de video zijn ook het lezen waard ( “wat wreed, nog erger dan ik dacht” , “de bewaarders dealen soms drugs” , “hebben ze aan zichzelf te danken” , “niet iedereen daar is een slecht persoon” etc.

  In het Engels is uiteraard ook video materiaal te vinden over Thaise gevangenissen. Denk aan interviews met gedetineerde. Het beeld dat daar uit naar voren komt is veelal niet zo fraai.

  https://prachatai.com/english/node/6353


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website