Weinig nieuws over de overstromingen in het land. De provincie Prachin Buri wordt het hardst getroffen door de regens. Er staan achtduizend woningen onder water. De rivier Prachin Buri is buiten haar oevers getreden, waardoor delen van industrieterrein 304 Industrial Park onder water zijn gelopen.

Het water stroomde een fabriek in, waar airbags worden gemaakt en bereikte er een hoogte van 40 cm. Werknemers haastten zich om apparatuur in veiligheid te brengen en pompen werden ingezet om het water weg te pompen. Personeel van het district Si Maha Phot en het industrieterrein zijn gisteren begonnen een nooddijk met grote zandzakken aan te leggen. Wanneer de regen aanhoudt, bestaat de kans dat het gehele terrein onder water loopt.

In de provincie Prachin Buri zijn vijf districten tot rampgebied verklaard: Muang, Kabin Buri, Na Di, Prachatakham en Si Maha Phot. Gouverneur Jitra Promchutima heeft de autoriteiten opdracht gegeven voedsel en drinkwater uit te delen. Het waterpeil in de rivier Prachin Buri in het district Si Maha Phot is gestegen naar 9,80 meter, 80 cm boven het kritiek niveau. Pompen worden geïnstalleerd om het water uit het district en het noordelijk deel van Kabin Buri weg te pompen.

Overstromingen worden ook gemeld uit woonwijken die langs de rivier Chao Praya liggen, in de provincies Ang Thong, Sing Buri, Ayutthaya, Nonthaburi, Pathum Thani en Bangkok.

Foto: De Khun Dan Prakan Chon dam in Nakhon Nayok loost extra water, omdat het stuwmeer voor 94 procent vol staat.

– Technici en milieuactivisten zijn niet erg enthousiast over het watermanagementprogramma, waarvoor de regering 350 miljard baht heeft uitgetrokken. Het programma ontbeert een gedetailleerd masterplan en inspraak van de bevolking. Gisteren uitten ze die zorgen tijdens een seminar, georganiseerd door de WFMC, de commissie die verantwoordelijk is voor het programma.

Volgende maand beginnen in 36 provincies hoorzittingen over het programma, maar nu al concludeert voorzitter Suwat Chaopricha van het Engineering Institute of Thailand dat het programma in strijd is met de principes van ‘engineering, laws, public participation and transparency’.

Pramote Maiklad, voormalig hoofd van het Irrigation Department, noemt de hoorzittingen van weinig waarde omdat details ontbreken. Volgens hem zijn de plannen niet meer dan een ‘things-to-do’ lijst en ontbreekt een uitgebreid masterplan. De Stop Global Warming Association gaat proberen via de bestuursrechter een verbod op de hoorzittingen af te dwingen.

Kritiek was er ook op de omgekeerde volgorde. De regering heeft de bedrijven die de werken gaan uitvoeren, al gevraagd hun plannen uit te werken. Pas daarna krijgt de bevolking de gelegenheid er iets over te zeggen. Dorpsvertegenwoordigers uit Lamphun, waar op 7 oktober de eerste hoorzitting wordt gehouden, zeggen nog geen informatie te hebben ontvangen, alhoewel het gebruikelijk is dat die 15 dagen tevoren wordt verspreid.

– Rubberboeren in het Zuiden eisen van de regering dat binnen zeven dagen tegemoet wordt gekomen aan hun eisen: een garantieprijs voor unsmoked rubber sheets van 100 baht per kilo, geen vervolging van demonstranten en opheffing van de Disaster Prevention and Mitigation wet, die door de gouverneur van Nakhon Si Thammarat van kracht is verklaard.

Wanneer de boeren hun zin niet krijgen, breiden ze hun protest uit naar het district Bang Saphan in Prachuap Khiri Khan. Thans houden ze de kruising Khuan Nong Hong in de provincie Nakhon Si Thammarat bezet.

Rubberboeren in het district Lan Saka (zelfde provincie) eisen dat de subsidie van 2.520 baht per rai ook naar rubberboeren gaat, die geen eigenaar van de grond zijn, maar die huren of omdat ze de grond geërfd hebben en niet beschikken over een grondakte.

– De bekende tv-presentator Sorayuth Suthassanachinda (altijd enthousiast wapperend met zijn handen tijdens interviews) heeft het juridisch gevecht met Mcot Plc gewonnen. De Central Administrative Court heeft het tv-bedrijf bevolen Sorayuth’s bedrijf 55 miljoen baht aan reclame-inkomsten te betalen. Het betreft inkomsten uit het jaar 2005 en 2006. Mogelijk gaat het bedrijf in beroep, want het meent op nog meer geld aanspraak te kunnen maken. Sorayuth is door de National Anti-Corruption Commission beschuldigd van oplichting en corruptie. Hoe het daarmee staat, meldt de krant niet.

– De Hoge Raad lijkt bereid tot een compromis over de nieuwbouw bij het Grand Palace en de sloop van het huidige complex. Tegen de sloop is geprotesteerd vanwege de architectonische en historische waarde van de gebouwen en tegen de nieuwbouw vanwege de hoogte van 30 meter.

Een senaatscommissie vergaderde gisteren over de zaak. Ze stelde voor de twee nog niet gesloopte gebouwen te laten staan en een nieuw ontwerp te maken. De aanwezige vertegenwoordiger van de Hoge Raad beloofde een miniatuurmodel te maken van het ontwerp, maar of daarmee de kou uit de lucht is, betwijfelt de Association for Siamese Architects, omdat de architect niet bereid is zijn ontwerp te wijzigen. De senaatscommissie heeft aangeboden een nieuwe architect te zoeken.

– Minister Chaturon Chaisaeng (Onderwijs) heeft zijn oproep aan de universiteiten herhaald om het aantal eigen toelatingsexamen terug te brengen. Hij stelt voor dat ze gezamenlijk één examen organiseren.

Chaturon heeft bezwaar tegen de eigen toelatingsexamens omdat ze leerlingen uit rijke gezinnen bevoordelen. Die kunnen bijlessen volgen en de ouders beschikken ook over de financiën om de reis-en verblijfskosten op te hoesten wanneer hun kind voor het universitair toelatingsexamens opdraaft. Bovendien neemt een kind vaak aan meerdere examens deel.

De Council of University Presidents of Thailand stelt een 50-50 verhouding voor tussen het centrale examen [van de overheid] en de examens van de universiteiten, maar Chaturon vindt dat het probleem daarmee niet opgelost wordt.

– Lang niets over gehoord: het P4P beloningssysteem voor plattelandsartsen (pay for performance). Simpel gezegd: beloning naar prestatie in plaats van beloning op basis van de standplaats, althans gedeeltelijk. Het systeem werd eerder dit jaar voorgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, maar stuitte op bezwaren van de artsen.

De Rural Doctors Society presenteerde gisteren in Bangkok een alternatief, ‘pay for quality and outcome’ (PQO), dat wel de goedkeuring van de beroepsgroep kan wegdragen. Ik laat de details achterwege om het niet al te ingewikkeld te maken.

Het P4P-systeem wordt dinsdag van kracht. Of het ministerie bereid is het alternatief te overwegen, is niet bekend.

– Tweeduizend boeren die maïs verbouwen, hebben gisteren bij het Provinciehuis van Nan gedemonstreerd. Ze eisen dat de regering haar prijsgarantieprogamma voor maïs vier maanden verlengt. Het programma loopt van vorige maand tot december en garandeert een prijs van 8 of 10 baht per kilo, afhankelijk van de vochtigheidsgraad. De limiet bedraagt 30 ton per boer. De marktprijs van maïs bedraagt momenteel 5 baht per kilo.

– Voor nuchtere personen valt het moeilijk voor te stellen, maar een voormalige student psychologie heeft in 2006 en 2007 kans gezien de eigenaar van een bijlesschool 10 miljoen baht afhandig te maken. Hoe deed ze dat? Ze zei dat zij in hun vorige leven een verhouding hadden en dat hij haar geld schuldig was.

De gewiekste studente is door de rechtbank veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf, een straf die het hooggerechtshof gisteren bevestigde. Drie medeplichtigen kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf plus boete. De studente gaat in beroep.

– De operatie in het Siriraj ziekenhuis duurde 13 uur, maar de hand van een student zit weer aan zijn pols. Die was maandag met een groot mes ‘chopped off’ schrijft de krant door studenten van een rivaliserende school, terwijl hij op zijn motorfiets reed. De chirurg zegt dat de student met fysiotherapie 80 procent van zijn handfunctie terug kan krijgen, mits er zich geen complicaties voordoen.

– De gemeente Bangkok heeft haar scholen opdracht gegeven geen drinkwater meer te gebruiken uit ondergrondse tanks, omdat het water verontreinigd kan zijn. Sommige leerlingen krijgen daardoor diarree. Veel scholen slaan water in ondergrondse tanks op en zuiveren het niet. De tanks zijn vermoedelijk beschadigd. De scholen moeten nu roestvrij stalen tanks aanschaffen, die bovengronds plaatsen en eenmaal per kwartaal reinigen.

– In het derde kwartaal is het meest geklaagd bij c.q. over de Royal Thai Police (RTP), het ministerie van Transport en van Landbouw, het openbaarvervoerbedrijf van Bangkok (BMTA), de Provincial Electricity Authority en de Government Savings Bank. De klachten kwamen binnen via vier 1111-punten. Bij de RTP werd geklaagd over herrie, stank, teenagers die zich misdragen en verkeersopstoppingen. De klachten over de BMTA betroffen slechte service van buschauffeurs, conducteurs en chauffeurs van minibusjes.

Politiek nieuws

– Het Constitutionele Hof heeft twee verzoekschriften, ingediend door oppositiepartij Democraten, in behandeling genomen. In het ene verzoekschrift betogen de Democraten dat het wijzigingsvoorstel voor de verkiezing van de Senaat in strijd is met de grondwet. Zaterdag debatteert het parlement daar in derde lezing over. De Democraten hadden ook gevraagd de behandeling stil te leggen, maar dat heeft het Hof geweigerd.

Het andere verzoekschrift heeft betrekking op de begroting voor het begrotingsjaar 2014, dat op 1 oktober begint. De begroting is in strijd met de grondwet, zegt een groep senatoren en parlementariërs van de oppositiepartij. Het gaat daarbij om bezuinigingen op enkele onafhankelijke instanties. De begroting is al goedgekeurd door beide Kamers en behoeft alleen nog de handtekening van de koning.

Om hun eisen kracht bij te zetten hebben de Democraten ook een video aan het Hof overhandigd waarop te zien is dat een Pheu Thai-parlementslid op 10 en 11 september ID-kaarten van partijgenoten in een stemmachine stopt. Indien bewezen is de stemming ongeldig.

– Kwaaie gezichten bij de Democraten omdat tv-kanaal 11 de live uitzending van het parlementaire debat over het jaarverslag van de regering onderbrak om verslag te doen van de opening van een handelsbeurs door premier Yingluck. En natuurlijk kreeg Yingluck er ook van langs omdat ze dus gisteren de parlementsvergadering [van twee dagen] liet lopen. Vice-kamervoorzitter Wisutr Chai-arun maakte zijn excuses en zei dat er een fout was gemaakt. En daarmee was de kous af.

Economisch nieuws

– Zeven dealers in goudopties stellen voor een goud contantbeurs in het leven te roepen om Thailand te positioneren als regionaal knooppunt voor de goudhandel. Maar om zo’n markt een voordeel boven andere markten in Zuid-Oost Azië te geven is het wel nodig de marktregels te versoepelen, zegt Kritcharat Hirunyasiri, president van MTS Gold.

De dealers willen dat de Bank of Thailand en de toezichthouders van de kapitaalmarkt toestemming verlenen in Amerikaanse dollars te handelen en de handelsperiode uit te breiden zodat die gelijk is aan andere beurzen die rond de klok handelen. De goud contantbeurs zou de handel in goud transparanter maken en dient een eigen toezichthouder te hebben. Het voorstel is een van de oplossingen die de dealers hebben bedacht om te voorkomen dat gouddealers zich gaan bezighouden met speculatie in buitenlandse valuta.

De Bank of Thailand overlegt momenteel met het ministerie van Financiën over de binnenlandse contantmarkt. Gebleken is dat het bedrag aan goudtransacties in buitenlandse valuta hoger is dan de feitelijke import en exportwaarde, hetgeen duidt op speculatie. De bank heeft de goudwinkels ook gevraagd informatie te geven over transacties buiten de optiebeurs, inclusief de handel in baar goud. Het hoge niveau van goudimporten zou medeverantwoordelijk zijn voor het tekort op de betalingsbalans van 0,2 procent van het bruto binnenlands product.

De directeur van de Thailand Futures Exchange steunt het idee van een goud contantbeurs. Zo’n beurs kan ertoe bijdragen dat de goudhandelswaarde in Thailand gehandhaafd blijft en voorkomt dat dealers handelsorders in het buitenland plaatsen. Thailand is een van ’s werelds grootste handelsmarkten in goud.

– Het kabinet heeft gisteren het groene licht gegeven voor de oprichting van Thai Smile Airways Co, een 100 procent dochter van Thai Airways International (THAI). De budgetdochter kiest volgend jaar het luchtruim met tarieven die 15 tot 20 procent onder die van de moeder liggen. Wanneer ze volledig operationeel is, worden veertien routes van THAI overgeheveld naar Smile.

Smile wordt geen duplicaat van Nok Air, want de maatschappij nestelt zich tussen de budget carriers en reguliere luchtvaartmaatschappijen. De service van Smile wordt beter dan die van de budget carriers. De reisdatum mag gewijzigd worden, reserveringen worden flexibeler en er zijn business stoelen beschikbaar.

– Rekening betalen? Dat kan binnenkort ook bij Family Mart dankzij de samenwerking met Siam Commercial Bank. SCB hoopt in de komende 3 jaar een marktaandeel van 10 procent te verwerven in de betaling van rekeningen via kruidenierswinkels. Family Mart telt 900 filialen. Dit jaar komen er 100 bij en in 2017 zouden er 3.000 moeten zijn.

Maandelijks wordt voor 5 miljoen baht aan rekeningen betaald, waarvan 3 miljoen via de kassa van kruideniers. Naar verwachting neemt dat aandeel toe. Het voordeel van deze wijze van betalen is dat de winkels 24 uur per etmaal open zijn en dat ze het gehele land bestrijken.

www.dickvanderlugt.nl – Bron: Bangkok Post


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

13 reacties op “Nieuws uit Thailand – 26 september 2013”

 1. chris zegt op

  De Thai universiteiten hebben toelatingsexamens ingevoerd omdat de kwaliteit van de zogeheten intake hollende achteruit liep. De middelbare scholen leveren studenten af die niet over voldoende kennis en vaardigheden bezitten om universitair onderwijs te kunnen volgen. Dat geldt voor onderwerpen als wiskunde, taal en Engels. Op mijn faculteit hebben we een extra Engelse test omdat het hele onderwijs in het Engels gaat. Het probleem ligt dus niet bij de universiteiten maar bij de middelbare scholen. De huidige oplossingen om kinderen van de middelbare school meer bijles te geven (vaak via particulieren) is natuurlijk een doekje vor het bloeden. Dat het de rijken bevoordeelt lijkt een geldig argument maar ik waag dat echt te betwijfelen. De armere Thai kunnen sowieso de collegegelden van de universteiten niet opbrengen.

 2. martin zegt op

  Copy-paste

  – Rekening betalen? Dat kan binnenkort ook bij Family Mart dankzij de samenwerking met Siam Commercial Bank. SCB hoopt in de komende 3 jaar een marktaandeel van 10 procent te verwerven in de betaling van rekeningen via kruidenierswinkels. Family Mart telt 900 filialen. Dit jaar komen er 100 bij en in 2007 zouden er 3.000 moeten zijn.

  Ik lees . . 2007 ?. . . of misschien in 2017 ?
  M.vr.gr. martin

  • Dick van der Lugt zegt op

   @ Martin Bedankt voor de correctie. Lees mijn kopij minimaal driemaal door, maar er sluipen altijd fouten in. Dat is bijna niet te vermijden. Gelukkig zijn er oplettende lezers. Ik ben altijd blij met de correcties.

   • martin zegt op

    Hallo Dick. Op het gevaar af nu te chatten : had ik al gedacht. Geen probleem. Gebeurd mij ook vaak genoeg.

    M.vr.gr. martin

 3. chris zegt op

  beste Hans,
  Natuurlijk leidt dat tot gemanipuleer, in de goede en de slechte zin. Er gaan sterke geruchten dat je met Vitamine R(elaties) een heel eind komt om je kind op een bepaalde universitet te krijgen. Een envelop met inhoud wil ook vaak helpen. Bij ons worden studenten aangenomen die absoluut het Engels onvoldoende beheersen. Het aantal eerstejaars telt voor de (carriere van de) directeur, de onderwijsproblemen in de klas zijn voor de docent.

 4. Tino Kuis zegt op

  Wat de overstromingsproblematiek betreft het volgende. Ik weet zeker dat een volledige oplossing daarvoor een stuk ingewikkelder en waarschijnlijk ook duurder zal zijn dan de Delta werken, als dat al ooit lukt. Er wordt op dit moment best hard gewerkt aan plaatselijke maatregelen zoals bescherming van industriegebieden, stukken land aanwijzen als wateropvangplaatsen enz. We praten dan nog niet eens over alle milieuvraagstukken dat zoiets met zich brengt. Als je het verkeerd doet en/of het milieu in gevaar brengt ben je nog verder van huis. Ik ben er voor langzaam te werk te gaan.
  Het plan voor de Delta werken werd pas wet in 1958 en de laatste dijk die op Delta hoogte werd gebracht lag bij Harlingen, dat was is 2010.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Deltawerken

  • martin zegt op

   Hallo Tino Kuis. Ik ga helemaal akkoord met je verhaal. Dat is ook wat ik bedoel, dat de beste stuurlui weer aan de wal staan. Iedereen verlangt van de Thais dat ze het in 2 jaar doen waar wij Hollanders meer als 50 jaar voor nodig hadden. Notabene hebben wij eeuwen oude ervaring in het bouwen van dijken, iets wat die Thais ook niet hebben.

   Thailand was slim genoeg, Nederlandse know how in te huren om een nieuw probleem zoals in 2011 proberen tegen te gaan. Daarom zouden wij expats onze mening beter een beetje dimmen over wat de Thais allemaal doen of niet. Het klinkt wel leuk dat sommige mensen iets roepen of schrijven, maar het is nog leuker als wij het ook kunnen verstaan en een gefundeerde achtergrond heeft ?. martin

   • teun zegt op

    Martin,

    In 2011 was de ergste overstroming sinds 50 jaar in Thailand. Voor snelle rekenaars dus ergens rond 1961 was er kennelijk een vergelijkbare of mogelijk nog grotere overstroming dan in 2011.

    En – in tegenstelling tot Nederland – heeft Thailand in die tussenliggende periode weinig/niks gedaan. Want waarom moet er anders nu opeens een soort plan worden gemaakt met inspraakrondes etc.? Dus je redenering gaat wel enigermate mank.

   • Tino Kuis zegt op

    Moderator: u bent aan het chatten.

  • LOUISE zegt op

   Ziet er een beetje rommelig uit.

   Deltawerken tussen 1958-2010.
   Wat is er tussen die jaartallen,niet reeds verwezenlijkt????
   Dus om nu die laatste hoop aarde uit 2010 er bij te halen………

   Louise

 5. egon wout zegt op

  Het commentaar van Chris is juist. Echter wordt door het invoeren van 1 examen op grond van de redenering dat “arme” studenten geen bijles kunnen betalen het paard niet achter de wagen gespannen? Ik interpreteer Chaturon,s opmerking dat de examens makkelijker moeten worden met het gevolg dat het niveau nog meer daalt.

 6. Willem van Doorn zegt op

  Wat ik graag zou willen is de verwijzing naar een kaart van Thailand, waarop ik kan zien waar al die (78 meen ik) provincies liggen en (dus) ook waar de ergste overstromingen zich voordoen. Die provincies hebben allemaal lange (voor mij) onuitsprekelijke namen, hetgeen voor vele (kleinere) plaatsen (en voor veel hotetoten) trouwens ook geldt. Als dus de ene keer over eriukzjfasuhdgosfh wordt gesproken en de volgende keer ook weer, dan is dat geen feest van herkening voor mij. Maar als ik zo’n provincie- of plaatsnaam kan opzoeken op een kaart dan natuurlijk wel. Ik heb al zitten googelen (zitten vissen naar zo’n overzichtskaart) maar kwam niet tegen wat ik zocht.

  • Dick van der Lugt zegt op

   @ Willem van Doorn Zie: Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Provincies_van_Thailand


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website