Het medisch toerisme zit in de lift. Dit jaar verwacht Thailand 2,53 miljoen buitenlandse patiënten, die een bedrag van 121,6 miljoen baht zullen genereren. De meeste buitenlanders komen voor orthopedie, hartoperaties, kosmetische chirurgie en gebitsverzorging.

In 2007 bedroeg het aantal buitenlandse patiënten 1,37 miljoen en sindsdien is het elk jaar gestegen. De top-5 markten zijn Japan, VS, Engeland, Midden Oosten en Australië. 41,4 procent van de patiënten zijn buitenlandse inwoners, 32 procent zijn toeristen en 26,6 procent zijn toeristen die speciaal voor een behandeling naar Thailand komen.

– Niet alleen wordt gevreesd voor overstromingen dit jaar, maar ook valt droogte te verwachten, met name in het Noordoosten. Dit zegt de Federation of Thai Industries (FTI). De federatie wijst erop dat er momenteel in dat gebied minder regen valt dan vorig jaar. Bovendien zijn de waterreservoirs Dokrai, Nong Plalai en Khlong Yai maar voor slechts 49,9 procent gevuld. Wanneer het niet harder gaat regenen, wordt water voor huishoudens, landbouw en industrie schaars.

Een ernstige droogteperiode kwam al eerder voor in 2005. Wanneer een herhaling zich voordoet, lijdt dat tot een verlies van 7,6 miljard baht voor de agrarische sector en meer dan 300 miljard baht voor de industrie, schat de FTI. De FTI heeft een ‘war room’ ingericht om de ontwikkelingen op de voet te volgen.

– Alsof er nog niet genoeg instanties zijn, die zich bemoeien met luchthaven Survarnabhumi, heeft premier Yingluck er gisteren één aan toegevoegd. Een commissie krijgt tot taak de plannen, die een eind moeten maken aan de congestieproblemen van de luchthaven, nauwlettend te volgen. Yingluck zette gisteren (voor het eerst overigens) druk op de ketel om die congestie op te lossen.

Rond 2017, is de planning, moet de uitbreiding van de terminal en een derde runway klaar zijn. De luchthaven verwerkt thans 54 miljoen passagiers per jaar, terwijl ze ontworpen is op 52 miljoen (The Nation) c.q. 45 miljoen (Bangkok Post). De uitbreiding van de terminal brengt dat aantal op 60 miljoen.

Omdat de oostelijke runway momenteel gerepareerd wordt, kan de luchthaven slechts 55 vluchten per uur aan tegen normaal 76. Morgen is de oostelijke runway deels operationeel en vanaf het eind van de maand geheel.

– De uitbraak van mond- en klauwzeer (HFMD) in Cambodja lijkt het hoogtepunt te hebben gepasseerd, maar ‘we blijven op onze hoede’, zegt Pasakorn Akarasewi, directeur van het Thaise Bureau of Epidemiology. Pasakort verwacht dat de uitbraak in Cambodja binnen 45 dagen afneemt. In Thailand zijn tot nu toe 13.000 kinderen met HFMD geïnfecteerd. Pasakorn schat dat dit aantal nog zal toenemen tot 18.000.

In Cambodja zijn inmiddels meer dan 50 kinderen overleden. Het virus dat daar actief is, is het Enterovirus 71, een kwaadaardige variant van het HFMD-virus. Thailand wordt geplaagd door de Coxsackie-strain, een minder ernstige vorm. De meeste gevallen doen zich voor in kinderdagverblijven en kleuterklassen in de centrale regio en het Noordoosten, met enkele in het Noorden en het Zuiden. De meeste patiënten zijn tussen 3 en 5 jaar.

Werkgevers in Rayong is gevraagd hun Cambodjaanse werknemers tijdelijk te verbieden naar hun moederland af te reizen om te voorkomen dat ze het virus bij terugkeer meenemen.

– LPG voor transportdoeleinden wordt waarschijnlijk na 15 augustus duurder, wanneer de prijsmaatregel van drie maanden eindigt. De prijs van LPG voor industriële doeleinden is al eerder omhoog gegaan. Maar huishoudens die op butagas koken, blijven tot het begin van het nieuwe jaar de huidige prijs betalen. Met hoeveel de prijs dan omhoog gaat, is afhankelijk van de inflatie, zegt minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën).

Huishoud-LPG kost thans 18,13 baht per kilo; industriële LPG 24,86 baht en LPG voor de transportsector 21,12 baht per kilo.

– De regering lijkt het motto ‘keep your friends close but your enemies closer’ toe te passen met de voordracht van Adul Saengsingkaew voor de post van korpschef van de nationale politie wanneer de huidige korpschef in september met pensioen gaat. Adul staat bekend als een pro-Democratenman, waardoor hij een niet erg voor de hand liggende keuze lijkt van de Pheu Thai-regering.

Adul heeft echter de sympathie van de regering verworven door bij de roodhemdbelegering van de Asean-top in 2009 in Pattaya niet in te grijpen, waardoor bloedvergieten werd voorkomen. Zijn handelwijze zou bij oud-premier Thaksin in goede aarde zijn gevallen.

De opvolging van de chefspost kwam gisteren ter sprake in een vergadering van de Police Policy Board. Premier Yingluck overtuigde de raad een unaniem advies uit te brengen.

De andere kandidaat, generaal Pansi Prapawat, is nu buiten beeld. Volgens zeggen zou Thaksin ongelukkig zijn met de manier waarop hij gereageerd heeft op de moord op 13 Chinese opvarenden op de Mekong rivier.

– Regeringspartij Pheu Thai weet nog niet of de behandeling van de controversiële grondwetwijziging in augustus moet doorgaan, wanneer het parlement van reces terugkomt. Of dat eerst gewacht moet worden op het referendum, dat door het Constitutionele Hof vrijdag is bevolen. Gisteren kwam de top van Pheu Thai bijeen. Besloten werd eerst maar eens de letterlijke tekst van het vonnis af te wachten. Die wordt over 2 weken in de Royal Gazette gepubliceerd.

Volgens Piraphan Palusuk, Pheu Thai parlementslid en lid van het juridisch team van de partij, is het vonnis ‘onduidelijk’. Datzelfde zegt Phuntham Vechayachai, directeur van het partijkantoor. ‘Veel mensen zijn in verwarring door het vonnis.’

De hele commotie draait om wijziging van artikel 291 van de grondwet, waarbij een burgerassemblee wordt ingesteld die tot taak krijgt de grondwet van 2007 te herzien. Het Hof vonniste dat eerst een referendum dient te worden gehouden over de vraag of wijziging van de grondwet gewenst is. Het onduidelijke deel van het vonnis heeft betrekking op de vraag of die assemblee bevoegd is een nieuwe grondwet te schrijven dan wel alleen delen van de grondwet mag wijzigen. Daarover heeft het Hof een nogal ingewikkelde uitspraak gedaan.

Wel duidelijk was het Hof over de ingediende moties, die het Hof noopten de parlementaire behandeling op 1 juni stil te leggen. De indieners kregen geen voet aan de grond. Er is geen enkel bewijs dat de door Pheu Thai gewenste wijziging van de grondwet tot doel heeft een eind te maken aan de constitutionele monarchie, oordeelde het Hof.

– De Laotiaanse minister van Buitenlandse Zaken spreekt klare taal: Laos heeft een stop gezet op verdere ontwikkeling van de Xayaburi dam in de Mekong totdat de zorgen van de buurlanden over de milieugevolgen van de aanleg zijn weggenomen.

Dinsdag brengt een internationaal gezelschap op uitnodiging van de Laotiaanse regering een bezoek aan de plaats waar de dam moet komen. Het is de eerste keer dat Laos een dergelijk bezoek toestaat. Uitgenodigd zijn leden van de Mekong River Commission, een intergouvernementeel overlegorgaan van de Mekonglanden, vertegenwoordigers van de Asian Development Bank, de Wereldbank en de ambassades van de Mekonglanden.

Beurshandelaren lijken niet onder de indruk van de Laotiaanse stop, want het aandeel Karnchang, de bouwer van de dam, bleef ongewijzigd na de mededeling van de minister.

– Bangchak Petroleum, waar op 4 juli een brand woedde, heeft zijn normale productie hervat. Het vuur heeft de desbetreffende unit 2 en het hydrocracking complex niet aangetast, aldus het bedrijf.

– En weer (voor de hoeveelste keer?) is de uitgifte van de beloofde tablet PC’s aan leerlingen van Prathom 1 uitgesteld. Ditmaal vanwege een probleem bij de vertaling van de garantie van het Engels in het Thai. De eerste 35.000 tablets zouden gisteren worden verspreid in Krabi, Kanchanaburi, Kamphaeng Phet, Kalasin en Bangkok.

Donderdag krijgt de Darakam school in Bangkok als eerste de tablets. Daar wordt ook een discusie gehouden tussen academici, onderwijsambtenaren en de minister over de vraag hoe de tablets kunnen helpen de onderwijsproblemen van Thailand te verhelpen.

– Acht mannen zijn gisteren in Mae Sai (Chiang Rai) tijdens een vuurgevecht met de politie gedood. De politie had 100 man sterk stelling genomen aan de grens nadat ze getipt was dat een lading drugs het land zou worden binnengesmokkeld. Nadat het gevecht was geëindigd vond de politie behalve de lichamen van de smokkelaars, 70 kilo crystal meth en 550.000 speedpillen.

www.dickvander lugt .nl – Bron: The Nation

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website