De ‘continuing story’ van de afgebroken bouw van 396 politiebureaus en 163 politiedienstflats gaat haar zoveelste aflevering in. De onderaannemers, aan wie het werk door de aannemer werd uitbesteed, dreigen naar de rechter stappen omdat ze niets c.q. nooit het volledige bedrag hebben ontvangen voor hun werk.

Een van hen, Worawuth Pithak, heeft een lening moeten afsluiten om de bouw van twee politiebureaus in Khon Kaen te financieren, ervan uitgaande dat hij 19,2 miljoen van de aannemer [PCC Development and Construction Co] zou ontvangen, maar hij kreeg slechts 2 miljoen baht. Zijn bedrijf had een politiebureau in Ubonrat en een in Mancha Khiri moeten bouwen. Toen ze voor 70 procent klaar waren, moest hij het werk stilleggen omdat zijn geld op was.

Worawuth vertelde dit allemaal bij het Department of Special Investigation (DSI, de Thaise FBI), die een onderzoek naar de geruchtmakende zaak doet. De DSI heeft inmiddels met zo’n tien onderaannemers gesproken. Ze zijn er tussen de 5 en 10 miljoen baht bij ingeschoten.

Volgens een andere onderaannemer zijn zo’n honderd onderaannemers gedupeerd door PCC. Ze overwegen nu gezamenlijk naar de Administrative Court te stappen met het verzoek de Royal Thai Police [opdrachtgever van de bouw] te bevelen hen te compenseren voor hun verliezen. De RTP had erop moeten toezien dat het werk niet werd uitbesteed, want dit was contractueel verboden.

Zie voor meer informatie Nieuws uit Thailand van 8 februari.

Foto: Agenten in Kuchinarai (Kalasin) werken nog steeds in een noodgebouw. Hun bureau werd afgebroken, maar de nieuwbouw is stilgelegd.

– De aartsvijanden UDD (roodhemden) en PAD (geelhemden) hebben overeenstemming bereikt over het indienen van twee amnestievoorstellen. Donderdag kwamen roodhemdleider Korkaew Pikulthong en geelhemdkernlid Parnthep Pourpongpan op uitnodiging van de vice-kamervoorzitter naar het parlement om te praten over een ander amnestievoorstel.

Korkaew en Parnthep werden het eens over een voorstel amnestie te verlenen aan mensen die 5 jaar geleden de noodtoestand overtraden [dat zijn dus geelhemden] en een voorstel om een commissie in het leven te roepen die beoordeelt of ook anderen in aanmerking komen voor amnestie. In die commissie zouden niet alleen regeringspartij Pheu Thai maar ook oppositiepartij Democraten en de echtgenote van een in 2010 doodgeschoten generaal een stem moeten krijgen. De PAD neemt geen zitting in de commissie omdat ze niet gebruikt wil worden als kruiwagen voor amnestieclaims.

Behalve de twee voorstellen, waarover de kemphanen het eens werden, liggen er nog drie voorstellen voor amnestie. Die regelen amnestie voor alle personen die tussen september 2006 (militaire coup) en mei 2011 (einde roodhemdprotesten) zijn opgepakt wegens politieke vergrijpen. Ze zijn ingediend door het UDD, het Independent Committee for Promotion of the Rule of Law en Nitirat, een groep juristen van de Thammasat universiteit. Ze verschillen op details en qua procedure. Het voorstel van Nitirat gaat het verst [Hierin zou ook Thaksin amnestie krijgen], maar alle drie sluiten plegers van misdrijven uit.

Tijdens het overleg is ook gesproken over de positie van oud-premier Thaksin, die in 2008 tot 2 jaar gevangenisstraf is veroordeeld, en tegen wie nog enkele zaken op de plank liggen. Roodhemdleider Korkaew heeft daarover verklaard dat over de mogelijkheid Thaksin van amnestie uit te sluiten is gesproken, maar ‘het resultaat van het overleg moet nog de meningen van de gehele groep representeren’.

– Niet 2,2 biljoen baht maar 2 biljoen gaat de regering lenen voor investeringen in infrastructuur. Minister Kittiratt Na-Ranong zegt dat het bedrag is teruggebracht om te staatsschuld, die thans iets meer dan 40 procent van het bruto binnenlands product bedraagt, te beperken tot 50 procent. Medio maart buigt het kabinet zich over het voorstel en begin april ligt het bij het parlement.

Van de 2 biljoen baht gaat 1,6 biljoen baht naar de spoorwegen en daarvan is 753 miljard baht bestemd voor de aanleg van een hogesnelheidslijn. 386 miljard baht is voor metrolijnen, 95,5 miljard baht gaat naar de spoorwegen en 372 miljard baht is bestemd voor de aanleg van spoorbanen met een andere breedte.

De Spoorwegen zijn het zorgenkindje. Ze hebben een geaccumuleerd verlies van 100 miljard baht. Volgens cijfers van de Asian Development Bank (ADB) is het aantal passagiers sinds 1992 afgenomen met 40 procent en de hoeveelheid vracht sinds 2002 met 30 procent.

James Leather, transportspecialist bij de ADB, zegt dat de eerste prioriteit het overhevelen van de schuld naar de regering zou moeten zijn tegelijk met een rekapitalisatie van 3 miljard baht. ‘Spoorwegen met zo’n laag passagiersvolume als de SRT [State Railway of Thailand] kunnen niet de infrastructurele kosten uit de exploitatie betalen.’ Volgens Leather kost goed onderhoud van de rails jaarlijks 6,5 miljard baht, maar de SRT heeft de afgelopen 30 jaar geen financiële mogelijkheden gehad de rails te onderhouden.

– De Kiesraad van Bangkok moet zich nog formeel uitspreken over de verzoekschriften van twee onafhankelijke kandidaten voor de post van gouverneur van Bangkok om peilingen te verbieden. Maar Kiesraadlid Somchai Jeungprasert zegt al wel dat onderzoeksbureaus het recht hebben de resultaten van opiniepeilingen te publiceren, mits ze de lokale kiesregels niet overtreden.

Alleen wanneer peilingen opzettelijk de bevolking misleiden of gemanipuleerd worden om kiezers over te halen een bepaalde kandidaat te kiezen, zijn ze in strijd met de Local Election Act. Wanneer een klacht wordt ingediend, moet de Kiesraad dit onderzoeken. Op overtreding staat een gevangenisstraf van 1 tot 5 jaar, een boete tot 100.000 baht en een verbod op peilingen gedurende 5 jaar.

De twee onafhankelijke kandidaten hebben geklaagd dat de peilingen alleen aandacht besteden aan de kandidaten van regeringspartij Pheu Thai en oppositiepartij Democraten en onafhankelijke kandidaten negeren. Ze zouden de kiezers misleiden. In hun verzoekschrift schrijven de indieners niet over welke peilingen het gaat. Vier instanties hebben inmiddels peilingresultaten gepubliceerd. Op 3 maart gaan de Bangkokianen naar de stembus.

– Moslimleiders en bewoners in het door geweld geteisterde Zuiden hebben het idee van vice-minister-president Chalerm Yubamrung om een beperkte avondklok in te stellen, weggehoond. Dat maakt de situatie alleen maar erger, zeggen ze. Een avondklok is niet effectief en hindert de bewoners bij het verdienen van hun inkomen.

Chalerm lanceerde het idee woendag naar aanleiding van de moordaanslagen in Yaring (Pattani) op boeren uit Sing Buri en in Krong Pinang (Yala) op vier fruitverkopers uit Rayong. Vrijdag bespreekt Chalerm het idee met veiligheidsdiensten.

Minister Sukumpol Suwanatat (Defensie) heeft al laten weten een avondklok niet nodig te vinden en dat standpunt irriteert Chalerm. ‘Als Sukumpol het beter weet, moet hij mijn baan overnemen.’ Sukumpol ontkent nu dat hij het niet eens is met de avondklok. ‘Het voorstel heeft gemengde reacties opgeroepen. Alle meningen moeten worden beoordeeld. Als de autoriteiten besluiten een avondklok in te stellen, dan moet dat maar.’

– De Organisation of Islamic Cooperation (OIC), die in november vorig jaar de vorderingen van de regering in het Zuiden ‘mager’ noemde, heeft haar toon wat gematigd. Thailand is meer coöperatief met de OIC bij het oplossen van de problemen in het diepe Zuiden. De regering doet het beter op het punt van informatievoorziening.

Een verklaring met die tekst is uitgegeven na de 12de sessie van de Islamic Summit Conference in Cairo. De Thaise regering is in haar nopjes met de verklaring. Eind januari bezocht een delegatie van de OIC onder begeleiding van minister Surapong Tovichatchaikul (Buitenlandse Zaken) het gebied.

– Een Furby robotspeelgoedje ad 2.990 baht, via Instagram aangeboden, dat wilden mensen wel hebben, want in de winkel kost het speeltje 5.500 baht. Zo’n 52 personen betaalden het bedrag, van wie sommigen gelijk maar een groot aantal tegelijk bestelden, maar de Furby werd nooit geleverd. De politie heeft inmiddels een vrouw aangehouden. Ze heeft verklaard het ontvangen bedrag van in totaal 7 miljoen baht te hebben overgemaakt naar de ‘echte verkoper’. Tegen een medeplichtige loopt een arrestatiebevel.

– De Raad van Bestuur van Thai Airways International is door de knieën gegaan voor de looneisen van de vakbond, die in januari kracht werden bijgezet door een staking van het grondpersoneel. Werknemers die minder dan 30.000 baht verdienen, krijgen een loonsverhoging van 7,5 procent en hoger betaalden 5,75 en 4 procent; gemiddeld 6,77 procent. Ook wordt een bedrag van 300 miljoen baht uitgetrokken voor bonussen, te verdelen onder de 26.000 werknemers.

– Zo’n tweehonderd mensen hebben gisteren een openbare hoorzitting bijgewoond over een wetsvoorstel dat gelijke huwelijksrechten voor paren van dezelfde sekse regelt. De bijeenkomst was georganiseerd door de Rights and Liberties Department en de kamercommissie juridische zaken.

De commissie begon vorig jaar aan het wetsvoorstel te werken, nadat een mannelijk paar dat wilde trouwen, een klacht had ingediend. Over het wetsvoorstel worden nog drie hoorzittingen gehouden.

Volgens commissievoorzitter Viroon Pheunsaen wordt niet de wet veranderd, maar krijgen paren de gelegenheid hun relatie in een zogeheten ‘civil partnership’ wettelijk te laten registreren.

– Het Highway Department gaat het werk aan de snelweg naar de diepzeehaven Laem Chabang versnellen om de chronische verkeersproblemen op te lossen. Bij de haven wordt de weg verbreed naar 14 rijstroken. Andere projecten worden naar voren gehaald. Per dag arriveren 60.000 voertuigen bij de haven. Vooral op woensdag en zaterdag zijn de verkeersproblemen groot. De haven verwerkt 6 miljoen TEU per jaar (20-foot equivalent unit containers).

– Nobelprijswinnaar Harold Kroto maakt zich zorgen over de afnemende belangstelling van zowel leerlingen als leraren voor exacte vakken, ondanks het feit dat technologie een steeds belangrijker rol gaat spelen. ‘Persoonlijke overtuigingen en bijgeloof hebben nog steeds een grotere invloed op mensen dan feiten die op wetenschappelijke gronden zijn gebaseerd.’

Kroto was ‘key speaker’ op de vierde jaarlijkse ‘Bridges: Dialogues Toward a Culture of Peace’- bijeenkomst van de International Peace Foundation. Volgens het fotobijschrift gaf hij ook een lesje aan de Shrewsbury International School in Bangkok.

– Het is deze maand een spannende maand voor Thailand, want beslist wordt of Thailand op de Tier 2 Watch List van het Amerikaanse Trafficking in Persons Report blijft staan, een treetje zakt of er vanaf wordt gehaald. Dat laatste hoopt het ministerie van Werkgelegenheid.

Volgens de directeur-generaal van het Employment Department pleit voor Thailand dat de verificatieperiode voor buitenlandse werknemers met drie maanden is verlengd, vanaf 14 december. Wanneer migranten die hebben doorlopen, zijn ze legaal en hebben recht op sociale voorzieningen.

Op de Tier 2 Watch List staan landen die te weinig doen aan de bestrijding van mensenhandel. Wanneer Thailand op de Tier 3 Watch List terechtkomt, vallen handelssancties te verwachten.

– De Democratische partij heeft gisteren het Future Innovative Thailand Institute gelanceerd. Dit onafhankelijke instituut gaat met input van de bevolking drie jaar werken aan een nationale ontwikkelings blueprint met doelstellingen die in 2020 bereikt moeten worden. Als eerste drie studiegebieden zijn economie, onderwijs en bestuur gekozen.

Maleisië heeft 20 jaar geleden een soortgelijk proces gestart, zegt Surin Pitsuwan, voormalig secretaris-generaal van Asean die het instituut gaat leiden. Dat heeft daar geleid tot een verhoging van het gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking naar $9.000 (268.110 baht) per jaar. In Thailand bedraagt het thans $4.000.

– De politie van Nakhon Si Thammarat heeft drie leden van een drugsnetwerk gearresteerd, dat wordt geleid door een voormalige gevangene uit de centrale gevangenis van Nakhon Si Thammarat. Die man is inmiddels overgeplaatst naar de Bang Kwang gevangenis in Nonthaburi, maar hij dealt nog steeds drugs. Bij de arrestatie zijn drugs, munitie, contant geld en vier auto’s inbeslaggenomen. De drie konden gearresteerd worden dankzij de verklaring van een eerder aangehouden vrouw.

In de provincie Songkhla boekte de politie een soortgelijk succesje. Daar werden twee personen aangehouden en drugs met een straatwaarde van 140.000 baht inbeslaggenomen. Een derde man liep tegen de lamp in een undercover operatie en vervolgens werd ook nog eens een 17-jarige jongen aangehouden.

– De Thai Tobacco Trade Association verzet zich tegen het plan van het ministerie van Volksgezondheid om de afschrikwekkende plaatjes op sigarettenpakjes te vergroten van 55 naar 85 procent van het oppervlak. Kleine verkopers zouden daarvan de dupe worden, zegt de vereniging, en er blijft geen ruimte over om productinformatie te geven. Als het plan wordt goedgekeurd, haalt Thailand Australië in waar de plaatjes 82,5 procent van de oppervlakte beslaan.

– De vis bij het 304 Industrial Park in Prachin Buri bevat hogere concentraties kwik dan de voorgeschreven limiet, zegt de Pollution Control Department. De PCD onderzocht 23 monsters uit twee rivieren en zes kanalen in het district Si Maha Phot. In de water- en sedimentmonsters werden geen gevaarlijke concentraties gemeten.

– Tussen vrijdag en 15 mei is het gebruik van ‘destructive’ visnetten in delen van de Golf van Thailand verboden. In die periode paait de vis. Het verbod geldt voor 26.400 vierkante kilometer zee in Prachuap Khiri Khan, Chumphon en Surat Thani. Vooral de makreel legt er graag eitjes. Vorig jaar nam de visstand 2,34 keer toe na het verbod van drie maanden.

Economisch nieuws

– ‘Het verlagen van de policy rate, zoals bepleit door de minister van Financiën en het bedrijfsleven, zou een ernstige misstap zijn. Een verlaging van het tarief kan resulteren in een hogere inflatie en een luchtbel in binnenlandse vermogens, en kan uiteindelijk tot een serieuzer probleem in de toekomst leiden.’ Dit zegt Raymond Maguire, Thailand-strateeg bij de Zwitserse bank UBS AG.

Edward Teather, senior-econoom voor Asian aan dezelfde bank, pleit zelfs voor een verhoging van de policy rate, om de vastgoedprijzen af te koelen en de inflatie te beteugelen nu de wereldeconomie aantrekt en de binnenlandse situatie verbetert. Teather denkt dat Thailand’s sterke koopkracht en een toename in investeringen later dit jaar meer kapitaal aantrekt. Hij acht het niet ondenkbaar dat het Monetary Policy Committee van de centrale bank de policy rate daarom verhoogt van 2,75 naar 3,5 procent.

‘Wij verwachten’, zegt Teather, ‘dat de centrale bank tegen het eind van het jaar haar beleid zal aanscherpen en tegelijkertijd zal toestaan dat de baht stijgt. De krachtige baht zal de last van die aanscherping verplaatsen van de binnenlandse economie naar de exporteurs. De baht zal dit jaar naar verwachting snel stijgen in verhouding tot de dollar, maar de invloed op de export is minder groot dan het lijkt omdat het aandeel van de VS in de export slechts 10 procent is.’

Thailand kan op prijs blijven concurreren, voorspelt Teather, omdat de valuta van andere handelspartners ook een koersstijging zullen vertonen. ‘Een herstel van de Singapore dollar en de Maleisische ringgit na het midden van het jaar zou de exporteurs minder bezorgd moeten maken.’

– Orient Thai Airlines, de eerste budget luchtvaartmaatschappij in Thailand, heeft onder druk van de moordende concurrentie het mes gezet in zijn lijnvluchten en richt zich nu helemaal op de winstgevende chartermarkt. Vorige maand beëindigde de maatschappij haar vluchten van Don Mueang naar Chiang Rai en Hat Yai. Overgebleven zijn twee dagelijkse vluchten op de routes Bangkok-Chiang Mai en Bangkok-Phuket. Ze worden beide beschouwd als basisroutes en worden hoofdzakelijk door de maatschappij aangehouden om haar vergunning niet te verliezen.

De charters vervoeren voornamelijk Chinese toeristen naar Thailand. Ze doen het relatief goed en hebben geen last van de concurrentie op de binnenlandse markt, met name van Thai AirAsia. Orient Thai Airlines bestaat 18 jaar en vervoerde vorig jaar 290.000 Chinezen naar Thailand.

De snijoperatie in de binnenlandse vluchten is ook ingegeven door de eis van de Civil Aviation Department om een bepaald percentage Thaise piloten in dienst te hebben. De maatschappij is al drie keer beboet voor een bedrag van in totaal 1,5 miljoen baht, omdat ze niet aan die eis voldoet c.q. kan voldoen. En opnieuw dreigt een boete. Thaise piloten zijn moeilijk te krijgen. Ze vliegen liever bij maatschappijen in het Midden-Oosten waar ze meer kunnen verdienen.

– Het hypotheeksysteem voor rijst komt voor het seizoen 2011/2012 waarschijnlijk op een verlies van rond de 60 miljard baht uit, evenveel als het prijsgarantiesysteem van de regering Abhisit. Voor de eerste oogst zijn al definitieve cijfers bekend, namelijk een verlies van 20 miljard baht; het verlies van de tweede oogst is een schatting, aldus de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives [die het hypotheeksysteem voorfinanciert].

In het seizoen 2011/2012 werd 21,6 miljoen ton rijst aangeboden: 6,9 miljoen ton in de eerste oogst en 14,7 miljoen ton in de tweede oogst. De totale kosten bedroegen 200 miljard; de berekening van het verlies van 20 miljard baht in de eeerste oogst is gebaseerd op de marktprijzen. Het verlies op de tweede oogst kan nog verder oplopen omdat de kwaliteit van de opgeslagen rijst terugloopt, waardoor de verkoopprijs daalt.

Aan het hypotheeksysteem in het seizoen 2012/2013 (oktober 2012-september 2013) nemen 1,3 miljoen boeren deel. Tot nu toe hebben ze 9,33 miljoen ton rijst gehypothekeerd ter waarde van 151 miljard baht.

Boeren die aan het systeem deelnemen, krijgen 15.000 baht voor een ton witte rijst en 20.000 baht voor een ton Hom Mali (jasmijnrijst), prijzen die circa 40 procent boven de marktprijs liggen.

– Thailand telt 338 biogas installaties met een totale capaciteit van 637 miljoen cmpd (kubieke meter per dag) en 71 bevinden zich in de ontwerpfase of worden nu geconstrueerd. Wanneer die klaar zijn, bedraagt de capaciteit 1,4 miljard cmpd, aanzienlijk meer dan eerder werd voorspeld, zegt het Energy Policy and Planning Office (Eppo).

Secretaris-generaal Suthep Liamsiricharoen zegt dat de capaciteit over een paar jaar 1,41 miljard cmpd zal bedragen. Sinds de regering in 2008 aankondigde dat ze het gebruik van biogas wilde stimuleren, heeft Eppo 414 aanvragen ontvangen. Vorig jaar steeg het aantal scherp omdat de energieprijzen omhoog gingen. Biogas is ook populair omdat het Energy Conservation Fund tegemoetkomingen en zachte leningen verstrekt.

Van de installaties die in gebruik zijjn, gebruiken 55 palmolie, 25 zetmeel, 24 bewerkt voedsel, 6 ethanol, 2 rubber en de rest ander materiaal.

www.dickvanderlugt.nl – Bron: Bangkok Post

7 reacties op “Nieuws uit Thailand – 9 februari 2013”

 1. teun zegt op

  TBH 753 mlrd (= EUR 19 mlrd) voor HSL Bangkok/Chiangmai??? Voor HSL Zuid (125 km)werd al EUR 7 mlrd betaald. Volgens dat bedrag/afstand zou er dus voor 750 km ongeveer EUR 42 mlrd (= TBH1.600 mlrd) nodig zijn. Nou zijn arbeidskosten hier wel iets goedkoper, maar daar staat tegenover dat het terrein (zeker laatste 250 richting Chiangmai) toch wel iets lastiger is dan het stuk tussen zeg Rotterdam en Brussel.

  Ik denk dat behalve de ingeschatte tijd (3 jaar bouwtijd) veel te optimistisch is ook de kostenraming niet getuigd van veel realiteitszin.

  Dit gaat een drama worden en als het er ooit komt, zal blijken dat de exploitatie ook problemen zal gaan geven. wordt nl. veel te duur en kan totaal niet concurreren met vliegtuig.

  Men kan het geld beter gebruiken om huidige infrastructuur beter te onderhouden.

  • Dick van der Lugt zegt op

   @ Teun De 753 miljard baht zijn niet de aanlegkosten van de hogesnelheidslijn, want er is sprake van een publiek-private financiering. Hoeveel de aanleg kost, weet ik niet.

   • teun zegt op

    Dick,

    OK. Dus het wordt nog (veel) duurder en zal inderdaad uitkomen op door mij aangegeven/veronderstelde bedrag/investering. Dat gaat dus sowieso niet in 3 jaar gebeuren en als je dan op achterkant van sigarendoos gaat rekenen dan zie je al snel, dat het nooit uit kan.

    Het is een luchtkasteel! Vandaar dat o.a. Air Asia zich er totaal niet druk over maakt. Nederland moet gewoon de Fyra’s verkopen en die moeten dan over bestaand spoor gaan rijden. Dat kan het Italiaanse product waarschijnlijk wel aan.

    We wachten af wanneer dit idee geruisloos van het toneel verdwijnt.

    • Dick van der Lugt zegt op

     @ Teun Waarom denk je dat het een luchtkasteel is? China en Japan staan te trappelen om de lijn aan te leggen en mede te financieren. Vooral China is er veel aan gelegen omdat de doorgetrokken lijn China een toegang tot een belangrijke afzetmarkt geeft. Dat de lijn in 3 jaar wordt aangelegd, lijkt me ook onaannemelijk gezien het terrein waar de lijn doorheen moet.

     • teun zegt op

      Dick,

      Het is toch de bedoeling dat er een HSL-lijn komt? Of wordt het een gewone lijn waar goederentreinen over rijden. Een combinatie is m.i. niet goed mogelijk.
      Vooralsnog zal de HSL (?) lopen van Bangkok naar Chiangmai. Dus van ontsluiting is dan nog niet echt sprake. En de lijn doortrekken via Myanmar of Laos lijkt mij ook een meerjarenplan. Als China gaat meefinancieren dan is dat voornamelijk om er geld aan te verdienen net als met tolwegen. En dat lijkt mij de eerst komende jaren niet te verwachten.

      Ik hou het dus – vooralsnog – op een luchtballon. En waar het om ging (nl. of Air Asia zich al dan niet terecht niet druk maakt over dit plan) blijf ik van mening, dat Air Asia vooralsnog gelijk heeft te stellen, dat zij er weinig concurrentie van verwachten.

 2. ruud NK zegt op

  Dat de UDD en de PAD overleg hebben is goed nieuws. Het zou misschien een einde kunnen maken aan de problemen van de laatste jaren. Echter vandaag, zaterdag, heeft de minister-president in haar wekelijkse TV praatje er niets over gezegd. Ik heb dan ook sterk mijn twijfels over de uitkomst.

  • Dick van der Lugt zegt op

   @ Ruud NK Niet zo pessimistisch Ruud. Na jaren elkaar verketterd te hebben en nimmer samen aan tafel te hebben gezeten, is het de vice-kamervoorzitter gelukt vertegenwoordigers van beide kampen bij elkaar te krijgen. Dat op zich is al een prestatie. Merkwaardig vind ik wel dat de geelhemden zich hebben laten vertegenwoordigen door hun woordvoerder. De PAD-leiders zijn thuis gebleven. Ik denk dat dit soort verzoeningsprocessen in heel kleine stapjes gaan en soms met twee stappen voorwaarts en één stap achterwaarts. De toekomst zal het leren.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website