Het zal nog vele maanden duren voordat Thailand een nieuwe regering heeft. De verkiezingen, die aanstaande zondag ondanks bedenkingen van de Kiesraad doorgaan, leveren geen parlement en regering op die aan het werk kunnen.

Een hoge regeringsfunctionaris denkt dat het hele verkiezingsproces minimaal zes maanden in beslag neemt. In ieder geval blijven 28 parlementszetels leeg omdat in 28 kiesdistricten districtskandidaten ontbreken. Demonstranten hebben hun registratie verhinderd. Maar wanneer zondag een herhaling van afgelopen zondag te zien geeft, blijven nog veel meer zetels leeg.

Het is ook waarschijnlijk dat een petitie bij het Constitutionele Hof wordt ingediend met het verzoek de verkiezingen ongeldig te verklaren. Die procedure kan ertoe leiden dat het maanden duurt voordat een nieuwe verkiezingsdatum kan worden vastgesteld.

Gistermiddag lukte het de Kiesraad niet de regering te bewegen de verkiezingen uit te stellen vanwege de te verwachte chaos. Volgens de regering leidt uitstel tot juridische complicaties omdat er geen precedent is. Bovendien maakt uitstel geen einde aan de protesten van het PDRC. Uitstel zou ook tot protesten van de roodhemdbeweging leiden en mogelijk confrontaties met anti-regerings demonstranten. Conclusie van de hoge regeringsfunctionaris: Het is niet perfect, maar we strompelen voort.

Actieleider Suthep Thaugsuban zei gisteravond dat de protestbeweging haar verzet tegen de verkiezingen gaat opvoeren. ‘Laten we ons voorbereiden op het gebruik van alle middelen om er in elke provincie voor te zorgen dat de verkiezingen geen succes worden. We voeren ons protest op om voor 2 februari [de verkiezingsdatum] de regering Yingluck weg te sturen.’

De Kiesraad wijst erop dat niet alleen de 28 kiesdistricten voor problemen zorgen, maar de stembiljetten voor 14 zuidelijke provincies worden ook nog eens vastgehouden in de postkantoren van Thung Song (Chumphon) en Hat Yai (Songkhla). Wanneer die niet voor 12 uur vanmiddag worden verstuurd, kan er die provincies helemaal niet worden gestemd.

De regering wijst erop dat afgelopen zondag de verkiezingen in 66 van de 77 provincies probleemloos verliepen. De verkiezingen moeten doorgaan, vindt premier Yingluck, en in kiesdistricten waar ze verstoord worden, dienen ze opnieuw plaats te vinden, net zolang tot het parlement compleet is.

(Bron: Bangkok Post, 29 januari 2014)

Zie ook Bangkok Breaking News – 28 januari 2014.

No votes yet.
Please wait...

17 reacties op “Thailand gaat België achterna; ‘We strompelen voort’”

 1. David Hemmings zegt op

  Inderdaad zal deze regering verder strompelen , terwijl ondertussen de protestbeweging verder zal doodbloeden daar nu eenmaal een kleine minderheid een overgrote meerderheid niet zijn enige wil kan opleggen….! (of ze dit nu willen of niet , die logica kan niet ontkent worden.)
  Thailand zal wel moeten leren compromissen sluiten zoals ons Belgie al altijd heeft moeten doen…., trouwens Nl gaat stilaan ook die richting uit van moeten compromissen sluiten zoals laatste verkiezing liet zien. Trouwens hebben wij tijdens onze” Belgische strompeling” daar persoonlijk niets slechter van ondervonden , bewijst dat een demissionaire regering veel en lang kan zonder veel nadeel vermits het echte regeerwerk toch door de administratie gedaan wordt …

 2. Gerrie Q8 zegt op

  Gedurende de twee jaar dat meneer Di Rupo aan het formeren was, is de Belgische economie er op vooruit gegaan. Nu hopen, dat wanneer Thailand de Belgen gaan volgen, dit ook hier gaat gebeuren. Het is zoals David meldt; het echte werk wordt door de administratie gedaan. En die doen het in mijn ogen beter dan de “praters” in het parlement.

 3. Farang tingtong zegt op

  Politiek: de kunst om geld te krijgen van de rijken en stemmen van de armen onder voorwendsel de enen te beschermen tegen de anderen.

 4. Rob V. zegt op

  Als men niet bereid is samen naar een oplossing en hervormingen te werken in het algemeen (lands) belang dan gaat het inderdaad nog lang duren voordat er een goed werkende democratie en stelsel van politieke partijen is. Met onbetrouwbare huichelaars als de Shinawatra’s en Suthep krijgt het land geen goede stuurman/vrouw. Het mag eigenlijk geen verrassing zijn dat Suthep eerst zei de stemmingen niet te verstoren, dit afgelopen weekend toch deed en nu zulk ondemocratisch iets verder wil opvoeren. Maar misschien dat het volk dan juist de ketenen doorbreekt omdat ze de rode en gele “elite” spuug zat zijn. Dan ben je wel weer een hele tijd verder voordat er echt iets veranderd. Nog even doorstrompelen dus.

  @David: de Nederlandse politiek moet al decennia compromissen sluiten tussen 2,3 of soms meer partijen. Dat is inherent aan een meerpartijen stelsel dat méér dan 1 partij nodig heeft voor een meerderheid. De ene keer lastiger dan de andere want periodes van polarisatie (stemmen op uiterste) en wat meer toenadering (wat gematigder stemmen) wisselen elkaar af.

 5. Kito zegt op

  Tja, de huidige politieke situatie in Thailand vergelijken met die in België ten tijde van de vorige federale regeringsvorming is wel bijzonder kort door de bocht.
  In België heeft geen enkele partij op enig ogenblik getornd aan de democratische basisbeginselen, de verkiezingsuitslag (per definitie de optelsom van de verschillende stemmen van de bevolking) werd perfect gerespecteerd.
  Dit in wel bijzonder schril contrast met de eis van de politieke oppositie in Thailand die de democratie (door het volk verkozen vertegenwoordigingen) gewoon (tijdelijk?) het zwijgen op wil leggen.
  In België speelt bovendien de discussie inzake disproportionele regionale kiesmeerderheden binnen de federale wetgevende macht. België is politiek nu eenmaal een federatie van deelstaten geworden, en het spreekt voor zich dat dat tot bepaalde extra gevoeligheden en dito kritiek leidt.
  Voor zover ik weet is Thailand echter officieel nog steeds een unitaire monarchie.
  Bemoeilijk het hele gegeven daarom aub niet nog eens extra, door ook nog eens een (geheel niet-steekhoudende) vergelijking te trekken met het uiterst ingewikkelde kluwen van de Belgische staatsstructuur en daarop afgestemde politiek.
  Gr Kito

  • Dick van der Lugt zegt op

   @ Kito De vergelijking met België is een dichterlijke vrijheid om aan te geven dat de demissionaire status van de Thaise regering wel eens erg lang kan duren. Meer moet u er niet achter zoeken. Een kleine plaisanterie in de kop van een artikel trekt lezers en daar is een kop nu precies voor bedoeld in de media. Mediakoppen dekken ook niet altijd 1 op 1 de lading.

   • Kito zegt op

    @Dick van der Lught
    Bedankt voor je toelichting, nu plaats ik het inderdaad allemaal wat beter.
    De dichterlijke vrijheid is je overigens volkomen gegund, ik geniet telkens weer van je verfijnde en authentieke taalgebruik.
    En bovenal stak en steek ik bijzonder veel op van je verslaggeving en duidingsartikelen inzake de Thaise actualiteit.
    Waarvoor dank én felicitaties!
    Met vriendelijke groet
    Kito

  • alfons zegt op

   Hoi, Kito, enkele opmerkingen in verband met het vergelijken van de situatie democratisch in België en Thailand. Ondertussen weten we dat het een dichterlijke vrijheid was van Dick. Inderdaad dat kan je niet vergelijken. Maar jij beweert dan dat het in België wel allemaal democratisch is. In België worden de stemmen inderdaad allemaal geteld en zijn democratisch verwerkt. Een Franstalige verkozene heeft ongeveer 37500 voorkeur stemmen nodig ( één zetel ) Een Nederlandstalige stem 43000. Democratisch ? Er regeert nu en coalitie met een Vlaamse minderheid. Democratisch ? Voor alle voorstellen die niet aanneembaar zijn voor de Franstalige hebben ze allerhande alarmbellen, blokkering en ander mekanisme ter beschikking voor handen enz … Democratisch ? Ik kan nog een tijdje doorgaan maar dat is hier niet de bedoeling dacht ik zo.

   • Soi zegt op

    Zullen we het voorstel van Kito zelf aannemen, en de analyse van de TH situatie niet verder bemoeilijken door staatsrechterlijke traktaten aangaande de Belgische federatie?

    • alfons zegt op

     Akkoord Soi, maar een klein beetje duiding mag toch nog of niet ?
     Er was toch een verwijzing of vergelijking ( dichterlijk ) met België.

   • Kito zegt op

    Beste alfons
    Ik begrijp je opmerking perfect, maar zoals ik al zei: de staatshervorming (die overigens ook al geheel democratisch werd gestemd en vormgegeven) heeft nu eenmaal geleid tot een heleboel extra gevoeligheden en extra problemen.
    Gevoeligheden die daarenboven dankbaar koren vormen op de politieke molen van bepaalde personen (ik verwijs heel bewust naar – opportunistische – personen, en niet naar – ideologisch oprechte – partijen) en daarom vaak om electorale overwegingen uit hun ware context worden gelicht.
    Of democratisch tot stand gekomen regels altijd even evenwichtig zijn is inderdaad lang geen certitude, maar dat is nu eenmaal eigen aan de democratie: het gaat om de optelsom van de meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
    Dus gaat het per definitie ook om een compromis, dat natuurlijk zelden integraal zal beantwoorden aan de verzuchtingen van elk van de verschillende strekkingen die de optelsom hebben gevormd.
    Gelukkig maar, want als je binnen een democratie absolute meerderheden telt, sta je al met één been in de dictatuur.
    Precies daarom is het maar heel goed dat het in België zo geregeld dat er voor constitutionele wijzigingen (waaronder staatshervormingen) een tweederde meerderheid nodig is.
    Voor alle duidelijkheid: ik voel persoonlijk, bezijdens de (opgelegde) staatsburgerlijke geen enkele affectie met België, en ik zeg tegen mensen die vertrouwd zijn met Europa als die vragen of ik Belg ben altijd meteen dat ik Vlaming ben.
    En zo voel ik me ook: Vlaming binnen Europa. De oprichting van de eenheidsstaat België is wat mij betreft een historische miskleun geweest, die dan ook gerust ongedaan mag worden gemaakt.
    Maar bovenal blijf ik democraat, en dus schik ik me naar de compromisbepalingen van de meerderheid.
    Mvg
    Kito

    • alfons zegt op

     Kito, voor mij staat de democratie ook hoog in het vaandel. De geschiedenis heeft ons geleerd dat het andere ( dictatuur ) gruwelen brengt. Maar zo als bij jou krijg ik ook wel eens wat opmerkingen en vragen van buitenlanders over België. De meeste weten goed wat er bij ons bezig is, en dan komt meestal wel de vraag hoe het mogelijk is dat verantwoordelijke, gezagdragers, ministers enz … die gans de bevolking vertegenwoordigen zich nauwelijks kunnen uitdrukken in de taal van de meerderheid van de bevolking..
     Dus inderdaad moet je met compromissen leren leven tot het anders gestuurd kan worden om al die onrechtvaardigheden te veranderen.

     mvg
     alfons

 6. Louise van der Marel zegt op

  Hallo Dick,

  Belgie is al….jaren demissionair.
  Hoe lang precies weet ik niet meer.
  Maar naar mijn mening gaat een vergelijk tussen Belgie en Thailand absoluut mank.

  Waar men hier mee moet beginnen is Suthep de mond snoeren/afvoeren of weet ik veel.
  Ja ja reageerders, ik weet het, makkel;ijker gezegd dan gedaan.

  Deze man is het lont in het kruitvat.
  Net zoals voorafgaande malen, er is een zeer klein aantal mensen, van welke kleur dan ook, die het vlammetje onder het lontje houdt en zo de boel tot ontploffing brengt.
  Dit klein aantal mensen, vermeerderd met een plukje ingehuurde figuren, speciaal voor dit werkje en je
  hebt een werewld wijd aandacht trekkende situatie. ( wat nu ook al aardig gaat)

  LOUISE

  • noel castille zegt op

   LOUISE is klaarblijk niet op de hoogte van politiek ik woon in de isaan het rode bolwerk waar de vorige
   democratische verkiezingen met GROF geld gewonnen zijn maar nu beginnen de mensen hier een beetje
   te snappen dat ze letterlijk in het zak gezet zijn ? Het rijst systeem is een enorme blunder de (rijke) die
   molenaars zijn profiteren en ontduiken de wetten en de arme boer krijgt bijna niks ?
   Dan maar projecten beloven aan de bevolking hoge snelheids treinen die hier nooit fatsoenlijk zullen
   kunnen rijden te gevaarlijk ? Maar ook de chinezen hebben in Laos botgevangen die zijn een beetje
   slimmer GEEN HOGE SNELHEIDSTREIN door ons grondgebied ? Kunt ge lezen op expat magazine van
   Laos dus de lijn naar Nongkai is ten dode opgeschreven en zal stoppen aan de grens ??

 7. essers,leo zegt op

  Belgie vergelijken met Thailand loopt inderdaad een beetje mank, Nederland kan er ook wat van.
  leo.

 8. marc zegt op

  onbegrijpelijk wat ik hier weer lees , er is nooit een meer onbekwame regering geweest in Thailand als de deze, onkunde, corruptie, zakkevullerij, leugens en bedrog, de bewijzen zijn dacht ik toch overduidelijk, niet? en toch wordt door vele van de dommere klasse deze regering nog de hand boven het hoofd gehouden, al een geluk dat er mensen zijn die zich opwerpen tegen deze bende die het land meer kwaad dan goed doen.
  en wat Belgie betreft, dat is gemaakt door massa politiek en mag best een gedrocht genoemd worden en niet echt iets om fier op te zijn en verder moet je het pantoffelheld karakter van de vlaming niet vergelijken met andere (echte) landen en volkeren waar men wel opkomt voor zijn rechten.

  p.s, je zou er van verschieten hoeveel steun er wel is voor het protest, tegen een van de meetst corrupte famillies van Thailand.

 9. Gerard zegt op

  @ Davids Hemmings. Ieder land heeft zo nu en dan z’n politieke strubbelingen omdat de mensen nu eenmaal mondiger worden en is een normaal beeld in een maatschappij waarbij veelal de oude gevestigde partijen het voor het zeggen hebben. Belgie is toch een apart verhaal waarbij de taalstrijd de boventoon voert en Belgie op het bot verscheurd c.q. verdeeld. Dat is een gegeven die je bijna nergens in Europa ziet. Nog maar te zwijgen over de kwestie Brussel waarbij ook weer de taalstrijd om de hoek komt kijken. Thailand blijft een probleem omdat Suthep een punt heeft die bij vele thai (wellicht stilzwijgend) ondersteunen, nl. dat de politieke structuur hervormd moet worden. De manier hoe hij dit doet is natuurlijk discutabel en hij is per slot samen met Abhisit ook nooit aan hervormingen begonnen toen hij en consorten de regering vormde pakweg 2 jaar terug. Sinds heugenis wordt Thailand bestuurd door de elite en rijken van dit land. Verkiezingen zijn altijd al een farce geweest waarbij vele thai met de stemkaart naar de stembus ging en aldaar aangekomen stond de betreffende persoon niet op de lijst, dus helaas geen stem kon worden uitgebracht. Zoals thais werd dit merendeels geaccepteerd en ging men weer huiswaarts. Democratie komt helaas niet vanzelf dus daar zal nog wel een tijd overheen gaan. Laten we hopen dat door deze acties iets gebeurd (wel graag zonder geweld) waarbij iedere thai op termijn tevreden is, want per slot hoort het parlement gekozen te worden door iedere stemgerechtigde thai.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website