Nieuws uit Thailand – 14 maart 2013

Door Redactie
Geplaatst in Nieuws uit Thailand
Tags: ,
14 maart 2013

Leuke casus voor studenten recht: Is in het volgende geval sprake van belastering van regeringspartij Pheu Thai? Wat zijn de feiten?

 • Parlementslid Sirichoke Sopha (Democraten) en media-expert Seree Wongmontha plaatsten tijdens de verkiezingscampagne voor de post van gouverneur van Bangkok foto’s op hun Facebook met beelden van de brandstichtingen in mei 2010. Seree zou ook de kiezers hebben opgeroepen niet op de kandidaat van Pheu Thai te stemmen.
 • De brandstichtingen vonden plaats nadat het leger op 19 mei een eind had gemaakt aan de wekenlange bezetting door roodhemden van het zakencentrum van Bangkok. De bekendste brand woedde in het megagrote winkelcentrum CentralWorld.
 • Voormalig senator Ruangkrai Leekitwattanha en een kiezer dienen een klacht in bij de Election Commission van Bangkok. Ze menen dat beiden Pheu Thai hebben belasterd.
 • De kiescommissie van Bangkok verwijst de zaak naar de Centrale Kiesraad. Ze komt tot de conclusie dat de (gekozen) kandidaat van oppositiepartij Democraten, Sukhumbhand Paribatra, geen blaam treft omdat hij niets te maken heeft met de vermeende belastering. Bovendien heeft de lokale kiescommissie niet de bevoegdheid om rode en gele kaarten uit te delen. [Geel is nieuwe verkiezingen waarbij Sukhumbhand zich opnieuw kandidaat mag stellen; bij rood mag hij dat niet.]
 • De beschuldigde Sirichoke ontkent dat hij Pheu Thai heeft belasterd. Hij geeft toe de foto’s geplaatst te hebben, maar hij heeft niet beweerd dat de PT-kandidaat betrokken was bij de brandstichtingen. En hij heeft ook niet geprobeerd mensen over te halen hoe ze moesten stemmen. De krant laat Seree niet aan het woord.

Kiesraadcommissaris Sodsri Satayathum had gisteren kritiek op de kiescommissie. Die had de zaak niet openbaar mogen maken, want daarmee wordt de Kiesraad onder druk gezet. De Kiesraad buigt zich vandaag over de zaak. Volgens de voorzitter van de kiescommissie van Bangkok heeft de Kiesraad drie opties: de verkiezingsoverwinning van Sukhumbhand bevestigen, nieuwe verkiezingen eisen of aanvullende informatie vragen.

– Hassan Taib, verbindingsofficier van de rebellengroep Barisan Revolusi Nasional (BRN), heeft zijn achterban opgeroepen het geweld in te dammen om zo een gunstig klimaat voor de vredesonderhandelingen te scheppen.

Nieuwsagentschap Isara meldt echter dat de nieuwe generatie van rebellen in het Zuiden van Thailand geen belangstelling heeft voor de vredesgesprekken en de rebellen kennen Taib ook niet. Ze zijn ook niet geïnteresseerd in een zogeheten speciale bestuurszone voor het Zuiden maar vechten door totdat hun doel is bereikt.

Op 28 maart beginnen de vredesgesprekken op basis van een principe-overeenkomst die vorig maand werd getekend door Taib en Paradorn Pattanatabut, secretaris-generaal van de National Security Council (NSC). Vermoedelijk brengt Taib andere rebellengroepen mee, waaronder Pulo Bersatu. De Thaise delegatie bestaat uit 15 leden, maar een vertegenwoordiger van het leger ontbreekt.

Oppositieleider Abhisit waarschuwde de NSC gisteren voorzichtig te zijn als het idee van een speciale bestuurslaag voor Pattani ter sprake komt. ‘Het is onduidelijk of zij [de rebellen] het geweld kunnen intomen. Wanneer de kwestie aan de orde komt, maakt dat het werk moeilijker.’

– Zo’n honderd plattelands artsen hebben gisteren op het ministerie van Volksgezondheid geprotesteerd tegen wijzigingen in de hoogte van de ‘hardship allowance’. Thans is die gerelateerd aan het gebied waarin de artsen werken en hun ervaring, maar in de nieuwe regeling wordt uitgegaan van prestatie. De nieuwe regeling gaat in drie fases in, te beginnen volgende maand.

Volgens de president van de Rural Doctors Society verergert de nieuwe regeling het tekort aan artsen op het platteland. Van de 44.000 artsen die Thailand telt, werken 3.000 op het platteland en 500 van hen hebben meer dan 10 jaar ervaring. Sinds 2010 is de toelage gebaseerd op het gebied waarin de arts werkt.

De minister van Volksgezondheid zegt dat de regeling een inkomenskloof tussen artsen heeft geschapen en sommige gebieden zouden niet meer zo geïsoleerd zijn. De nieuwe prestatiegrondslag wordt afgeleid van de gezondheid van de lokale bevolking, maar hoe die wordt gemeten vermeldt het artikel niet.

– Het McDonald’s filiaal in winkelcentrum Center One bij Victory Monument (Bangkok) gebruikt bakolie met polaire bestanddelen [?] die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Dit heeft de Consumer Protection Foundation ontdekt in een onderzoek naar gefrituurde kip in elf filialen in Bangkok.

De stichting zal de zaak een brief sturen met het verzoek haar leven te beteren. In drie andere filialen was het kantje boord, want die zaten net onder de veiligheidslimiet. Volgens de stichting mengen veel zaken oude met nieuwe olie. Ook kopen zaken oude olie die gefilterd en gebleekt is, waardoor die nieuw lijkt.

– Ook de tweede maal heeft Thailand bakzeil gehaald. De Siamese krokodil blijft op de Appendix I van Cites staan, omdat die met uitsterven wordt bedreigd. Thailand wilde het dier op de Appendix II laten plaatsen, zodat gereglementeerde handel mogelijk is. Zeventig Cites-leden vonden dat gisteren geen goed idee, 57 steunden het en 11 onthielden zich van stemming.

Volgens het hoofd van het Fisheries Department is het aantal krokodillen dat in Thailand in het wild leeft toegenomen van 100 in 2005 naar 200 nu. In krokodillenfarms leven 700.000 krokodillen in gevangenschap. Sommige van die dieren zijn in het wild uitgezet. Een Zwitserse vertegenwoordiger zegt een aantal van 200 erg weinig te vinden. ‘Er zijn strenge maatregelen nodig om de populatie te vergroten.’

Vorige week werd Thailand’s voorstel met 69 tegen 49 stemmen weggestemd. Volgens de voorzitter van de Crocodile Cooperatives of Thailand gaat het land tijdens de volgende Cites-vergadering een derde poging doen.

Zie verder Dossier in Nieuws uit Thailand van 9 maart.

– Muziekinstrumenten met bestanddelen gemaakt van beschermde diersoorten kunnen binnenkort gemakkelijker over de aardbol reizen. Cites heeft gisteren besloten voor deze instrumenten een multi-entry paspoort te creëren dat 3 jaar geldig is. Nu is elke keer een aparte verguning nodig, maar aan al dat papierwerk, vooral wanneer het een orkest betreft, komt een einde. Goed nieuws dus voor Wibi Soerjadi, die voorzover ik weet altijd zijn eigen Fazioli vleugel meeneemt.

– Het Office of the Basic Education Commission (Obec) heeft de 280 middelbare scholen, die als ‘prestigious and highly competitive’ worden beschouwd, gevraagd om minder leerlingen tot Mathayom 1 (eerste klas) toe te laten. Te veel leerlingen in de onderbouw leidt tot problemen bij de toelating tot de bovenbouw (klas 4-6), die minder plaatsen telt. Obec heeft een beroep gedaan op de 400 gemeentelijke scholen in Bangkok de leerlingen toe te laten, die als gevolg van de reductie afvallen. De inschrijving van leerlingen voor Mathayom 1 en 4 begint vandaag en duurt tot 18 maart.

– De marine ontkent vorige maand twee Rohingya voor de kust van Phuket te hebben doodgeschoten. Human Rights Watch heeft die beschuldiging geuit in een artikel in de South China Morning Post. De marine zou het vuur hebben geopend op Rohingya die in het water waren gesprongen, toen de marine een groep naar een kleiner vaartuig overzette. De marine geeft wel toe bootvluchtelingen terug naar zee te sturen, nadat indien nodig brandstof en voedsel zijn verstrekt. Ze volgt daarmee het ‘push-back’-beleid van de regering.

– Een onderzoek van het Department of Special Investigation heeft uitgewezen dat drie vakantieparken illegaal zijn aangelegd in bosreservaat Khao Kho (Phetchabun). Daarbij hebben lokale zakenmensen, ambtenaren en politici samengespannen. Gisteren deden de DSI, soldaten en boswachters een inval in de parken, maar de eigenaren werden niet aangetroffen.

– Thailand en Laos hebben overeenstemming bereikt over de bouw van een nieuwe brug, de vijfde tussen beide landen, over de Mekong. Die gaat Bung Kan in Thailand verbinden met Borikhamxay in Laos. Aan de vierde brug tussen Chiang Khong (Chiang Rai) en Bokeo wordt momenteel gewerkt.

Economisch nieuws

– Ministeries en overheidsdiensten moeten de door geldzorgen geplaagde Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) voor de financiering van het rijsthypotheeksysteem te hulp schieten. Ze mogen minder lenen, zodat de BAAC 224 miljard baht kan lenen voor de rijstoogst van het seizoen 2012-2013.

Gisteren ging het kabinet akkoord met het voorstel van de bank om alvast 74,2 miljard baht te lenen dat gebruikt gaat worden als een ‘revolving fund’ ter financiering van de hypotheeksystemen voor rijst en andere agrarische producten. Het ministerie van Financiën heeft eerder al een garantie verleend voor een lening van 150 miljard baht.

Naar verwachting kost het (kostbare) rijsthypotheek systeem dit jaar 410 miljard baht. Hoeveel daarvan terugverdiend kan worden, is koffiedikkijken. Volgens sommige leden van het Rice Policy Committee gaat de prijs van rijst op de wereldmarkt omhoog, aldus een vice-president van de BAAC. Dat zou goed nieuws zijn voor de regering, want de warenhuizen en silo’s liggen barstensvol met duur opgekochte rijst in het seizoen 2011-2012 en de eerste oogst van dit seizoen. Die prijsverhogingen zouden te danken zijn aan natuurrampen.

Maar Somporn Isvilanonda van het Knowledge Network Institute of Thailand gelooft er niets van. India, thans ’s werelds grootste rijstexporteur, heeft enorme voorraden, die snel verkocht moeten worden en Vietnam, exporteur nummer 2, heeft geen last van natuurrampen.

– Het voornemen van de regering om 2 biljoen baht te lenen voor investeringen in de infrastructuur kunnen de staatsschuld opstuwen naar 70 procent van het bruto binnenlands product, een niveau dat de credit rating van het land in gevaar brengt, zegt voormalig minister van Financiën Thanong Bidaya. Thanong vindt dat de lening van 2 biljoen baht niet via een apart wetsvoorstel moet worden geregeld, maar dat die verwerkt moet worden in de jaarlijkse begroting.

Minister Kittiratt Na-Ranong (Financiën) verklaarde onlangs dat de infrastructurele werken over 7 jaar worden uitgespreid als gevolg waarvan de staatsschuld niet boven de 50 procent zal uitkomen. Thans bedraagt Thailand’s staatsschuld 45 procent; als maximum geldt 60 procent.

– Het conservatieve monetaire beleid van de Bank of Thailand frustreert de economische groei van Thailand en die benadeelt uiteindelijk de midden en lage klasse, zegt Tim Condon, chef-econoom bij ING voor Azië. Volgens hem presteert Thailand al jarenlang onvoldoende. Thailand is in staat tot hogere groeipercentages dan 4,5 procent, waarbij Condon verwijst naar de periode 197-1995 toen de percentages steeds boven de 8 procent lagen en in 1988 piekte naar 13 procent.

‘De Bank of Thailand heeft voor prijsstabiliteit gezorgd, maar een beetje te stabiel. Waarom de kerninflatie niet handhaven op 3 procent. Thailand moet met 7 tot 8 procent groeien en niet met 4 tot 5 procent. De kerninflatie [nu 1,57 procent] mag best wat hoger.’

Vrees voor een vastgoedluchtbel of buitensporige kredietgroei, die voor het Monetary Policy Committee onder andere een reden vormde om de policy rate op 2,75 procent te houden, is volgens Condon overdreven. ´Banks won´t blow it. Generally speaking, the trigger of credit bubbles is a monetary policy mistake. What actually fuels asset price inflation is the build-up of central assets.’

De woorden van Condon zijn ongetwijfeld koren op de molen van de huidige minister van Financiën die zelfs in een brief aan het bankbestuur heeft aangedrongen op verlaging van de policy rate.

– In juni wordt de Thaise editie van het zakenblad Forbes gelanceerd. Doelgroep zijn bedrijfsleiders, ondernemers en beleidsmakers. Het blad, dat wordt uitgegeven door Post Publishing Plc, de uitgever van Bangkok Post, verschijnt in een oplage van 100.000 exemplaren per maand.

Post Publishing is middels haar dochter Post International Media ’s lands belangrijkste uitgever van bladen, zoals Elle, Marie Claire en Elles Decor. De komende maanden worden Big Bikes Thailand en Cycling Plus Thailand aan de stal toegevoegd.
www.dickvanderlugt.nl – Bron: Bangkok Post

Dossier

Dossier is een nieuwe rubriek met informatie over onderwerpen die regelmatig in het nieuws zijn of zijn geweest. Dossier geeft achtergrondinformatie, gebaseerd op artikelen in Bangkok Post. De rubriek zal niet iedere dag verschijnen, maar voorlopig kan ik wel een tijdje vooruit met de onderwerpen waarover ik in de loop der jaren gegevens heb verzameld. Ik hoop dat de bloglezers de nieuwe rubriek zullen waarderen en waar nodig fouten corrigeren en/of informatie toevoegen.

Spoorwegongelukken
Op spoorwegovergangen hebben de afgelopen zes jaar 887 ongevallen plaatsgevonden, resulterend in 979 gewonden en 297 doden. De meeste ongevallen gebeurden op onofficiële overgangen, die bewoners hadden gemaakt als sluiproute of overgangen zonder spoorbomen. Het aantal onofficiële overgangen bedraagt 562. Verder telt het spoorwegnet van 4.000 km 1.938 officiële overgangen, maar die zijn niet allemaal beveiligd. (Bron: Bangkok Post, 12 maart 2013)

Mekong
De Mekong stroomt door zes landen en is met een lengte van 4.000 km een van ’s werelds langste rivieren. De rivier produceert elk jaar tweeënhalf miljoen ton vis. Er leven duizend verschillende soorten vis in, waaronder de Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas) en de giant pangasius (Pangasius sanitwongsei). Deze twee soorten kunnen 3 meter lang worden en wel 300 kilo wegen.
Ze worden ernstig bedreigd door de bouw van de Xayaburi dam in Laos. Naar de milieueffecten van deze dam is weliswaar onderzoek gedaan, maar onderzoek naar de invloed van dammen in de Mekong op de migratie van vissen ontbreekt ten enenmale. De twee soorten zijn vooral kwetsbaar vanwege hun afmetingen, migratiegedrag, specifieke eisen aan de waterkwaliteit en stroming en hun complexe levenscyclus die afhankelijk is van de seizoensoverstromingen. (Bron: Zeb Hogan, Bangkok Post, 13 maart 2013)


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

2 reacties op “Nieuws uit Thailand – 14 maart 2013”

 1. Rob V. zegt op

  Dat zijn toch flink wat incidenten bij overgangen. Maar ja je ziet soms ook de vreemdste taferelen: mensen die voorbij de slagbomen/rolhekjes wachten, tussen een dubbel spoor in terwijl er uit beide richtingen een trein komt etc. De aankomende trein valt niet makkelijk over het hoofd te zien want echt snel gaan die niet op het Thaise spoor.

 2. Jacques zegt op

  Slecht nieuws.
  Bij de Mac Donald in Center One (Victory Monument), die in slecht vet bakt, kom ik regelmatig als ik in Bangkok ben. Ik voel me niet zo lekker na dit bericht.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website