Voor 15.000 mensen die buiten Europa wonen, wil de ABN AMRO niet meer bankieren. De wijdverspreide mening, ooit door de VVD in de tweede kamer verwoord, en tevens de grond waarop het Kifid mij in het ongelijk heeft gesteld, is dat de ABN AMRO geen vergunningen heeft, om buiten Europa te bankieren.

Ik ben 2 jaar met de ABN AMRO in discussie geweest over het opzeggen van mijn rekening. Vreemd genoeg heeft in alle correspondentie de ABN AMRO nooit letterlijk gezegd, dat zij geen vergunningen heeft. Wel zinnen als: …als een bank daarvoor geen vergunning heeft mag zij geen bancaire diensten aanbieden. Dat is echter wat anders, dan zeggen dat je geen vergunning hebt.

De enige keer waarop de bank heeft aangegeven, dat de bank geen vergunningen zou hebben, is gebeurd door mij een uitspraak te sturen van het Kifid, die stelt dat de bank geen vergunningen heeft om buiten Europa te bankieren (een flinke fout van de ABN AMRO lijkt me als blijkt, dat ze wel vergunningen heeft, want dan heeft ze bedrog gepleegd).

Let wel, ook hier zegt de bank niet, dat ze geen vergunningen heeft, maar verwijst naar het Kifid die dit keihard stelt. Zonder dit echter aan te tonen.

Er zijn ook sterke aanwijzingen, dat de bank WEL vergunningen heeft om buiten Europa te bankieren, en dat de bank en het Kifid samenspannen om dit te verdoezelen.

Dat samenspannen concludeer ik uit het feit, dat het Kifid volstrekt voorbij gaat aan mijn argumenten dat de ABN AMRO wel degelijk vergunningen lijkt te hebben. Bovendien werden mijn vragen aan de ABN AMRO, die via het Kifid liepen tijdens de klachtenprocedure voort durend afgezwakt. Een vraag om mijn dossier werd vervolgens een vraag aan de ABN AMRO om de belangrijke punten uit mijn dossier door te geven, waarbij de ABN AMRO uiteraard zelf kon bepalen wat belangrijk was. Een verzoek om telefoonnotities werd niet ingewilligd, maar daar deed het Kifid ook niets mee.

Verder is er voor de uitspraak selectief in het dossier gewinkeld.

Het Kifid had wel een leuke redenering:
De ABN AMRO heeft geen vergunning – ABN AMRO Mees Pierson is een handelsnaam van de ABN AMRO, dus gewoon ABN AMRO – ABN AMRO Mees Pierson heeft dus geen vergunning om buiten Europa te kunnen bankieren.

Over hoe ABN AMRO Mees Pierson – zonder vergunningen – dan wereldwijd bankieren aan kan bieden (als je minimaal een miljoen Euro op je rekening hebt staan) is het Kifid bij de uitspraak niet ingegaan.

Hoe de ABN AMRO ook zonder vergunningen, tijdelijk – een paar jaar – voor expats kan blijven bankieren, komt ook niet voor in de uitspraak.———————————————————————————————————————–
Kopie tekst ABN AMRO 3-01-2019.

International Cliënt Retail

De wereld verandert. Grenzen vervagen en toezichthouders stellen strengere eisen. Zorgen over
financiële fraude, witwassen en financiering van terrorisme nemen toe. Diverse ontwikkelingen
vragen om de aanpassing van ons beleid voor de acceptatie en bediening van onze internationale
klanten (International Clients). Zodat we risico’s kunnen beperken en de krachten kunnen
bundelen om onze internationale klanten goed te blijven bedienen op een manier die bij ze past.
Om die reden worden alle klanten die Niet Ingezetenen zijn (Een natuurlijk persoon met een
officieel adres in het buitenland.) bediend vanuit de afdeling International Cliënt Retail. Ook de
rekeningen van cliënt tot het moment van beëindiging. De bank heeft aan cliënt uitstel verleend om
uiterlijk 1 april 2019 zijn bankzaken elders onder te brengen.

Expats

Voor klanten die vallen onder de definitie van een Expat kan de bank een uitzondering maken.
Een klant valt onder de definitie van Expat indien wordt voldaan aan de kenmerken:

• Er kan worden aangesloten bij een verklaring van de werkgever, vrijwilligersorganisatie, goed
doel, universiteit, kerkgenootschap of andere organisatie waaruit blijk dat de Expat tijdelijk in
het buitenland woont ten behoeve van de (rechts)persoon die de verklaring geeft.
• De persoon heeft geen woon-of verblijfplaats in één van de sanctielanden

Bij Expats is er altijd sprake van een tijdelijk karakter. Expats komen weer terug naar Nederland of
worden weer tijdelijke geplaatst in een ander land binnen of buiten Europa. Expats hebben meestal
ook een huis en adres in Nederland. Het is voor Expats vaak van groot belang om een Nederlandse
rekening aan te houden. Op basis van een belangenafweging wordt dan besloten om wel of niet een
uitzondering voor de betreffende Expat te maken.

Hoe kan een bank dan een uitzondering maken, als ze geen vergunningen heeft om te bankieren buiten Europa?
————————————————————————————————————————-

Mijn verzoek aan de ABN AMRO aan het begin van de procedure was mij te helpen overstappen naar een andere Nederlandse bank. Maar daar had de ABN AMRO al geen zin in. Ik moest gewoon zelf mijn rekening opzeggen en het verder maar zelf uitzoeken. De bedoeling van dat zelf opzeggen, zal ongetwijfeld zijn geweest, dat iemand die zelf opzegt, niet door de bank op straat is gezet. Alleen, kun je vanuit het buitenland niet aan een nieuwe bankrekening komen, daarvoor moet je wel eerst naar Nederland.

Aangenomen dat mijn conclusie dat de ABN AMRO wel degelijk vergunningen heeft terecht is, zijn er 3 belangrijke verdere conclusies:

 1. De tweede kamer is onjuist voorgelicht door de VVD over het hebben van vergunningen.
 2. 15.000 klanten van de ABN AMRO zijn op basis van leugens op straat gezet.
 3. Het heeft er alle schijn van, dat de ABN AMRO en het Kifid samenwerken en het Kifid niet onafhankelijk is maar voor het belang van de bank(en) werkt.

Ik geef toe, dat dit is hoe ik tegen de zaak aankijk, en mijn blik is na twee jaar discussie met de bank ongetwijfeld wat gekleurd.

Ingezonden door Ruud

No votes yet.
Please wait...

21 reacties op “Lezersinzending: Heeft de ABN-AMRO vergunningen om buiten Europa te bankieren?”

 1. chris zegt op

  Volgens mij, maar ik ben nooit klant geweest van de ABN-AMRO, was dat altijd DE bank voor Nederlanders die zaken wilden doen in en met het buitenland……….

  • Ja, maar zakelijke klanten, daar kunnen ze aan verdienen. Prive-rekeningen is veel minder interessant.

 2. chris zegt op

  https://www.abnamro.nl/nl/privatebanking/over-private-banking/voor-wie/international-private-banking.html

  https://www.abnamro.com/nl/carriere/internationaal/index.html

  https://www.abnamro.com/en/about-abnamro/products-and-services/international/index.html

  https://www.bankenvergelijking.nl/blog/kun-je-een-nederlandse-bankrekening-openen-als-je-in-het-buitenland-woont/

  • john zegt op

   in de aangegeven url’s zijn dus de doorklik regels staat nergens genoemd de “gewone particuliere klant” . Voornamelijk zakelijke klanten, oa diamantais etc. Enige wat er een beetje bijkomt is “privatebanking”. Is eerste melding. Maar dat zijn dus de mensen waar men stevig aan verdient omdat men grotere vermogens voor hen beheert waar stevige inkomsten van de bak worden verdiend.
   Ga maar uit van de regel dat een bank gewoon een bedrijf is waar de kosten moeten worden betaald door degenen die de kosten veroorzaken. De klanten dus. Gewone buitenlandse rekeningen met wat af en bijschrijvingen brengen gewoon te weinig op om de extra werkzaamheden die door de huidige wetgeving worden veroorzaakt te dekken. Gewoon eenvoudig principe, niks geen gepraat over maatschappelijke taken oid. Kosten hoger dan de baten dan geen bankrekening.

   • ruud zegt op

    Dat niet genoeg verdienen, zal ongetwijfeld de reden zijn, dat de klanten met minder dan een miljoen Euro op de rekening moeten vertrekken.
    Maar dan moet de bank dat gewoon zeggen, en geen uitspraak van het kifid sturen waarin staat dat de bank geen vergunning heeft.
    En dan moet ze een woordvoerder van de VVD in de tweede kamer corrigeren als die zegt, dat de bank geen vergunning heeft, want de bank weet dat beide zaken niet waar zijn.

    Interessant punt hierbij is natuurlijk de vraag, wie de VVD en het kifid heeft wijsgemaakt – als die dat zelf geloven tenminste – dat de bank geen vergunning heeft.
    Die informatie moet ergens vandaan zijn gekomen.
    Als de kifid weet, dat er een vergunning is, – en het feit, dat ze mijn argumenten dat de bank wel vergunningen heeft volstrekt negeren in de uitspraak, wijst daar sterk op – pleegt ze bedrog richting de klager en moet het kifid op de schop.

    Als het kifid dit echt niet weet, dan moet iemand ze hebben wijs gemaakt, dat er geen vergunningen zijn.
    De meest voor de hand liggende kandidaat daarvoor is de ABNAMRO.
    Dat betekent dan, dat de ABNAMRO bedrog heeft gepleegd in de klachtenprocedures.

    Eigenlijk begrijp ik niet, waarom de ABNAMRO zich deze ellende op de nek heeft gehaald.
    Je praat over 15.000 klanten; had die als een uitstervende groep gewoon ondergebracht bij private banking, waarbij ze tegen nieuwe emigranten hadden kunnen zeggen, dat ze een andere bank moesten zoeken, zolang ze nog in Nederland waren.
    Dit geeft ze al twee jaar ellende en slechte reclame.

    Waarschijnlijk zal ik hierna de politiek en de kranten nog proberen te benaderen.
    En mogelijk zet ik het complete dossier op internet, al weet ik nog niet hoe ik dat kan doen.

 3. Alex Ouddiep zegt op

  In aansluiting op deze posting het volgende.

  Toen ABNAMRObank mij liet weten dat ze van mij als klant afwilden, dit na 50 jaar waarvan 25 buiten Europa, viel me op dat expats konden blijven en dat me werd gevraagd zelf mijn rekening op te zeggen.

  Ik heb dat opgevat dat DE bank dit zelf niet kon of wilde doen. Ik heb dat niet gedaan – niemand delft zijn eigen graf ten slotte. Ik “geniet” onveranderlijk van de bankservice. Ik verwacht t z t een sluwere aanpak om mij en vele anderen weg te werken.

  • Jan zegt op

   Het account nooit op gezegd , een brief gestuurd dat ik de rekening wel wil opzeggen als mijn aandeel in het redden van de bank wordt terug gestort.

   Gr. Jan.

 4. dick zegt op

  Ik woon al heel lang permanent in Thailand..Mijn ABN internet rekening werkt nog altijd voortreffelijk..
  Komt omdat mijn rekening als huisadres dat van mijn broer heeft in Holland..
  Maar die krijgt geen enkele correspondentie van de ABN voor mij doordat alles via de internet rekening komt..

 5. BramSiam zegt op

  Het lijkt er niet erg op dat ABN AMRO vind dat ze een faciliterende plicht heeft jegens de burger wiens belastinggeld deze bank gered heeft. Daar is ook het belastinggeld van buitenlandse rekeninghouders voor gebruikt. De nederigheid heeft al weer plaatsgemaakt voor de gebruikelijke arrogantie.

 6. Tak zegt op

  De ABN Amro wil gewoon geen prive klanten buiten NL. Teveel administratieve rompslomp. Het is een strategische keuze en heeft niets met vergunningen te maken.
  Daarnaast kan de bank ten alle tijde de relatie met een klant beeindigen.

  • ruud zegt op

   Wat echt belangrijk is, is het bedrog door de ABNAMRO en de schijn dat het kifid niet onafhankelijk is, maar voor de belangen van de bank werkt.
   Op zich is dat niet vreemd natuurlijk, voor een organisatie, opgericht en betaald door banken, zonder inbreng van consumenten organisaties.
   Daar zou de overheid verandering in aan moeten brengen.

   Verder kan de bank inderdaad mijn rekening opzeggen, maar die Artikel 35 procedure heeft zij nooit officieel opgestart.
   In de eerste brief staat, dat ik zelf mijn rekening moet opzeggen, daarmee heeft zij Artikel 35 om mijn rekening zelf op te zeggen niet in werking gesteld.

   Pas ver in de procedure werd er, eerst zijdelings en later steeds nadrukkelijker, verwezen naar Artikel 35.
   Maar naar mijn mening is die nog steeds niet officieel in gang gezet, (dit is een officiele procedure, met een toelichting waarom de rekening wordt opgezegd. Dat al die informatie al in de klachtenprocedure staat is daarbij niet van belang) ook al zegt het kifid, dat de ABNAMRO mijn rekening mag opzeggen.

   Het kifid had moeten zeggen, dat de ABNAMRO mijn rekening mag GAAN opzeggen, met Artikel 35.

   Ik heb al een andere rekening, dus dat is op zich geen probleem.

 7. Tak zegt op

  Sorry het moet zijn buiten Europa.

 8. Yuri zegt op

  Volgens mij wordt hier de verkeerde vraag gesteld. De vraag is niet of ABN Amro wel of niet een vergunning heeft om buiten Europa te bankieren, maar de vraag is of de bankvergunning die ABN Amro heeft (nog) strekt tot het verlenen van diensten aan klanten in het buitenland.

  Een bankvergunning heeft betrekking op het aantrekken van middelen van het publiek. Dit doet ABN Amro in Nederland – en op basis van een Europees vergunningen ‘paspoort’ mag ABN Amro heeft de vergunning ook betrekking op andere EU landen. ABN Amro heeft bij mijn weten geen bankvergunning in Thailand en trekt dan ook geen middelen aan van Thaise klanten.

  Voor het aantrekken van middelen in Nederland gelden inmiddels veel strengere Know Your Client eisen om witwassen en financiering van terrorisme te bestrijden, verankerd in nieuwe regelgeving. Dit is volgens mij de redenering die ABN Amro gebruikt, niet zozeer of zij wel of niet een vergunning heeft.

  Ik begrijp dat je hier niet je rekening mee terugkrijgt. Zeker na de ING affaire dwingt de toezichthouder banken om hun klanten beter te in kaart te brengen (kopietje paspoort is niet meer voldoende) en dat gaat ten koste van Nederlanders in het buitenland.

  • ruud zegt op

   Als en bank – bijvoorbeeld in Thailand – kan bankieren voor expats, moet ze een vergunning hebben voor het aanbieden van bancaire diensten in Thailand.
   Zonder die vergunning, kan ze onmogelijk die diensten aanbieden.

   • Yuri zegt op

    Expats worden ook bediend op basis van ABN Amro’s NLse bankvergunning. Voor ABN Amro kennelijk een kleiner KYC risico dan voor andere klanten in het buitenland. Het ligt dus aan het gepercipieerde risico, niet aan de vraag of ABN Amro wel of niet een bankvergunning heeft.

 9. Christiaan zegt op

  De ABN AMRO Groep is op beperkte schaal aanwezig in enkele Europese landen en daarbuiten in Australië, Brazilië en China.Dat houd meestal verband met een paar grote projecten in die landen.
  Vroeger had de bank een bankvergunning in Thailand, maar die vergunning is overgedaan aan een Thaise bank

  • ruud zegt op

   De ABNAMRO zegt geen enkele keer, dat ze geen vergunning heeft om in Thailand te bankieren.
   Sterker nog, ze spreekt over wonen in het buitenland (niet wonen in Europa, en binnen Europa heb je geen miljoen Euro nodig, voor een rekening) en wereldwijd bankieren.

   Waarom zou de bank in een twee jaar durende procedure niet 1 keer zeggen”wat zeur je, we HEBBEN geen vergunning.”
   Het enige wat ze een keer hebben gedaan is een uitspraak van het kifid sturen waarin stond dat de bank geen vergunning heeft.
   Ik ga er daarbij dan zelf van uit, dat dit een domme fout is geweest van de bank, want ook het sturen van een misleidend artikel is bedrog.

   Waar het kifid zijn informatie vandaan heeft, dat de ABNAMRO geen vergunning zou hebben is onbekend.

   Het lijkt me overigens onwaarschijnlijk, dat de ABNAMRO zijn vergunning aan een andere bank over kan doen.
   Ik mag toch aannemen, dat iedere bank zich zelf zal moeten kwalificeren om wereldwijd te mogen bankieren, maar waarschijnlijk gaat het dan om een vergunning binnen Thailand, want wat moet een Thaise bank met een vergunning van een Nederlandse bank om in Thailand te mogen bankieren?
   Een vergunning van de Thaise centrale bank lijkt me dan meer voor de hand te liggen.

   Overigens mag het duidelijk zijn, dat de ABNAMRO nu al 2 jaar sinds haar verzoek om te vertrekken wereldwijd voor mij bankiert.
   Hoe kan zij dit doen, zonder vergunning?

 10. Ben zegt op

  De kifid is klote club. Ik heb eens een klscht tegen de rabo in gediend.
  Het ging over de zorgplicht van de bank t.o.v. de klanten
  Nooit meer iets van gehoord.
  De kifid wordt uiteindelijk betaald door de banken dus wiens brood men eet wiens mond men spreekt.
  Onafhankelijk ho maar.
  Ben

  • ruud zegt op

   De zorgplicht was een onderdeel van mijn klacht, en wel de zorgplicht op het moment, dat de bank mij vertelde dat ik moest vertrekken.
   Alleen kun je vanuit Thailand geen andere rekening openen.
   Op het verzoek aan de ABNAMRO om mij te helpen over te stappen naar een andere bank werd niet in gegaan.

   Het kifid heeft de klacht afgewezen door naar een later tijdstip te verwijzen, toen ik al naar Nederland was geweest en een nieuwe rekening had kunnen openen.
   Dat was echter niet waar de klacht over ging, die ging over het opzeggen van mijn rekening op het moment, dat ik GEEN andere rekening had.

   De uitspraak, geeft een duidelijk beeld van de procedure : De ABNAMRO zet voor en het kifid schiet in.
   Dat zal in andere procedures waarschijnlijk niet anders gaan.

 11. Joop zegt op

  De harde waarheid is dat ABN Amro is afgezakt tot een tweederangs provinciaal bankkantoor met onbekwaam personeel. Loyaliteit tot mensen die tientallen jaren klant van de bank zijn geweest kent men niet. Het argument van het niet hebben van een vergunning is flauwekul, men wil gewoon van de privéklanten af, zogenaamd vanwege de extra administratieve rompslomp.

 12. Hans Bos zegt op

  De ABN/AMRO liegt en bedriegt naar het de bank uitkomt. Een vergunning nodig om te internet-bankieren vanuit Thailand? Een gesprek op hoog niveau met de Bank of Thailand leert dat voor internet-bankieren vanuit Thailand geen vergunning nodig is. Maar trekt KIFID zich iets aan van de feiten?


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website